sat─▒r aras─▒

Do─čada bulunan ┼čifal─▒ bitkiler, son y─▒llarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde popülerle┼čmi┼č ve bu sayede alternatif t─▒bba olan ilgi artm─▒┼čt─▒r. Bu ┼čifa kayna─č─▒ bitkilerden bir tanesi de ku┼čburnudur. Tazesiyle, kurusuyla, çay─▒yla ve hatta marmelat─▒yla her mevsim yayg─▒n olarak tüketilen ku┼čburnu, sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan çok önemli faydalar─▒ da beraberinde getirir. Besin de─čeri oldukça yüksek olan ku┼čburnu vitamin ve mineraller aç─▒s─▒ndan çok zengindir. Bununla birlikte vücudun birçok hastal─▒─ča kar┼č─▒ korunmas─▒nda etkili olan bitkisel bile┼čenler içerir. Her anlamda yararl─▒ bir bitki olan ku┼čburnu, beslenme planlar─▒nda mutlaka yer almas─▒ gereken do─čal besinler aras─▒ndad─▒r.

Ku┼čburnu nedir?

Ku┼čburnu, gülgiller familyas─▒na ait ve yabani gül olarak da adland─▒r─▒lan bir bitkinin meyveleridir. Bitkinin boyu 1-3 metre aral─▒─č─▒nda de─či┼čir, dallar─▒ ve gövdesinde ise t─▒pk─▒ gülde oldu─ču gibi dikenler bulunur. Meyvelerini Eylül ve Ekim aylar─▒nda verir. Bu meyveler küçük boyutlu ve yuvarlakt─▒r, k─▒rm─▒z─▒ ve turuncu aras─▒ bir renge sahiptir.

Ku┼čburnu bitkisinin anavatan─▒ Türkiye’dir. Fakat sa─čl─▒─ča olan yararlar─▒ ve lezzeti sayesinde dünya geneline yay─▒lm─▒┼č, pek çok kültür taraf─▒ndan sevilmi┼č ve benimsenmi┼čtir. Ülkemizde yayg─▒n olarak Karadeniz, Do─ču Anadolu ve Marmara Bölgeleri’nde yeti┼čir. Fakat daha seyrek de olsa ─░ç Anadolu illerinde ve Ege Bölgesi’nde de ku┼čburnu bitkisi yeti┼čtirilir. Ülkemizde baz─▒ yörelerde geleneksel ürünler aras─▒nda yer alan ku┼čburnu marmelat─▒, yo─čun ┼čekilde ku┼čburnu içerir ve özellikle ┼čeker kat─▒lmam─▒┼č hali ile sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan oldukça faydal─▒d─▒r.

Ku┼čburnunun faydalar─▒ nelerdir?

Ku┼čburnu, sa─čl─▒k üzerindeki faydalar─▒ saymakla bitmeyen bir besindir. Yüksek oranda antioksidan içeren, vitamin ve mineral içeri─či oldukça yüksek olan ve ayn─▒ zamanda oldukça da lezzetli olan bu meyve ço─ču ki┼či taraf─▒ndan sevilerek tüketilir. Ku┼čburnu meyvesinin faydalar─▒ ayn─▒ zamanda ku┼čburnu çay─▒ faydalar─▒ veya ku┼čburnu marmelat─▒ faydalar─▒ olarak da tabir edilebilir. Do─čan─▒n nimetlerinden bir tanesi olan bu meyvenin sa─čl─▒k üzerindeki baz─▒ faydalar─▒ ┼čunlard─▒r:

  • Mükemmel bir Antioksidand─▒r

Polifenol bile┼čenler, C ve E vitaminleri ve karotenoidler gibi antioksidanlar─▒ çok yüksek oranlarda içeren ku┼čburnu meyvesi, bilinen en güçlü antioksidan meyvelerden bir tanesidir. Bu özelli─či sayesinde ku┼čburnu, serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve oksidatif stresi azalt─▒r. Dolay─▒s─▒yla oksidatif stresin rol oynad─▒─č─▒ kanser, kardiyovasküler hastal─▒klar ve di─čer baz─▒ kronik hastal─▒klara kar┼č─▒ do─čal bir koruma sa─člar.

  • Kalp ve Damar Hastal─▒klar─▒ndan Korur

Yine yüksek antioksidan içeri─čine ba─čl─▒ olarak ku┼čburnu meyvesi kalp ve damar hastal─▒klar─▒na kar┼č─▒ koruma sa─člar. Bunun yan─▒ s─▒ra C vitamini içeri─činin yüksek olmas─▒ nedeniyle damar yap─▒s─▒n─▒n korunmas─▒na, bu sayede ateroskleroz (damar sertli─či) gibi hastal─▒klara kar┼č─▒ koruma sa─člamaya yard─▒mc─▒d─▒r. Kan bas─▒nc─▒n─▒ dü┼čürme, kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerini azaltma gibi etkileri oldu─ču bilinen ku┼čburnu, kalp hastal─▒klar─▒ndan korunmak isteyen bireyler taraf─▒ndan mutlaka tüketilmesi gereken besinler aras─▒nda yer al─▒r.

  • Diyabet Hastalar─▒nda Kan ┼×ekerini Dengelemeye Yard─▒mc─▒d─▒r

Ku┼čburnunun insülin duyarl─▒l─▒─č─▒n─▒ art─▒rmas─▒, kan ┼čekeri regülasyonunu desteklemesi gibi etkileri vard─▒r. Bu sayede insülin direnci görülen hastalarda Tip 2 diyabet hastal─▒─č─▒n─▒n geli┼čimini önlemeye, mevcut diyabet hastalar─▒nda ise kan ┼čekerinin düzenlenmesine yard─▒mc─▒ olur.

  • Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k Sistemini Güçlendirir

Ku┼čburnu; ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin güçlü tutulmas─▒nda kilit rol oynayan C vitamininin en yüksek oranda yer ald─▒─č─▒ besinlerden bir tanesidir. Bununla birlikte A ve E vitaminleri ile polifenoller aç─▒s─▒ndan da oldukça zengin olan ku┼čburnu vücudu enfeksiyonlardan koruyan lenfositlerin üretimini destekler. Enfeksiyöz ajanlara kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k yan─▒t─▒n─▒ güçlendirir. Bu nedenle enfeksiyon hastal─▒klar─▒na kar┼č─▒ önemli bir koruyucu oldu─ču söylenebilir.

  • Diyet Yapan Ki┼čilerde Kilo Kayb─▒n─▒ Destekler

Yap─▒lan baz─▒ bilimsel ara┼čt─▒rmalar ku┼čburnu meyvesinde yer alan tiliroside adl─▒ bir antioksidan maddenin ya─č yak─▒m─▒n─▒ h─▒zland─▒rd─▒─č─▒ ve kilo al─▒m─▒n─▒ azaltt─▒─č─▒n─▒ göstermi┼čtir. Bu özelli─či sayesinde ku┼čburnu bitkisinin, her ne kadar daha fazla kan─▒ta ihtiyaç duyulsa da zay─▒flama diyeti uygulayanlarda kilo vermeye yard─▒mc─▒ olabilece─či dü┼čünülmektedir.

  • Gastrointestinal Hastal─▒klar─▒ Yat─▒┼čt─▒r─▒r

Ku┼čburnu meyvesi veya çay─▒, mide hastal─▒klar─▒ bulunan ki┼čilerde midenin pH dengesini de─či┼čtirmesi nedeniyle ülser olu┼čumunun önlenmesine yard─▒mc─▒ olur. ─░shalin iyile┼čtirilmesinde oldukça etkilidir. Ayr─▒ca mide hastal─▒klar─▒n─▒n büyük bir bölümünden sorumlu olan Helicobacter Pylori adl─▒ mikroorganizman─▒n neden oldu─ču enfeksiyonun dindirilmesine, dolay─▒s─▒yla gastrit ve ülserin tedavisine önemli bir katk─▒ sa─člar.

  • Cildi Ya┼članmaya Ba─čl─▒ Etkilerden Korur

Vücut proteinlerinin büyük bir k─▒sm─▒n─▒ olu┼čturan ve cildin yenilenmesinde, elastikiyetin olu┼čturulmas─▒nda, yaralar─▒n iyile┼čtirilmesinde kilit rol oynayan protein kolajendir. Ku┼čburnu bitkisinde çok yüksek oranda bulunan C vitamini, kolajen üretimini uyar─▒r. Bu sayede cildin güne┼čin zararl─▒ UV ─▒┼č─▒nlar─▒ndan korunmas─▒, daha s─▒k─▒ ve genç bir görünüme kavu┼čmas─▒, k─▒r─▒┼č─▒kl─▒k ve ince çizgi olu┼čumunun geciktirilmesi gibi olumlu etkiler sa─člar. Ayn─▒ zamanda ku┼čburnu bitkisinde bulunan ve bir karotenoid türü olan astaksantin, kolajenin parçalanmas─▒n─▒ önleyerek ya┼članmaya ba─čl─▒ cilt sorunlar─▒n─▒n önüne geçilmesine yard─▒mc─▒ olur. Di─čer karotenoidler ve özellikle A vitamini ve likopen aç─▒s─▒ndan da zengin bir meyve olan ku┼čburnunun düzenli tüketimi cildi zararl─▒ d─▒┼č etkenlerden koruma konusunda oldukça etkilidir.

  • A─čr─▒ ve ─░nflamasyonu Azalt─▒r

Ku┼čburnu; inflamasyonun ve eklem a─čr─▒lar─▒n─▒n azalt─▒lmas─▒nda önemli etkileri bilinen galaktolipidler ile polifenoller aç─▒s─▒ndan oldukça zengindir. Bu sayede osteoartrit ve romatoid artrit hastalar─▒nda görülen eklem a─čr─▒lar─▒n─▒n dindirilmesinde, otoimmün hastal─▒klar ve kronik enfeksiyonlarda inflamasyonun azalt─▒lmas─▒nda etkili olabilece─čini gösteren çal─▒┼čmalar mevcuttur.

Yukar─▒da görüldü─čü gibi sa─čl─▒k üzerinde birçok faydas─▒ bulunan ku┼čburnu bitkisinin ayn─▒ zamanda gut hastal─▒─č─▒, s─▒rt a─čr─▒lar─▒, sindirim sorunlar─▒, safra ta┼člar─▒ ve idrar yolu enfeksiyonlar─▒ gibi pek çok alanda da fayda sa─člad─▒─č─▒n─▒ gösteren çal─▒┼čmalar mevcuttur. Bu olumlu etkilerin birço─čuna yönelik bilimsel ara┼čt─▒rmalar halen devam ettirilmektedir.

Ku┼čburnu nas─▒l tüketilir?

Ku┼čburnu meyvesi, ülkemizde çok farkl─▒ formlarda çok yayg─▒n olarak tüketilen bir besindir. Halk aras─▒nda en çok sevilen bitki çaylar─▒ndan biri ku┼čburnu çay─▒d─▒r. Özellikle k─▒┼č aylar─▒nda ço─ču ki┼či taraf─▒ndan tüketilen ku┼čburnu çay─▒ ayn─▒ zamanda idrar söktürücü etkiye sahip oldu─čundan vücuttan ödem atma, idrar yolu enfeksiyonlar─▒ndan korunma gibi faydalar─▒ da beraberinde getirir.

Ku┼čburnunun bir di─čer ürünü olan ku┼čburnu marmelat─▒, ülkemizin pek çok kesiminde bir kahvalt─▒l─▒k ürün olarak tüketilir. Ku┼čburnunun yo─čunla┼čt─▒r─▒lm─▒┼č bir versiyonu oldu─čundan içerdi─či antioksidanlar, vitamin ve mineraller aç─▒s─▒ndan ku┼čburnu marmelat─▒ oldukça zengindir. Özellikle Eylül ve Ekim aylar─▒nda, hasat zaman─▒ oldu─čundan ku┼čburnu meyvesine taze olarak da ula┼čabilmek mümkündür.

Ku┼čburnu faydalar─▒ aras─▒nda en önemlilerinden bir tanesi de C vitamini içeri─činin çok yüksek olmas─▒d─▒r. C vitamininin ─▒s─▒l i┼člem, metalle temas gibi durumlarda önemli ölçüde kayba u─čramas─▒ nedeniyle ku┼čburnunun taze olarak tüketilmesi vitamin al─▒m─▒n─▒ art─▒r─▒r. Bu nedenle yaz sonu ve sonbahar ba┼č─▒na denk gelen bu dönemde mümkün oldu─čunca taze ku┼čburnu tüketilmesinde fayda vard─▒r. Ayr─▒ca bu zamanda al─▒nan taze ku┼čburnular, k─▒┼č için kurutulabilir.

E─čer siz de ku┼čburnunun sa─čl─▒k üzerindeki saymakla bitmeyen olumlu etkilerinden yararlanmak istiyorsan─▒z beslenme plan─▒n─▒za ku┼čburnu meyvesi, çay─▒ ve marmelat─▒n─▒ ekleyebilirsiniz. Herhangi bir hastal─▒─č─▒n─▒z nedeniyle sürekli kulland─▒─č─▒n─▒z ilaçlar var ise veya özel bir beslenme program─▒ uyguluyorsan─▒z, düzenli ku┼čburnu tüketimine ba┼člamadan önce doktorunuza dan─▒┼čman─▒zda fayda vard─▒r.

Ku┼čburnu ile zenginle┼čtirdi─činiz sa─čl─▒kl─▒ beslenme plan─▒n─▒z─▒n yan─▒ s─▒ra düzenli egzersiz yaparak ve rutin sa─čl─▒k taramalar─▒n─▒z─▒ zaman─▒nda yapt─▒rmaya özen göstererek sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ koruyabilir, hastal─▒klara kar┼č─▒ önleminizi alabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dyt.
Ege Ramadano─člu
Beslenme ve Diyet
─░.A.├ť. VM Medical Park Florya
237300

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.