Prof. Dr.Mehmet Aksoy

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1990 - İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi(Yük.Öğr.6 Yıl)        
1996 - Tıpda Uzmanlık İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
İstanbul Şişli Etfal Hastanesi Dahiliye Kliniği - Uzmanlık 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı