• Uzmanlık Alanları: Katarakt, Şaşılık, Glokom, Tıbbi retina kapalı ameliyatları, Genel göz muayenesi, Kontakt lens muayenesi

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Bölümü - Uzmanlık