Prof. Dr.Mansur Kayataş

  • İlgi Alanları
  • Böbrek hastalıkları
  • Hipertansiyon

Eğitim Bilgileri
Tıp Fakültesi (Lisans) : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1989)
Tıpta Uzmanlık (İç Hastalıkları) : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1995)
Tıpta Yan Dal Uzmanlık (Nefroloji) : Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (1997)
Doçentlik Ünvanı : İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi (1998)
Profesörlük Ünvanı : Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (2007)

Deneyim
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı (1989-1990)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı (1990-1995)
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji B.D. (1995-1997)
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1998-1999)
S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1999-2007)
Cumhuriyet Üniversitesi. Nefroloji Bilim Dalı, Bölüm Kurucu Başkanlığı (2007-2017)
Dokuz Eylül Üniversitesi. Nefroloji Bilim Dalı, Konuk Öğretim Üyesi (2014)

Mesleki Üyelikler
International Society of Nephrology
European Renal Association European Dialysis and Transplantation Association
Türk Nefroloji Derneği
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği
Türk Tabipler Birliği
İzmir Tabip Odası

Ödüller
1. "Levamisole Treatment Enhances Protective Antibody Response to Hepatitis B Virus Vaccination (HBVV)"

(Sözlü) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21-24, 1997 Geneva, Switzerland
(En İyi Genç Araştırıcı Ödülü)
2. "Risk Factors For Cardiovascular Disease (CVD) in Hemodialysis (HD) patients"
(Sözlü) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21-24, 1997 Geneva, Switzerland
(Best Abstracts Presented By Young Authors)
3. “Hepatit C Virüs Pozitif Hemodiyaliz Hastalarında Ünitelerin Ayrılmasının HCV Prevalansına Etkisi”
(Sözlü) XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya,1997
(Türk Nefroloji Derneği 3. En İyi Sözlü Bildiri Ödülü)
4. “Periton Diyaliz Hastalarında Malnütrisyonun Osteoporoz Üzerine Etkisi ve Çözüm Yolları” Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşirelik Derneği,
(Poster Sunumunda Birincilik Ödülü)
5. “Effects on the caregiver burden of the home-based educational programme for dialysis patients”. EDTNA/ERCA Annual General Meeting, Sunday, Strousburg,16 September 2012
(En İyi Makale Ödülü)
6. “Effects on the caregiver burden of the home-based educational programme for dialysis patients” EDTNA/ERCA Annual General Meeting, Strousburg, Sunday, 16 September 2012
(En İyi Abstrakt Ödülü)
7. “Periton diyaliz hastalarında rasyonel ilaç kullanım ve diyet eğitim desteğinin optimal biyokimyasal değerler üzerindeki etkileri”
23. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Belek, Antalya
(En İyi Poster Bildiri Ödülü Üçüncülüğü)
8. “Variable R.Msp1 fragmentation in genomic DNA due to DNA hypomethylation in CRF patients with MTHFR C677T gene polymorphism from genetics to epigenetics.
European Human Genetics Conference, May 31-June 3, Milan, Italy,2014
(Fellowship Grand Award )