• Uzmanlık Alanları: Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Anesteziyoloji ve Reanimasyon - Uzmanlık