Prof. Dr.Mehmet Güler

  • İlgi Alanları
  • Obezite cerrahisi
  • Metabolik cerrahi
  • Safra kesesi hastalıkları
  • Gastroözofageal Reflü Hastalığı
  • Laparoskopik fıtık cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi, Mezuniyet 1992
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi 1995
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi 2000
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Yardımcı Doçentlik 2007
Üniversitelerarası Kurul, Doçentlik 2018
İstanbul Aydın Üniversitesi, Profesörlük 2023
İkinci Lisans- Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi 2008
Yüksek Lisans- Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Hukuku 2023

Kurs ve Sertifikalar
1. Türkiye Organ Nakli Derneği/ WATS Ortak Kongresi, Böbrek ve karaciğer nakli, klinik uygulamalar, sonuçlar, komplikasyonlar, Ankara, Sertifika, 20.10.1993 -23.10.1993 (Ulusal)
2. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Genel Cerrahi, Antalya, Sertifika, 15.05.2002-19.05.2002 (Ulusal)
3. Eurosurgery 2000, Genel Cerrahi, İstanbul, Sertifika, 20.06.2000-24.06.2000 (Uluslararası)
4. 38th World Congress of Surgery, Genel Cerrahi, Viyana, Sertifika, 15.08.1999-20.08.1999 (Uluslararası)
5. Ulusal Cerrahi Kongresi 98, Genel Cerrahi, İzmir, Sertifika, 06.05.1998-10.05.1998 (Ulusal)
6. Benign Ano-Rektal Hastalıklar Kursu, Benign Ano-Rektal Hastalıklar, Antalya Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Kurs, 19.05.2002 19.05.2002 (Ulusal)
7. Klinik Araştırmalarda İstatistik Kursu, Araştırma planlama, istatistiksel yöntemler, Ankara Tabip Odası, Kurs, 15.05.1999 29.05.1999 (Ulusal)
8. 7. Ulusal Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, Hepato-pankreoto-biliyer Cerrahi, Adana, Sertifika, 05.05.2005-08.05.2005 (Ulusal)
9. Kolon ve Rektum Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi, Laparoskopik Kolorektal Kanser Cerrahisi, Istanbul-Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Sertifika, 03.10.2009-04.10.2009 (Ulusal)
10. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Laparoskopik Cerrahi, Antalya, Sertifika, 28.10.2009-31.10.2009 (Ulusal)
11. 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Endoskopik Cerrahi, Prag, Sertifika, 17.06.2009-20.06.2009 (Uluslararası)
12. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, Genel Cerrahi, Antalya, Sertifika, 28.05.2008-31.05.2008 (Ulusal)
13. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu, Kolorektal Cerrahi, Stoma Uygulamaları, Adana, Sertifika, 14.04.2005-16.04.2005 (Ulusal)
14. 7th Intenational Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Laparoskopik cerrahi, Linz, Sertifika, 23.06.1999-26.06.1999 (Uluslararası)
15. 11th World Congress of Endoscopic Surgery, Endoskopik Cerrahi, Yokohoma, Sertifika, 02.09.2008 -05.09.2008 (Uluslararası)
16. 4. Ulusal Hidatoloji Kongresi, Hidatik Kist Hastalığı tanısı, tedavisi ve cerrahi, Malatya Inönü Üniversitesi, Sertifika, 25.06.2008-28.06.2008 (Ulusal)
17. Obezite Cerrahisi ve Tedavisi Sempozyumu, Obezite Cerrahisi ve Tedavisi, İstanbul, Sertifika, 19.10.2007-20.10.2007 (Ulusal)
18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Genel Cerrahi, Antalya, Sertifika, 26.05.2004-26.05.2004 (Ulusal)
19. 20. XV. Ulusal Kanser Kongresi, Onkoloji, Onkolojik Cerrahi, Antalya, Sertifika, 23.04.2003-27.04.2007 (Ulusal)
20. Diploma in Minimal Acces Surgery, Laparoskopik cerrahi, entrüman bilgisi, cerrahi teknik, endoskopik sütür teknikleri, domuz üzerinde ameliyat uygulamaları, Laparoscopy Hospital New Delhi, Kurs, 01.02.2008-28.02.2008 (Uluslararası)
21. Uygulamalı İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu, Laparoskopik GÖRH, Inguinal-Ventral Herni Tedavisi, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kurs, 30.04.2007-02.05.2007 (Ulusal)
22.Minimally Invasive Surgery for Rectal Cancer, Endoskopik Rektum Cerrahisi, Prag-17th International E. A.E.S Congress, Kurs, 17.06.2009-17.06.2009 (Uluslararası)
23. Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, Klinik Araştırma Etiği, Gaziantep Üniversitesi, Kurs, 14.05.2009-15.05.2009 (Ulusal)
24.Surgical Treatment of Morbid Obesity by Adjustable Gastric Band, Obezite tedavisinde gastrik band uygulaması, Lyon, Kurs, 02.04.2008 -04.04.2008 (Uluslararası)
25.Tiroid Hastalıkları Kursu, Tiroid Hastalıkları Tanı ve Tedavisi, Tiroid Cerrahisi, Gaziantep, Kurs, 14.01.2005-15.01.2005 (Ulusal)
26. Klinik Onkolojinin Biyolojik Temelleri, Kanser biyolojisi, Antalya XV. Ulusal Kanser Kongresi, Kurs, 23.04.2003-23.04.2003 (Ulusal)
27. Sleeve Gastrektomi Temel Egitim Kursu, Laparoskopik Sleeve Gastrektomi, Antalya-Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Kurs, 19.11.2015-19.11.2015 (Ulusal)
28. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi, Sleeve Gastrektomi Ameliyat tekniği, Denizli-Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 28.05.2015-28.05.2015 (Ulusal)
29. Klinik Araştırmacı Eğitim Programı, Klinik araştırmalarda etik, tasarım, izlem, raporlama, Gaziantep Üniversitesi, Kurs, 16.01.2010-16.01.2010 (Ulusal)
30. Hekimlikte Adli Tıp Uygulamaları, Adli Tıp, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kurs, 04.05.2000-05.05.2000 (Ulusal)
31. 2. Temel Yoğun Bakım Kursu, Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım- Mekanik Ventilasyon, Gaziantep Üniversitesi, Kurs, 17.03.2007-18.03.2007 (Ulusal)
32.Etkili Öğretim Semineri, Etkili sunum ve ders anlatma teknikleri, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sürekli Eğitim Merkezi, Kurs, 03.09.2007-05.09.2007 (Ulusal)
33. Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu, Bariatrik Cerrahi, İstanbul-Acıbadem Üniversitesi, Kurs, 03.04.2015-04.04.2015 (Ulusal)
34 Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Obezite Cerrahisi, Antalya, Sertifika, 19.11.2015-22.11.2015 (Ulusal)
35. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Laparoskopik Cerrahi, Antalya, Sertifika, 22.04.2015-26.04.2015 (Ulusal)
36. Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu, Bariatrik Cerrahi, Antalya-12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Kurs, 22.04.2015-22.04.2015 (Ulusal)
37. 3. Anadolu Masterclass Toplantıları, Gastroenterolojik Cerrahi, Antalya, Sertifika, 20.02.2016-20.02.2016 (Ulusal)
38. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Genel Cerrahi, Antalya, Sertifika, 13.04.2016-17.04.2016 (Ulusal)
39. 3. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Obezite Cerrahisi, Antalya, Sertifika, 21.11.2019-24.11.2019 (Ulusal)
40. 4. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Obezite Cerrahisi, Antalya, Sertifika, 18.11.2021-21.11.2021 (Ulusal)

Mesleki Üyelikler
Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği, 2015
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği, 2015
World Association of Laparoscopic Surgery, 2008
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, 2007
Türk Cerrahi Yeterlilik Genel Kurulu, 2002
Türk Cerrahi Derneği, 2000

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

A.1 Eras Nazan, Daloğlu Ferah Tuncel, Colak Tahsin, Güler Mehmet, Akbaş Etem (2019). The Correlation between IL-1β-C31T Gene Polymorphism and Susceptibilityto Breast Cancer J Breast Cancer, 22(2):e27. doi.org/10.4048/jbc.2019.22.e27

 

A.2 Sarıer Mehmet, Tekin Sabri, Duman İbrahim, Yüksel Yücel, Demir Meltem, Alptekinkaya Furkan, Güler Mehmet, Yavuz Asuman Havva, Koşar Alim (2018).  Results of Transurethral Resection of the Prostate in Renal Transplant Recipients: A Single Center Experience. World J Urol, 36:99–103. Doi:10.1007/s00345-017-2094-5

 

A.3 Eras Nazan, Nayır Erdinç Nayır, Arıcan Ali, Bahar Leyla, Güler Mehmet, Akbaş Etem (2016). TS 1494del6 polymorphism andincreased risk of developing breast cancer. Int J Clin Exp Med, 9(6):11756-11763.

 

A.4 Al Behçet, Kılıç Hasan, Zengin Suat, Güler Mehmet, Tayşi Seyithan, Yıldırım Cuma, Sarı İbrahim (2014). Efficiency of Ankaferd Blood Stopper Used in Bleeding Control on Intraabdominal Adhesions Formed Postoperatively. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 20(5), 524-529. Doi:10.1177/1076029612471710

 

A.5 Güler Mehmet, Yamak Birol (2012). Spontaneous Splenic Rupture Immediately After Coronary Bypass Grafting. Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 18(2), 156-157. Doi: 10.5761/atcs.cr.11.01709

 

A.6 Güler Mehmet, Yamak Birol, Erdoğan Mustafa Bilge, Aydın Ünal, Kul Seval, Asil Rıza, Kısacıkoğlu Bülent (2011). Risk Factors for Gastrointestinal Complications in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 25(4), 637-641. Doi10.1053/j.jvca.2010.11.013

 

A.7 Güler Mehmet, Maralcan Göktürk, Kul Seval, Başkonuş İlyas, Yılmaz Mehmet (2011). The Efficacy of Ankaferd Blood Stopper for the Management of Bleeding Following Total Thyroidectomy. Journal of Investigative Surgery, 24(5), 205-210 Doi:10.3109/08941939.2011.586092.

 

A.8 Güler Mehmet, Koloğlu Murat, Kama Nuri Aydın, Renda Nurten, Gözalan Uğur, Yüksek Yunus Nadi, Dağlar Gül (2002). Effect of Topically Applied Charged Particles on Healingof Colonic Anastomoses. Archivse of Surgery (Yeni adı: JAMA Surgery), 137(7), 813-817. Doi:10.1001/archsurg.137.7.813

 

A.9 Çakmak Öksüzoğlu Ömür Berna, Er Özlem, Güler Mehmet, Doğanay Mutlu, Esen Mustafa, Kama Nuri Aydın (2002). Disseminated High-grade Malignant Lymphoma Involving Both Breasts. The Breast, 11(5), 454-456., Doi:10.1054/brst.2002.0463

 

A.10 Kama Nuri Aydın, Reis Erhan, Atlı Mesut Yasar, Güler Mehmet, Koloğlu Murat, Dolapçı Mete (2000). Factors Affecting Recurrence in Tension-free Hernioplasties. Hernia, 4(1), 17-20.

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler 

 

B.1 Balık Ahmet Abdülhalik, Başkonuş İlyas, Maralcan Göktürk, Güler Mehmet, Çoban Sacid Abdussemet, Gökalp Mehmet Avni (2008). Use of fibrin glue to prevent bile fistulain complicated hydatid cysts of liver. 18th Congress of International Postgraduate Course of International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologist (Sözlü Bildiri)

 

B.2 Güler Mehmet, Koloğlu Murat, Çıngı Abdullah, Doğanay Mutlu, Renda Nurten, Kama Nuri Aydın (2001). Effect of topically applied charged particles on colonic anastomoses. 39th World Congress of Surgery. (Sözlü Bildiri)

 

B.3 Koloğlu Murat, Kama Nuri Aydın, Atlı Mesut, Reis Erhan, Güler Mehmet, Akat Arif Zeki

(2000). A prognostic score for colorectal cancer. Eurosurgery 2000 (Sözlü̈ Bildiri)

 

B.4 Doğanay Mutlu, Yastı Ahmet Çınar, Kebapçıoğlu Murat, Güler Mehmet, Akat Arif Zeki, Kama Nuri Aydın (1999). Combined operations with laparoscopic cholecystectomy.. 7th Intenational Congrees of the European Association for Endoscopic Surgery. (Sözlü̈ Bildiri)

 

B.5 Güler Mehmet, Gözalan Uğur, Kesici Ercan, Reis Erhan, Kama Nuri Aydın (1998). Factors affect the recurrences in tension-free hernioplasty in inguinal hernias.. 38th World Congress of Surgery (Sözlü Bildiri)

 

B.6 Doğanay Mutlu, Güvel Melik, Güler Mehmet, Coşkun Teoman, Dağlar Gül, Kama Nurı Aydın (1998). Endoscopic retrograde cholange-pancreatography (ERCP) and its complications.. Eurosurgery 98 (Sözlü Bildiri)

 

B.7 Kama Nuri Aydın, Coşkun Teoman, Gözalan Ugur, Güler Mehmet, Külah Bahadır, Kebabcıoğlu Murat (1998). Acute dilatation of the choledochal cyst masquerading as an acute abdomen. Eurosurgery 98 (Poster)

 

B.8 Gözalan Uğur, Doğanay Mutlu, Coşkun Teoman, Akat Arif Zeki, Güler Mehmet, Kama Nurı Aydın (1998). The effect of endoscopic cholangiopancreatography (ERCP) tolaparoscopic cholecystectomy.. Eurosurgery 98 (Poster)

 

B.9 Yazgan Alpaslan, Kama Nuri Aydın, Reis Erhan, Gözalan Uğur, Güler Mehmet, Akat Arif Zeki (1998). The effect of resection type on mortality and morbidity in gastric adenocarcinoma. Eurosurgery 98 (Poster)

 

B.10 Yazgan Alpaslan, Kama Nuri Aydın, Reis Erhan, Gözalan Uğur, Güler Mehmet, Akat Arif Zeki (1998). The effect of splenectomy on morbidity and survival following gastrectomy for gastric adenocarcinoma. Eurosurgery 98 (Poster)

 

B.11 Dağlar Gül, Coşkun Teoman, Kama Nuri Aydın, Gözalan Uğur, Kesici Ercan, Güler Mehmet (1998). Axillary adipose tissue involvement: a poor prognostic factor for breast carcinoma.. Eurosurgery 98 (Poster)

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler :

 

D.1 Uğur Mete Gürol, Öztürk Ebru, Güler Mehmet, Tutar Ediz, Balat Özcan (2011). Serviks ve Kolonun Senkron Tümörü̈: Nadir Bir Olgu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 14(1), 33-36.

 

D.2 Güler Mehmet, Baskonuş İlyas, Balık Ahmet Abdülhalik, Gökalp Mehmet Avni (2009). Gastroözefageal Reflü Hastalığının Cerrahi Tedavisinde Güncel Sorunlar. Gaziantep Tıp Dergisi (Yeni adı: Gaziantep Medical Journal), 15(1), 82-87.

 

D.3 Güler Mehmet, Coşkun Teoman, Kama Nuri Aydın, Reis Erhan, Doğanay Mutlu (1999). Kan

Yoluyla Bulasan Viral Enfeksiyonlar: Sağlık Çalışanları Için Riskler ve Koruyucu Önlemler. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji, 10(1), 36-43.

 

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

E.1 Güler Mehmet, Tekin Sabri, Taşdemir Ezel, Süslü Harun, Pınarbaşı Ayşe, Savaş Mahmut Remzi (2014). Malign Melanom Tanısında Gecikme: Üç Öğretici Olgu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi

 

E.2 Kul Seval, Güler Mehmet, Karadağ Gülendam (2013). Meme Kanserli Hastalarda Post-op Ağrının Değerlendirilmesinde Körleme Yöntemlerinin Etkinliği. 15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

 

E.3 Güler Mehmet, Maralcan Göktürk, Gök Gül, Borazan Ersin (2010). Total Tiroidektomilerde Minör Hemostazın Sağlanmasında Topikal Ankaferd Blood Stopper Kullanımının Etkinliği. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.

 

E.4 Güler Mehmet, Aydın Cemalettin, Kırkıl Cüneyt, Kayaalp Cüneyt, Balık Ahmet Abdülhalik (2010). Elektif Splenektomilerde Laparoskopik Yöntem: Çok Merkezli Çalışma. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.

 

E.5 Güler Mehmet, Kalkan Fethi, Başkonuş İlyas, Şenköy Eyüp, Borazan Ersin, Gökalp Mehmet Avni (2010). Enterokutan Fistüllerde Kapanmaya ve Mortaliteye Etkili Faktörler. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.

 

E.6 Güler Mehmet, Aydın Ünal, Dikensoy Ebru, Aytekin Alper, Aslan Mahmut (2010). Koitusa Baglı Rektovajinal Septum Laserasyonu: İki Olgu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.

 

E.7 Güler Mehmet, Ekşi Fahriye, Özkur Hanifi Ayhan, Özdoğan Mustafa (2010). Tenyaya Bağlı Plastron Apandisit: Olgu Sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.

 

E.8 Güler Mehmet, Balık Ahmet Abdülhalik, Başkonuş İlyas, Aksoy Basar, Demir Osman (2010). Leiomyomatozis Peritonealis Disseminata: Olgu Sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.

 

E.9 Balık Ahmet Abdülhalik, Güler Mehmet, Çoban Sacid Abdussemet, Baskonuş İlyas, Aydın Ünal, Gökalp Mehmet Avni (2010). Periampüller Bölge Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçları: 121 Pankreatikoduodenektomi Deneyimi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.

 

E.10 Aydın Ünal, Güler Mehmet (2010). Sirotik Hastalarda Laparoskopik Karaciğer Segment IV Rezeksiyonu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.

 

E.11 Balık Ahmet Abdülhalik, Güler Mehmet, Çoban Sacid Abdussemet, Arslan Selçuk, Yılmaz Latif (2010). Periampüller Bölge Tümörünü Taklid Eden Tüberküloz: İki Olgu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi,

 

E.12 Aydın Ünal, Balık Ahmet Abdülhalik, Çoban Sacid Abdussemet, Güler Mehmet, Gökalp Mehmet Avni (2010). Hiler Kolanjiokarsinom Olgularında Yeni Bir Cerrahi Teknik: Yüksek Hiler Diseksiyon ve Sekonder-Tersiyer Safra Kanallarına Çoklu Biliyoenterik Anastomoz. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.

 

E.13 Güler Mehmet, Aydın Ünal, Borazan Ersin, Aksoy Basar, Gökalp Mehmet Avni (2009). Single Insizyon Laparoskopik Kolesistektomi: İlk 6 Olgu. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.

 

E.14 Güler Mehmet, Balık Ahmet Abdülhalik, Başkonuş İlyas, Aslan Mahmut, Şenköy Eyüp, Gökalp Mehmet Avni (2009). Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon: Erken Bir Seride Başlangıç Deneyimleri. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

 

E.15 Güler Mehmet, Başkonuş Ilyas, Maralcan Göktürk, Özdogan Mustafa Kemal, Balık Ahmet Abdülhalik, Gökalp Mehmet Avni (2009). Kronik ITP Tedavisinde Laparoskopik Splenektomi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

 

E.16 Güler Mehmet, Erdoğan Mustafa Bilge, Yamak Birol, Aslan İlhan, Dinler Cahit, Kısacıkoğlu Bülent (2008). Koroner Bypass Sonrası Görülen GIS Komplikasyonları. Ulusal Cerrahi Cerrahi Kongresi 2008

 

E.17 Başkonuş İlyas, Güler Mehmet, Çoban Sacid Abdussemet, Gökalp Mehmet Avni, Balık Ahmet Abdülhalik (2008). Karaciger Hidatid Kistinde Cerrahi Sonrası Safra Fistülü Gelişimi. Ulusal cerrahi Kongresi 2008.

 

E.18 Başkonuş İlyas, Balık Ahmet Abdülhalik, Maralcan Göktürk, Çoban Sacid Abdussemet, Kösüm Akın, Güler Mehmet, Gökalp Mehmet Avni (2008). Kolerektal Kanserlerin Karaciger Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008)

 

E.19 Doğanay Mutlu, Reis Erhan, Güler Mehmet, Dolapçı Mete, Kama Nuri Aydın (1999). Laparoskopik Kolesistektomi ile Birlikte Yapılan Kombine Operasyonların Morbidite ve Mortaliteye Etkisi. 4. Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi

 

E.20 Yüksek Yunus Nadi, Doğanay Mutlu, Dağlar Gül, Güler Mehmet, Kama Nuri Aydın (1999). Bilier Sistem Tıkanıklıklarında Süpüratif Kolanjit Gelisimine Etki Eden Faktörler. 4. Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi,

 

E.21 Yazgan Alpaslan, Kama Nuri Aydın, Reis Erhan, Gözalan Uğur, Güler Mehmet, Akat Arif Zeki (1998). Mide Kanserinde Rezeksiyon Tipinin Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi'98