Uzm. Dr.Mahir Ceylan

  • İlgi Alanları
  • Neonatoloji

Sarılık başka tıbbi sorunu olmayan bebeklerde tıbbi ilgi ve dikkat gerektiren durumlardan biridir. Yenidoğanların yaklaşık üçte birinin yaşamın ilk haftasında sarardığı bilinmektedir. Çoğunlukla fizyolojik bir durum olmakla birlikte bebeğin özellikle beyninde geri dönüşümsüz hasara yol açabilme riskini taşıdığı için önemlidir. Kerikterus dediğimiz bu tablo ileri dönemde bebeğin zeka gelişimi ve motor hareketlerinde ciddi hasara yol açabilmekte; hatta daha ağır vakalarda bebeğin hayatını kaybetmesine dahi sebep olabilmektedir. Sarılığın önlenmesindeki anahtar faktör, riskli durumların önceden tespit edilip takip edilmesinin yanında, başarılı bir anne-bebek ilişkisi ve erken dönemde başlayan sağlıklı bir emzirme politikasıdır. Tedavi gerektiren olgularda ise fototerapi ilk seçenek tedavi iken,  erken dönemde ve hızlı gelişen sarılık durumunda kan değişimi seçkin tedavidir.

Eğitim ve Uzmanlık
2006 – Uludağ Üniv. Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2012 – Trakya Üniv. Tıp Fakültesi  – Ana Dal Uzmanlık
2018-   Erciyes Üniv. Tıp Fakültesi – Neonatoloji Uzmanlık

Deneyim
2006 - 2007 - Van Başkale Albayrak Sağlık Ocağı - Pratisyen Tabip
2012 - 2015 -  Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi - Pediatri Uzmanı
2018- 2020 - Ordu Üniv. Eğ. Araş. Hastanesi - Neonatoloji Uzmanı

Kurs ve Sertifikalar
Temel Mekanik Ventilasyon kursu (UNEKO 23-Adana)
Yenidoğanda Güncel Yaklaşımlar Kursu (UNEKO 26-Antalya)
İleri Mekanik Ventilasyon Kursu (UNEKO 27- Kıbrıs)

Mesleki Üyelikler
2018 - Türk Neonatoloji Derneği

A.1.1   Korkut S, Özdemir A, Yay AH, Yalçın B, Ceylan M, Korkmaz L, Yazıcı C, Güntürk İ, Kurtoğlu S. Obestatin Reduces Intestinal Damage in Experimental Necrotizing Enterocolitis in Newborn Rats  Am J Perinatol. 2018 Dec 19. doi: 10.1055/s-0038-1676491. PMID:30567000 

A.1.2   Korkmaz L, Bastug O, Ozdemir A, Ceylan M, Gunes T, Ozturk MA, Korkut S. Can Platelet Mass Index Be a Parameter to Predict Intraventricular Hemorrhage in Very-Low-Birth-Weight Newborns?Am J Perinatol. 2018 Dec 19. doi: 10.1055/s-0038-1676535. PMID:305669

B.1 Levent Korkmaz, Osman Bastug, Ghaniya Daar, Sabriye Korkut, Hulya Halis, Ahmet Ozdemir, Mahir Ceylan,Tamer Gunes, Mehmet Adnan Ozturk, Selim Kurtoglu The evaluation of our newborns cases operated due to necrotizing enterocolitis  J Turgut Ozal Med Cent DOI: 10.5455/jtomc.2017.06.088 201

C.1.1  Gül Direk, Ahmet Özdemir, Mahir Ceylan, Selim Kurtoğlu, Mehmet Adnan Öztürk, Tamer Güneş, Nihal Hatipoğlu.  Yenidoğan Bir Olguda Herlyn Werner- Wunderlıch Sendromu  25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa 136. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.2  Ahmet Özdemir, Tamer Güneş, İsmail Dursun, Mahir Ceylan, Ayşe Seda Pınarbaşı, Adem Dursun, Fatih Kardaş, Mehmet Adnan Öztürk Sürekli Renal Replasman Tedavisi: Yenidoğan Olgu Sunumu 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa 140. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.3 Ahmet Özdemir, Mehmet Adnan Öztürk, Özge Pamukçu, Çağatay Karaca, Ali Baykan, Mahir Ceylan, Tamer Güneş Bilateral Persistan Hiperplastik Primer Vitreus Ve Toksoplazma Enfeksiyonu Birlikteliği 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa 158. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.4 Mahir Ceylan, Emrah Türk, Gamze Poscu, Murathan Türker, Alper Özcan, Ahmet Özdemir, Türkan Patıroğlu, Tamer Güneş, Mehmet Adnan Öztürk Yenidoğan Döneminde Ateş Ve Makülopapüler Döküntü İle Prezente Olan Human Parvovirüs B19 Enfeksiyonu  25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa 159. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.5  Ahmet Özdemir, Selim Kurtoğlu, Mahir Ceylan, Tamer Güneş, Mehmet Adnan Öztürk. Mıller-Dıeker Lizensefali Sendromu. 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa 168. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.6. Mahir Ceylan, Nermin Güluzade, Ümit Arslan, Zehra Filiz Karaman, Ahmet Özdemir, Ayşe Seda Coşkun, Abdülhakim Coşkun, Tamer Güneş.  Nadir Bir İntrauterin Asfiksi Sebebi: Karbonmonoksit İntoksikasyonu. 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa 180. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.7  Mahir Ceylan, Burcu Daldaban, Ahmet Özdemir, Selim Kurtoğlu. Yenidoğanın Geçici Hipertirotropinemisinde Gereksiz L-Tiroksin Başlanmasına Bağlı Oluşan Neonatal Tirotoksikoz Olgusu 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa 191. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.8 Tamer Güneş, Ahmet Özdemir, Elif Şüheda Kocaer, Ayşe Seda Pınarbaşı, Ruhan Düşünsel, Mahir Ceylan, Hamit Acer, Sefer Kumandaş, Mehmet Adnan Öztürk. Werdnig Hoffmann Hastalığı Ve Kronik Böbrek Yetmezliği Birlikteliği. 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa 194. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.9 Mehmet Adnan Öztürk, Ahmet Özdemir, Aycan Akkurt, Mahir Ceylan, Süleyman Sunkak, Kazım Üzüm, Tamer Güneş. Tuberoskleroz Tanısı Konulan Yenidoğan Olgu. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa 195. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.10 Mahir Ceylan, Gamze Poscu,  Ayşe Seda Coşkun,  Ahmet Özdemir, Selim Kurtoğlu, Tamer Güneş. Kontrolsüz Güç, Güç Değildir; Kontrolsüz Hipotermi, Tedavi Değildir. 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa 203. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.11 Mahir Ceylan, Nazlı Sultan Özsoy, Ahmet Özdemir, Alper Özcan, Halil Dönmez, Ekrem Ünal, Tamer Güneş. Yenidoğan Döneminde Kasabachmerritt Sendromuna Yol Açan Konjenital Dev Hemanjiom Olgusu. 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa 212. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.12 Mahir Ceylan, Gamze Poscu, Elif Şüheda Kocaer, Mehmet Akif Göktaş, Sibel Saraçoğlu, Ahmet Özdemir, Duran Arslan, Abdulhakim Coşkun, Mehmet Adnan Öztürk Yenidoğan Döneminde Direkt Hiperbilüribineminin Nadir Bir Sebebi: Patent Duktus Venozos. 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  221. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.13 Ahmet Özdemir, Tamer Güneş, Mehmet Adnan Öztürk, Mahir Ceylan, Fatih Kardaş, Ayşe Seda Pınarbaşı, İsmail Dursun, Muhammed Mustafa Özdemir Glutarik Asidüri Tip 2 İle Bilateral Polikistik Böbrek Birlikteliği 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  236. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.14 Mahir Ceylan, Muhammed Mustafa Özdemir, Melih Hangül, Ömer Önal, Ahmet Özdemir, Mehmet Köse, Tamer Güneş. Doğumdan İtibaren Başlayan Solunum Sıkıntısı İle Prezente Olan Kistik Adenomatoid Malformasyon Olgusu. 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  243. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.15 Ahmet Özdemir, Selim Kurtoğlu, Mehmet Adnan Öztürk, Tamer Güneş, Kuddusi Erkılıç , Mahir Ceylan, Nihan Kırçıl. Primer Glokom: Yenidoğan Olgu Sunumu. 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  261. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.16  Mahir Ceylan, Emrah Türk, Ahmet Özdemir, Tamer Güneş, Mehmet Adnan Öztürk. Yenidoğan Döneminde Vacterl Asosiasyonu. 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  263. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.17  Mahir Ceylan, Murat Cansever, Ahmet Özdemir, Mehmet Adnan Öztürk, Türkan Patıroğlu, Tamer Güneş. Yenidoğan Döneminde Di George Tanısını Düşünmek ! 25. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  275. 12-16 Nisan 2017, Antalya

C.1.18 Ahmet Ozdemir , Mahir Ceylan , Sabriye Korkut, Tamer Güneş , Mehmet Adnan Öztürk , Selim Kurtoğlu Tanatoforik Displazi: Olgu Sunumu 24. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  64. 17-20 Nisan 2016, Antalya

C.1.19 Ahmet Ozdemir, Emir Gökalp, İbrahim Halil Tangüner , Füsun Görözen, Sabriye Korkut, Mahir Ceylan, Tamer Güneş, Mehmet Adnan Öztürk, Selim Kurtoğlu. Yenidoğan Bir Bebekte Konjenital Gingival Granüler Hücreli Tümör  24. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  65. 17-20 Nisan 2016, Antalya

C.1.20 Mahir Ceylan, Alper Özcan, İbrahim Halil Tangüner, Aykut Poyraz, Sabriye Korkut, Ahmet Özdemir, Tamer Güneş , Selim Kurtoğlu, Ekrem Ünal, Mehmet Adnan Öztürk. Yenidoğan Döneminde Solunum Sıkıntısı İle Başvuran Nöroblastom Olgusu  24. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  67. 17-20 Nisan 2016, Antalya

C.1.21 Mahir Ceylan, Şeyda Duzcuosmanoğ, Ahmet Özdemir, Safiye Gözübüyük, Nermin Guluzade, Sabriye Korkut, Mehmet Adnan Öztürk Yenidoğan Döneminde Solunum Sıkıntısı Ve Beslenememe İle Başvuran Akalazya Olgusu. 24. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  70. 17-20 Nisan 2016, Antalya

C.1.22 Ahmet Özdemir, Müşerref Bağırova, Cihangir Şahin, Sabriye Korkut, Mahir Ceylan ,Tamer Güneş, Selim Kurtoğlu, Mehmet Adnan Öztürk. Folik Asit Eksikliğinin Dramatik Sonucu: Anensefali-Ensefalosel 24. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  72. 17-20 Nisan 2016, Antalya

C.1.23 Mahir Ceylan, Aslıhan Akdemir, Nazlı Sultan Özsoy, Sabriye Korkut, Ahmet Özdemir, Tamer Güneş. Yenidoğan Döneminde Tek Burun Deliğinin Eşlik Ettiği Holoprozensefali Olgusu  24. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  81. 17-20 Nisan 2016, Antalya

C.1.24 Sabriye Korkut, Selim Doğanay, Mahir Ceylan, Ahmet Özdemir, Safiye Gözübüyük, Pınar Aslan, Elif Suheda Kocaer, Selim Kurtoğlu. Apneik Konvülziyon Tanısıyla Takip Edilen Yutma Disfonksiyonu (Nazofaringeal Penetrasyon) Olgusu 24. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  107. 17-20 Nisan 2016, Antalya

C.1.25  Ahmet Özdemir, Mehmet Adnan Öztürk, Ekrem Ünal, Mahir Ceylan, Alper Özcan, Sabriye Korkut, Selim Doğanay, Meriç Kaymak Cihan. Santral Tutulumlu İnfantil Miyofibromatozis İle Retroserebellar Araknoid Kist Birlikteliği. 24. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  143. 17-20 Nisan 2016, Antalya

C.1.26  Elshad Shikhaliyev, Mahir Ceylan, Ş.Ebru Özüdoğru, Tamer Güneş.  Kalıtsal Protein C ve S Eksikliğine Bağlı Bir Kardiyak Trombüs Olgusu 26. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  191. 14-18 Nisan 2018, Kıbrıs

C.1.27 Işıl Tuğçe Çoban, Mahir Ceylan, Elshad Shikhaliyev, Ş.Ebru Özüdoğru, Tamer Güneş. Eec Sendromlu Bir Olgu Sunumu  24. Ulusal   Neonatoloji Kongresi Özet Kitabı Sayfa  230. 14-18 Nisan 2018, Kıbrıs