Op. Dr.Mehmet Ali Melik

  • İlgi Alanları
  • Laparoskopik cerrahi
  • Obezite cerrahisi
  • Anorektal bölge cerrahisi
  • Onkolojik cerrahi
  • Safra yolları cerrahisi
  • Pankreas cerrahisi
  • Fıtık cerrahisi
  • Meme cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
2005-2012: İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
2013-2018: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.- İhtisas

Deneyim
2012-2013: Harran Toplum Sağlığı Merkezi
2013-2018: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2018-2019: Viranşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2019-2021: Kilis Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2019-2020: Kilis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı

Kurs ve Sertifikalar
16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi Katılım Sertifikası, 2017
13. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi Katılım Sertifikası, 2017
14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi Katılım Sertifikası, 2019

Mesleki Üyelikler:
Türk Tabipler Birliği
Türk Cerrahi Derneği
Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği

- Mehmet Ali Melik, İlyas Başkonuş, Latif Yılmaz

Assessment Of Preoperatıve Thyroglobulın Levels In Papıllary Thyroıd Cancer.

Journal of Cancer Research and Therapeutics

-İyatrojenik safra yolu yaralanmalarında cerrahi tedavi sonuçları

Mehmet Ali Melik, Ahmet Abdülhalik Balık, Ersin Borazan, Alper Aytekin, Latif Yılmaz (Sözel Bildiri)

-ERCP sonrası iyatrojenik perforasyonlarda cerrahi deneyimlerimiz

Mehmet Ali Melik, Ersin Borazan, Buğra Tolga Konduk, Latif Yılmaz, Alper Aytekin, Ahmet Abdülhalik Balık (Sözel Bildiri)

-Nadir görülen sigmoid şekilli safra kesesi

Latif Yılmaz , Alper Aytekin , Ersin Borazan , Başar Aksoy , Wassim Almahli , Mehmet Ali Melik , Ahmet Abdülhalik Balık (Poster)

-Pankreatik kitleyi taklit eden duodenal gastrointestinal stromal tümör

Alper Aytekin, Latif Yılmaz, Ersin Borazan, Mehmet Ali Melik, Ahmet Abdülhalik Balık (Poster)