• Uzmanlık Alanları: İnfertilite, Prematoloji, Riskli gebeliklerin takip ve tedavisi, Menopoz, Endometriozis, Tekrarlayan Gebelik kayıpları, Laparoskopik cerrahi, Histereskopik cerrahi, Perinatoloji, Ürojinekolji, İdrar kaçırma, Haznede sarkıklık, Menapoz

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum