Doç. Dr.Mehmet Emre Özpelit

  • İlgi Alanları
  • Girişimsel kardiyoloji
  • Kalp pili
  • Kalp yetmezliği
  • Bt anjiyografi
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD - Uzmanlık
 
 
1. Effects of Quinapril on plasma TIMP-1 levels and left ventricular diastolic functions in hypertensive patients-Turkısh Clinical and Cardiovasculer Sciences 2010 22: 3. Mehmet Emre ÖZPELİT, MD, Bahri AKDENİZ, MD, Sema GÜNERİ, MD.
2. Does the Ventriculography Influence Left Ventricular Hemodynamics? Nezihi Baris, Emre Ozpelit, Bahri Akdeniz, Sema Guneri .The Anatolian Journal of Clinical Investigation 01/2007;
3. Coronary artery abnormality: Congenital absence of left circumflex coronary artery. Badak O, Akdeniz B, Ozpelit E, Güneri S. Anadolu Kardiyol Derg. 2004 .
4. Kalp Yetersizliğinde Elektrolit Dengesizliği. Emre Özpelit. Klinik Tıp Kardiyoloji Dergisi (2012)
5. Hipertansiyon Tedavisinde Tiyazid Diüretikler. Emre Özpelit. Klinik Tıp Kardiyoloji Dergisi (2012)
6. The Evaluation of Hypertensive Patients Supposed Undercontrol According to Office Blood Pressure Measurements with Ambulatuar Blood Pressure Monitoring: An Observational Prospective Study in Three Big City (AKB3IL study)(TKD Arşiv)
7. Effects of Clopidogrel on inflammatory markers in patients with non ST elevated myocardial infarction. Slide presentation in 22nd Turkish National Cardiology Congress. Özpelit E, Kırımlı Ö, Özpelit ME, Akdeniz B. (Sözlü Bildiri)
8. Atrial fibrilasyonlu hastalarda kardiyoversiyon başarısını öngörmede sol atrial apendiks akım hızlarının önemi. Akdeniz B, Badak Ö, Barış N,Aslan Ö,Dağlar Ö, Özpelit E, Özpelit E, Kırımlı Ö, Kozan Ö,Göldeli Ö,Güneri S. 19. Ulusal kardiyoloji kongresi. (Poster bildiri.)
9. Hipertansif hastalarda kinaprilin TIMP-1 düzeyi, sol ventrikül hipertrofisi ve diyastolik fraksiyonlara etkisi. Özpelit E, Akdeniz B, Güneri S. 22. Ulusal Kardiyoloji kongresi, 2006. (Poster bildiri)
10. Biyoprotez Triküspit Kapak Stenozunda Valvüloplasti Uygulaması. Emre Özpelit. 19.Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı.2012. (elektronik vaka sunumu)
11. Derin Ven Trombüslü Olguda VCI filtre İmplantasyonu ve Trombolitik Tedavi. Emre Özpelit. 19.Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. 2012. (elektronik vaka sunumu)
12. Aile Hekimliği Başucu Kitabı (2012 – Yrd. Editör.)