Doç. Dr.Mehmet Güler

  • İlgi Alanları
  • Laparoskopik cerrahi
  • Obezite cerrahisi
  • Reflü cerrahisi
  • Safra kesesi hastalıkları
  • Fıtık cerrahisi
  • Kolon kanseri
  • Anorektal hastalıklar
  • Tiroit

Eğitim ve Uzmanlık 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Yardımcı Doçentlik: 2006-2010
İkinci Yükseköğretim Lisans Eğitimi
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Kurs ve Sertifikalar
Türk Cerrahi Yeterlilik(Board) Belgesi 2001
Türk Cerrahi Yeterlilik(Board Re-sertifikasyon) Belgesi 2016
Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, Antalya 2016
Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu, İstanbul 2015
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Eğitimi, Denizli 2015
Sleeve Gastrektomi Temel Eğitim Kursu, Antalya 2015
Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu, Antalya 2015
Klinik Araştırmacı Eğitim Programı, Gaziantep 2010
Minimally Invasive Surgery for Rectal Cancer, Prag 2009
Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, Gaziantep 2009
Surgical Treatment of Morbid Obesity by Adjustable Gastric Band, Lyon 2008
Diploma in Minimal Acces Surgery, New Delhi 2008
Uygulamalı İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu, Ankara 2007
Temel Yoğun Bakım Kursu, Gaziantep 2007
Etkili Öğretim Semineri, Gaziantep 2007
Tiroid Hastalıkları Kursu, Gaziantep 2005
Klinik Onkolojinin Biyolojik Temelleri, Antalya 2003
Benign Ano-Rektal Hastalıklar Kursu, Antalya 2002
Hekimlikte Adli Tıp Uygulamaları, Ankara 2000
Klinik Araştırmalarda İstatistik Kursu, Ankara 1999

Mesleki Üyelikler
Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği, 2015
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği, 2015
World Association of Laparoscopic Surgery, 2008
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, 2007
Türk Cerrahi Yeterlilik Genel Kurulu, 2002
Türk Cerrahi Derneği, 2000


 
 

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı: 8
Uluslararası Toplantı Kitaplarında Basılan Bildiri Sayısı: 11
Bilimsel Yayınlarda Yapılan Uluslararası Atıf Sayısı: 47, h indeks: 4
 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

1. Nazan Eras, Erdinc Nayir, Ali Arican, Leyla Bahar, Mehmet Güler, Etem Akbas (2016) TS 1494del6 polymorphism and increased risk of developing breast cancer. Int J Clin Exp Med 9(6):11756-11763

2. Al Behçet, Kılıç Hasan, Zengın Suat, Güler Mehmet, Taysı Seyıthan,Yıldırım Cuma, Sarı Ibrahım (2014). Efficiency of Ankaferd Blood Stopper Used in Bleeding Control on Intraabdominal Adhesions Formed Postoperatively. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 20(5), 524-529., 

3. Güler Mehmet, Yamak Bırol (2012). Spontaneous Splenic Rupture Immediately After
Coronary Bypass Grafting. Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 18(2), 156-157.,

4. Güler Mehmet, Yamak Bırol, Erdogan Mustafa Bılge, Aydın Ünal, Kul Seval, Asıl Rıza,
Kısacıkoglu Bülent (2011). Risk Factors for Gastrointestinal Complications in Patients
Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Journal of Cardiothoracic and Vascular
Anesthesia, 25(4), 637-641., 

5. Güler Mehmet, Maralcan Göktürk, Kul Seval, Baskonus Ilyas, Yılmaz Mehmet (2011).
The Efficacy of Ankaferd Blood Stopper for the Management of Bleeding Following Total
Thyroidectomy.. Journal of Investigative Surgery, 24(5), 205-210., 

6. Güler Mehmet, Kologlu Murat, Kama Nurı Aydın, Renda Nurten, Gozalan Ugur,Yüksek
Yunus Nadı,Daglar Gül (2002). Effect of Topically Applied Charged Particles on Healing
of Colonic Anastomoses. Archivse of Surgery (Yeni adı: JAMA Surgery), 137(7), 813-817.,

7. Çakmak Öksüzoglu Ömür Berna, Er Özlem, Güler Mehmet, Doganay Mutlu, Esen
Mustafa, Kama Nurı Aydın (2002). Disseminated High-grade Malignant Lymphoma
Involving Both Breasts. The Breast, 11(5), 454-456., 

8. Kama Nurı Aydın, Reıs Erhan, Atlı Mesut Yasar, Güler Mehmet, Kologlu Murat,Dolapçı
Mete (2000). Factors Affecting Recurrence in Tension-free Hernioplasties. Hernia, 4(1), 17-20., 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

1. Balık Ahmet Abdulhalık, Baskonus Ilyas, Maralcan Göktürk, Güler Mehmet, Çoban
Sacıd Abdussemet, Gökalp Mehmet Avnı (2008). Use of fibrin glue to prevent bile fistula
in complicated hydatid cysts of liver. 18th Congress of International Postgraduate Course of
International Association of Surgeons, Gastroenterologistsand Oncologist 

2. Güler Mehmet, Kologlu Murat, Çıngı Abdullah, Doganay Mutlu, Renda Nurten, Kama
Nurı Aydın (2001). Effect of topically applied charged particles on colonic anastomoses..
39th World Congress of Surgery. 

3. Kologlu Murat, Kama Nurı Aydın, Atlı Mesut, Reıs Erhan, Güler Mehmet, Akat Arıf Zekı
(2000). A prognostic score for colorectal cancer.. Eurosurgery 2000 

4. Doganay Mutlu, Yastı Ahmet Çınar, Kebapçıoglu Murat, Güler Mehmet, Akat Arıf Zekı,
Kama Nurı Aydın (1999). Combined operations with laparoscopic cholecystectomy.. 7th
Intenational Congrees of the European Association for Endoscopic Surgery. 

5. Güler Mehmet, Gözalan Ugur, Kesıcı Ercan, Reıs Erhan, Kama Nurı Aydın (1998). Factors
affect the recurrences in tension-free hernioplasty in inguinal hernias.. 38th World
Congress of Surgery 

6. Doganay Mutlu, Güvel Melık, Güler Mehmet, Coskun Teoman, Daglar Gül, Kama Nurı
Aydın (1998). Endoscopic retrograde cholange-pancreatography (ERCP) and its
complications.. Eurosurgery 98 

7. Kama Nurı Aydın, Coskun Teoman, Gözalan Ugur, Güler Mehmet, Külah Bahadır,
Kebabcıoglu Murat (1998). Acute dilatation of the choledochal cyst masquerading as an
acute abdomen.. Eurosurgery 98 

8. Gözalan Ugur, Doganay Mutlu, Coskun Teoman, Akat Arıf Zekı, Güler Mehmet, Kama
Nurı Aydın (1998). The effect of endoscopic cholangiopancreatography (ERCP) to
laparoscopic cholecystectomy.. Eurosurgery 98 

9. Yazgan Alpaslan, Kama Nurı Aydın, Reıs Erhan, Gözalan Ugur, Güler Mehmet, Akat Arıf
Zekı (1998). The effect of resection type on mortality and morbidity in gastric
adenocarcinoma.. Eurosurgery 98 

10. Yazgan Alpaslan, Kama Nurı Aydın, Reıs Erhan, Gözalan Ugur, Güler Mehmet, Akat Arıf
Zekı (1998). The effect of splenectomy on morbidity and survival following gastrectomy
for gastric adenocarcinoma.. Eurosurgery 98 

11. Daglar Gül, Coskun Teoman, Kama Nurı Aydın, Gözalan Ugur, Kesıcı Ercan, Güler
Mehmet (1998). Axillary adipose tissue involvement: a poor prognostic factor for breast
carcinoma.. Eurosurgery 98 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

1. Ugur Mete Gürol, Öztürk Ebru, Güler Mehmet, Tutar Edız, Balat ÖZCAN (2011). Serviks
ve Kolonun Senkron Tümörü: Nadir Bir Olgu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 14(1), 33-36.,

2. Güler Mehmet, Baskonus Ilyas, Balık Ahmet Abdulhalık, Gökalp Mehmet AVNI (2009).
Gastroözefageal Reflü Hastalığının Cerrahi Tedavisinde Güncel Sorunlar. Gaziantep Tıp
Dergisi (Yeni adı: Gaziantep Medical Journal), 15(1), 82-87.,

3. Güler Mehmet, Coskun Teoman, Kama Nurı Aydın, Reıs Erhan, Doganay Mutlu (1999). Kan Yoluyla Bulasan Viral Enfeksiyonlar: Sağlık Çalışanları Için Riskler ve Koruyucu Önlemler.
Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji, 10(1), 36-43., 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Güler Mehmet, Tekın Sabrı, Tasdemır Ezel, Süslü Harun, Pınarbası Ayse, Savas Mahmut
Remzı (2014). Malign Melanom Tanısında Gecikme: Üç Ögretici Olgu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 

2. Kul Seval, Güler Mehmet, Karadag Gülendam (2013). Meme Kanserli Hastalarda Post-op
Ağrının Değerlendirilmesinde Körleme Yöntemlerinin Etkinliği. 15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 

3. Güler Mehmet, Maralcan Göktürk, Gök Gül, Borazan Ersın (2010). Total
Tiroidektomilerde Minör Hemostazın Saglanmasında Topikal Ankaferd Blood Stopper
Kullanımının Etkinliği. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 

4. Güler Mehmet, Aydın Cemalettın, Kırkıl Cüneyt, Kayaalp Cüneyt, Balık Ahmet
Abdulhalık (2010). Elektif Splenektomilerde Laparoskopik Yöntem: Çok Merkezli Çalışma.
17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 

5. Güler Mehmet, Kalkan Fethı, Baskonus Ilyas, Senköy Eyüp, Borazan Ersın, Gökalp
Mehmet Avnı (2010). Enterokutan Fistüllerde Kapanmaya ve Mortaliteye Etkili Faktörler.
17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 

6. Güler Mehmet, Aydın Ünal, Dıkensoy Ebru, Aytekın Alper, Aslan Mahmut (2010). Koitusa
Baglı Rektovajinal Septum Laserasyonu: Iki Olgu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 

7. Güler Mehmet, Eksı Fahrıye, Özkur Hanıfı Ayhan, Özdogan Mustafa (2010). Tenyaya
Bağlı Plastron Apandisit: Olgu Sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 

8. Güler Mehmet, Balık Ahmet Abdulhalık, Baskonus Ilyas, Aksoy Basar, Demır Osman
(2010). Leiomyomatozis Peritonealis Disseminata: Olgu Sunumu. 17. Ulusal Cerrahi
Kongresi, 

9. Balık Ahmet Abdulhalık, Güler Mehmet, Çoban Sacıd Abdussemet, Baskonus Ilyas,
Aydın Ünal, Gökalp Mehmet Avnı (2010). Periampüller Bölge Tümörlerinde Cerrahi Tedavi
Sonuçları: 121 Pankreatikoduodenektomi Deneyimi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 

10. Aydın Ünal, Güler Mehmet (2010). Sirotik Hastalarda Laparoskopik Karaciger Segment VI Rezeksiyonu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 

11. Balık Ahmet Abdulhalık, Güler Mehmet, Çoban Sacıd Abdussemet, Arslan Selçuk,
Yılmaz Latıf (2010). Periampüller Bölge Tümörünü Taklid Eden Tüberküloz: İki Olgu. 17.
Ulusal Cerrahi Kongresi, 

12. Aydın Ünal, Balık Ahmet Abdulhalık, Çoban Sacıd Abdussemet, Güler Mehmet, Gökalp
Mehmet Avnı (2010). Hiler Kolanjiokarsinom Olgularında Yeni Bir Cerrahi Teknik: Yüksek
Hiler Diseksiyon Ve Sekonder-Tersiyer Safra Kanallarına Çoklu Biliyoenterik Anastomoz.
17. Ulusal Cerrahi Kongresi,

13. Güler Mehmet, Aydın Ünal, Borazan Ersın, Aksoy Basar, Gökalp Mehmet Avnı (2009).
Single Insizyon Laparoskopik Kolesistektomi: İlk 6 Olgu. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik
Cerrahi Kongresi, 

14. Güler Mehmet, Balık Ahmet Abdulhalık, Baskonus Ilyas, Aslan Mahmut, Senköy Eyüp,
Gökalp Mehmet Avnı (2009). Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon: Erken Bir Seride
Başlangıç Deneyimleri. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 

15. Güler Mehmet, Baskonus Ilyas, Maralcan Göktürk, Özdogan Mustafa Kemal, Balık
Ahmet Abdulhalık, Gökalp Mehmet Avnı (2009). Kronik Itp Tedavisinde Laparoskopik
Splenektomi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 

16. Güler Mehmet, Erdogan Mustafa Bılge, Yamak Bırol, Aslan Ilhan, Dınler Cahıt,
Kısacıkoglu Bülent (2008). Koroner Bypass Sonrası Görülen GIS Komplikasyonları. Ulusal
Cerrahi Cerrahi Kongresi 2008, 

17. Baskonus Ilyas, Güler Mehmet, Çoban Sacıd Abdussemet, Gökalp Mehmet Avnı, Balık
Ahmet Abdulhalık (2008). Karaciger Hidatid Kistinde Cerrahi Sonrası Safra Fistülü
Gelişimi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 

18. Baskonus Ilyas, Balık Ahmet Abdulhalık, Maralcan Göktürk, Çoban Sacıd Abdussemet,
Kösüm Akın, Güler Mehmet, Gökalp Mehmet Avnı (2008). Kolorektal Kanserlerin Karaciğer
Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 

19. Doganay Mutlu, Reıs Erhan, Güler Mehmet, Dolapçı Mete, Kama Nurı Aydın (1999).
Laparoskopik Kolesistektomi İle Birlikte Yapılan Kombine Operasyonların Morbidite Ve
Mortaliteye Etkisi. 4. Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, 

20. Yüksek Yunus Nadı, Doganay Mutlu, Daglar Gül, Güler Mehmet, Kama Nurı Aydın (1999).
Bilier Sistem Tıkanıklıklarında Süpüratif Kolanjit Gelisimine Etki Eden Faktörler. 4.
Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, 

21. Yazgan Alpaslan, Kama Nurı Aydın, Reıs Erhan, Gözalan Ugur, Güler Mehmet, Akat Arıf
Zekı (1998). Mide Kanserinde Rezeksiyon Tipinin Mortalite Ve Morbidite Üzerine Etkileri.
Ulusal Cerrahi Kongresi'98, 


Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi 
Dietilaminoetil-Sefadeks'in Kolonik Anastomozlarda Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi (2000) Tez Danışmanı: Nuri Aydın KAMA

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezi
KALKAN Fethi, (2010). Enterokutan FistüLlü Hastalarda Fistül Kapanmasına Ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı