Op. Dr.Mahmut Yıldız

Eğitim ve Uzmanlık
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Uzmanlığı
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı (Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü)
 
Loringoforengel reflü Etyolojisinde Helikobohter pylori nin yeri İshalli solid tümörlü hastalarda crytospodium patolojideki rolü