Dr. Öğr. ÜyesiFatih Fakirullahoğlu

  • İlgi Alanları
  • Çocukluk çağı alerjik hastalıkları
  • Sosyal pediatri
  • Sağlıklı çocuk izlemi
  • Pediatrik gastroenteroloji
  • Çocukluk çağı gastroenteroloji hastalıkları

Eğitimi ve Uzmanlık
1996 - 2002 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakultesi
2004 - 2009 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakultesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Deneyim
2002 - 2004 Siirt Aydınlar Sağlık Ocağı
2004 - 2009 19 Mayıs Univ. Tıp Fakultesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
2010 - 2011 Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
2011 - 2021 Özel Batman Dünya Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabibleri Birliği

 

A1. Çocukluk çağında safra taşları: 60 olgunun geriye dönük incelenmesi -TURK PEDİATRİ ARŞİVİ
Doi: 10.4274/tpa.45.119 Fatih Fakirullahoğlu;  Gönül Dinler; Ayhan Gazi Kalaycı

A2. Üriner Tüberküloz
Fatih Fakirullahoğlu, Nurşen Belet, Gülnar Şensoy IÇOCUK ENFEKSİYON DERGİSİ Ankara, 2009

A3. Hayatı tehdit eden ilginç bir organik fosfor zehirlenmesi olgusu
Atalay Erdal1, Eroğlu Kayacık Özlem1, Özelce Bilal1, Fakirullahoğlu Fatih1, Baysal Kemal2 MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 2006


B. Katıldığı Kurslar ve Eğitimler

B1.ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ 15-16 MART 2007 OMU SAMSUN

B2.ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KURSU 2011 NİSAN -İZMİR

B3.NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI 2010 BATMAN

B4.SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 1-3 EKİM KIBRIS 2013