Uzm. Dr.Mahmut Dülğer

Eğitim ve Uzmanlık:
1998-2004: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
2004-2007: Kars Devlet Hastanesi Acil servisinde
2008-2013: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık eğitimi
2013-2016: Kars Harakani Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Üyelik:
Türk Tabipler Birliği
Klinik Mikrobiyoloji Bölümü ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği