sat─▒r aras─▒

­čĹęÔÇŹÔÜĽ´ŞĆ Labioplasti Nedir? Labioplasti Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Labioplasti basit olarak vajinan─▒n büyük dudaklar─▒ olarak da bilinen labia majorun (d─▒┼č dudak) veya d─▒┼č dudaklar─▒n hemen alt─▒nda yer alan ve labia minorun (iç dudak) cerrahi giri┼čim ile tamir edilmesidir. Labium minorlar yani iç dudaklar ya─č ve k─▒l hücresi içermeyen, labium majorun alt─▒nda yer ald─▒─č─▒ için d─▒┼čar─▒dan görülmeyen, kan damarlar─▒ ve sinir uçlar─▒ndan zengin, sürekli nemli yap─▒lard─▒r. ─░ç dudaklar iki adettir ve katlanarak klitoris üzerinde pli ┼čeklinde birle┼čirler. Anatomik olarak d─▒┼č dudaklar iç dudaklar─▒n üzerini örterler, yani iç dudaklar d─▒┼č dudaklar─▒n alt─▒nda yer ald─▒klar─▒ için d─▒┼č bak─▒da fark edilmezler.

Labioplasti Nedir?

Labioplasti denildi─činde ço─čunlukla kastedilen d─▒┼č dudaklardan ziyade iç dudaklarla ilgili kusurlar─▒n giderilmesidir. Labia minoran─▒n çe┼čitli sebeplere ba─čl─▒ olarak normalden büyük olmas─▒ veya sarkmas─▒ en s─▒k rastlan─▒lan genital estetik sorunlar─▒ndand─▒r. Labioplasti s─▒ras─▒nda a┼č─▒r─▒ büyümü┼č veya sarkm─▒┼č iç dudaklardaki fazla doku uzman hekim taraf─▒ndan uzakla┼čt─▒r─▒larak labiumlar yeniden ┼čekillendirilir. 

Estetik jinekolojiye olan talep hem hekimler hem de hastalar taraf─▒ndan gün geçtikçe artmaktad─▒r. Labioplasti günümüzde en s─▒k yap─▒lan genital estetik operasyondan biridir. T─▒bbi zorunluluk olu┼čturacak derecede labia majora büyümesi (hipertrofisi) haricinde hangi durumlarda cerrahi giri┼čim yap─▒lmas─▒ gerekti─čine ─▒┼č─▒k tutan ulusal veya uluslararas─▒ t─▒bbi k─▒lavuz henüz bulunmamaktad─▒r. Genital estetik operasyonu tercih eden hastalar ba┼čta estetik kayg─▒lar ve cinsel doyumda azalmaya sebebi ile t─▒bbi yard─▒m ald─▒klar─▒n─▒ belirtmektedirler.

 Amerikan Estetik Cerrahi Derne─či'nin (ASAP) 2017 y─▒l─▒nda yay─▒nlad─▒─č─▒ kozmetik cerrahi istatistiklerine göre son 5 y─▒lda labioplasti uygulanan ki┼či say─▒s─▒ % 217,3 oran─▒nda art─▒┼č göstermi┼čtir.4 1980'lerin ba┼č─▒nda sadece ünlüler taraf─▒ndan tercih edilen labioplasti ve di─čer genital estetik operasyonlar cinsel sorunlar─▒n tabu olmaktan ç─▒k─▒p konu┼čulmaya ba┼članmas─▒yla birlikte ülkemizde de kad─▒nlar taraf─▒ndan tercih edilmeye ba┼članm─▒┼čt─▒r. 

Labioplasti Neden Uygulan─▒r?

─░ç dudaklar─▒n hipertrofisi (a┼č─▒r─▒ derecede büyümesi) tedaviye ra─čmen tekrarlayan vajinal ve üriner enfeksiyonlara, iritasyona ve a─čr─▒l─▒ cinsel ili┼čkiye (disparoniye) ve hareketlerde k─▒s─▒tlamaya sebep oldu─ču durumlarda labioplasti t─▒bbi bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir.

Yap─▒sal olarak normal büyüklükte olan iç dudaklar çoklu do─čumlar, vajinal do─čum s─▒ras─▒ndaki travmalar, menapoza ba─čl─▒ hormonal de─či┼čimler, h─▒zl─▒ kilo al─▒p verme ve ba┼čka sebepler nedeniyle sarkar ve d─▒┼č dudaklar iç dudaklar─▒ tamamen kapatamaz hale gelir. Hiç do─čum yapmam─▒┼č ve do─ču┼čtan labia minoru normal boyutlarda olan kad─▒nlarda da ya┼č─▒n ilerlemesiyle birlikte deri alt─▒ ya─č dokusunda azalmaya ba─čl─▒ olarak sarkmalar görülebilir. Baz─▒ kad─▒nlarda ise vajinan─▒n iç dudaklar─▒ndan biri veya her ikisi birden yap─▒sal olarak (genetik özellik) normalden büyük olup asimetrik bir görünüm te┼čkil eder. 

Her ne sebeple olursa olsun sarkmalar, kabul edilebilir ölçüleri geçti─činde estetik aç─▒dan ho┼č olmayan görüntü olu┼čturarak ki┼činin kendini kötü hissetmesine ve özgüven kayb─▒na sebep olabilir. T─▒bbi bir gereklilik söz konusu olmasa bile bu durum ki┼činin ya┼čam─▒n─▒ çe┼čitli ┼čekillerde olumsuz etkileyebilir.

 Örne─čin iç dudaklardaki sarkma ileri seviyeye geldi─činde mayo, bikini veya dar k─▒yafetler giymeye engel olabilir. Özellikle fiziksel görünümün öne ç─▒kt─▒─č─▒ spor dallar─▒ ve sahne sanatlar─▒yla iligli meslek gruplar─▒ndan kad─▒nlar─▒n i┼č ya┼čam─▒n─▒ etkileyebilir, tüm kad─▒nlar─▒n cinsel ya┼čam─▒n─▒ etkileyerek özgüven kayb─▒na ve ya┼čam kalitesinde azalmaya sebep olabilir. 

Labioplasti Kimlere Uygulanabilir?

Vajina iç dudaklar─▒ndaki sarkma ki┼činin ya┼čam kalitesini olumsuz etkileyecek seviyeye gelmi┼č ise veya labioplastinin t─▒bbi bir gereklilik haline geldi─či durumlarda uygulanabilir. Hekimin uygun görmesi durumunda cerrahi giri┼čime engel ba┼čka bir hastal─▒─č─▒ bulunmayan her ya┼čtaki eri┼čkin kad─▒na uygulanabilir. Do─čum sonras─▒ ┼čekillenmi┼č sarkmalar için uygulanabilece─či gibi hiç do─čum yapmam─▒┼č kad─▒nlar da özgüvenlerini tekrar kazanmak için muayene olarak labioplasti aday─▒ olabilirler. 

Labioplasti Nas─▒l ve Nerede Yap─▒l─▒r?

Labioplasti sadece uzman hekim taraf─▒ndan ve hastane ortam─▒nda yap─▒lmas─▒ gereken, sterilitenin önem ta┼č─▒d─▒─č─▒ bir i┼člemdir. Öncelikle labioplasti için uygun aday olup olmad─▒─č─▒n─▒z─▒ uzman hekiminiz taraf─▒ndan de─čerlendirilir. Uygun bulunman─▒z halinde hekiminiz i┼člemin detaylar─▒ ve i┼člem sonras─▒ yap─▒lmas─▒ gerekenler hakk─▒nda sizi bilgilendirir. Genellikle lokal anestezi alt─▒nda uygulanan i┼člem için hekiminiz bazen genel anesteziyi de uygun görebilir. Ameliyat süresi hastadan hastaya de─či┼čmekle birlikte ortalama 30-60 dakikadad─▒r. ─░┼člem s─▒ras─▒nda anestezi uyguland─▒─č─▒ için a─čr─▒ hissedilmez.

Labioplasti Sonras─▒ Sizi Neler Bekliyor?

 • ─░┼člem sonras─▒ komplikasyon genellikle görülmez. Enfeksiyon, doku hasar─▒, kanama gibi komplikasyonlar tüm cerrahi giri┼čimler sonras─▒ görülmesi muhtemel komplikasyonlardand─▒r. Bu nedenle labioplasti mutlaka uzman hekim taraf─▒ndan, steril ┼čartlarda ve gerekli donan─▒ma sahip sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒nda uygulanmal─▒d─▒r.
 • Ameliyat sonras─▒ kanama görülmesi beklenmez, nadiren sadece diki┼č hatt─▒nda s─▒z─▒nt─▒ ┼čeklinde ve lekelenme tarz─▒nda çok hafif bir kanama görülebilir.
 • Ameliyattan sonraki ilk günlerde vulva ödem nedeniyle tamamen ┼či┼č, k─▒zar─▒k ve hassas olabilir. Hekiminizin önerece─či ┼čeklide so─čuk kompres uygulamas─▒ bölgedeki ödemin giderilmesi sa─član─▒r. 
 • Labiumlar kanlanma aç─▒s─▒ndan zengin bir bölge oldu─ču için yaran─▒n iyile┼čmesi de h─▒zl─▒ca tamamlan─▒r.
 • Bölgedeki diki┼čler kullan─▒lan diki┼č materyalinin türüne göre 10-15 gün içerisinde emilir veya dü┼čerler.
 • ─░┼člem sonras─▒ a─čr─▒n─▒z olabilir ve hekiminiz a─čr─▒ tedavisi önerebilir. 
 • Hastadan hastaya de─či┼čmekle birlikte genellikle i┼člemden birkaç gün sonra i┼činize dönebilirsiniz.
 • Herhangi bir komplikasyon ┼čekillenmedi─či takdirde bölgenin tamamen iyile┼čmesi ise normal ┼čartlarda ortalama 30 günü bulmaktad─▒r.

─░yile┼čme süresince hijyene azami dikkat edilmeli ve bölgenin tam iyile┼čmesi sa─članana kadar 4 hafta boyunca;

 • Pansumanlar─▒n─▒z hekiminizin önerdi─či s─▒kl─▒kta yap─▒lmal─▒d─▒r.
 • Yoga, pilates gibi bölgede gerilmeye neden olacak sporlardan,
 • At binme, bisiklete binme gibi bölgede bas─▒ya sebep olabilecek sporlardan kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r.
 • Tuvalet temizli─či her zaman oldu─ču gibi bu dönemde de önden arkaya do─čru yap─▒lmal─▒d─▒r.
 • Enfeksiyon riskini önlemek için doktorunuzun tavsiye edece─či süre boyunca havuza, hamama, denize, jakuziye girilmemeli, küvette banyo yapmak yerine ayakta du┼č alma tercih edilmelidir. Genellikle hekiminiz ilk günden itibaren ayakta du┼č alman─▒za izin verir.
 • Tam iyile┼čme sa─članana kadar, 4 hafta boyunca cinsel ili┼čkiden kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r.
 • Yine tam iyile┼čme sa─članana kadar bölgeye epilasyon, a─čda gibi uygulamalar yap─▒lmamal─▒d─▒r.

Labioplasti Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Labioplasti Do─čum Yapmaya Engel midir? 

Labioplasti do─čum kanal─▒n─▒ etkileyen bir i┼člem de─čildir, vajinal (normal) do─čumu veya sezeryan ameliyat─▒n─▒ etkilemez.

Labioplasti sonras─▒ diki┼č izi kal─▒r m─▒? 

Deneyimli ve konusunda uzman hekim taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen operasyon sonras─▒ diki┼č izi kalmaz ve bu operasyonu geçirmi┼č oldu─čunuz anla┼č─▒lmaz. 

Labioplasti sonras─▒ iç dudaklarda tekrardan sarkma olur mu? 

Ameliyat sonras─▒ fazla dokunun uzakla┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒ bölgede yeniden doku üremesi ve sarkma görülmez.

Labioplasti cinsel aç─▒dan aktif olmayan kad─▒nlara uygulanabilir mi? 

K─▒zl─▒k zar─▒ vajinan─▒n iç k─▒sm─▒nda yer ald─▒─č─▒ için i┼člem s─▒ras─▒nda zarar görmez, i┼člem cinsel aç─▒dan aktif olmayan ki┼čiler için uygundur.

Labioplasti için ya┼č s─▒n─▒r─▒ var m─▒d─▒r? 

Herhangi bir ya┼č s─▒n─▒rlamas─▒ yoktur, iç dudaklardaki sarkma nedeniyle ya┼čam kalitesi bozulmu┼č veya iç dudaklar─▒n a┼č─▒r─▒ sarkmas─▒ sonucu ameliyat─▒n t─▒bbi bir zorunluluk haline geldi─či ki┼čilere hekimin uygun görmesi halinde yap─▒labilir. ─░┼člem 18 ya┼č─▒n─▒ doldurmu┼č, evli ya da bekar, do─čum yapm─▒┼č veya yapmam─▒┼č her ya┼čtan eri┼čkin kad─▒na uygulanabilir.

Her cerrahi giri┼čim gibi labioplasti de konusunda uzman hekimler taraf─▒ndan, gerekli teknolojik donan─▒m─▒na sahip, hasta mahremiyetine ve hasta haklar─▒na özen gösteren sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒nda yap─▒lmal─▒d─▒r. Siz de hekiminizden randevu alarak kontrole gelebilir ve ya┼čam kalitenizi art─▒rabilirsiniz. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Burcu K─▒sa
Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum
Medical Park Ankara (Bat─▒kent)
138804

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.