Uzm. Dr.Makbule Özge Yıldırım

  • İlgi Alanları
  • Nörolojik rehabilitasyon
  • Pediatrik rehabilitasyon
  • Ortopedik rehabilitasyon
  • Fibromiyalji
  • Osteoporoz
  • Bel fıtığı
  • Boyun fıtığı
  • Kas iskelet sistemi hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
1996 - 2002 - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
2004 - 2009 - Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türkiye Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Ödüller
Celik C, Altunkan S, Yildirim MO, Akyuz M. Postmenopozal Hastalarda Osteopeni ve Osteoporoz ile Subklinik Ateroskleroz İlişkisi 3. Ulusal Osteoporoz kongresi, Antalya, 15-18 Ekim, 2008. Sözlü bildiri Üçüncülük ödülü

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Barın Selçuk, Aydan Kurtaran, Ozge Yıldırım, Ibrahim Degirmenci, Mufit Akyuz. Cyclist’s Neuropathy: A Compression Syndrome of the Deep Motor Branch of the Ulnar Nerve: A Case Report. Neurosurg Q 2015;25:337–340.

A2. Yalcin E, Kurtaran A, Selcuk B, Onder B, Yildirim MO, Akyuz M. Isokinetic measurements of ankle strength and proprioception in patients with flatfoot. Isokinetics and Exercise Science. 2012, 20:167-171.

A3. Yıldırım MÖ, Çelik C, Tezyürek M. Brakiyal Amyotrofi, Serebral ve Serebellar Atrofi ile İlişkili Bardet-Biedl Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2011;57 Özel Sayı 2: 345-7.

A4. Celik C, Altunkan S, Yildirim MO, Akyuz M. Relationship between decreased bone mineral density and subclinical atherosclerosis in postmenopausal women. Climacteric. 2010 Jun;13(3):254-8.

A5. Filiz Sivas, Ebru Alemdaroğlu, Özge Yıldırım, Nihal Tezel, Halil Uçan, Hatice Bodur. İnmeli hastalarda düşme ve düşme tahmin indeksinin değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi Turkish Journal Of Geriatrics 2009, Cilt 12, Sayı 2, Sf 055-061.

A6. Ergün U, Say B, Ozer G, Yildirim O, Kocatürk O, Konar D, Kudiaki C, Inan L. Trial of a new pain assessment tool in patients with low education: the full cup test. Int J Clin Pract. 2007 Oct;61(10):1692-6.

A7. Karahan G, Yıldırım MÖ, Çelik C. Künt omuz travmasına bağlı gelişen Aksiller arter psödoanevrizmasına bağlı Brakial Pleksus Kompresyonu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2006;52:39-41

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yildirim MO, Ozer NB, Yalçın E, Onder B, Akyüz M. The relation of physical fitness over ambulation and depression in spinal cord injury patients. 51th Annual Scientific Meeting The International Spinal Cord Society (ISCOS). London, England, September 3-5, 2012.

B2. Yalcin E, Onder B, Özer N, Kurtaran A, Yildirim MO, Akyuz M. The upper extremity neuropathies in Turkish wheelchair users and the additive/alternative value of ultrasonography to the evaluation of entrapments. 51th Annual Scientific Meeting The International Spinal Cord Society (ISCOS). London, England, September 3-5, 2012.

B3. Yıldırım MO, Uçan H, Barazi Soydaş AO, Ordu Gökkaya NK. Serum adiponectin, leptin, lipid profiles and cardiopulmonary exercise tests influenced by arm cranking exercise and training in spinal cord injured individuals. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Istanbul, Turkey, June 13-17, 2009.

B4. Yıldırım MO, Uçan H, Barazi Soydaş AO, Kabukcu T, Soydas R. Serum leptin, adiponectin and lipid profiles in individuals with spinal cord injury and able-bodied controls. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Istanbul, Turkey, June 13-17, 2009.

B5. Kabukcu T, Vuralkan E, Yıldırım MO, Ucan H, Celik C.  The effectiveness of the Epley Maneuver and Brandth/Daroff exercises for the treatment of benign paroxysmal positional vertigo. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Istanbul, Turkey, June 13-17, 2009.

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Yıldırım MO, Soydaş AO, Analay Y. Kas iskelet sistemi ağrılarında D vitamini düzeyleri değerlendirilmesi gerekli mi? 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan, 2015.

 C2. Yıldırım MO, Ordu Gökkaya NK, Uçan H, Çelenk Ö, Güngör H. Rehabilitasyon Programlarından Sonra Hayat: Evde takip programlarında ilk adımlar. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 11-15 Nisan, 2011.

 C3. Önder B, Özer N, Kurtaran A, Selçuk B, Yıldırım Ö, Akyüz M. Omurilik yaralanması sonrası görülen abdominal patolojiler. II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 4-7 Kasım, 2010

C4. Yıldırım MÖ, Özer N,  Selçuk B, Kurtaran A, Değirmenci I, Akyüz M. Multiple Pterygium (Escobar) Sendromu: Olgu Sunumu IV. Türk Romatoloji Kongresi Antalya, 7-11 Nisan, 2010.

C5. Kurtaran A, Gürcan A, Selçuk B,  Yıldırım Ö, Değirmenci İ, Akyüz M. Ailesel Geçişli Gelişimsel Kalça Displazisi Olgu Sunumu IV. Türk Romatoloji Kongresi Antalya, 7-11 Nisan, 2010.

C6. Selçuk B, Özdemir S, Kurtaran A, Yıldırım Ö, Değirmenci İ, Akyüz M. Ankilozan Spondilitli Hastada Kalça Artroplasti Operasyonu Sırasında Gelişen Vertebra Fraktürü ve Buna Bağlı Omurilik Yaralanması.  IV. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Nisan, 2010.

C7. Kurtaran A, Özdemir S, Selçuk B, Yıldırım Ö, Değirmenci İ, Akyüz M. Servikal Bölgedeki DISH’e Bağlı Gelişen Santral Kord Sendromu Olgu Sunumu. IV. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Nisan, 2010.

C8. Selçuk B, Kurtaran A, Yıldırım Ö, Değirmenci İ, Akyüz M. Bisiklet Binmeye Bağlı Unlar Sinir Derin Palmar Motor Dal Nöropatisi Olgu Sunumu. IV. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Nisan, 2010.

C9. Selçuk B, Kurtaran A, Yıldırım Ö, Değirmenci İ, Akyüz M. Boyun Diseksiyonuna Bağlı Supraskapular Sinir Nöropatisi Olgu Sunumu. IV. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Nisan, 2010.

C10. Selçuk B, Aslan Ş, Kurtaran A, Yıldırım Ö, Değirmenci İ, Akyüz M. Sistemik Lupus Eritamatozus Başlangıç Formu Olarak Longitudinal Myelit Olgu Sunumu. IV. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Nisan, 2010.

C11. Celik C, Altunkan S, Yildirim MO, Akyuz M. Postmenopozal Hastalarda Osteopeni ve Osteoporoz ile Subklinik Ateroskleroz İlişkisi 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Antalya, 15-18 Ekim, 2008.

D. Diğer Yayınlar (Kitap Bölüm Yazarlığı ve Çeviri)

D1. Selçuk B, Yıldırım Ö. “İskelet Kası Fizyolojisi, Bölüm I Romatizmal hastalıklara giriş” Romatoloji. Editörler: Şebnem Ataman, Peyman Yalçın. MN Medikal & Nobel kitapevi, Ankara, 2012

D2. Köseoğlu F, Yıldırım MÖ. ”Pulmoner Rehabilitasyon İlkeleri- Kime? Ne Zaman? Nasıl?” Birinci Basamakta Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Yayına Hazırlayanlar: Yeşim Gökçe Kutsal, Figen Şahbaz. Ankara, 2011

D3. Garip Y, Yıldırım MÖ, Aydoğ S, Oktay F, Eser F, Kumbara F, Aktekin L, Karakuş D. “Bölüm 1 Anatomi”. The Netter Collection of Medical Illustrations. Cilt 8: Kas İskelet Sistemi. Kısım I: anatomi, fizyoloji ve Metabolik Bozukluklar. Çeviri Editörleri :Tansu Arasıl, Gülseren Kayalar, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2009 (Çeviri)