Uzm. Dr.Mehmet Emin Enecik

  • İlgi Alanları
  • Romatoid artrit
  • Ankilozan spondilit
  • FMF
  • Behçet hastalığı
  • Sistemik lupus eritematozus
  • Sjögren sendromu
  • Fibromiyalji
  • Osteoartrit

Eğitim ve Uzmanlık
Gazi Üniversitesi tıp fakültesi
Ankara Dışkapı EAH, Dahiliye uzmanlığı
Ankara Numune EAH, Romatoloji Uzmanlığı

Kurs ve Sertifikalar
Enjeksiyon kampı
Spondiloartiritlerde MR görüntüleme kursu
Temel Ultrasonografi kursu

An investigation of thiol/disulfide homeostasis in patients with Behçet's disease

An evaluation of depression, anxiety and fatigue in patients with Behçet's disease

The importance of serum interleukin-20 levels in patients with Behçet's disease

The importance of serum interleukin-20 levels in patients with Behçet's disease

Rectal Adenocarcinoma As An Uncommon Cause of Immunoglobulin A Vasculitis (Henoch-Schönlein Purpura