Dr. Öğr. ÜyesiMehmet Akif Aydın

  • İlgi Alanları
  • Obezite
  • Reflü
  • Meme kanseri
  • Hemoroid
  • Fıtık
  • Bağırsak kanseri

Genel Cerrahi, vücuttaki yerel ve sistemik hastalıklar ile travmaların cerrahi tedavilerinin gerçekleştirildiği, operasyon öncesi ve sonrasında hastaların titizlikle takip edildiği tıbbi birimdir. Diğer birçok dahili ve cerrahi tıp dalı ile yakından ilişki içerisinde bulunan genel cerrahi kliniklerinde karın boşluğu içerisinde yer alan çoğu organa ilişkin birçok cerrahi tedavi gerçekleştirilir, gövde ve uzuvlardaki yaralanmalar tedavi edilir, obezite cerrahisi ve diyabet cerrahisi gibi alanlardaki tedavi uygulamaları yürütülür. Genel cerrahi uzmanları aynı zamanda diğer tıbbi birimlerde gerçekleştirilecek cerrahi tedavilerde de multidisipliner ekipler içerisine katılır ve görüş bildirir.

Gastrointestinal hastalıkların cerrahi tedavileri ve özellikle de kolon kanseri ameliyatları, genel cerrahi tıbbi biriminin uzmanlık alanına giren uygulamalardır. Tanı ve tedavi amaçlı olarak yapılan tüm cerrahi girişimlerde uygun profile sahip hastalarda kapalı yöntem olarak da bilinen laparoskopik cerrahi uygulanabilir. Açık ameliyatlara oranla çok daha küçük kesiler açılarak gerçekleştirilen laparoskopik cerrahide hastanın iyileşme süresi ve komplikasyon riski önemli ölçüde azalır. Özellikle laparoskopik kolon ameliyatlarında iyileşme süresi ile hastanede kalma süresinin kısa olması, komplikasyon riskinin düşük olması önemli bir avantaj teşkil eder.

Genel cerrahi kliniklerinin uzmanlık alanına giren bir diğer uygulama ise diyabet cerrahisidir. Diyabet cerrahisinde hastalara ameliyat öncesinde ameliyatın başarı şansını belirlemek amacıyla bazı tahlil ve tetkikler yapılır. Sonrasında ameliyata uygun olan hastalar son teknoloji cihazlarla ameliyat edilir. Operasyondan 6 saat sonra hastalar ayağa kalkabilir ve yürümeye başlayabilir. Ameliyat sonrası ilk gün hastalar ağızdan sıvı gıda ile beslenmeye başlar. Üçüncü aydan sonra şeker hastalarında insülin veya ilaç kullanma gereksinimi büyük ölçüde ortadan kalkar. Çok az sayıda hastada ise eskiden kullanılan dozun çok daha az dozu yeterli olacak hale gelir.

İleri derece obezitesi olan ve kilo problemi yaşamsal tehdit oluşturan hastalarda obezite cerrahisi, önemli bir tedavi seçeneği haline gelir. Obezite cerrahisinde hastaya uygun yöntem hasta ile birlikte kararlaştırılır. Tüp mide, gastrik bypass, mini gastrik bypass gibi ameliyat yöntemlerinden en uygun olanı belirlendikten sonra operasyon planı yapılır. Ameliyattan 6 saat sonra hasta ayağa kalkabilir. Ameliyat sonrası birinci günde sıvı gıda tüketimi başlar. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu olmadığı takdirde hasta, ameliyattan sonraki 2. veya 3. günde taburcu edilir.

Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü 12 yıldır profesyonel hekim kadrosu, deneyimli sağlık ekibi ve tam donanımlı merkezi ile sağlık hizmeti vermektedir. Genel Cerrahi birimlerinin uzmanlık alanına giren tüm tıbbi uygulamaların yanı sıra obezite cerrahisi, diyabet cerrahisi, kolon kanseri ameliyatı ve laparoskopik cerrahi gibi yenilikçi uygulamaların tamamı uygun hastalarda başarıyla gerçekleştirilir. Yapılan operasyonlar açık ameliyatı zorunlu kılan herhangi bir durum olmadığı takdirde laparoskopi yöntemiyle gerçekleştirilir. Bu sayede hastanede kalış süresi kısaltılır ve hastalar kısa sürede normal yaşantılarına dönüş yapabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Aydın, Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi bünyesinde 12 yılı aşkın süredir görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp lisansını almış, ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak genel cerrahi uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır. Genel cerrahi alanında bilimsel anlamda meydana gelen gelişmeleri yakından takip eden Aydın, tüm kanser türlerinde laparoskopik cerrahi tekniğiyle cerrahi tedavi uygulamaktadır. Laparoskopilk kanser ameliyatlarında yaklaşık 1.000’in üzerinde vaka deneyimi mevcuttur. Obezite cerrahisi ve diyabet cerrahisinde hastanın kilosuna, yaşına ve ek hastalıklarına göre ameliyat seçimi yapan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Aydın, düşük komplikasyon oranlarıyla çok sayıda ameliyat gerçekleştirmiş ve bu alanda geniş bir tecrübe edinmiştir.

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi