Prof. Dr.Mehmet Faik Özveren

  • İlgi Alanları
  • Bel fıtığı
  • Boyun fıtığı
  • Bel kayması
  • Omurga tümörleri cerrahisi
  • Omurga kırıkları
  • Beyin kanaması
  • Hipofiz tümörü cerrahisi
  • Hidrosefali

Eğitim ve Uzmanlık
1980 - 1986 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
1988 - 1994 Sağlık Bakanlığı Taksim Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği- İstanbul - Uzmanlık
1995 -2005 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı- Elazığ - Doçentlik     
2010 - 2012 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı - Rize - Profesörlük

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği

A. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Barut Ş., T. Bilge, Y. Aydın, Z. Uçar ve F. Özveren, “Vertebra metastazlarına bağlı patolojik kompresyon kırıklarında “Harrington rod+sleeve” yöntemi”, Acta Orthop. Traumatol. Turc., 26, 119-121 (1992). 
A2. Özveren F., N. Yılmaz, N. Yüceer, M.B. Güven, N. Kıymaz ve Y. Aydın, “Conjoined root anomalisi”, Van Tıp Dergisi, 2(3-4), 210-213 (1995). 
A3. Kerman M., E. Kalkan, A. Akyol, A. Güner, F. Özveren, V. Kavuncu ve S. Serhatlıoğlu, “Lomber diskopatilerde radyolojik görüntülemenin tanısal değeri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1), 53-61 (1996). 
A4. Özveren F., N. Yılmaz, A. Güner ve İ. Özercan, “Rüptüre serebral kist hidatik olgusunda profilaktik albendazol kullanımı”, Klimik Dergisi, 10 (3), 141-143 (1997). 
A5. Özveren F., C. Topsakal, I. Ziyal, C. Türkmen, O. Sağıroglu ve I Kuş, “Surgical techniques for far lateral lumbar disc herniations”, Turkish Neurosurgery, 8(2), 91-96 (1998). 
A6. Özveren M.F., M. Yıldırım, I. Okur ve F. Erol, “Geniş meningomyelosel defektlerinin latissimus dorsi ve gluteus maksimus kas deri flebi ile onarımı”, Fırat Tıp Dergisi, 1(7), 526-530 (1999). 
A7. Özveren F., C.S. Türkmen, C. Tanık, A. Alp, M.I. Ziyal, S. Serhatlıoğlu ve M. Cihangiroğlu, “Peridural fibrozisin önlenmesinde köpeklerde deneysel olarak polytetrafluoroethylene greft uygulaması”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 9(2), 25-33 (1999). 
A8. Rahman A., B. Üstündağ, I.H. Özercan, O. Burma, A. Çekirdekçi, M.F. Özveren ve I.S. Uyar, “Global serebral iskemi sonrası reperfüzyon hasarını azaltmada flavanoidlerin rolü”, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7(6), 430-434 (1999). 
A9. Özveren M.F., F.S. Erol, I. Akdemir, M. Kaplan, M. Sarsılmaz ve Ö. Ayden, “Uzak lateral lomber disk hernisinde posterolateral kas içinden geçen yaklaşım: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 10(2), 95-101 (2000). 
A10. Erol F.S., M.F. Özveren, N. Yılmaz ve C. Topsakal, “K vitamini eksikliğine bağlı infantil akut spontan subdural hematom: olgu sunumu”, Erciyes Tıp Dergisi, 22(2), 98-101 (2000). 
A11. Erol F.S., N. Yılmaz, M.F. Özveren, C. Topsakal, İ.H. Özercan ve İ. Akdemir, “Epidural balon kompresyon modelinde deksametazon’un beyni koruyucu etkisi: deneysel çalışma”, Fırat Tıp Dergisi, 2(2), 108-114 (2000). 
A12. Erol F.S., M.F. Özveren, C. Topsakal, İ. Akdemir ve Nejat Yılmaz, “Epidural hematomların konservatif tedavisi (23 olgunun retrospektif değerlendirilmesi)”, Fırat Tıp Dergisi, 2(2), 156-161 (2000). 
A13. Özveren M.F., K. Uchida, İ. Tekdemir, T. Kawase, H. Deda, F.S. Erol ve İ Akdemir, “N. abdusens’in petroklival bölgedeki seyri: anatomik çalışma”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 10, 186-192 (2000). 
A14. Erol F.S., F. Özveren ve C. Topsakal, “Travmatik beyin omurilik sıvısı fistülünde lomber ponksiyon sonrası basınçlı pnömosefalus: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 10, 221-223 (2000). 
A15. Erol F.S., F. Özveren, C. Topsakal, M. Kaplan ve M. Tiftikçi, “Travmatik pnömosefalus. 16 olgunun retrospektif değerlendirilmesi”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(2), 179-183 (2001). 
A16. Erol F.S., A. Kazez, M. Kaplan ve F. Özveren, “Ventrikülo-peritoneal şantın anüsten protrüzyonu: olgu sunumu”, Türk Nörosirürji Dergisi, 11, 68-71 (2001). 
A17. Bulut S., M. Cihangiroğlu ve F. Özveren, “Dyke-Davidoff sendromu: bir olgu sunumu”, Fırat Tıp Dergisi, 2 (3), 349-351 (2001). 
A18. Erol F.S., A. Kizirgil, C. Topsakal ve M.F. Özveren, “Elazığ yöresinde bel ağrılarının etyolojisinde bruselloz sıklığı”, Fırat Tıp Dergisi, 2 (3), 318-321 (2001). 
A19. Erol F.S., C. Topsakal, A. Kazez, M. Kaplan ve M.F. Özveren, “Ventriküloperitoneal şantın skrotuma migrasyonu: olgu sunumu”, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26 (2), 106-108 (2001). 
A20. Özveren M.F., M. Tiftikçi, İ. Tekdemir, B. Çobanoğlu, F.S. Erol, A. Elhan ve H. Deda, “Nervus abducens’in petroklival bölgede seyir varyasyonları: anatomik kadavra çalışması”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 11(3), 191-198 (2001). 
A21. Özveren M.F., H. Deda, M.T. Tiftikçi, B. Çobanoğlu, F.S. Erol ve H. Çeliker, “Kronik böbrek yetmezliğinde kafatabanı erezyonu: iki olgu sunumu”. Türk Nöroşirürji Dergisi, 12(1), 60-65 (2002). 
A22. Özveren M.F., M. Cihangiroğlu, C. Topsakal, Y. Aksu, F.S. Erol, İ. Tekdemir ve H. Deda, “Superior orbital fissür mikroanatomisi ve cerrahi önemi”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 12(3), 222-228 (2002). 
A23. Kaplan M., M.F. Özveren, F.S. Erol. C.Topsakal, İ. Akdemir ve M. Tiftikçi, “Hipertansif serebellar kanamalarda cerrahi tedavi”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 13, 35-39 (2003). 
A24. Erol F.S., M.F. Özveren, İ. Akdemir, C. Topsakal ve H. Yakar, “Yenidoğanda geç K vitamini eksikliğine bağlı oluşan kafa içi kanamalar”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 14(1), 22-26 (2004). 
A25. Erol FS, M Kaplan, C Topsakal, MF Özveren, E Gerçek “The role of emergent surgical drainage in the treatment of subacute subdural hematomas presenting with transient neurological deficits: case report” FÜ Sağ Bil Derg 18(4): 239-241, 2004  
A26. Öztürk MB, M Kaplan, F Özveren, FS Erol, “Nörofibromatozis tip 2’li olguda median sinir schwannomuna bağlı oluşan karpal tünel sendromu” FÜ Sağ Bil Derg 21(2): 81-83, 2007 
A27. Cantürk N, H Tosun, ÖE Yağlı, MF Özveren, İ Tekdemir, “Intracranial hemorrhage of a newborn due to a congenital defect on the roof of the cavernous sinus-case report” Neuroanatomy, 6: 56-57, 2007 
A28. Ayberk G, B Gokce, T Yildirim, MF Ozveren, ME Yaman, “Kafatasinda Kirik Olmaksizin Tanjansiyel Atesli Silah Yaralanmalarina Bagli Gelislen Intraserebral Hematom: Olgu Sunumu” Turk J Emerg Med 2008;8(4):187-190 
A29. Ayberk G, Eylen A, Yaman ME, Yıldırım T, Tosun H, Altundal N, Gürkaş E, Özveren MF, “İntrakranial anevrizmalı 60 olgunun geriye dönük olarak değerlendirilmesi” Türk Tıp Dergisi 2010, 4(1): 1-9. 
A30. Kayacı S, E Gürkaş, Ş Bilen, G Ayberk, F Özveren, “Akut iskemik inmede son yaklaşımlar” Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, 17(2): 49-54, (2011) 
A31. Özveren F, “Endovasküler olgu sunumu” Türk Nöroşirürji Derneği Nörovasküler Cerrahi Bülteni 2 (Haziran), 2010 
A32. Vaner Köksal, Mehmet Faik Özveren, Ryushi Kondo, Yasushi Matsumoto, Hiroaki Shımızu. Japonya Kohnan Hastanesi’nde, Serebrovasküler Patolojilerin Tedavisinde Ekipler Arası Koordinasyon ve Türkiye’deki Geleceği: Olgu Sunumları Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi Türk Nöroşirürji Dergisi 2014, Cilt: 24, Sayı: 1, 31-39
A33. Selim Kayacı, Kadir Kotil, Yılmaz Üçüncü, Mehmet Faik Özveren Vertebrobaziller Sistemdeki Varyasyonların Klinik ve Cerrahi Önemi: Anatomik Çalışma Türk Nöroşirürji Dergisi 2014, Cilt: 24, Sayı: 1, 7-14  
B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 
B1. Bilge, T., F. Ozveren, S. Senol, S. Bilge, S. Barut, O. Karakaslar ve Y Aydin, “Von Hippel-Lindau disease: Analysis of two families”, Neurochirurgia, 35, 204-206 (1992). 
B2. Bilge T., S. Barut, Y. Sahin, F. Ozveren, D. Kasaroglu, N. Altundal ve Y Aydin, “Distal posterior cerebellar artery aneurysm association with multipl aneurysms”, Acta neurol. belg., 95, 37-41 (1995). 
B3. Ozveren F., H. Cetin, A. Guner ve B Kandemir, “Intracranial tuberculoma mimicing metastasis from renal tumor”, Neurol. Med. Chir. (Tokyo), 37, 475-478 (1997). 
B4. Ziyal I.M., Y. Aydin, C.S. Turkmen, E. Salas, A.R. Kaya ve F. Ozveren, “The natural history of late diagnosed or untreated growing skull fractures: report on two cases”, Acta Neurochir. (Wien), 140, 651-654 (1998). 
B5. Ozveren F., I.M. Ziyal, G.K. Bejjani, Y. Yaymaci ve T. Bilge, “Bilateral vertebral artery occlusion following cervical spine trauma”, Neurol. Med. Chir. (Tokyo), 39, 28-32 (1999). 
B6. Ozveren F., A. Kazez, H. Cetin ve I.M. Ziyal”, Migration of the abdominal catheter of a ventriculoperitoneal shunt into the scrotum”, Neurol. Med. Chir. (Tokyo), 39, 313-315 (1999). 
B7. Guven M.B., B. Cirak, N. Yuceer ve F. Ozveren, “Is indomethacin harmful in spinal cord injury treatment?”, Pediatr. Neurosurg., 31, 189-193 (1999). 
B8. Bilge T., S. Barut, S. Bilge, Y. Aydin, F. Ozveren ve C. Alatli, “Solitary plasmacytoma of the calvarium”, Zentralbl. Neurochir., 61, 26-30 (2000). 
B9. Ozveren M.F., C. Topsakal, F.S. Erol, M. Kaplan, K. Uchida ve C. Tanik, “Tentorial vascularization in solid hemangioblastoma-case report-”, Neurol. Med. Chir., (Tokyo) 41, 201-205 (2001). 
B10. Erol F.S., M.F. Ozveren, I. Ozercan, C. Topsakal ve I. Akdemir, “Primary Ewing’s sarcoma of the occipital bone-case report-” Neurol. Med. Chir. (Tokyo), 41, 206-209, (2001). 
B11. Ozveren M.F., M. Kaplan, C. Topsakal, T. Bilge, F.S. Erol, H. Celiker, I. Akdemir ve K. Uchida, “Spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea associated with chronic renal failure-case report-”, Neurol. Med. Chir. (Tokyo), 41: 313-317, (2001). 
B12. Ozveren M.F., K. Uchida, F.S. Erol, M.T. Tiftikci, B. Cobanoglu ve T. Kawase, “Isolated abducens nerve paresis associated with incomplete Horner’s syndrome caused by petrous apex fracture-case report and anatomical study-”, Neurol. Med. Chir. (Tokyo), 41, 494-498 (2001). 
B13. Ozveren M.F., K. Uchida, S. Aiso ve T. Kawase, “Meningo-venous structure of the petroclival region-clinical importance for surgery and intravascular surgery”, Neurosurgery 50(4), 829-836 (2002). 
B14. Kazez A., I.H. Ozercan, F.S. Erol, M.F. Ozveren ve E Parmaksiz, “Sacrococcygeal heart: a rare differentiation in teratoma”, Eur. J. Pediatr. Surg., 12(4), 278-280 (2002). 
B15. Ozveren M.F., K. Uchida, I. Tekdemir, B. Cobanoglu, H. Deda ve T. Kawase, “Dural and arachnoid protection of the abducens nerve at the petroclival region”, Skull Base, 12(4), 181-188 (2002). 
B16. Ozveren M.F., F.S. Erol, C. Topsakal, M. Tiftikci ve I. Akdemir, “The significance of the percentage of the defect size in spina bifida cystica in determination of the surgical technique”, Child’s Nervous System 18(11), 614-620 (2002). 
B17. Topsakal C., F.S. Erol, M.F. Ozveren, N. Yilmaz ve N. Ilhan, “Effects of methylprednisolone and dextromethorphan on lipid peroxidation in an experimental model of spinal cord injury”, Neurosurg Rev, 25(4), 258-66 (2002). 
B18. Erol F.S., C. Topsakal, M.F. Ozveren, M. Ozturk, M. Kaplan ve T. Yilmaz, “Wooden foreign body in the orbitocranial location”, Neuro-ophthalmology, 28(2), 117-120 (2002). 
B19. Baydas G., R.J. Reiter, V.S. Nedzvetskii, A. Yasar, M. Tuzcu, F. Ozveren ve H. Canatan, “Melatonin protects the central nervous system of rats against toluene-containing thinner intoxication by reducing reactive gliosis”, Toxicol. Lett. Feb 3;137(3), 169-174 (2003). 
B20. Ozveren M.F., B. Sam, I. Akdemir, A. Alkan, I. Tekdemir ve H. Deda, “Duplication of the abducens nerve at the petroclival region: an anatomical study”, Neurosurgery 52(3), 645-652 (2003). 
B21. Kaplan M., M.F. Ozveren, C. Topsakal, F.S. Erol ve I. Akdemir, “Asymptomatic interval in delayed traumatic intracerebral hematoma”, Clin. Neurol. Neurosurg., 105(3), 153-155 (2003). 
B22. Ozveren M.F., U. Ture, M.M. Özek ve M.N. Pamir, “Anatomical landmarks of the glossopharyngeal nerve: a microsurgical anatomical study”, Neurosurgery, 52(6), 1400-1410 (2003). 
B23. Cihangiroglu M., H. Ozdemir, O. Kalender, F. Ozveren ve A. Kabaalioglu, “Transverse sinus air after cranial trauma”, Eur. J. Radiol. 48(2), 171-174 (2003). 
B24. Topsakal C, N. Kilic, F. Ozveren, I. Akdemir, M. Kaplan, M. Tiftikci ve F. Gursu, “Effects of Prostaglandin E1, Melatonin, and Oxytetracycline on Lipid Peroxidation, Antioxidant Defense System, Paraoxonase (PON1) Activities, and Homocysteine Levels in an Animal Model of Spinal Cord Injury”, Spine, 28(15), 1643-1652 (2003). 
B25. Topsakal C., M.F. Ozveren, F.S. Erol, M. Cihangiroglu ve H Cetin, “Giant aneurysm of the azygos pericallosal artery: case report and review of the literature”, Surg Neurol, 60(6), 524-533 (2003). 
B26. Erol F.S., C. Topsakal, M.F. Ozveren, M. Kaplan, N. Ilhan, I.H. Ozercan ve O.G. Yildiz, “Protective effects of melatonin and vitamin E in brain damage due to gamma radiationAn experimental study”, Neurosurg Rev,  27(1), 65-69 (2004). 
B27. Sam B., M.F. Ozveren, I. Akdemir, C. Topsakal, B. Cobanoglu, C.L. Baydar ve O. Ulukan, “The mechanism of injury of the abducens nerve in severe head trauma: a postmortem study”, Forensic Science International, 140(1), 25-32, (2004). 
B28. Ozveren M.F., T. Bilge, S. Barut ve M. Eras, “Combined Approach for Far-Lateral Lumbar Disc Herniation” Neurol med chir, 44(3), 118-123, (2004) 
B29. Nakagawa T., K. Uchida, M.F. Ozveren ve T. Kawase, “Abducens Schwannoma inside the Cavernous Sinus Proper: case report”, Surg Neurol, 61(6), 559-563, (2004). 
B30. Erol F.S., C. Topsakal, M.F. Ozveren, I. Akdemir ve B. Cobanoglu, “Meningocele with cervical dermoid sinus tract presenting with congenital mirror movement and recurrent meningitis”, Yonsei Med Journal, 45(3), 568-572, (2004). 
B31. Alkan A., A. Sigirci, M.F. Ozveren, R. Kutlu, T. Altinok, C. Onal ve K. Sarac, “The cisternal segment of the abducens nerve in man: three-dimensional MR imaging”, Eur J Radiol, 51(3), 218-222, (2004). 
B32. Risvanli A., H. Timurkan, M.F. Ozveren ve C. Kalkan “A new ovarian denervation technique and its effect on sexual cycle, conception rates and offspring numbers in rats”, Neuroendocrinology Letters, 25(4), 283-286, (2004). 
B33. Erol F. S., C. Topsakal, M.F. Ozveren, M. Kaplan ve M Tiftikci, “Irrigation vs. closed drainage in the treatment of chronic subdural hematoma”, Journal of Clinical Neuroscience, 12(3), 261-263, (2005). 
B34. Aslan O., F. Ozveren., K. Kotil, B. Ozdemir, U. Kuscuoglu ve T. Bilge, “Congenital Dermoid Cyst of the Anterior Fontanelle in Turkish Children: four case reports” Neurol med chir, 44(3), 150-153, (2004) 
B35. Ozveren M.F. ve U. Ture “Anatomical landmarks of the glossopharyngeal nerve: a microsurgical anatomical study”, Neurosurgery, letter to editor, 55(1), 256-257, (2004). 
B36. Ozveren M.F. ve U. Ture “Anatomical landmarks of the glossopharyngeal nerve: a microsurgical anatomical study”, Neurosurgical Focus, 17(2), E3:12-21, (2004). 
B37. Topsakal C., N. Akpolat, F.S. Erol, M.F. Ozveren, I. Akdemir, M. Kaplan, M.M. Tiftikci, N. Kilic, “Seprafilm is superior to Gore-Tex in prevention of peridural fibrosis”, J Neurosurg, 101(2), 295-302, (2004). 
B38. Erol F.S., M. Kaplan, A Kavaklı ve M.F. Ozveren, “Jugular foramen syndrome caused by choleastatoma”, Clin Neurol Neurosurg, 107(4), 342-346, Haziran, (2005). 
B39. Erol FS, M Kaplan, C Topsakal, M.F. Ozveren, MT Tiftikci, “Coexistence of rapidly resolving acute subdural hematoma and delayed traumatic intracerebral hemorrhage”, Pediatric Neurosurgery, 40(5), 238-240 , Eylül, (2004). 
B40. Kaplan M, M.F. Ozveren, F.S. Erol, S. Kaplan, T. Bilge, “Brain Abscess Developing at the Site of Preceding Stroke”, Neurosurgery Quarterly , 15, 17-20, Mart, (2005). 
B41. Erol F.S., M. Kaplan,A. Kizirgil A., M.F. Ozveren, “Spondilodiscitis developing after epidural catheter use by direct contamination”, Saud Med J, 26(4), 447-449, (2005) 
B42. Akdemir I., F.S. Erol, N. Akpolat, M.F. Ozveren, M. Akfirat, S. Yahsi, Skull metastasis from thyroid follicular carcinoma with difficult diagnosis of the primary lesion. Neurol Med Chir (Tokyo), 45(4), 205-208, Nisan, (2005). 
B43. Baydas G., F. Ozveren, M. Tuzcu, A. Yasar, “Effects of thinner exposure on the expression pattern of neural cell adhesion molecules, level of lipid peroxidation in the brain and cognitive function in rats”, Eur J Pharmacol, 512(2-3), 181-187, Nisan 11, (2005) 
B44. Baydas,G., F. Ozveren, İ. Akdemir, M. Tuzcu, A. Yasar, “Learning and memory deficits in rats induced by chronic thinner exposure are reversed by melatonin” J Pineal Res, 39(1), 50-56, Ağustos, (2005). 
B45. Ozveren MF, FS Erol, M Kaplan, H Yakar, ” Total L1 Vertebrectomy With T12-to-L2 Fusion in a Case of Burst Fracture”, Neurosurgery Quarterly, 15(4), 252-254, (2005) 
B46. Yılmaz T, FS Erol, H Yakar, Ü Köhle, M Akbulut, MF Ozveren, “Delayed trigeminocardiac reflex induced by an intraorbital foreign body”, Ophthalmologica, 220(1), 65-68, (2006). 
B47. Yıldırım AM, MI Okur, F Ozveren, R Ozercan, “Neuroma Prevention by Epineural Circumcision: An Experimental Study in Rats”, Br J Hand Surg, 31B(4), 450-452. (2006). 
B48. Kaplan M, MS Berilgen, FS Erol, Hakan Artas, S Serhatlioglu, MF Ozveren, “Relationship Between Clinical Grade, Cerebral Blood Flow, and Electroencephalographic Alterations in Patients With Chronic Subdural Hemorrhage” Neurosurg Q, 16, 157–160, (2006) 
B49. Kaplan M, FS Erol, MF Ozveren, C Topsakal, B Sam, I Tekdemir, “Review of complications due to foramen ovale puncture” J Clin Neurosci, 14, 563-568, (2007). 
B50. Ozveren MF, Erol FS, A Alkan, A Koçak, Ç Önal, U Ture “Microanatomical Architecture of Dorello's Canal And Its Clinical Implications” Neurosurgery, 60(2 Suppl 1), 1-8, (2007) 
B51. Erol FS, C Topsakal, M kaplan, H Yıldırım, MF Ozveren, “Collet-sicard syndrome associated with occipital condyle fracture and epidural hematoma”, Yonsei Med J, 48(1), 120-123, (2007) 
B52. Kaplan M, MF Ozveren “Sacral window fort he surgery of L5 neurofibroma: a technical note” Turk Neurosurg 17 (3): 232-234, (2007) 
B53. Ayberk G, MF Ozveren, N Altundal, H Tosun, Z Seckin, K Kılıçaslan, M Kaplan, “Three Column Stabilization Through Posterior Approach Alone: Transpedicular Placement Of Distractable Cage Plus Transpedicular Screw Fixation “, Neurol Med Chir, 48 (1): 8-14, (2008) 
B54. Aktas EG, M Kaplan, MF Ozveren, “Basilar artery aneurysm associated with Behcet’s disease: a case report” (Behçet hastalığında baziler arter anevrizması), Turk Neurosurg, 18 (1): 35-38, (2008) 
B55. Ayberk G, MF Ozveren, B Gok, A Yazgan, H Tosun, Z Seckin, “Lumbar synovial cysts: experience with nine cases” Neurol Med Chir, 48 (7): 298-303, (2008) 
B56. Ayberk G, MF Ozveren, N Uzum, O Tosun, E Kalkan-Akcay, “Cellular schwannoma of the greater superficial Petrosal nerve presenting with abducens nerve palsy” Neurosurgery, 63 (4), E813-814, (2008) 
B57. Ayberk G, MF Ozveren, T Yildirim, K Ercan, EK Cay, A Koçak. Review of a series with abducens nerve palsy”, Turk Neurosurg, 18(4): 366-73, (2008)
B58. Seçkin Z, G Ayberk, A Eylen, E Kalkan Akçay, MF Özveren, “Nöroşirürjide kemik rezeksiyonu için ultrasonik kemik küret kullanımı”, J Neurol Sci (Turkish), 25:(2) 17: 283-289, 2008  
B59. Kutluhan A, M Salvız, K Bozdemir, HM Değer, I Culha, MF Ozveren, “Middle turbinate osteoma extending into anterior cranial fossa”, Auris Nasus Larynx, May 4, (2009) 
B60. Kukner AS, T Yilmaz, S Celebi, S Karslioglu, G Alagoz, D Serin, MA Acar, MF Ozveren, “Characteristics of Pellet Injuries to the Orbit”, Ophthalmologica, 223: 390-395 (2009) 
B61. Ozveren MF, Y Matsumoto, R Kondoh, A Takahashi, “Coil embolization of an unruptured intracranial aneurysm associated with Behcet’s disease: report of a case”, Neurol Med Chir, 49: 471-473 (2009) 
B62. Ayberk G, ME Yaman, MF Ozveren, “Symptomatic spontaneous pneumocephalus after spinal fusion for spondylolisthesis”, J Clin Neurosci. 2010 Apr 16. 
B63. Yaman ME, G Ayberk, A Eylen, MF Ozveren, “Isolated abducens nerve palsy following lumbar puncture: case report and review of the mechanism of action” Journal of Neurosurgical Sciences, 54(3): 119-23, (2010) 
B64. Ayberk G, MF Ozveren, S Arslan, ME Yaman, O Yaman, S Kayacı, İ Tekdemir, Subarachnoid, subdural and interdural spaces at the clival region: an anatomical study, Turkish Neurosurgery, 21 (3): 372-377, (2011) 
B65. Ayberk G, MF Ozveren, Could infraclinoidal aneurysm cause interdural hemorrhage. Acta Neurochir (Wien)., 153(6): 1331, (2011) 
B66. MF Ozveren, Ayberk G, Kayaci S, Are the traumatic retroclival hematomas located epidurally, interdurally, or subdurally? Neurosurgery. 69(5): E1185-186, (2011) 
B67. MF Ozveren, Ayberk G, Kayaci S, A comment on the interdural hematoma extending from the clivus to the spinal epidural space in an intracranial aneurysm case. Neurosurgery. 69(9): E1339-1041, (2011) 
B68. Komurcu HF, Ayberk G, Ozveren MF, Anlar O. Pituitary Adenoma Apoplexy Presenting with Bilateral Third Nerve Palsy and Bilateral Proptosis: A Case Report. Med Princ Pract. Dec 8 (2011) 
B69. Ayberk G, Ozveren MF. Surgical indications in pituitary apoplexy. Ann Thorac Surg. 2012 Jul;94(1):336; author reply 336-7. 
B70. Yaman ME, N Dikmen, G Ayberk, MF Özveren. Low molecular weight heparin induced traumatic clival subdural hematoma associated with isolated abducens nevre palsy in a child. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 292)# 31; 379-384, 2012
B71. Ozveren, MF.; Hassan, Tamer; Nassar, Mahmoud Significance of Feeder-based Evaluation of Brain Arteriovenous Malformations Neurosurgery Quarterly. 23(3):165-169, 2013. 
B72. Kayaci S, Caglar YS, Bas O, Ozveren MF. Importance of the perforating arteries in the proximal part of the PICA for surgical approaches to the brain stem and fourth ventricle-an anatomical study. Clin Neurol Neurosurg.2013, 115(10):2153-8. 
B73. Selim KAYACI, Vaner KOKSAL, Serkan KIRBAS, Yakup TOMAK, Mehmet Faik OZVEREN. Intracranial Chronic Subdural Hematoma Occurring Six Months After Spinal Anaesthesia: A Case Report. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 30:(4)# 38; 796-800, 2013
B74. Selim KAYACI, Y. Şükrü ÇAĞLAR, Mehmet Faik ÖZVEREN, Kadir KOTİL. Posterior İnferior Serebellar Arter' in Orijinindeki Varyasyonların Önemi: Anatomik Çalışma. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 31:(1)# 39; 155-163, 2014
B75. Bozkurt I, Ozveren MF, Ayberk G. Tricks in shortening spinal column reconstruction through posterior approach. Arch Orthop Trauma Surg. 2014 Apr 6. letter to editör
B76. Ayberk G, Ozveren MF, Yaman ME, Tosun H. Intracerebral hemorrhage after sildenafil citrate use: an incidental association? Urol J. 2014 May 7;11(2):1524-6. No abstract available.
B77. Yıldırım T, Eylen A, Lule S, Erdener SE, Vural A, Karatas H, Ozveren MF, Dalkara T, Gursoy-Ozdemir Y. Poloxamer-188 and citicoline provide neuronal membrane integrity and protect membrane stability in cortical spreading depression. Int J Neurosci. 2015;125(12):941-6. doi: 10.3109/00207454.2014.979289. Epub 2014 Dec 4.
B78. Ayberk G, Özveren MF, Yıldırım T. Spinal gas accumulation causing lumbar discogenic disease: a case report. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(1):103-5.
B79. Sevil ARSLAN, Gıyas AYBERK, Mehmet Faik OZVEREN. Trapping of Blister-like Aneurysm of the Internal Carotid Artery Undetected on Computed Tomography Angiography: A Case Report. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 32:(3)# 45; 586-592, 2015
B80. Inal M, Muluk NB, Ozveren MF, Çelebi UO, Şimşek G, Burulday V, Bilgili MY. The Presence of Clival Foramen Through Multidetector Computed Tomography of the Skull Base. J Craniofac Surg. 2015 
B81. Inal M, Muluk NB, Burulday V, Akgül MH, Ozveren MF, Çelebi UO, Şimşek G, Daphan BÜ. Investigation of the calcification at the petroclival region through Multi-slice Computed Tomography of the skull base. J Craniomaxillofac Surg. 2016 Apr;44(4):347-52. 
B82. Burulday V, Akgül MH, Muluk NB, Ozveren MF, Kaya Evaluation of posterior clinoid process pneumatization by multidetector computed tomography. Neurosurg Rev. 2017 Jul;40(3):403-409. 
B83. Ogden M, Özveren MF. Air in the Subdural Space at the Clivus. Pediatr Neurosurg. 2018;53(1):69-70. 2017
B84. Ogden M, Ozveren MF, Kayacı S. Petrobasilar, petroclival or petrosphenoidal canal of the abducens nerve. Acta Neurochir (Wien). 159(11):2145-2146, 2017 Sep 24. doi: 10.1007/s00701-017-3324-8. 
B85. Çelebi UO, Burulday V, Özveren MF, Doğan A, Akgül MH. Sonoelastographic evaluation of the sciatic nerve in patients with unilateral lumbar disc herniation, Skeletal Radiol. 2019 Jan;48(1):129-136. doi: 10.1007/s00256-018-3020-7
B86. Ogden M, Akgul MH, Yuksel U, Bakar B, Kamasak K, Özveren MF. An Evaluation of the Quality of Sleep Before and After Surgical Treatment of Patients with Cervical Disc Herniation, J Korean Neurosurg Soc. 2018 Sep;61(5):600-607. doi: 10.3340/jkns.2017.0248
B.87. Nursoy E, Ogden M, Bakar B, Dincel GÇ, Kisa U, Ozveren MF Research on the Effects of Levetiracetam in Spinal Cord Injury Model in Rats: An Experimental Study. J Invest Surg. 2020 Mar;33(3):252-262. doi: 10.1080/08941939.2018.1490828
B88. Yüksel U, ÖĞDEN M, Akkurt İ, BAKAR B, KISA Ü, ÖZVEREN MF. Biochemical Predictors for Prognosis in Intracranial Hemorrhages: A Clinical Study, Çukurova Med J, 43(2):350-359, 2018, 
B89. Ogden M, Bakar B, Karagedik MI, Bulut IU, Cetin C, Aydin G, Kisa U, Ozveren MF. Analysis of biochemical laboratory values to determine etiology and prognosis in patients with subarachnoid hemorrhage: a clinical study. Neurol Res. 2019 Feb;41(2):156-167. doi: 10.1080/01616412.2018.1545414. 
B90. Kayaci S, Bas O, Beyazal Celiker F, Ucuncu Y, Arslan YK, Ozveren MF, Aykol S. Comparison of Thalamus Volume on Magnetic Resonance and Cadaveric Section Images Turk Neurosurg. 2020;30(4):491-500. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.24530-18.2.
B91. Baş O, Kayacı S, Beyza Çeliker F, Üçüncü Y, Özveren MF, Yilmaz A, Altas H, Sahin B. A comparison of lateral ventricle volume estimation on magnetic resonance and cadaveric section images using the planimetry method. J Clin Neurosci. 2019 Jun;64: 264-268. doi: 10.1016/j.jocn.2019.03.046.
B92. Kayacı S, Ozveren MF, Bas O, Ayberk G, Aslan MN, Sam B, Arslan YK. Effect of clival bone growth on the localization of the abducens nerve at the petroclival region: a postmortem anatomical study. Surg Radiol Anat. 2021 Jun;43(6):953-959. doi: 10.1007/s00276-021-02691-z. Epub 2021 Mar 9.

3.2 Ulusal veya uluslararası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. Bilge T., D. Kasaoğlu, Ş. Barut, Y. Yaymacı, F. Özveren, C. Topsakal ve Y. Aydın, “Posterior lomber interbody füzyon uygulaması”, 8.Türk Nöroşirürji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ek 7, 18, Marmaris, 1994.
C2. Topsakal C., Y. Aydın, D. Kasaoğlu, T. Bilge, N. Altundal ve F Özveren, “Kombine trigeminal ve glossofaringeal nevralji: mikrovasküler dekompresyon”, 8.Türk Nöroşirürji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ek 7, 72, Marmaris, 1994.
C3. Özveren F., A. Alp ve M. Kerman, “Travmatik servikal fraktür-dislokasyon nedeniyle iki yanlı vertebral arter basısı olgusu”, Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ek 9, 360, 1996.
C4. Özveren F., H. Çetin ve A. Güner, “İntrakranial tüberkulom tanı ve tedavisi”, Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ek 9, 56, 1996.
C5. Özveren F., N. Yılmaz ve A Güner, “Rüptüre serebral kist hidatik olgusunda profilaktik albendazol kullanımı”, Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ek 9, 51, 1996.
C6. Özveren F., O. Sağıroğlu, M. Ögetürk, N. Yılmaz, M. Sarsılmaz ve C. Topsakal, “Far lateral diskler için lomber intervertebral disk mesafesine ekstra-foraminal ulaşım: mikroanatomik çalışma”, Türk Nöroşirürji Derneği 11.Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Ek 10, 8, Antalya, 1997.
C7. Özveren F., M. Yıldırım, F.S. Erol, H. Çetin ve .C Topsakal, “Kas-deri flebleri ile geniş meningomyelosel defektlerinin onarımı”, Türk Nöroşirürji Derneği 11.Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Ek 10, 196, Antalya, 1997.
C8. Özveren F., N. Yılmaz, F.S. Erol, H. Çetin ve C. Topsakal, “İnfantil akut spontan subdural hematom: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 11.Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Ek 10, 50, Antalya, 1997.
C9. Özveren F., A. Kazez, H. Çetin, M. Demirbağ ve İ. Ziyal, “Ventrikulo-peritoneal şantın nadir bir komplikasyonu; skorotal yerleşim”, Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Ek 10, 56, Antalya, 1997.
C10. Özveren F., F. Erol, A. Alp ve İ. Ziyal, “Travmatik beyin omurilik sıvısı fistülünde lomber ponksiyon sonrası artan pnömosefalus: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Ek 10, 85, Antalya, 1997.
C11. Topsakal C., F. Özveren, N. Yılmaz ve H. Çetin, “Dev perikallosal anevrizma-olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 217, Antalya, 1998.
C12. C. Topsakal, F. Özveren, İ. Özercan, F. Erol ve A. Alp, “İntradural lipom ve diastematomyeli: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 256, Antalya, 1998.
C13. Topsakal C., F. Özveren, H. Çetin ve N. Yılmaz, “Normal basınçlı hidrosefali eşliğinde 4.ventrikül araknoid kisti: Olgu Sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 232, İstanbul, 1999.
C14. Erol F.S., F. Özveren, C. Topsakal, İ. Akdemir ve M. Tiftikçi, “Epidural hematomların konservatif tedavisi-23 olgunun analizi”, Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 316, Antalya, 2000.
C15. Özveren M.F., İ. Akdemir, F.S. Erol, M. Kaplan, M. Sarsılmaz ve Ö. Ayden, “Uzak lateral lomber disk hernisinde kas içinden geçen yaklaşım: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 238, Antalya, 2000.
C16. Kazez A., İ.H. Özercan, F.S. Erol, M.F. Özveren ve E. Parmaksız, “Sakrokoksigeal kalp: teratomda çok nadir bir farklılaşma”, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 154, 1-4 Ekim, 2000.
C17. Özveren M.F., F.S. Erol, İ. Akdemir, İ. Tekdemir, H. Deda, K. Uchida ve T. Kawase, “Nervus abdusens`in petroklival bölgedeki seyri: anatomik çalışma”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, 79, Antalya, 2001.
C18. Özveren M.F., M. Tiftikçi, F.S. Erol F, B. Çobanoğlu, İ. Tekdemir, A. Elhan ve H. Deda, “Nervus abdusens`in petroklival bölgede seyir varyasyonları: anatomik çalışma”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, 103, Antalya, 2001.
C19. Uz A., İ. Tekdemir, F. Özveren, F. Batay ve H. Deda, “Karotis petroz segmenti ve komşu yapıların radyoanatomik olarak kadavra çalışması ile değerlendirilmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, 104, Antalya, 2001.
C20. Özveren M.F., İ. Tekdemir, H. Deda, K. Uchida ve T. Kawase, “Kadavrada silikon injeksiyon tekniği”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, 166, Antalya, 2001.
C21. Topsakal C., F.S. Erol, M.F. Özveren, M. Tiftikçi, M. Kaplan ve İ. Akdemir, “BBT’de miksed tip subdural hematoma: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, 186, Antalya, 2001.
C22. Erol F.S., C. Topsakal, M.F. Özveren, M. Kaplan, N. İlhan ve İ.H. Özercan, “Beynin gamma radyasyon hasarında melatonin ve E-vitamininin koruyucu etkisi: deneysel çalışma”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, 251, Antalya, 2001.
C23. Özveren M.F., F.S. Erol, M. Tiftikçi, B. Çobanoğlu, K. Uchida ve T. Kawase, “Petroz apeks kırığında izole nervus abdusens felci ve kısmi Horner sendromu: olgu sunumu ve anatomik çalışma”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, 261, Antalya, 2001.
C24. Erol F.S., M.F. Özveren, C. Topsakal, M. Kaplan, M. Tiftikçi ve İ. Akdemir, “Travmatik pnömosefalus: 16 olgunun retrospektif değerlendirilmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, 265, Antalya, 2001.
C25. Topsakal C., M.F. Özveren, F.S. Erol, M. Kaplan, İ. Akdemir ve M. Tiftikçi, “Yaygın süperior ve inferior sagittal sinus trombozu ve transient iskemik atak: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 270-271, 2001.
C26. Erol F.S., C. Topsakal, M. Kaplan, M.F. Özveren ve A. Kazez, “Ventrikülo–peritoneal şantın skrotuma migrasyonu: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, 282-283, Antalya, 2001.
C27. Erol F.S., M. Kaplan, M.F. Özveren, C. Topsakal ve A. Kazez, “Ventrikülo–peritoneal şantın anüsten protrüzyonu: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, 283, Antalya, 2001.
C28. Erol F.S., İ. Akdemir, M.F. Özveren, C. Topsakal, M. Tiftikçi ve A. Doğukan, “Yenidoğan geç dönem hemorajik hastalığına bağlı serebral hemorajiler: dört olgu nedeniyle”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, 283-284, Antalya, 2001.
C29. Erol F.S., C. Topsakal, M.F. Özveren, İ. Akdemir ve B. Çobanoğlu, “Konjenital mirror movement ve rekürren menenjit ile seyreden servikal dermoid sinüs traktlı meningosel”, IVth International Congress on Cerebral Venous System and IVth International Congress on The Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society Abstract Book, 162-163, İstanbul, 2002.
C30. Erol F.S., C. Topsakal, M.F. Özveren, M. Kaplan ve H. Yıldırım, “Oksipital kondil fraktürü ve epidural hematomun eşlik ettiği Collet-Sicard sendromu”, IVth International Congress on Cerebral Venous System and IVth International Congress on The Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society Abstract Book, 257, İstanbul, 2002.
C31. Topsakal C., İ. Akdemir, F.S. Erol, F. Özveren, M. Kaplan, M. Tiftikçi, H. Yakar ve M. Öztürk, “Paraspinal bölgeyi tutan apse formasyonları. 14 olgunun incelenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 309, 2002.
C32. Topsakal C., M. Kaplan, F.S. Erol, F. Özveren, İ. Akdemir, M. Tiftikçi, H. Yakar ve M. Öztürk, “İntrakranial apse sınırları içine kanama”, IVth International Congress on Cerebral Venous System and IVth International Congress on The Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society Abstract Book, 263, İstanbul, 2002.
C33. Yakupoğlu H., F. Batay, A. Ulus, H. Balaban, F. Özveren ve H. Deda, “İntrakranial biyopsilerde nöronavigasyon kullanımı”, IVth International Congress on Cerebral Venous System and IVth International Congress on The Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society Abstract Book, 230, İstanbul, 2002.
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
D1. Ohira T., F. Özveren ve T. Kawase, “Lateral approaches to the brainstem lesions”, Proc. 13th Congress of Neurological Society of Japan, Morioka, 57-58, Japan, 1999. 
D2. Uchida K., T. Kawase ve M.F. Ozveren, “Surgery of jugular foramen schwannomas with cervical and posterior fossa extension: the modified combined infralabyrinthine and posterior fossa approach”, Proc. 2000 Annual Meeting North American Skull Base Society, Arizona, 33, USA, 2000.
D3. Deda H., F. Batay, A. Uz, F. Ozveren, E. Tüccar, A. Elhan ve I. Tekdemir, “The petrous carotid artery: a radioanatomic cadaver study”, Proc. 12th Annual Meeting North American Skull Base Society,10, USA, 2001. 
D4. Ozveren M.F., K. Uchida, S. Aiso ve T. Kawase, “Meningo-venous structure of the petroclival region-clinical importance for surgery and intravascular surgery”, Proc. 6th Asian-Oceanian Skull Base Congress, Makuhari, 28, Japan, 2001. 
D5. Ozveren M.F., C. Topsakal, F.S. Erol, M. Kaplan ve K. Uchida, “Tentorial vascularization in solid hemangioblastoma: case report”, Proc. 6th Asian-Oceanian Skull Base Congress, Makuhari, 108, Japan, 2001.
D6. Ozveren M.F., M. Kaplan, C. Topsakal, F.S. Erol, H. Deda, B. Cobanoglu ve K. Uchida, “Spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea associated with chronic renal failure: report of 2 cases”, Proc. 6th Asian-Oceanian Skull Base Congress, Makuhari, 111, Japan, 2001.
D7. Erol F.S., M.F. Ozveren, C. Topsakal ve I. Akdemir, “Primary Ewing’s sarcoma of the occipital bone: case report”, Proc. 6th Asian-Oceanian Skull Base Congress, Makuhari, 105, Japan, 2001.
D8. Ozveren M.F., K. Uchida, S. Aiso ve T. Kawase, “Meningo-venous structure of the petroclival region-clinical importance for surgery and intravascular surgery”, Proc. 4th Meningioma and Venous System Congress, 82, Istanbul, 2002.
D9. Ozveren M.F., U. Ture ve M.N. Pamir, “Microanatomy of the Glossopharyngeal Nerve”, Proc. 4th Meningioma and Venous System Congress, 83, Istanbul, 2002.
D10. Dağçınar A., D. Konya, U. Türe, F. Özveren, M. Özek ve N. Pamir, “Anatomical Features and Clinical Correlations of the Major Occipital Nerve”, Proc. 4th Meningioma and Venous System Congress, 83, Istanbul, 2002.
D11. Ozveren M.F., U. Ture ve M.N. Pamir, “Anatomical landmarks of the Glossopharyngeal Nerve”, Proc. The 1st International Symposium on Microsurgical Anatomy, 59, Matsumoto, Japan, 2002.
D12. Özveren MF, FS Erol, A Alkan, A Koçak, Ç Önal ve U Türe “Microanatomical Architecture of the Dorello’s Canal and its Clinical Implications” Proc. The 2nd International Symposium on Microsurgical Anatomy, 19, Antalya, 2004.
D13. Şam B, MF Özveren, İ Akdemir, C Topsakal, B Çobanoğlu, ÇL Baydar ve Ö Ulukan “The Mechanism of Injury of the Abducens Nerve in Severe Head Trauma: A Postmortem Study” ” Proc. The 2nd International Symposium on Microsurgical Anatomy, 19, Antalya, 2004.
D14. Özveren MF, T Bilge, Ş Barut, ve Mustafa Eras “Long-term Results of the Combined Approach for Far-Lateral Lumbar Disc Herniation” Proc. The 2nd International Symposium on Microsurgical Anatomy, 25, Antalya, 2004.
D15. Özveren MF, G Ayberk, N Altundal “Three Column Stabilization Through Posterior Approach Alone: Transpedicular Placement Of Distractable Cage Plus Transpedicular Screw Fixation “, 13. Dünya Nöroşirürji Kongresi, Nagoya, Japonya, 2007
D16. Cuhaci FN, Baser H, Ozveren MF, Irkkan CS, Dogan HT, Ersoy R, Cakir B: Differential diagnosis of aggressive macroprolactinoma, adenoma or atypical adenoma: a case report. Endocrine Abstracts (2013) 32 P231; DOI: 10.1530/endoabs.32.P231
3.3. PROJELER (Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmiş araştırma ve geliştirme projelerinde koordinatör, yürütücü, rapörtör ve araştırmacı olarak görev almak).
3.3.1 Peridural fibrozisin önlenmesinde köpeklerde deneysel olarak polytetrafluoroethylene greft uygulaması, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, FÜNAF-261, Proje Yöneticisi, 1997.
3.3.2 Epidural balon kompresyon modelinde deksametazon’un beyni koruyucu etkisi: deneysel çalışma, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, FÜNAF-270, Proje Yöneticisi, 1997.
3.3.3 Melatoninin Kronik Tiner İnhalasyonu Yapılmış Ratlarda Öğrenme ve Hafıza Yeteneği ile Beyin Dokusu Neural Cell Adhezyon Moleküllerine (N-CAM) Etkisinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi, FÜBAP-727, Proje Yöneticisi, 2003.
3.3.4 Kronik Tiner İnhalasyonunun Ratlarda Öğrenme Ve Hafıza Yeteneği İle Beyin Dokusu Neural Cell Adezyon Moleküllerine Etkisinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi, FÜBAP, Projede Araştırmacı, 2003.
3.3.5 İnferior Frontal Girus’un Topografik Anatomisi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, Dr. Emre Ömer Yağlı’nın uzmanlık tez çalışması, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve Adalet Bakanlığı Keçiören Adli Tıp Merkezi ile birlikte ortak yürütülen çalışma, Tez Danışmanı, 2007.
3.3.6 Deneysel olarak Kortikal Yayılan Depresyon oluşturulmuş Fare Beyninde P188 Maddesinin Membran Stabilizasyonu üzerine etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, Dr. Alpaslan Eylen’in uzmanlık tez çalışması, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörolojik Bilimler Enstitüsü birlikte ortak yürütülen çalışma, Tez Danışmanı, 2010.
3.3.7.İnferior Frontal Girus’un Vasküler Anatomisnin İncelenmesii, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, Dr. Mustafa Önvermez’in uzmanlık tez çalışması, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ile birlikte ortak yürütülen çalışma, Tez Danışmanı, 2011.
3.3.8 Deneysel olarak Kortikal Yayılan Depresyon oluşturulmuş Fare Beyninde Sitikolin Maddesinin Membran Stabilizasyonu üzerine etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, Dr. Timur Yıldırım’ın uzmanlık tez çalışması, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörolojik Bilimler Enstitüsü birlikte ortak yürütülen çalışma, Tez Danışmanı, 2011.
3.3.9 Ratlarda omurilik yaralanmalarında Levetirasetamın etkilerinin araştırılması, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD, Egemen Nursoy’un tez çalışması, Kırıkale Üniversitesi BAP projesi no , Tez Danışmanı, 2017