Op. Dr.Mahmut Özdemir

  • İlgi Alanları
  • Eklem protez cerrahisi
  • Spor yaralanmaları
  • Ayak bileği cerrahisi
  • Omurga cerrahisi
  • Travma

Eğitim ve Uzmanlık
S.B. Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

Deneyim
Erzurum Pazaryolu HBD İlçe Hastanesi
S.B. Ankara Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
S.B. Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
S.B. Tunceli Devlet Hastanesi
Ankara Özel Medisis Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
1. X. Temel Bilimler Araştırma Okulu, 1-3 Mart 2012, Mersin
2. IX. Temel Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı, 21-22 Eylül 2012, Ankara
3. IV. Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak  Osteosentez Eğitim Toplantısı, 12-13 Ekim 2012, Ankara
4. Knee Symposium:From Partial Knee Replecement to Revision, 15 Aralık 2012, Ankara
5. 9.AO Trauma Course-Principles in Operative Fracture Management, 26-29 Ocak 2013, Ankara
6. Çocuk Ortopedisi Gözden Geçirme Kursu, 1-2 Şubat 2013, Ankara
7. Serebral Palsi’de Ayak ve Ayak Bileği Sorunları, 23 Şubat 2013, Ankara
8. III. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Kursu, 8-9 Mart 2013, Ankara
9. VII. İleri Ortopedik Travma Kursu, 12-13 Nisan 2013, Ankara
10. Artroskopik Cerahide Enstrümentasyon, 22-23 Kasım 2013, İstanbul
11. VI. İntramedüller Çivileme Kursu, 13-16 Şubat 2014, İzmir
12. International Hip Arthroplasty Meeting, 17-20 Eylül 2014, Roma
13. Primer Diz Artroplastisi ve Revizyon Kadavra Kursu , 14-15 Şubat 2015, Ankara
14. 24. Diz Ekleminde Temel Cerrahi Artroskopi Kursu, 1-2 Nisan 2015, Antalya
15. 12. Temel Ayak Bileği Artroskopi Kursu, 3-4 Nisan 2015, Antalya
16. XIX. İlizarov Uygulamalı Eğitim Toplantısı, 12-14 Haziran 2015, Adana
17. Unikondilerden Revizyona Diz Protezi Kadavra Kursu, 9-10 Eylül 2015, Ankara
18.  Gelişimsel Kalça Displazisi ve Pes Ekinovarus Kursu, 12-13 Eylül 2015, Konya
19. Üst Ekstremite Teorik ve Kadavra Uygulamalı Cerrahi Yaklaşımlar Kursu, 30-31 Ekim 2015, Antalya

Araştırma ve Yayınlar:

1. Yilmaz S, Cankaya D, Deveci A, Ozdemir M, Bozkurt M.

An Unexpected Complication Of Hip Arthroplasty: Knee Dislocation.

 Case Rep Orthop. 2015;2015:294187

 

2. Karaduman M, Okkaoglu MC, Sesen H, Taskesen A, Ozdemir M, Altay M.

Platelet-Rich Plasma Versus Open Surgical Release İn Chronic Tennis Elbow: A Retrospective Comparative Study.

J Orthop. 2016 jan 22;13(1):10-4

 

 

3. Akkurt MO, Şeşen H, Özdemir M, Çatma MF, Demirkale İ.

Reduced Postoperative Functional Length Ratio Influences Patient Satisfaction İn First Metatarsophalangeal Joint Replacement.

J Foot Ankle Surg. 2016 jul-aug;55(4):743-7.

 

 

4.  Mustafa Caner Okkaoglu, Mahmut Özdemir, Hakan Şeşen, Anil Taşkesen, İsmail Demirkale, Murat Altay

 

Yaşlilarda Kalça Kiriklarinin Epidemiyolojik Özelliklerinin Retrospektif Analizi

 

Akademik Araştirma Tip Dergisi, 2016;1(1):12-18

 

5. Anil Taskesen, Yuksel Ugur Yaradilmis, Mahmut Ozdemir, Hakan Sesen, Ismail Demirkale ve Murat Altay

 

‘’Are clinical and functional results of MIPPO and IMN for treatment of extraarticular distal tibia fractures similar?’’

 

J Turgut Ozal Med Cent  2017;24(4):413-7

 

6. Özdemir M, Demirkale İ, Şeşen H, Taşkesen A,  Okkaoğlu MC, Altay M

Affective Temperament Does Not İnfluence Satisfaction After Total Knee Arthroplasty

Medicine. 2017 May; 96(19): e6852.

 

7. Taşkesen A, Demirkale İ, Okkaoğlu MC, Özdemir M, Bilgili MG, Altay M

Intraobserver And İnterobserver Reliability Assessment Of Tibial Plateau Fracture Classification Systems.

Eklem Hastalikları Cerrahisi. 2017 dec;28(3):177-8

 

8. Uğur Yaradilmiş, Mustafa Caner Okkaoğlu, Hakan Şeşen, Mahmut Özdemir, İsmail Demirkale, Murat Altay

 

Ön Çapraz Bağ Yirtiğina Eşlik Eden Anterolateral Bağ Yırtığı  Ön Çapraz Bağ Tamiri Sonuçlarini Etkilemez

 

SDÜ tip dergisi  2019:26(1):46-50

 

 

9. Hakan Şeşen, Anıl Taşkesen, Ahmet Safa Tağral, Mahmut Özdemir, İsmail Demirkale, Murat Altay.

 

’’Which One is better for Surgical Treatment of Humeral Shaft Fractures? Conventional plating versus Minimal Invasive Approach’’

 

Abant Medical Journal. 2017, 6:1-5

 

 

10. Özdemir HM,  Demirkale I,  Özdemir M,  Aksekili MAE 

 

The Modified Kostuik Transilial Bar Technique Has Acceptable Results İn Neuromuscular Spinal Deformity Correction.

 

Journal Of Pedıatrıc Orthopaedıcs-28(4):1 · March 2019

 

11.       Mustafa Caner Okkaoğlu  , Yüksel Uğur Yaradılmış  , İsmail Demirkale  , Hakan Şeşen  , Mahmut Özdemir  ve Murat Altay.

‘’ Blade type nails cause more varus collapse than screw type nails in the treatment of elderly trochanteric fractures.’’

 Ortadoğu Tıp Dergisi, Yıl 2020, 12(1): 45 - 51

 

Bildiriler:

 

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

12.          Demırkale I., Sesen H., Yıldız Fg, Vural Ca, Ozdemır M. ve Altay M.

‘’Incıdence Of Meralgıa Paresthetıca After Anterior Open Reduction Of Developmental Dysplasıa Of Hıp.’’

 15th EFORT Congress 2014 London, UK, 4-6 June

 

13.          M.C. Okkaoglu, H. Sesen, I. Demirkale, M. Ozdemır, Y. Okkaoglu ve M. Altay.

 ‘’Blade Type Nail Designs Cause More Varus Collaps Than Screw Type Nails İn The Treatment Of Elderly Trochanterıc Fractures.’’ 

Osteosynthese International 2016 Aschhaffenburg, Germany, 22-24 September 2016

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

14.          Mert Karaduman, İsmail Demirkale, Hakan Şeşen, Celal Alp Vural, Mahmut Özdemir ve Murat Altay.

‘’Neer Tip 3 Ve Tip 4 Humerus Üst Uç Kırıklarında Anatomik Plak Tespiti İle Parsiyel Omuz Protezinin Karşılaştırılması’’

 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2013

 

15.          Hakan Şeşen, İsmail Demirkale, Celal Alp Vural, Mert Karaduman ve Mahmut Özdemir.

‘’Distal Yarıklı Çimentosuz Kısmi Kalça Protezinin Sonuçları Çimentolu Protezden Daha İyidir’’

23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2013 (Poster Bildiri)

 

16.          Celal Alp Vural, İsmail Demrikale, Hakan Şeşen, Mert Karaduman, Mahmut Özdemir, Murat Altay.

’’Unikondiler Ve Total Diz Artroplastisinin Erken Dönem Çift Analiz Sonuçları’’

23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2013 (Poster Bildiri)

 

17.          Serdar Yılmaz, Alper Deveci, Mahmut Özdemir, Ahmet Fırat ve Murat Bozkurt.

’’Kalça Artroplastisi Sırasında Görülen Beklenmedik Komplikasyon: Diz Çıkığı’’

23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2013 (Poster Bildiri)

 

18.          İsmail Demirkale, Hakan Şeşen, Mert Karaduman, Celal Alp Vural, Mahmut Özdemir ve  Murat Altay.

’’Halluks Valgus Cerrahisinde Scarf Osteotomisi Mi Modifiye Chevron Osteotomisi Mi?’’

 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2013 ( Poster Bildiri)

 

19.          Hakan Şeşen, İsmail Demirkale, Mert Karaduman, Mustafa Caner Okkaoğlu, Mahmut Özdemir ve Murat Altay.

 ‘’Aşamalı Çift Taraflı Total Diz Protezinde Diğer Taraf Cerrahiyi Kabul Oranı: 111 Hastanın Prospektif Analizi’’

24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2014 (Poster Bildiri)

 

20.          Mahmut Özdemir, Mert Karaduman, İsmail Demirkale, Hakan Şeşen, Mustafa Caner Okkaoğlu ve Murat Altay.

‘’Eklem Uzanımı Olmayan Metakarpal Kemik Kırıklarında Kapalı Redüksiyon Mu Plak İle Tespit Mi?’’ 

24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2014
 

21.          Mert Karaduman, Mahmut Özdemir, Hakan Şeşen, İsmail Demirkale, Mustafa Caner Okkaoğlu ve Murat Altay.

 ‘’Garden Tip 1 Ve 2 Erişkin Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Tespit Mi Hemiartroplasti Mi?’’

25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2015 (Poster Bildiri)

 

22.          Mahmut Özdemir, Mert Karaduman, Hakan Şeşen, İsmail Demirkale, Anıl Taşkesen ve Murat Altay.

‘’Başparmak Radial Kollateral Ligament Tamirlerinde Ankor Tespiti Gerekli Mi?’’

25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2015

 

23.          Yüksel Uğur Yaradılmış, Anıl Taşkesen, Murat Altay, İsmail Demirkale ,Hakan Şeşen ve Mahmut Özdemir.

‘’Ekleme Uzanmayan Tibia Distal Cisim Kırıklarında Minimal İnvaziv Plaklama Ve Kanal İçi Çivilemenin Klinik Ve Fonksiyonel Sonuçlarının Karşılaştırılması’’

25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2015

 

24.          Mert Karaduman, Ahmet Safa Tarğal, Murat Altay, İsmail Demirkale, Mahmut Özdemir ve  Hakan Şeşen.

’’Ao/Ota Tip A Ve B Humerus Şaft Kırıklarında Açık Osteosentez İle Minimal İnvaziv Plak Osteosentezi Tekniklerinin Karşılaştırılması’’

25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2015

 

25.          Yüksel Uğur Yaradılmış, Mustafa Caner Okkaoğlu, Hakan Şeşen, İsmail Demirkale, Mahmut Özdemir ve Murat Altay.

‘’Ön Çapraz Bağ Yırtığına Eşlik Eden Anterolateral Bağ Yırtığı Ön Çapraz Bağ Tamiri Sonuçlarını Etkilemez’’

27. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2017