Op. Dr.Mehmet Ahmet Canbaz

  • İlgi Alanları
  • Kısırlık
  • Tekrarlayan gebelik kayıpları
  • Riskli gebelik takibi
  • Endometriozis cerrahisi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Genital estetik
  • Myomektomi
  • Düzensiz kanamalar

Eğitim ve Uzmanlık
1984 - 1990 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
1991 - 1992 Samsun İli Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Acil Poliklinik Tabibi
1992 - 1997 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık

Deneyim
1997 - 1998 Samsun Devlet Hastanesi
1998 - 1999 Samsun Doğum ve Çocuk Bakımevi
1999 - 2000 Samsun Askeri Hastanesi
2000 - 2009 Samsun Doğum ve Çocuk Bakımevi
2009 - 2019 VM Medical Park Samsun
2019 - Halen BAU Medical Park Göztepe

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipleri Birliği Samsun-Sinop Tabip Odası
Türk Jinekoloji Derneği

Kurs ve Sertifikalar
Beşinci İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel tanı ve Tedavi Kursu, 31.Ekim-2.Kasım.1997
İnfertilite ve Ultrason Kursu, 14.Şubat.1999
Yardımcı Üreme Teknikleri Ovulasyon İndüksiyon Kursu, 24.Nisan.2002
Yardımcı Üreme Teknikleri Sperm Hazırlama Yöntemleri Teorik ve Pratik Kursu, 24.Nisan.2002
Office Histeroscopy Workshop, 22-25.Eylül.2004
Neonatal Resüsitasyon Kursu, 6-8.Aralık.2004
Ovulasyon İndüksiyon Kursu, 25-29.Ekim.2007
6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Obstetrik Ultrasonografi Kursu, 6-9.Kasım.2014, Antalya
Gebelikte Ultrasonografi Kursu, 6. Acıbadem Kadın Doğum Günleri, 6.Nisan.2018, İstanbul
İnfertil Hastanın Yönetimi Kursu, 6. Acıbadem Kadın Doğum Günleri, 8.Nisan.2018, İstanbul

Katıldığı Sempozyum ve Kongreler
21 th Century Reproductive Medicine and Endozcopic Surgery Congress, 14-17.September.2000.
International Congress on Reproductive Medicine 2nd International Congress on Ovulation Inductionand Menopause, 3-6.May.2001.
Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, 30.Mayıs-3çHaziran.2001.
II. Ulusal IVF Sempozyumu, 24-27.Nisan.2002.
X. İnfertilite ve Üreme Kongresi, 26-29.Ekim.2002.
V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, 16-20.Mayıs.2003.
19th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embriology-ESHRE 2003, 29 June-2 July.2003.
Perinatal Tıp 2003 Kongresi, 9-12.Ekim.2003.
3rd International Congress on Menopause and Osteoporosis, 19-23.May.2004.
1st International Congress of Turkish Society of Reproductive Medicine, 22-25.September.2004.
7.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi,13-16.Ocak.2005.
13th World Congress on In Vitro Fertilization Assisted Reproduction and Genetics, 26-29.May.2005.
Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi,15-19.Mayıs.2006.
Yardımla Üreme Yöntemlerinde Tartışmalı Konular,6-8.Ekim.2006.
VII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi,16-20.Mayıs.2007.
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu,25-29.Ekim.2007.
‘Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yrdımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1. Üreme Tıbbi Derneği Kongresi, 17-20.Nisan.2008, İzmir.
6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19.Mayıs.2008, Antalya.
Hormonal Konrtasepsiyonda Güncel Yaklaşımlar, 31.Ekim-2.Kasım.2008, Antalya.
7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19.Mayıs.2009, Kıbrıs.
Acıbadem Kadın Doğum Günleri-2, 18-20.Nisan.2014, İstanbul.
6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 6-9.Kasım.2014, Antalya.
6. Acıbadem Kadın Doğum Günleri, 6-8.Nisan.2018, İstanbul.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

A1. Üstün, C., F.F. Yan k,  . Koçak, M.A. Canbaz, R. Çayl , “Effects of Ringer's Lactate, Medroxyprogesterone Acetate, Gonadotropin-Releasing Hormone Analogue and Its Diluent on the Prevention of Postsurgical Adhesion Formation in Rat Models”, Gynecol Obstet Invest, 46, 202-205 (1998).
A2. Canbaz, M.A., C. Üstün, İ. Koçak, F.F. Yanık, “The comparison of gonadotropin-releasing hormone agonist therapy and intraperitoneal Ringer's lactate solution in prevention of postoperative adhesion formation in rat models”,  European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 82(2), 219-222 (1999).
A3. Canbaz, S., Sunter A. T, Peksen Y., Canbaz M.A. “Prevalence of the Pathological Internet Use in a Sample of Turkish School Adolescents “ , IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 38(4), 64-71 (2009). 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

B1. Üstün C, F.F. Yanık, İ. Koçak, A. Uzel, A. Canbaz, Ş. Çokşenim, “Adneksiyal Kitlelerin Preoperatif Değerlendirilmesinde Trombosit Sayımı, Ca-125 Ve Ulltrasonografi”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetri Dergisi, 7(3), 171-176 (1997). 
B2. Koçak İ, F.F. Yanık, A. Canbaz, Üstün C, Kökçü A, “Tek Fetusu Ölmüş İkiz Gebeliklerin Sonucu: Canlı İkiz Gebelikler ile Karşılaştırılması”, Gynecology Obstetrics and Reproduction Medicine", 4(1), 21-23 (1998). 
B3. Canbaz, S., A.T. Sünter, G. Buran, M.A. Canbaz, Y. Peksen  , “Samsun İli Merkez Sağlık Ocaklarına Başvuranlarda Dental Anksiyete Sıklığı”, MN Klinik Bilimler & Doktor Dergisi 11(6), 585-588 (2005).
B4. Turla, A., S. Canbaz, F. Turla, M.A. Canbaz, “Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi İçin Başvuran Hastaların Hekim Tercihinde Cinsiyetin Rolü”, Kadın Doğum Dergisi, 5(1), 1027-1030 (2006).
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. Turla, A., S.Canbaz, F.Turla, M.A.Canbaz, “ Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi İçin Başvuran Hastaların Hekim Tercihinde Cinsiyetin Rolü” I. Jinekoloji ve Obstetrikte Adli Sorunlar Kongresi, 40, Ankara, 2006 (Poster Sunum)
C2. Canbaz, S., A.T. Sünter, Y. Peksen, M.A. Canbaz, “Samsun İl Merkezinde Eğitim Alan Adolesanların Patolojik İnternet Kullanım Sıklığı” 1.Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 60, Samsun, 2006 (Poster Sunum)
h-İndeksi= 3
Toplam Atıf Sayısı=52 (28.08.2018 tarihli)