Prof. Dr.Mehmet Hulusi Atmaca

  • İlgi Alanları
  • Tiroit bezi
  • Diyabetes mellitus
  • Osteoporoz
  • İnfertilite
  • Hipertansiyon
  • Polikistik over sendromu
  • Hirsutizm
  • Böbrek üstü bezi hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
1991 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
1995 - 2000 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları - Uzmanlık
2002 - 2004 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları - Yan Dal

Deneyim
2005 - 2007 - Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji    
2007 - 2009 - Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji    
2009 - 2012 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji    
2012 - 2017 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji    
2017 - 2018 - Samsun Liv Hospital

Mesleki Üyelikler
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizme Derneği üyeliği
European Society of Endocrinology (ESE) üyeliği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı: 60 adet

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceeding) basılan bildiri sayısı: 37 adet

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı: 31 adet

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitablarında basılan bildiriler: 40 adet

 

Yayımlanmış kitablarda bölüm yazarlığı: 8 adet

 

Atıflar: 1074

Uluslararası Ödüller: ISORBE 2009: THE BEST ORAL PRESENTATION AWARD

H İndeksi:20