Doç. Dr.Mahmut Altındal

  • İlgi Alanları
  • Hipertansiyon
  • Glomerulonefritler
  • Protein kaçakları
  • Akut böbrek yetmezliği
  • Kronik böbrek yetmezliği
  • Diyaliz
  • Böbrek nakli

Eğitim ve Uzmanlık
2017 - Nefroloji Doçenti (Sınav yeri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
2013 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji  
2008 - S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
2002 -  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü

Deneyim
2018-            Bahçelievler Medical Park Hastanesi
2017- 2018: Acıbadem International Hospital, Nefroloji ve Nakil Ünitesi
2016-2017: Guy’s and St. Thomas’ NHS Foundation Trust, Department of Nephrology and Transplantation, London, United Kingdom.
2013-2016: Tekirdağ Devlet Hastanesi, Nefroloji Ünitesi
2010-2013: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Ünitesi
2009-2010: Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, İç Hastalıkları Ünitesi
2008-2009: G.E.S. Komutanlığı A tipi Dispanseri
2002-2008: S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ünitesi

Mesleki Üyelikler
Türk Hipertansiyon Ve Böbrek Hastaliklari Derneği
Türk Nefroloji Derneği
Era-Edta (European Renal Association- European Dialysis And Transplantation Association)
Esot (European Society For Organ Transplantation)

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A.1 TURKMEN E, YILDIRIM T, YILMAZ R, HAZIROLAN T, ELDEM G, YILMAZ E, AYBAL KUTLUGUN A, ALTINDAL M, ALTUN B. HFE gene mutation is a risk factor for tissue iron accumulation in hemodialysis patients. Hemodial Int. 2017 Jan 23. doi: 10.1111/hdi.12537. [Epub ahead of print].

 

A.2 ALTINDAL MAHMUT, YILDIRIM TOLGA, TÜRKMEN ERCAN, ÜNAL MÜCAHIT, BOGA ILKER, YILMAZ, SEREF RAHMI, ARICI MUSTAFA, ALTUN BÜLENT, ERDEM YUNUS (2015). Safety of Percutaneous Ultrasound-Guided Kidney Biopsy in Patients with AA Amyloidosis. Nephron, 131(1), 17-22.

 

A.3 ALTINDAL MAHMUT, TÜRKMEN ERCAN, YILDIRIM TOLGA, YILMAZ SEREF RAHMI, AKI FAZIL TUNCAY, ARICI MUSTAFA, ALTUN BÜLENT, ERDEM YUNUS (2016). Kidney Transplantation for End-Stage Renal Disease Secondary to Familial Mediterranean Fever. Clin Transplant, Jul;30(7):787-90.

 

A.4 YILDIRIM TOLGA, YILMAZ SEREF RAHMI, ALTINDAL MAHMUT, TÜRKMEN ERCAN, ARICI MUSTAFA, ALTUN BÜLENT, ERDEM YUNUS (2015). Endothelial Dysfunction in Renal Transplant

Recipients: Role of Vitamin D and Fibroblast Growth Factor-23. Transplantation Proceedings, 47(2), 343-347.

 

A.5 AYBAL KUTLUGÜN AYSUN, ALTUN BÜLENT, BÜYÜKASIK YAHYA, AKI FAZIL TUNCAY, TÜRKMEN ERCAN, ALTINDAL MAHMUT, YILDIRIM TOLGA, YILMAZ SEREF RAHMI (2012). Elevated urinary angiotensinogen a marker of intrarenal renin angiotensin system in hypertensive renal transplant recipients: does it play a role in development of proteinuria in hypertensive renal transplant patients? (2012). Transplant International, 25(1), 13-18.

 

A.6 AYBAL KUTLUGÜN AYSUN, ALTUN BÜLENT, AKTAN ÜMIT, TÜRKMEN ERCAN, ALTINDAL MAHMUT, YILDIRIM TOLGA, YILMAZ SEREF RAHMI, ARICI MUSTAFA, ERDEM YUNUS, TURGAN ÇETIN (2012). The relation between urinary angiotensinogen and proteinuria in renal AA amyloidosis patients. Amyloid, 19(1), 28-32.

 

A.7 AYBAL KUTLUGÜN AYSUN, ARICI MUSTAFA, YILDIRIM TOLGA, TURGUT DIDEM, YILMAZ SEREF RAHMI, ALTINDAL MAHMUT, ALTUN BÜLENT, ERDEM YUNUS (2011). Daily Sodium Intake in Chronic Kidney Disease Patients during Nephrology Clinic Follow-Up: An Observational Study with 24-Hour Urine Sodium Measurement. Nephron Clinical Practice, 118(4), 361-366.

 

A.8 KARATOPRAK CUMALI, KARABULUT LAIKA, KAYA BILGIVAR, ALTINDAL MAHMUT, UGURLUKISI BILAL, KILIÇARSLAN MEHMET HANIFI, BABACAN ABANONU GÜL, ÇETIN GÜVEN, ÇIKRIKÇIOGLU MEHMET ALI (2015). Demographic Evaluation of Attempted Suicide By Drug Overdeose in

Istanbul. Acta Medica Mediterranea, 31(1), 857-861.

 

A.9 ÖZKAYAR NIHAL, ALTUN BÜLENT, SEMRA ULUSOY, YILDIRIM TOLGA, HALIL MELTEM, YILMAZ SEREF RAHMI, AYMAN ABUDALAL, ALTINDAL MAHMUT, ARICI MUSTAFA, ERDEM YUNUS (2014). Relationship between Vitamin D Levels and Depressive Symptoms in Renal Transplant Recipients. The International Journal of Psychiatry in Medicine, 47(2), 141-151.

 

A.10 KARATAS TOGRAL ARZU, ALTINDAL MAHMUT, MUSTU KORYÜREK ÖZGÜL, TUTKUN ENGIN, YILMAZ ÖMER HINÇ (2014). Severe Demodex Infestation of a Coal Miner. Turkish Journal of

Parasitology, 37(4), 295-298.

 

A.11 AYBAL KUTLUGÜN AYSUN, YILDIRIM TOLGA, ALTINDAL MAHMUT, ARICI MUSTAFA, YASAVUL ÜNAL, TURGAN ÇETIN (2010). AA type renal amyloidosis secondary to FMF: a long-term follow-up in two patients. Renal Failure, 32(10), 1230-1232.

 

A.12 TÜRKMEN ERCAN,YILDIRIM TOLGA, ÇIFTÇI TÜRKMEN TURAN, ALTINDAL MAHMUT, AKINCI DEVRIM, BAYDAR DILEK,BILEN CENK YÜCEL,ARICI MUSTAFA (2013). Congenital Megacalycosis with IgA Nephropathy: A Case Report and Review of the Literature. Renal Failure, 35(1), 155-158.

 

A.13 YILDIRIM TOLGA, YILMAZ SEREF RAHMI, TÜRKMEN ERCAN, ALTINDAL MAHMUT, AKI FAZIL TUNCAY, ERDEM YUNUS, YASAVUL ÜNAL,TURGAN ÇETIN (2013). Successful Renal Transplantation in a Patient with HBS Antigen Positivity Caused By Hepatitis B Vaccination. Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal, 22(02), 215-217.

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında

(proceedings) basılan bildiriler :

 

B.1 GÜNES ARIK, YASAR ARZU, TÜRKMEN ERCAN, YILDIRIM TOLGA, ALTINDAL MAHMUT, ABUDALAL AYMAN, YILMAZ SEREF RAHMI, ARICI MUSTAFA (2013). COURSE OF PRE-TRANSPLANT PROTEINURIA AFTER TRANSPLANTATION AND ASSOCIATED ALLOGRAFT PATHOLOGIES IN NON-DECLINERS. ERA-EDTA 50th CONGRESS (Poster).

 

B.2 YILDIRIM TOLGA, YILMAZ SEREF RAHMI, AZAK ALPER, ALTINDAL MAHMUT, TÜRKMEN ERCAN, ARICI MUSTAFA, ALTUN BÜLENT, DURANAY MURAT, ERDEM YUNUS (2013). BLOOD PRESSURE AND RESIDUAL RENAL FUNCTION IN PERITONEAL DIALYSIS: ROLE OF LOCAL RENIN ANGIOTENSIN SYSTEM ACTIVATION. ERA-EDTA 50th CONGRESS (Poster).

 

B.3 YILDIRIM TOLGA, YILMAZ SEREF RAHMI, ALTINDAL MAHMUT, TÜRKMEN ERCAN, ARICI MUSTAFA, ALTUN BÜLENT, ERDEM YUNUS (2013). ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS: ROLE OF VITAMIN D AND FIBROBLAST GROWTH FACTOR-23. ERA-EDTA 50th CONGRESS (Poster).

 

B.4 YILDIRIM TOLGA, YILMAZ SEREF RAHMI, TÜRKMEN ERCAN, ABUDALAL AYMAN, ALTINDAL MAHMUT, BAYDAR DILEK, ERDEM YUNUS (2013). URINARY PROCOLLAGEN PREDICTS DEGREE OF RENAL FIBROSIS IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS. ERA-EDTA 50th CONGRESS (Poster).

 

 

B.5 KUTLUGUN AYSUN AYBAL, ALTUN BÜLENT, AKMAN UMIT, AKI FAZIL TUNCAY, TÜRKMEN ERCAN, YILDIRIM TOLGA, ALTINDAL MAHMUT, YILMAZ SEREF RAHMI, YASAVUL ÜNAL (2011). ELEVATED URINARY ANGIOTENSINOGEN A MARKER OF INTRARENAL RENIN ANGIOTENSINOGEN SYSTEM IN HYPERTENSIVE RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS: DOES IT PLAY A ROLE IN DEVELOPMENT OF PROTEINURIA IN HYPERTENSIVE RENAL TRANSPLANT PATIENTS. ERA-EDTA 48th CONGRESS (Poster).

 

B6. KUTLUGUN AYSUN AYBAL, ALTUN BÜLENT, AKMAN UMIT, AKI FAZIL TUNCAY, TÜRKMEN ERCAN, YILDIRIM TOLGA, ALTINDAL MAHMUT, YILMAZ SEREF RAHMI, YASAVUL ÜNAL (2011). ELEVATED URINARY ANGIOTENSINOGEN A MARKER OF INTRARENAL RENIN ANGIOTENSINOGEN SYSTEM IN HYPERTENSIVE RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS: DOES IT PLAY A ROLE IN DEVELOPMENT OF PROTEINURIA IN HYPERTENSIVE RENAL TRANSPLANT PATIENTS. ERA-EDTA 48th CONGRESS (Poster).

 

B.7 YILDIRIM TOLGA, YILMAZ SEREF RAHMI, TÜRKMEN ERCAN, ALTINDAL MAHMUT, ARICI MUSTAFA, ALTUN BÜLENT, ERDEM YUNUS (2014). EFFECT OF VITAMIN D REPLACEMENT ON ENDOTHELIAL FUNCTIONS IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS. ERA-EDTA 51st CONGRESS (Poster).

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 

C1. THROMBOSIS AND INFLAMMATION IN ACUTE CORONARY SYNDROMES, Bölüm adı:

(ANTIPLATELET AND ANTITHROMBOTIC THERAPY IN ACUTE CORONARY SYNDROME IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE) (2015). ALTINDAL MAHMUT, ARICI MUSTAFA, BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS, Editör: ERTUGRUL ERCAN VE GÜLFEM ECE, ISBN:978-1-68108-030-7, Ingilizce (Bilimsel Kitap).

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

D.1 ALTINDAL MAHMUT, ERDEM YUNUS (2011). Kardiyorenal Toksin Olarak Tuz. Türk Kardiyoloji

Seminerleri, 11(2), 191-199.

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E1. ALTINDAL MAHMUT, ARICI MUSTAFA, TÜRKMEN ERCAN, YILDIRIM TOLGA, ÜNAL MÜCAHIT, YILMAZ SEREF RAHMI, ALTUN BÜLENT, ERDEM YUNUS (2016). AA AMİLOİDOZU VE BÖBREK TUTULUMU OLAN HASTALARDA PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. 15. ULUSAL HIPERTANSIYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESI.

 

E.2 ALTINDAL MAHMUT, YILDIRIM TOLGA, YILMAZ SEREF RAHMI, TÜRKMEN ERCAN, ABUDALAL AYMAN, ARICI MUSTAFA, ALTUN BÜLENT, ERDEM YUNUS (2016). LÖKOSTAKLASTİK VASKÜLİTTE BÖBREK TUTULUMU. 15. ULUSAL HIPERTANSIYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESI.

 

E.3 ALTINDAL MAHMUT, YILDIRIM TOLGA, TÜRKMEN ERCAN, GÜVEN GÖKSEL, YILMAZ SEREF RAHMI, ARICI MUSTAFA, ALTUN BÜLENT, ERDEM YUNUS, TURGAN ÇETIN (2012). PROTEINÜRI VE HIPOKALSIÜRI. 29. ULUSAL NEFROLOJI, HIPERTANSIYON, DIYALIZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESI.

 

E.4 ALTINDAL MAHMUT, YILDIRIM TOLGA, TÜRKMEN ERCAN, ÜNAL MÜCAHIT, BOGA ILKER, YILMAZ SEREF RAHMI,ARICI MUSTAFA,ALTUN BÜLENT,ERDEM YUNUS (2016). AA AMIOIDOZLU HASTALARDA ULTRASONOGRAFI KLAVUZLUGUNDA PERKUTAN BÖBREK BIYOPSI ISLEMI GÜVENLI MIDIR? 32. ULUSAL NEFROLOJI, HIPERTANSIYON, DIYALIZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESI.

 

E.5 TÜRKMEN ERCAN, ALTINDAL MAHMUT, KARATAY AHMET, SENER YUSUF ZIYA, AKTAS BURAK YASIN, YILMAZ SEREF RAHMI, ARICI MUSTAFA, ALTUN BÜLENT, ERDEM YUNUS (2016). ÇOK DERIN HIPONATREMILI HASTALARIN KLINIK ÖZELLIKLERI. 32. ULUSAL NEFROLOJI, HIPERTANSIYON, DIYALIZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESI.

 

E.6 YILDIRIM TOLGA, YILMAZ SEREF RAHMI, TÜRKMEN ERCAN, ALTINDAL MAHMUT, ARICI MUSTAFA, ALTUN BÜLENT, ERDEM YUNUS (2013). VITAMIN D EKSIKLIGI OLAN RENAL TRANSPLANTHASTALARINDA VITAMIN D REPLASMANININ ENDOTEL FONKSIYONLARI ÜZERINE ETKISI. 30. ULUSAL NEFROLOJI, HIPERTANSIYON, DIYALIZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESI.

 

E.7 ÖZKAYAR NIHAL, ALTUN BÜLENT ,ULUSOY SEMRA, YILDIRIM TOLGA, HALIL MELTEM GÜLHAN, YILMAZ SEREF RAHMI, ABUDALAL AYMAN, ALTINDAL MAHMUT, ARICI MUSTAFA, ERDEM YUNUS (2012). BÖBREK NAKLI YAPILMIS OLAN OLGULARDA SERUM VITAMIN D DÜZEYI VE DEPRESYON ARASINDAKI ILISKI. 29. ULUSAL NEFROLOJI, HIPERTANSIYON, DIYALIZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESI.

 

 

E.8 YILDIRIM TOLGA, YILMAZ SEREF RAHMI, AZAK ALPER, ALTINDAL MAHMUT, TÜRKMEN ERCAN, DURANAY MURAT, ARICI MUSTAFA, ALTUN BÜLENT, ERDEM YUNUS, TURGAN ÇETIN (2012). PERITON DIYALIZI HASTALARINDA HIPERTANSIYON VE LOKAL RENIN ANJIYOTENSIN VE ALDOSTERON SISTEMI ILISKISI. 29. ULUSAL NEFROLOJI, HIPERTANSIYON, DIYALIZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESI.

 

E.9 YILDIRIM TOLGA, YILMAZ SEREF RAHMI, TÜRKMEN ERCAN, ALTINDAL MAHMUT, ARICI MUSTAFA, ALTUN BÜLENT, ERDEM YUNUS (2012). RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA VITAMIN D EKSIKLIGININ ENDOTEL FONKSIYONLARI ÜZERINE ETKISI. 29. ULUSAL NEFROLOJI,

HIPERTANSIYON, DIYALIZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESI.

 

F.  Yayın Hakemligi

 

F1.Dergi SCI-Expanded, RENAL FAILURE.

F2.Dergi Diger endeksler, TÜRK NEFROLOJI DIYALIZ VE TRANSPLANTASYON DERNEGI

DERGISI.

F3. Dergi, SCI, NEPHROLOGY DIALYSIS HYPERTENSION