• İlgi Alanları: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Eğitim ve Uzmanlık
1978 - Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi
1982 - Ondukuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi - Uzmanlık