Dr. Dt.Mazlume Ceren Sezen

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji A.B.D - Doktora
 
 
Yıldırım E, Badalov E, Sezen C, Ersanli S Maksilla Ön Bölge İmplantlarında İdeal Estetiğin Yakalanması . XXI. Uluslararsı Bilimsel Kongresi 15-16 ocak 2010 Çırağan Palace-İstanbul poster
• Sezen C, Ersanli S, Bölükbaşı N. Surgical repair of sinus membrane perforations. EAO 18th meeting. 30 September-3 October 2009, Monako, Fransa poster
• Sezen C, Ersanli S, Arısan V, Yıldırım E, Badalov E. Kemik ve mukoza seviyesindeki implantların erken dönem sağ kalım ve başarı oranı. XXI. Uluslararsı Bilimsel Kongresi 15-16 ocak 2010 Çırağan Palace-İstanbul poster
• Sezen C, Mısırlıoğlu E, Ondur E, ERSANLI S, Yetersiz kemik hacmi varlığında otojen blok greft uygulaması: Olgu sunumu XXII. Uluslararası Oral İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi 13‐15 Ocak 2011 Four Season Otel‐İstanbul poster
• Sezen C, Bölükbaşı N, Ersanli S, Badalov E, Yıldırım E. İmplant yüzey özelliklerinin osseointegrasyon üzerindeki etkisi. Türk Oral İmplantoloji Derneği, Avusturya Oral İmplantoloji Derneği, VI.Uluslararası Bilimsel Sempozyumu 7-13 haziran 2009 konuşma
• Yıldırım E, Bölükbaşı N, Sezen C, Ersanli S. İkinci nesil trombositten zengin fibrinin (PRF) oral implantolojide kullanım alanları. Türk Oral İmplantoloji Derneği, Avusturya Oral İmplantoloji Derneği, Azerbaycan Oral İmplantologlar Derneği VII.Uluslararası Bilimsel Sempozyumu ve Ortak Toplantısı.30mayıs-5 haziran 2010 konuşma
• Sezen C, Ersanlı S Yetersiz kemik hacmi varlığında otojen blok greft uygulaması vaka serileri Türk Oral İmplantoloji Derneği, Avusturya Oral İmplantoloji Derneği, IX.Uluslararası Bilimsel Sempozyumu 6-10 haziran 2011 konuşma
• Sezen C, Ersanlı S, İmmediate implantasyon:vaka sunumu.Türk Oral İmplantoloji Derneği, Avusturya Oral İmplantoloji Derneği, X..Uluslararası Bilimsel Sempozyumu 28 mayıs-2 haziran 2012 konuşma
• Yıldırım E, Sezen C, Bedelov E, Develi T, Ersanlı S, Platform switch dizaynına sahip implantların peri-implanter dokulara etkileri.Oral İmplantoloji Dergisi, Kasım 2008, cilt 9/sayı 2, yayın
• Ondur E, Arısan V, Sezen C, Ersanlı S, Periodontal ve periimplanter mikrobiyolojinin değerlendirilmesinde Paro-check 2000 cihazı: Olgu sunumu. Oral İmplantoloji Dergisi, Kasım 2010, cilt 11/sayı 2, yayın
• Sezen C, Ondur E, ErsanlıS, Ön bölge kemik yetersizliğinde otojen blok greft uygulaması: Olgu sunumu. Oral İmplantoloji Dergisi, Mayıs 2011, cilt 12/sayı 1, yayın
Kurs ve Seminer Bilgileri
Estetik diş hekimliği akademisi derneği 11. uluslararası estetik diş hekimliği kongresi 19-20-21 ekim 2007, İstanbul
'Oral implantoloji pratiğinde gerçekler' ana temalı 4. ITI Türk kongresi. 3-4 mayıs 2008, İstanbul
Türk Oral İmplantoloji Derneği, Avusturya Oral İmplantoloji Derneği, XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi 8-14 haziran 2008 Antalya,Türkiye
European assosiation for osseointegration (EAO) 17. Bilimsel toplantısı, 18-20 Eylül 2008, Warşova, Polonya
Estetik diş hekimliği akademisi derneği 12. uluslararası estetik diş hekimliği kongresi 10-11-12 ekim 2008, İstanbul
Türk Oral İmplantoloji Derneği XX. Uluslar arası İmplantoloji Kongresi, Çırağan Palace Hotel Kempinski, 9-10 ocak 2009, İstanbul, Türkiye
'İleri implant cerrahisi' konulu ileri düzey implantoloji kursu, 09-10 mayıs 2009 ITI Türk Bölümü
Türk Oral İmplantoloji Derneği, Avusturya Oral İmplantoloji Derneği, VI. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu 7-13 haziran 2009 Antalya, Türkiye
Klinik uygulamada güncel yaklaşımlar Batı dental 10.yıl bilimsel toplantısı 11-13 aralık 2009, Belek,Antalya, Türkiye
Türk Oral İmplantoloji Derneği XXI. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Çırağan Palace Hotel Kemipinski, 15-16 ocak 2010, İstanbul, Türkiye
'State of the art in surgical periodontology, implantology and endodontology' sempozyumu 25-29 ocak 2010 Zell am See, Avusturya
Türk Oral İmplantoloji Derneği, Avusturya Oral İmplantoloji Derneği, Azerbaycan Oral İmplantologlar Derneği VII.Uluslararası Bilimsel Sempozyumu ve Ortak Toplantısı. 30 mayıs-5 haziran 2010, Antalya, Türkiye
Presenting dental innovations in dental implantology, MIS Global Conference 2011. 19-21 mayıs 2011 Cancun, Meksika,
Türk Oral İmplantoloji Derneği, Avusturya Oral İmplantoloji Derneği, IX.Uluslararası Bilimsel Sempozyumu 6-10 haziran 2011, Antalya, Türkiye
Türk Oral İmplantoloji Derneği, Avusturya Oral İmplantoloji Derneği, X..Uluslararası Bilimsel Sempozyumu 28 mayıs-2 haziran 2012, Antalya, Türkiye
Türk Oral İmplantoloji Derneği XXIV. Uluslararsı Bilimsel Kongresi, Four Season Hotel 10-12 ocak 2013, İstanbul, Türkiye,
FDI İstanbul 101 th Annual World Dental Congress 2013, İstanbul, Türkiye
'Porselen Laminate Veneer eğitimi ' Dentsem, 4-5 Ocak 2014,İstanbul,Türkiye
'Dental fotoğrafçılık ve gülüş tasarımı eğitimi' Dentsem, 21 eylül 2014,İstanbul,Türkiye
Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi 9-10 mayıs 2014 Maslak Sheraton Hotel , İstanbul, Türkiye
Türk Oral İmplantoloji Derneği XXV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Raffles Otel, Zorlu, Center 16-17 Ocak 2015, İstanbul,Türkiye
Türk Oral İmplantoloji Derneği XXVI. Uluslararası Bilimsel Kongresi Çırağan Palace Keminski 15-17 Ocak 2016, İstanbu, Türkiye