Prof. Dr.Mecit Süerdem

 • İlgi Alanları
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 • Astım
 • Solunum enfeksiyonları
 • Akciğer kanseri
 • Kronik öksürük
 • Bronkoskopi
 • Sigara bırakma
 • İnhalasyon tedavileri

Eğitim ve Uzmanlık
1974 - 1980 - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi  - Yüksek Lisans Tıp Eğitimi
1981 - 1985 - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi  - Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
Doçentlik 1989 - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
1995 - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Profesörlük

Deneyim
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı davetli öğretim üyesi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimden sorumlu dekan yardımcısı
Türk Toraks Derneği (TTD) Kurucu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
TTD Konya Şubesi Kurucu Başkanı
TTD KOAH Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyelisi
TTD KOAH Tanı ve Tedavi Rehberi yazarı
Göğüs hastalıkları uzmanlık derneği Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu Üyelisi (16 yıl)
TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu Başkanı (9 yıl)
TÜSAD KOAH Çalışma Grubu Kurucu Başkanı
TÜSAD 2006, 2007 ve 2008 Ulusal Kongre Başkanlıkları
TÜSAD Akademi Kurucu Başkanı
Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (BOARD) Yönetim Kurulu Üyesi
Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi 2006 Genel Sekreteri
TÜSAD Denetleme Kurulu Başkanı
Konya Verem Savaş Derneği Başkan Yardımcısı (15 Yıl)
Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul Üyesi
TÜBİTAK Danışmanı
Uluslararası Faz 3 İlaç Çalışmaları Araştırmacısı (7 çalışma)
Çok merkezli çalışmaların yöneticilikleri (4 çalışma)
TÜSAD İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu Başkanı
Maltepe VM Medical Park Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı
KOAH Hastaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Kurs ve Sertifikalar
İlk Yardım Ve Resusitasyon Kursu
Mekanik Ventilasyon Kursları
Radyoloji Kursları
Sigara Bırakma Kursları
Bronkoskopi Kursları
EBUS Kursları
Yoğun Bakım Kursları
Solunum Rehabilitasyon Kursları
İnhalasyon Tedavisi Kursları
Uyku Bozuklukları
Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Sertifikası

Mesleki Üyelikler
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
American College Of Chest Physicians

ULUSLARARASI YAYINLAR

 

 1. Bakan N, Bakan E, Suerdem M, Yiğitoğlu MR. Serum zinc and angiotensin converting enzyme levels in patients with lung cancer. BioFactors 1988; 1: 177-178. 

 

 1. Bakan N, Bakan E, Değer O, Süerdem M, Şahin YN, Koçak H. Kinetic parameters of serum and lung tissue angiotensin-converting enzyme in patients with lung cancer. Acta Medica Hungarica 1989; 46: 197-205.    

 

 1. Suerdem M, Bakan N, Bakan E, Çildağ O. Angiotensin-converting enzyme activity in pleural effusions of patients with lung carcinoma. Saudi Medical Journal 1990; 11: 108-110.    

 

 1. Balcı K, Suerdem M. Slide test for determining plasma fibrinogen level approximately. American Journal of Hematology 1992; 40: 317-318.  

 

 1. R.A. Pauwels RA, Sears MA, Campbell M, Villasantez C, Huang S, A. Lindh A, Petermann W, Aubier M, Schwabe G, Bengtsson T, on behalf of the RELIEF Study investigators. Formoterol as relief medication in asthma: a worldwide safety and effectiveness trial. Eur Respir J 2003; 22: 787–794.

 

 1. Okudan N, Gök M, Gökbel H, Suerdem M. Single dose of tiotropium improves the 6-minute walk distance in chronic obstructive pulmonary disease. Lung 2006;184:201-204.    

 

 1. Sevim Bavbek, Mısırlıgil Z, Suerdem M (çalışma grubu içinde). A breath for health: an exploratry study in severe asthma patients in Turkey. Allergy 2008; 63:1218-1222.    

 

 1. Ceran S, Tulek B, Sunam G, Süerdem M. Respiratory failure caused by giant thymolipoma. Ann Thorac Surg 2008; 86:661-663.   

 

 1. Ceran S, Tulek B, Sunam G, Suerdem M. Respiratory failure caused by giant thymolipoma. Ann Thorac Surg. 2008 Aug;86(2):661-3.

 

 1. Ceran S, Tulek B, Sunam G, Suerdem M. Respiratory failure caused by giant thymolipoma. Ann Thorac Surg. 2008 Aug;86(2):661-3.

 

 1. Tulek B, Kanat F, Yosunkaya S, Ceran S, Suerdem M. Pneumothorax as an initial manifestation of obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Breath 2010;14(3):249-51.

 

 1. Tulek B, Kanat F, Yosunkaya S, Ceran S, Suerdem M. Pneumothorax as an initial manifestation of obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Breath 2010;14(3):249-51.

 

 1. Tulek B, Kanat F, Yosunkaya S, Ceran S, Suerdem M. Pneumothorax as an initial manifestation of obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Breath. 2010 Sep;14(3):249-51.

 

 1. Tulek B, Kiyan E, Toy H, Kiyici A, Narin C, Suerdem M. Anti-inflammatory and anti-fibrotic effects of sirolimus on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats. Clin Invest Med 2011 Dec 1;34(6):E341.

 

 1. Tulek B, Kiyan E, Toy H, Kiyici A, Narin C, Suerdem M. Anti-inflammatory and anti-fibrotic effects of sirolimus on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats. Clin Invest Med 2011 Dec 1;34(6):E341.

 

 1. Tulek B, Kanat F, Tol S, Suerdem M. Flexible bronchoscopy may decrease respiratory muscle strength: premedicational midazolam in focus. Multidiscip Respir Med 2012 Sept 25;7(1):31.

 

 1. Tulek B, Kanat F, Tol S, Suerdem M. Flexible bronchoscopy may decrease respiratory muscle strength: premedicational midazolam in focus. Multidiscip Respir Med 2012 Sept 25;7(1):31.

 

 1. Tulek B, Kiyan E, Kiyici A, Toy H, Bariskaner H, Suerdem M. Effects of simvastatin on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in female rats. Biol Res. 2012;45(4):345-50.

 

 1. Tulek B, Kiyan E, Kiyici A, Toy H, Bariskaner H, Suerdem M. Effects of simvastatin on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in female rats. Biol Res. 2012;45(4):345-50.

 

 1. Tulek B, Atalay NB, Kanat F, Suerdem M. Attentional control is partially impaired in obstructive sleep apnea syndrome. J Sleep Res 2013;22(4):422-9.

 

 1. Tulek B, Atalay NB, Kanat F, Suerdem M. Attentional control is partially impaired in obstructive sleep apnea syndrome. J Sleep Res 2013;22(4):422-9.

 

 1. Tulek B, Kivrak AS, Ozbek S, Kanat F, Suerdem M. Phenotyping of chronic obstructive pulmonary disease using the modified Bhalla scoring system for high-resolution computed tomography. Can Respir J 2013;20(2):91-6.

 

 1. Tulek B, Kivrak AS, Ozbek S, Kanat F, Suerdem M. Phenotyping of chronic obstructive pulmonary disease using the modified Bhalla scoring system for high-resolution computed tomography. Can Respir J 2013;20(2):91-6.

 

 1. Tulek B, Atalay NB, Yildirim G, Kanat F, Süerdem M. Cognitive function in chronic obstructive pulmonary disease: relationship to global initiative for chronic obstructive lung disease 2011 categories. Respirology 2014 Aug;19(6):873-80.

 

 1. Tulek B, Atalay NB, Yildirim G, Kanat F, Suerdem M. Cognitive function in chronic obstructive pulmonary disease: relationship to global initiative for chronic obstructive lung disease 2011 categories. Respirology 2014 Aug;19(6):873-80.

 

 1. Misirligil Z, Cımrın A, Gunen H, Ozlu T, Cilli A, Akyildiz L, Bayram H,  Gemicioglu B, Uzaslan E, Abadoglu O, Suerdem M. Real Life Profile Of Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients In Turkey. Tuberk Toraks 2017;65:169-179.

 

 1. Yormaz B, Tülek B, Süerdem M. Bronchioloalveolar Carcinoma in Peutz-Jeghers Syndrome: A Case Report. Respir Case Rep 2018;7(2):114-117.

 

 1. Cilekar S, Tulek B, Kanat F, Suerdem M, Levendoglu F, Taspınar IT. Effect of low‑intensity pulmonary rehabilitation program on quality of life and pulmonary functions in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease. Eurasian Journal of Pulmonology 2019;26:14-20.

 

 1. Yormaz B, Fındık D, Suerdem M. Differences of viral panel positive versus negative by real-time PCR in COPD exacerbated patients. Tuberk Toraks 2019;67(2):124-130.

 

 1. Gemicioglu B, Bayram H, Cimrin A, Abadoglu O, Cilli A, Uzaslan E, Gunen H, Akyildiz L, Suerdem M, Ozlu T, Misirligil Z. Asthma control and adherence in newly diagnosed young and elderly adult patients with asthma in Turkey. J Asthma 2019;56(5):553-561.

 

 1. Gulbas G, Turan O, Sarioglu N, Diken OE, Ogan N, Kadioglu EE, Kurtipek E, Bozkus F, Demirci NY, Beyan AC, Mutlu LC, Duyar SS, Deniz S,  Fazlioglu N, Sengul A, Tanriverdi H, Okutan O, Turan PA, Inonu H, Ortakoylu MG, Lakadamyali H, Kivanc T, Atli O, Ozdemir O, Koşar AF,  Mirici A, Suerdem M. Carotid intima‐media thickness in chronic obstructive pulmonary disease and survival: A multicenter prospective study. Clin Respir J 2019;1-9.

 

 1. Yormaz B, Cebeci H, Yılmaz F, Suerdem M. Bone mineral density in emphysema and chronic bronchitis phenotypes in hospitalized male chronic obstructive pulmonary disease patients. Clin Respir J 2020;14:47–53.

 

33.Yormaz B, Ergun D, Tulek B, Ergun R, Korez KM, Suerdem M, Kanat F. The evaluation of prognostic value of acute phase reactants in the COVID-19. Bratisl Med J 2020;121(9):628 – 633.

 

 1. Suerdem M, Gunen H, Akyildiz L, Cilli A, Ozlu T, Uzaslan E,  Abadoglu O, Bayram H, Cimrin AH, Gemicioglu B, Misirligil Z. Demographic, Clinical and Management Characteristics of Newly Diagnosed COPD Patients in Turkey: A Real-Life Study. Int J of COPD 2020:15 261–267.

 

 1. Yormaz B, Menevse E, Cetin N, Celik ZE, Bakir H, Tulek B, Korez MK, Suerdem M. Diagnostic value of thymus and activation-regulated chemokine and of periostin in eosinophilic asthma: A prospective study. Allergy & Asthma Proceedings 2021;42:

 

ULUSAL YAYINLAR

 

 1. Agun K, Süerdem M, Özer C, Aydın Ş, Ballı Ş, Aydemir G, Coşkun İ. Erzincan ili merkez okulları öğrencilerinde ve erişkinlerde mukayeseli verem eğitimi anket araştırması. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1984; 16: 59-71.  

 

 1. Agun K, Bilgin C, Süerdem M. Kliniğimizde uyguladığımız bronkoskopi sonuçlarının irdelenmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1984; 16:103-109.  

 

 1. Süerdem M, Gökmen L. Oksijenin toksik etkileri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1985; 17:75-79.  

 

 1. Apaydın MC, Bilgin C, Gök H, Süerdem M. Akciğer kanseri olan hastalarda serum bakır ve demir düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1985; 17: 609-623.  

 

 1. Paç M, Ökten İ, Sağıroğlu F, Koçak H, Süerdem M. Doğuda sık görülen akciğer kist hidatik vakalarında teşhis ve cerrahi tedavi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1985; 17:235-245.  

 

 1. Apaydın MC, Süerdem M, Kelemençe N, Paç M. Bir olgu nedeniyle bronkioler alveoler karsinoma. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1985; 17:181-185.  

 

 1. Paç M, Aydın Y, Süerdem M. Erişkinin sıkıntılı solunum sendromu. Türkiye Klinikleri 1986;6: 29-33.  

 

 1. Süerdem M, Apaydın MC. KOAH’da nifedipinin bronkodilatatör etkisinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni 1986; 18: 349-354.  

 

 1. Süerdem M. KOAH’da inhale salbutamolün bronkodilatatör etkisi. İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Dergisi 1986; 1: 50-53.  

 

 1. Süerdem M. Akciğer hastalıkları ve “angiotensin-converting enzyme”. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi tıp Bülteni 1987; 19: 59-63.  

 

 1. Çildağ O, Süerdem M, Özdemir Ş. Hemoptysis in Behçet’s disease. A case report and review of the previous studies. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni 1987; 19: 133-136.  

 

 1. Kelemençe N, Değer O, Paç M, Apaydın MC, Süerdem M, Koçak H. Maliğn plörezili olgularda serum ve plevral sıvı laktat dehidrogenaz seviyelerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1987; 19:111-117.  

 

 1. Kelemençe N, Değer O, Apaydın MC, Süerdem M, Paç M, Koçak H. Tüberküloz plörezili olgularda serum ve plevral sıvı laktat dehidrogenaz seviyelerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1987; 19:441-446.  

 

 1. Değer O, Kelemençe N, Apaydın MC, Paç M, Süerdem M, Koçak H. Maliğnden başka diğer infektif plörezili olgular ve transüdatif plörezili olgularda  serum ve plevral sıvı laktat dehidrogenaz seviyelerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1987; 19:359-366.  

 

 1. Özer C, Süerdem M, Apaydın MC. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında kortikosteroid tedavi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1987; 19:425-431.  

 

 1. Süerdem M, Bakan E, Ateşal S, Çildağ O. Akciğer tüberkülozlu hastalarda serum GLDH seviyeleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni 1987; 19: 213-216.  

 

 1. Çildağ O, Süerdem M. Gebelik ve astma. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1988; 20:51-57.  

 

 1. Çildağ O, Süerdem M, Güney Ş, Çelebi S. Pulmoner aspergilloma. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1988; 20:681-686. 

 

 1. Bakan N, Bakan E, Süerdem M, Yiğitoğlu MR. Primer akciğer kanserli hastaların serum ve akciğer dokusu anjiyotensin-konverting enzim aktivitesi üzerine metal+2 iyonlarının etkisi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni 1988; 20: 59-65.  

 

 1. Bakan N, Bakan E, Süerdem M, Kaya N, Pirim İ. Erzurum ve çevresinde sağlam şahıslarda anjiyotensin-konverting enzim seviyeleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni 1988; 20: 319-326.  

 

 1. Süerdem M, Bakan E, Koçak H, Çildağ O. Akciğer kanserli hastaların kanserli doku ve serumlarında anjiyotensin-konverting enzim seviyeleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni 1988; 20: 459-462. 

 

 1. Süerdem M, Bakan N, Bakan E, Çildağ O, Özbek Ü. Astım bronşialede intravenöz magnezyum sülfatın etkisi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni 1988; 20: 531-535. 

 

 1. Çildağ O, Süerdem M, Bakan E, Bakan N. Bronş kanserli hastalarda serum ve bronş lavajında anjiyotensin-konverting enzim ve alkalen fosfataz aktivitesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni 1988; 20: 599-606.  

 

 1. Çildağ O, Koçak H, Süerdem M, Özbek Ü. Primer akciğer kanserli hastalarda serum ve idrar çinko değerleri . Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni 1988; 20: 777-780.  

 

 1. Agun K, Saltık A, Keriş R, Süerdem M. Şeker, çimento ve kömür işletmelerinde çalışan 679 işçide ventilatuar akciğer fonksiyonları. İSGÜM Bülteni 1989: 15.  

 

 1. Çildağ O, Süerdem M, Çetintaş G, Özbek Ü. Plevra sıvılı hastalarda tekrarlanan kapalı paryetal plevra iğne biopsisinin tanı değeri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1989; 21:25-29.  

 

 1. Agun K, Süerdem M, Keriş R. 1350 sağlıklı erkekte “peak flow rate” değerleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni 1990; 22: 193-201.  

 

 1. Çakır B, Ödev K, Süerdem M. Tüberküloz bronşektazinin tanısında bilgisayarlı tomografi. Türk Radyoloji Dergisi 1990; 2: 15-18.

 

 1. Çakır B, Süerdem M, Sakarya ME. Diffüz plevral hastalıkların ayırıcı tanısında bilgisayarlı tomografi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991; 7: 15-20.  

 

 1. Süerdem M. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında sefuroksim aksetil’in etkinliği. Turk J Resc Med Sci 1991; 9:5-6.   

 

 1. Karabacak H, Özmen S, Soysal S, Süerdem M, Onur E. Travayda lumbal epidural analjezinin yenidoğan üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1992; 8: 407-414.

 

 1. Agun K, Keriş R, Avcı R, Süerdem M. Sağlıklı deneklerde sigara alışkanlığı. Dirim 1992; 7-8: 279-286.

 

 1. Süerdem M, Ateşal S, Bakan E, Şenocak H, Yiğitoğlu MR, Özbek Ü. Pulmoner hipertansiyonlu kronik hipoksemik hastalarda plazma atrial natriüretik peptid. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1992; 8: 559-563.

 

 1. Süerdem M, Şenocak H, Yiğitoğlu MR, Özbek Ü, Ateşal S, Bakan E. The effects of nifedipine on pulmonary arterial atrial natriuretic peptide in chronic hypoxemic patients with pulmonary hypertension. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1992; 8: 617-622. 

 

 1. Süerdem M. Astmada alternatif tedavi. Medikal Magazin 1994; 97: 60-61. 

 

 1. Süerdem M. Meslek astması kliniği. Solunum 1994; 19: 5-8.

 

 1. Balcı K, Süerdem M, Gök M, Ödev K, Karasüleymanoğlu A. Multiple kaviter pulmoner nodüllü yassı hücreli karsinom. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1994; 10: 245-248.  

 

 1. Zamani A, Aşkın R, Gödeneli B, Ilısu B, Süerdem M. Akciğer tüberkülozlu olgularda “Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)” ile belirlenen kişilik özellikleri. Tüberküloz ve Toraks 1995; 43: 21-23.   

 

 1. Karaköse S, Kaya A, Süerdem M, Karasüleymanoğlu A, Kaptanoğlu B, Doğan E. Aktif akciğer tüberkülozlu hastalarda sürrenallerin bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 1995; 5: 69-78.  

 

 1. Demir O, Zamani A, Gödeneli B, Süerdem M, İlhan S. Peripheral neuropathy in chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Ankara Medical School 1996; 18: 79-81.  

 

 1. Zamani A, İlhan N, Bektemür G, Süerdem M, Sandıkcı Y. Electroencephalographic changes in patients with pulmonary tuberculosis. Journal of Ankara Medical School 1996; 18: 29-31. 

 

 1. Süerdem M, Zamani A, Tuncer İ, Baysal B. KOAH’lı olgularda mikrobiyolojik örnek alma fırçası ile belirlenen alt solunum yollarının bakteriyel florası. Tüberküloz ve Toraks 1997; 4: 235-240.  

 

 1. Süerdem M, Gök M, Arıkan V. Kronik bronşitte oksolamin’in etkisi. Solunum Hastalıkları 1997; 8: 553-560.  

 

 1. Gök M, Abdulkadiroğlu Z, Atçı A, Süerdem M. Streptomisinin ototoksik etkisinin beyin sapı işitsel uyarılmış kortikal cevaplarla takibi. Solunum Hastalıkları 1997; 8: 561-568.  

 

 1. Gök M, Yaşar S, Süerdem M. Pulmoner aspergillomalı olgularımız. Genel Tıp  Dergisi 1997; 7: 33-35.

 

 1. Demiralay R, Zamani A, Bediz C, Süerdem M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında teofilinin akım-oran indeksi ve solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi. Tüberküloz ve Toraks 1997; 4: 262-266. 

 

 1. Gök M, Arıkan V, Zamani A, Süerdem M. Selçuk Üniversitesi öğrencilerinde sigara anketi sonuçları. Anadolu Tıp Dergisi l998; 1: 21-24.  

 

 1. Ertoy E, Tuncer İ, Süerdem M. Yatırılarak tüberküloz tedavisi başlanan 391 hastanın değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1999; 15: 133-138. 

 

 1. Yaşar S, Genç BO, Genç E, Demir O, Süerdem M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında görsel uyarılmış potansiyeller. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1999;6:37-40.   

 

 1. Genç BO, Yaşar S, Genç E, Demir O, Süerdem M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyeller. Genel Tıp Dergisi 2000; 10:115-119.

 

 1. Erdinç E, Erk M, Kocabaş A, Mirici A, Süerdem M, Tatlıcıoğlu T, Umut S, Yılmaz V (soyadına göre alfabetik). Toraks Derneği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi 2000; 1(Ek 2). 

 

 1. Süerdem M. Stabil KOAH’lı hastanın tıbbi izlemi. Galenos 2004; 8:35-40.  

 

 1. Süerdem M. Çocuktan erişkine KOAH. Toraks Dergisi 2004; 5 (Ek 1):31-37.  

 

 1. Süerdem M. KOAH’ta erken tanı ve tedavinin önemi. Klinik Aktüel Tıp Solunum Forumu 2007; 1:20-24.  

 

 1. Süerdem M. KOAH, pnömoni ve pnömoni aşısı. Aşı ve Yaşam 2009; 3: 9-13.  

 

 1. Tülek B, Süerdem M. Hafif hiperhomosisteinemi ve heterozigot metilentetrahidrofolat reduktaz mutasyonu ile ilişkili pulmoner tromboemboli. Solunum 2010; 12(1): 52–55. 

 

 1. Yormaz B, Tülek B, Arslan U, Sütçü L, Fındık D, Süerdem M. Quantitative detection of Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis on sputum in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease by real-time PCR. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 32-40 | DOI: 10.5505/solunum.2011.88156  (3.45)

 

 1. Tülek B, Yıldırım G, Kanat F, Süerdem M. Aberrant Right Subclavian Artery Syndrome and Chronic Cough. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(1): 21-24.

 

 1. Tülek B, Fikret Kanat, Mecit Süerdem. Progesterone Treatment Experience In A Patient with Lymhangioleiomyomatosis Presenting with Recurrent Pneumothorax. Eurasian J Pulmonol. 2014; 16(3): 199-202.

 

 1. Tülek B, Füsun Baba, Esra İnan, Fikret Kanat, Mecit Süerdem. Synchronous, Multiple Primary Lung Cancers: A Report of Three Cases. Eurasian J Pulmonol. 2015; 17(1): 54-57.

 

 1. Tülek B, Mecit Süerdem. Mild Hyperhomocysteinemia and Heterozygous Methylenetetrahydrofolate Reductase Mutation Associated with Pulmonary Thromboembolism. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 52-55.

 

 1. Yurtgün H, Tülek B, Ekmekçi H, Kanat F, Süerdem M. Subclinic peripheral neuropathy in patients with chronic obstructive pulmonary disease without hypoxemia. 2021;31:175-179.

 

KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

 

Süerdem M. Akciğer Kist Hidatik Hastalığı. In: Balcı K (ed), Göğüs Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 1991; 444-450.  

 

Süerdem M. Diafragma Hastalıkları. In: Balcı K (ed), Göğüs Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 1991; 451-455.

 

Süerdem M. Astmada Mediatörler ve Nöropeptidler. In: Barış Yİ (ed), Bronş Astması. Ankara 1991: 25-37. 

 

Süerdem M. Tüberküloz. Dizgievi, Konya, 1994.

 

 

Süerdem M. Akut Solunum Yetmezliği. In: Kutlu A, Kapıcıoğlu S (eds), Kazalar ve Acil Tedaviler. Medya Grafik, Konya 1997:241-246.  

 

Süerdem M. Bronşial Astmada Tanı Yöntemleri. In: Aydilek R (ed), Allerjik Hastalıklar ve Bronşial Astma. Aktüel Tıp Dergisi, İstanbul 1998: 421-427.  

 

Süerdem M. Patoloji. In: Umut S, Erdinç E (eds), Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Toraks Kitapları 2000; 2: 40-44.  

 

Süerdem M. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Akut Atak Tedavisi. In: Umut S, Erdinç E (eds). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Toraks Kitapları 2000; 2: 188-196.  

 

Süerdem M. İnhalasyon Tedavisi. Konya, 2000

 

Süerdem M. KOAH’ta Atak ve Tedavisi. In: Umut S, Yıldırım N (eds), Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Kitap Dizisi (4), Turgut Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. İstanbul 2005:146-160.

 

Süerdem M. Astımda Tanı Yöntemleri. In: Aydilek R (ed), Alerjik Hastalıklar Bronşiyal Astım. Bilmedya Grup, İstanbul 2004: 133-143.

 

Süerdem M. Akciğer Embolisi. In: Erol Ç (ed), İç Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2009: 2633-2641.  

 

Süerdem M. Astım ve KOAH: Tanım, Epidemiyoloji ve Tanı. In: Öztürk C, Çalışkaner Z (eds), Astım ve KOAH’da İnhalasyon Tedavisi. TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi, Deomed İstanbul 2009:7-31.    

 

Süerdem M. Akciğer Embolisi. In: Erol Ç (ed), İç Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2009: 2633-2641.   (10)

 

Yormaz B, Süerdem M, Demirci NY. Torasentez ve plevra biyopsisi. In:Aydemir Y (ed), Solunum Sistemi Hastalıklarında Hastaya Yaklaşım ve Tanısal Yöntemler. TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi, Kare Yayıncılık İstanbul 2020:331-345

 

Editörlükler

Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi (Başeditör)

Eurasian Journal Of Pulmonology (Chief Editor)

TÜSAD KOAH Bülteni Editörü

Türk Toraks Derneği Eğitim Kitapları Serisi Editörü

Türkiye Klinikleri KOAH Özel Sayısı Editörü

Tıp Eğitimi Göğüs Hastalıkları Kitabı

Kitaplar:

İnhalasyon Tedavisi

Müller’in Akciğer Hastalıkları: Radyolojik ve Patolojik Korelasyonlar (2 cilt) (Çeviri Editörü)

Akciğer Grafisini Anlamak (Çeviri Editörü)