sat─▒r aras─▒

Lasik G├Âz Ameliyat─▒ Nedir? Lasik G├Âz Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Lasik göz ameliyat─▒, görme sorunlar─▒n─▒ çözmek için en çok kullan─▒lan lazer refraktif cerrahi yöntemidir. Lasik göz ameliyat─▒ nedir, sorusu için k─▒saca lazer destekli in situ keratomileusis (lasik), gözlük veya kontakt lens kullananlar için tercih edilen bir yöntemdir; yan─▒t─▒ verilebilir.

Lasik Göz Ameliyat─▒ Nedir?

Gözdeki kornea tabakas─▒n─▒n yeniden ┼čekillendirmeyi sa─člayan cerrahi müdahaledir. Görme problemini düzeltmek için ameliyatta, gözün önündeki kornean─▒n yani ┼čeffaf dokunun ┼čeklini hassas bir ┼čekilde de─či┼čtirmek amac─▒ ile kesme lazeri kullan─▒l─▒r.

Sa─čl─▒kl─▒ bir gözde, kornea ─▒┼č─▒─č─▒ gözün arka taraf─▒ndaki retinaya do─čru k─▒rar. Fakat uza─č─▒ görememe (miyop), yak─▒n─▒ görememe (hipermetrop) veya astigmat durumlar─▒nda ─▒┼č─▒k do─čru ┼čekilde bükülmez.

Bu durum da ki┼činin bulan─▒k görmesine neden olur ve net görü┼č kaybolur. Lens ya da gözlük gibi yöntemlerin yan─▒ s─▒ra lasik göz ameliyat─▒ kornea tabakas─▒n─▒n yeniden ┼čekillendirir ve gerekli k─▒r─▒lmay─▒ sa─člar. 

Ameliyat─▒n ba┼čar─▒s─▒, göz hastal─▒klar─▒ aras─▒nda yer alan özel ─▒┼č─▒k k─▒rma sorununa ve di─čer etkenlere ba─čl─▒d─▒r. Dü┼čük dereceli miyop sorunu olan hastalar bu ameliyattan en iyi verimi alabilirler.

Lasik Göz Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Lasik G├Âz Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ameliyata doktorunuz karar verir. Bu do─črultuda öncelikle göz ölçümleri yap─▒l─▒r ve ameliyat için yap─▒lan uygunluk testleri tamamlan─▒r.

Doktorunuz, gerekli tetkikleri yapt─▒ktan sonra sonra sizi yönlendirir. Ameliyat ba┼člamadan önce göze uygulanacak i┼člemi hastan─▒n hissetmemesi için göze uyu┼čturma etkisi olu┼čturacak damla uygulanmaktad─▒r. Sonras─▒nda göze aç─▒k kalmas─▒n─▒ kolayla┼čt─▒rmak için göz ekartörü tak─▒l─▒r ve sonra i┼člem ba┼člar.

Çocuklarda Lasik Göz Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Lasik göz ameliyat─▒ olmak için en az 18 ya┼č─▒n─▒ doldurmak gerekir. Ancak baz─▒ özel durumlarda (örne─čin; lasik ameliyat─▒n─▒n yap─▒lmas─▒ için göz derecesinin durmu┼č olmas─▒) bu ya┼č alt s─▒n─▒r─▒ 20 yada 25 ya┼ča kadar ç─▒kar. Yani çocuk hastalarda lasik göz ameliyat─▒ yap─▒lmaz. 

Kad─▒nlarda Lasik Göz Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Lasik göz ameliyat─▒n─▒n yap─▒lmas─▒nda kad─▒nlarda farkl─▒ bir uygulama yap─▒lmaz. Genel olarak nas─▒l yap─▒l─▒yorsa en az 18 ya┼č─▒n─▒ doldurmu┼č olmak kayd─▒yla kad─▒nlarda da ayn─▒ ┼čekilde uygulan─▒r.

Erkeklerde Lasik Göz Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

18 ya┼č─▒n─▒ doldurmak ve göz derecesi artmas─▒ durmak kayd─▒yla lasik göz ameliyat─▒ tüm erkeklerde ayn─▒ ┼čekilde uygulan─▒r.

Ya┼čl─▒larda Lasik Göz Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Genel olarak -1 ile -6 aras─▒ miyop olan (beraberinde bir miktar astigmat da olabilir, -2 hatta -3 numara kadar) ve göz yap─▒s─▒ lasik göz ameliyat─▒na uygun olan her ya┼č grubundan hastalara uygulanmaktad─▒r.

Lazer uygulanarak görme sorunun çözüldü─čü ameliyat tüm yeti┼čkinlerde oldu─ču gibi ya┼čl─▒larda da göz sorununun türüne göre özel uygulama tasarlan─▒r. Ameliyat─▒n nas─▒l gerçekle┼čti─činin yan─▒ s─▒ra lasik göz ameliyat─▒ kaç saat sürer de merak edilen bir sorudur. Ameliyat genel olarak yakla┼č─▒k 10 dakika sürer. 

Lasik Göz Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Lasik G├Âz Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Genellikle yar─▒m saatte yap─▒lan lasik göz ameliyatlar─▒nda, hastan─▒n gözünün uyu┼čmas─▒ için bir göz damlas─▒ göze damlat─▒l─▒r. Ard─▒ndan gözlerin belirli bir süre aç─▒k tutulmas─▒ istenir. Lazer uygulamada, flep korneay─▒ ┼čekillendirmek için geriye do─čru katlan─▒r.

Lazer ─▒┼č─▒nlar─▒ ile uygun oranda kornea dokusu uzakla┼čt─▒r─▒l─▒r. Ard─▒ndan flebin yeniden yerle┼čtirilmesi ile ameliyat tamamlan─▒r. Lasik göz ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süreci de diki┼čsiz ve bandajs─▒zd─▒r.

Lazer operasyonu esnas─▒nda, hastadan gösterilen bir ─▒┼č─▒─ča do─čru odaklanarak bakmas─▒ istenir ve bu i┼člemden önce göze göz ekartörü tak─▒lmaktad─▒r. Hastan─▒n ─▒┼č─▒─ča bakmas─▒, korneay─▒ ┼čekillendirmek için önemlidir; gözün sabit tutulmas─▒n─▒ sa─člar.

Lasik Göz Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Lasik göz ameliyat─▒ herkes için uygun olmayabilir. Çe┼čitli tetkiklerden sonra doktor operasyona karar verir. Belirli ┼čartlar─▒ kar┼č─▒lamayan hastalarda risk faktörü artabilir. Ameliyat─▒n olmas─▒n─▒ engelleyen riskleri a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralamak mümkündür: 

 • Büyük göz bebekleri 
 • Görmede karars─▒zl─▒k 
 • ─░nce ya da düzensiz kornea 
 • Yüksek k─▒r─▒lma hatas─▒ 
 • Hamilelik
 • Göz kurulu─ču
 • ─░leri ya┼č faktörü 
 • Dejeneratif ya da aktif otoimmün bozukluklar
 • Romatoid artrit
 • Ba─č─▒┼č─▒kl─▒─č─▒ bask─▒lay─▒c─▒ ilaçlar veya HIV'in sebep oldu─ču dü┼čmü┼č bir ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi
 • ┼×iddetli miyop
 • Göz yaralanmalar─▒ ya da çe┼čitli göz hastal─▒klar─▒

Lasik göz ameliyat─▒ sonras─▒nda da birtak─▒m risk faktörleri mevcuttur. Ancak k─▒sa süren bu operasyonda ciddi ciddi komplikasyonlar görülmez. Genel olarak lasik göz ameliyat─▒ riskleri aras─▒nda ┼čunlar bulunur;

Lasik Göz Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Öncelikle operasyon sonras─▒ kontrol muayenelerinizi aksatmamal─▒s─▒n─▒z. Ameliyat─▒n ard─▒ndan birkaç gün sonra doktorunuz kontrol muayenesi talep edebilir.

Bu kontrolde gözünüzün ne durumda oldu─čunu inceleyerek ve herhangi bir komplikasyon olup olmad─▒─č─▒na bakarak kontrol eder. Alt─▒ ay boyunca kontrolleriniz devam eder. 

Lasik göz ameliyat─▒ sonras─▒ gözünüzde ka┼č─▒nt─▒ olabilir. Rahats─▒z hissedebilir, yanabilir ya da sulanabilir. Bu durumda gözlerinizi ka┼č─▒maktan kaç─▒nmal─▒s─▒n─▒z. Ka┼č─▒nd─▒─č─▒n─▒z zaman operasyon bölgesine zarar verebilirsiniz.

Bu durumda da geçirdi─činiz operasyonun etkisini azalt─▒r. Operasyon sonras─▒ bulan─▒k görme olas─▒l─▒─č─▒n─▒z da gayet yüksektir. A─čr─▒ da hissetmeniz ola─čand─▒r. Dolay─▒s─▒yla bu gibi durumlarda pani─če kap─▒lman─▒za gerek yok.

Operasyon sonras─▒ rahat etmeniz için doktorunuz a─čr─▒ kesici ilaç ya da göz damlas─▒ uygulayabilir. Gözünüze bir koruyucu takman─▒z istenebilir. Bu ┼čekilde herhangi bir darbe almas─▒n─▒n önüne geçebilirsiniz.

Lasik göz ameliyat─▒ sonras─▒ görebilirsiniz, fakat görmeniz hemen net bir hal almayacakt─▒r. Gözünüzün iyile┼čmesi ve görmenizin normalle┼čmesi için yakla┼č─▒k iki ile üç ay aras─▒nda bir zamana ihtiyac─▒n─▒z olur.

Gözünüz için kulland─▒─č─▒n─▒z kozmetik ürünlerini ise en az 2-3 hafta kullanmamal─▒, tekrar kullanmaya ba┼člarken de mutlaka operasyonu gerçekle┼čtiren uzman hekime dan─▒┼čmal─▒s─▒n─▒z. Cerrahi müdahale bölgesine zarar vermesi muhtemel ürünlerden kaç─▒nmal─▒s─▒n─▒z.

Yürüyü┼č gibi hafif sporlar yap─▒labilir ancak temasl─▒ y─▒prat─▒c─▒ sporlardan (basketbol, futbol) uzak durmal─▒s─▒n─▒z.

Klorlu suya girmemeli ya da jakuzi kullan─▒m─▒ndan birkaç hafta uzak durmal─▒s─▒n─▒z. Günlük ya┼čam─▒n─▒za ne zaman sonra devam edece─činiz konusunda ameliyat─▒ yapan doktorunuz size bilgilendirme yapacakt─▒r.

Lasik Göz Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Lasik G├Âz Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

Gözleriniz lasik ameliyat─▒ sonras─▒ gözünüz hemen iyile┼čmeye ba┼člar ve iyile┼čme süreci h─▒zl─▒ olur. Ancak birkaç hafta / ay sonras─▒ bile bir miktar bulan─▒k görme ihtimaliniz mevcut. Görmenizde aral─▒klarla bozulma da ya┼čanabilir. Ancak bunlar normal bir süreçtir.

Bu ameliyattan sonra doktorunuzla planlad─▒─č─▒n─▒z 6 ayl─▒k kontrol randevular─▒n─▒z sonucunda gözünüzün art─▒k iyile┼čti─čine tan─▒k olabilirsiniz. 

Lasik Göz ameliyat─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular 

Lasik Göz Ameliyat─▒n─▒n Avantajlar─▒ Nelerdir?

Lasik ameliyat─▒ olan 10 ki┼čiden 8'i günlük aktivitelerini gözlük ve kontakt lens kullanmadan yerine getirir. Lasik ameliyat─▒ öncelikle gözlük veya kontakt lens kullanma derdine son verir. Daha iyi görü┼č imkan─▒ sunan ameliyat ile birlikte bireylerin ya┼čam standard─▒ yükselir. Refraktif cerrahi sonras─▒ daha iyi bir görme durumu olu┼čur. 

Lasik Göz Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Lazer uygulamas─▒ ile gerçekle┼čtirilen lasik göz ameliyat─▒ yakla┼č─▒k 10 dakika sürmektedir. Bu sürede kornean─▒n ┼čekli de─či┼čtirilir ve görme sorunu düzeltilir. 

Lasik Göz Ameliyat─▒ Zor mu?

Çok k─▒sa sürede gerçekle┼čen ameliyat, ac─▒s─▒z bir cerrahi müdahaledir. Gözde ac─▒ hissedilmez i┼člem sonras─▒ k─▒smi bir bask─▒ görülebilir ancak a─čr─▒ olu┼čmaz. Lokal anestezi ile gerçekle┼čen lasik göz ameliyat─▒ zor mu sorusu için, ameliyat ve iyile┼čme sürecinin zorlu geçmeyece─činiz söylemek mümkündür.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
Adnan Ta┼čk─▒n
G├Âz Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
Medical Park Medical Park Seyhan
3717

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.