Uzm. Dr.Levent Tukuş

  • İlgi Alanları
  • Duygudurum bozuklukları
  • Çift terapisi
  • Panik bozukluk
  • Sosyal fobi
  • Şizofreni
  • Uyku bozuklukları
  • Hiperaktivite
  • Dikkat eksikliği

Eğitim ve Uzmanlık
1994-  İstanbul  Üniversitesi Tıp Fakültesi
2010 -Kocaeli  Üniversitesi Tıp Fakültesi - Pskiyatri Uzmanlık

Deneyim
Yaklaşık 10 Yıl Pratisyen Hekimlik
2011 Fatsa Devlet Hastanesi
4 YIL Kocaeli Devlet Hastanesi
1 yıl VM MEDICAL PARK KOCAELİ HASTANESİ

Kurs ve Sertifikalar
Cinsel İşlev Bozuklukları  Rehabilitasyonu Sertifikası
Şema Terapi Eğitimi
Sürücü Davranışları Eğitimi
Bağımlılık Terapileri Eğitimi
Kişisel Gelişim Sertifikası

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Odası

Şizofrenide Benlik Saygısı, Kısa Formu Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Anksiyete de Pregabalin Çalışması