Laboratuvar Hizmetleri

Oluşturma Tarihi: 25.04.2017 01:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 13:26

Sağlık kuruluşlarında teşhis, tedavi süreci ve takip aşamalarının tümünde laboratuvar hizmetlerinden yararlanılır. Özellikle doğru teşhiste ve tedavi başarısının araştırılmasında oldukça önemli olan laboratuvarlarda vücudun çeşitli bölgelerinden alınan örnekler üzerinde çalışılarak teşhis ve durum değerlendirilmesi yapılabilir. Bu amaçla en ileri teknolojiye sahip tıbbi ekipmanlarla donatılmış olan kinik laboratuvarlarımız, ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş kalite kontrol sistemleri ile uyumlu biçimde çalışır.

Sağlık kuruluşlarımızda yer alan laboratuvarlarda biyokimya, mikrobiyoloji, seroloji, kadın doğum, enfeksiyon hastalıkları ve daha pek çok alanda tanı testleri uygulanır. Hastanelerimizde bulunan laboratuvarlarımızda aşağıdaki testler başarılı bir şekilde yapılır.

Biyokimya Testleri

Hormon Testleri

Hematoloji Testleri

 • Sedimantasyon
 • Hemogram
 • Periferik yayma
 • Protrombin zamanı
 • APTT
 • Kanama zamanı
 • Pıthtılaşma zamanı

Mikrobiyoloji Testleri

 • İdrar Biyokimyası
 • İdrar Mikroskopisi
 • Gebelik testi (idrar)
 • Dışkıda selofan bant
 • Gaitada gizli kan
 • Gaitada rotavirüs antijeni
 • Gaitada adenovirüs antijeni
 • Gaiatada amip antijeni
 • Gaitada helikobakter antijeni
 • Gaitada parazit aranması
 • Abse kültürü
 • Balgam kültürü
 • İdrar kültürü
 • Vajen kültürü
 • Kan kültürü
 • Gaita kültürü
 • Plevra sıvısı kültürü
 • Periton sıvısı kültürü
 • Yara kültürü
 • Kulak kültürü
 • BOS kültürü
 • Boğaz kültürü
 • Burun kültürü
 • Vücut eklem sıvısı kültürü
 • Boyasız mikroskobik inceleme
 • Antibiyotik duyarlılık testi
 • Kültür ve antibiyogram duyarlılık testi (KAHT)
 • Kültür ortamı
 • Seroloji testleri
 • VDRL Card testi
 • Hbs Ag Card testi
 • HCV Card testi
 • HIV Card testi
 • Kan grubu ve Rh testi
 • Cross Match
 • Coombs, indirekt
 • İndirekt Coombs, titremetik
 • Coombs, direkt

Seroloji

 • Brucella aglütinasyon (Rose Bengal)
 • Brucella tüp aglutinasyon (Wright testi)
 • Salmonella grup aglütinasyon
 • Grubel Widal (Salmonella ag.)

Kadın Doğum Testleri

 • Down sendromu ikili tarama testi (birinci trimester tarama testi)
 • Down sendromu üçlü tarama testi
 • Dörtlü tarama testi
 • Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
 • Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
 • Toxoplasma IgG avidite
 • Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
 • Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
 • Rubella IgG avidite
 • Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • CMV IgG avidite
 • Protein kantitatif (İdrarda) 
 • Kreatinin, idrar, spot
 • Mikroalbümin, idrar, spot
 • Progesteron
 • Alfa- feto protein (AFP)
 • Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4)
 • CA-125
 • CA-15-3
 • Antimüllerien Hormon
 • Varicella zoster virus (VZV) Ig G
 • Varicella zoster virus (VZV) Ig M
 • Kabakulak (mumps), IgG
 • Kabakulak (mumps), IgM
 • Kızamık lgG
 • Kızamık lgM
 • 17-Hidroksiprogesteron
 • Dihidrotestosteron(DHT)
 • Safra asitleri
 • Lupus tarama
 • Anti-trombin 3
 • Protein C aktivitesi
 • Protein S-100 aktivitesi

Diğer Testler

 • Serbest testosteron
 • Total testesteron
 • 1,25-Dihidroksi Vitamin D
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • İnsülin 
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • Kortizol
 • Cyclic citrullinated peptide (CCP) 
 • Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
 • C peptit
 • Büyüme hormonu
 • Parathormon (PTH)
 • Tiroglobulin
 • Anti tiroglobulin antikor
 • Anti TPO
 • TSH reseptor bloke edici antikor (TRB)
 • Anti nükleer antikor (ANA)
 • Anti ds DNA
 • Anti düz kas antikor(ASMA)
 • HLA B27
 • ENA Profili
 • Lipaz
 • Homosistein
 • HPLC ile hemoglobin elektroforezi
 • Anti-asetilkolin reseptör antikoru (AChR)
 • Anti-insülin antikor
 • Faktör 1 (Faktör I - fibrinojen)
 • Adacık hücre (islet cell) antikoru
 • Anti-glütamik asit dekarboksilaz antikoru (Anti-GAD)
 • Anti-diüretik hormon (ADH), serum
 • Anti-kardiolipin antikoru (ACA) IgG
 • Anti-kardiolipin antikoru (ACA) IgM
 • Anti-fosfolipid IgG
 • Anti-fosfolipid IgM
 • Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE - Angiotensin converting enzyme) düzeyi
 • Vanil mandelik asit (VMA)
 • Metanefrin (24 saatlik idrar)
 • Normetanefrin 24 saatlik idrar
 • Adrenalin (epinefrin) 24 saatlik idrar
 • Noradrenalin (norepinefrin) 24 saatlik idrar
 • Renin 
 • Aldosteron 
 • Vitamin C (askorbik asit)
 • Vitamin H (biotin)
 • amip antikor
 • 5 Hidroksi İndol Asetik Asit
 • Chlamydia trachomatis IgG 
 • Çinko 
 • Bakır, serum
 • Kurşun
 • Civa
 • Selenyum
 • Adeonizim de aminaz
 • Protein elektroforezi
 • C3
 • C4
 • Porfobilinojen
 • İdrarda şeker kromografisi
 • Aside rezistan bakteri
 • Drug abuse screening (tarama) test, idrar
 • Fenil Alanin kantitatif
 • Paneller (panel 6-panel 7-panel 8)
 • Alerjenler
 • Yenidoğan taraması (Tandem MS)
 • Organik asit analizi (İdrarda) 
 • Glukoz 6-fosfat dehidrogenez (G-6-PD)
 • Piruvat kinaz 
 • Anti Endomisyum IgG
 • Anti Endomisyum IgA
 • Anti Gliadin lgA
 • Anti Gliadin lgG
 • Doku transglutaminaz Ig A 
 • Doku transglutaminaz Ig G 
 • IgD testi
 • IgG, nefelometrik
 • IgA, nefelometrik
 • IgM, nefelometrik
 • IGF-1
 • IGF-BP3
 • IgG1 alt grupları
 • IgG2 alt grupları
 • IgG3 alt grupları
 • IgG4 alt grupları
 • Spermiyogram
 • OGTT 50
 • OGTT 75
 • OGTT 100
 • OGTT 75 gebelerde

Gastroenteroloji Testleri

 • Helikobacter pilori IgA (ELISA)
 • Helikobacter pilori IgG (ELISA)
 • Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)

Enfeksiyon Hastalıkları Testleri

 • HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HBe (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • HBV-DNA, kantitatif
 • HCV-RNA, kantitatif 
 • HDV-RNA, kantitatif
 • Anti HDV
 • HCV Genotiplendirme
 • Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • EBV VCA lgG
 • EBV VCA lgM
 • Herpes simpleks tip 1 IgG
 • Herpes simpleks tip 1 IgM
 • Herpes simpleks tip 2 IgG
 • Herpes simpleks tip 2 IgM
 • Borrelia burgdorferi IgM
 • Borrelia burgdorferi IgG
 • Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
 • Anti HEV IgM
 • Anti HEV IgG

Genetik Testler

 • HLA 5 PCR
 • HLA 51 PCR
 • FMF MUTASYON
 • FMF 12 MUTASYON
 • MTHFR MUTASYON C677T
 • HPV genotiplendirme
 • HPV DNA
 • Faktör V Leiden mutasyonu
 • MTHFR mutasyon analizi
 • Kromozom analizi, periferik kan
 • Non-invaziv Prenatal Test (NIPT)
 • BRCA mutasyon 1+2

Yukarıda belirtilen testler ve daha birçok test, vücudun çeşitli bölgelerinden alınan örneklerin ileri teknoloji medikal ekipmanlar kullanılarak alanında uzman hekimler ve laboratuvar çalışanları tarafından araştırılması sonucunda başarıyla uygulanır. Yüksek donanımlı laboratuvarlarımızda yapılan tüm testler mümkün olan en hızlı şekilde tamamlanarak tedavi sürecinin bir an önce başlatılabilmesine olanak tanır. Gelişen tıp teknolojisiyle üretilen test ekipmanları kullanılarak yapılan testlerde başarı oranı da yüzde yüze varmaktadır.

Eğer siz de laboratuvar hizmetlerinin kullanımını gerektiren herhangi bir hastalığa sahipseniz, rutin bir kontrolden geçmek istiyorsanız veya sürekli olarak takip edilen bir hastalığınız söz konusu ise sağlık kuruluşlarımıza başvurarak gerekli laboratuvar tetkiklerinizi yaptırabilirsiniz. Sonuçlarınızın hekim tarafından değerlendirilmesinin ardından tedavi planınızı hekiminizle birlikte belirleyebilir, bir an önce gereken uygulamalara başlayarak ileride karşılaşabileceğiniz daha ciddi problemlerin önüne geçebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak herhangi bir sağlık sorunu yaşamayı beklemeden düzenli olarak yaptıracağınız rutin laboratuvar testleri ile olası hastalıklarınızın erken evrede teşhis edilmesini sağlayarak ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmaktan korunabilirsiniz.

 •  

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.


Hekimlerimiz
Filtreleyin: