• Uzmanlık Alanları: Yenidoğan, Enfeksiyon, Onkoloji, Genel pediatri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eğitim ve Uzmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi