Prof. Dr.Mehmet Kemal Öğüş

  • İlgi Alanları
  • Kanser cerrahisi
  • Onkolojik cerrahi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Endokrin cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Genel Cerrahi - Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Genel Cerrahi - Doçentlik
Genel Cerrahi - Profesörlük (2015)

Mesleki Üyelikler
Ulusal Cerrahi Derneği
Antalya Meme Hastalıkları Derneği

 

 

1.   MAKALELER

 

1.1a SCI-Expanded Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Orijinal Makaleler ve                                                                                                        

           

1   An unusual cause of cholecystitis: Heterotopic pancreatic tissue in the gallbladder
Author(s): Elpek, GO; Bozova, S; Kupesiz, GY, et al.
Source: WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY   Volume: 13   Issue: 2   Pages: 313-315   Published: JAN 14 2007

2    Mediastinal, cystic and functional parathyroid adenoma in patients with double parathyroid adenomas : a case report
Author(s): Ogus, M; Mayir, B; Dinckan, A
Source: ACTA CHIRURGICA BELGICA   Volume: 106   Issue: 6   Pages: 736-738   Published: DEC 2006

3    Extramedullary hematopoiesis mimicking acute appendicitis: a rare  complication of idiopathic myelofibrosis
Author(s): Elpek, GO; Bozova, S; Erdogan, G, et al.
Source: VIRCHOWS ARCHIV   Volume: 449   Issue: 2   Pages: 258-261   Published: AUG 2006

4    Incidental calcifying fibrous tumor of the stomach presenting as a polyp
Author(s): Elpek, GO; Kupesiz, GY; Ogus, M
Source: PATHOLOGY INTERNATIONAL   Volume: 56   Issue: 4   Pages: 227-231   Published: APR 2006

 5   Adenocarcinoma arising in villous adenoma of the ampulla of Vater with synchronous malignant gastrointestinal stromal tumour of the duodenum: a case report
Author(s): Aksoy, NH; Cevikol, C; Ogus, M, et al.
Source: JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY   Volume: 57   Issue: 10   Pages: 1118-1119   Published: OCT 2004

6  Gurkan A, Erdogan G, Erdogan O, Pestereli E, Ogus M, Karaveli S, Colak T: Expression of c-erbB-2 and p53 in breast carcinoma patients: Comparison with traditional prognostic factors and survival. Journal of Internatıonal Medıcal Research 32 (5): 455-464 Sep-Oct 2004

7    Kılıçaslan AB, Ogus M,Arıcı C, Pestereli HE, Çakır M, Karpuzoğlu G.: Clinical importance of vascular endothelial growth factor (VEGF) for papillary thyroid carcinomas. APMIS. 2003 Mar;111(3):439-43.

8    Gelen T, Elpek GO, Aksoy NH, Ogus M, Keleş N.: p27 Labeling Index and Proliferation in Gastrointestinal Stromal Tumors: Correlations with Clinicopathologic Factors and Recurrence. Jpn J Clin Oncol. 2003 Jul;33(7):346-52

9    Pestereli HE, Ogus M, Oren N, Karpuzoglu G, Karpuzoglu T.: Bcl-2 and p53 expression in insular and in well-differentiated thyroid carcinomas with an insular pattern.Endocr.Pathol.12(3):301-5,2001

10  Melikoğlu M, Karagüzel G, Öğüş M, Aslan A, İnan M.: A Gastrochisis-Like Abdominal Wall Defect in the Left Hypochondrium. Eur. J. Pediatr. Surg. (8):52-54, 1998.

1.1.b   SCI-Expanded Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Olgu Sunumları:

 

1    Aksoy N, Cevikol C, Ogus M, Ozlem Elpek, Gelen T: Adenocarcinoma arising in villous adenoma of the ampulla of vater with synchronous malignant gastrointestinal stromal tumor of the duodenum: A case report. Journal of Clinical Pathology. 57 (10): 1118-1119 Oct 2004

2    Bulut K, Kukul E, Öğüş M, Güntekin E.: An Unusual Cause of Ureteral Colic. Br. J. Urol. 82(1):148-149, Jul. 1998.       

 

1.2 a   SCI-Expanded Kapsamı Dışındaki Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan  Orijinal Makaleler ve Derlemeler:

 

1      The effect of pentoxifylline on oxidative stress in CO(2) pneumoperitoneum.

Dinckan A, Sahin E, Ogus M, Emek K, Gumuslu S. Surg Endosc. 2008 Mar 18. [Epub ahead of print]

 

2    Gelen T, Elpek O, Aksoy N, Ogus M, Süleymanlar I, Isıtan F: p27 expression and proliferation in gastrointestinal stromal tumors. Turk J Gastroenterol. 2003;14(2)132-137.

3    The factors affecting morbidity and mortality in surgical treatment of severe necrotizing pancreatitis] Arici C, Colak T, Erdoğan O, Döşemeci L, Gürkan A, Oğüş M, Oğünç G. Ulus Travma Derg. 2001 Apr;7(2):104-9. Turkish.

 

1.2 b    SCI-Expanded Kapsamı Dışındaki Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan  Olgu Sunumları:

 

1    Mediastinal, cystic and functional parathyroid adenoma in patients with double parathyroid adenomas: a case report. Ogus M, Mayir B, Dinckan A. Acta Chir Belg. 2006 Nov-Dec;106(6):736-8.

2    A descending colon tumour prolapsing from anus: case report]Oğüş M, Dinçkan A, Gelen T, Aksoy N. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2005 Jul;11(3):247-9. Turkish.

 

1.3 a SCI-Expanded ve Diğer Uluslararası İndeksler Dışındaki Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan  Orijinal Makale ve Derlemeler:

 

1      Sezer C, Arıcı C, Çetin S, Öğüş M, Gülmez H, Yazıcıoğlu G, Karpuzoğlu G.: Hashimato Tiroiditine Eşlik Eden Tiroid Papiller Karsinomunun Oksifil Hücreli (Onkositik) Varyantı. Endokrinolojide Diyalog. 1(2):69-74, Haziran 2004.

2                   İmir NG, Nasırcılar AG, Akça H, Gelen T, Öğüş M, Karaveli Ş, Özeş ON.: IFN-g-Mediated Transcriptional Induction of the IDO (Indolamine 2,3-Dioxygenase) Gene Requires Activity of p68/PKR Protein Kinase. Turkish Journal of Medical Sciences. 32(3):195-199, 2002

3                   Gültekin S, Tuncer M, Sarkaya M, Öğüş M, Ersoy F, Yakupoğlu G, Karpuzoğlu T.: Effect of Mibefradil on Blood Cyclosporine Level in Hypertensıve Renal Transplant Patients. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi.  4(1): 236-238, 2001.

4       Gül K, Öğüş  M, Ertuğ Z, Şahin N, Ağaçsert A, Oygür N.: Laparoskopik Kolesistektomi Anestezisinde Azot Protoksit Kullanımı ve Oksidatif Stress. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 8(3):87-90, 2001.

5       Arıcı C, Erdoğan O, Öğüş M, Çolak T, Öğünç G.: Kolesisto-Enterik Fistül ve Safra Taşı İleusu. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 14:50-53, 2000.      

6       Arıcı C, Çolak T, Erdoğan O, Öğüş M, Demirbaş A, Emek K.: Akut Süpüratif Kolanjit, Tanı ve Tedavi Yöntemleri. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 13:169-172, 1999.

7       Büyükkeçe A, Öğüş M, Aktan Ş.: Akut Mezenter İskemide Embolektomi Tecrübemiz. Ulusal Travma Dergisi. 5(4):242-245, 1999.

8       Erdoğan O, Arıcı C, Çolak T, Yıldız S, Öğüş M, Akaydın M.: Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonu ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler. Ulusal Travma Dergisi.

5(3):184-188, 1999.

9       Öğüş M, Büyükkeçe A, Aslan C, Aktan Ş, Emek K: Geçirilmiş Abdominal Cerrahi Laparoskopik Cerrahi İçin Kontrendikasyon mudur.? Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 5(1):22-25,1998

10     Öğüş M, Ertuğ Z,   Büyükkeçe A,  Şahin N, Emek K, Akaydın M.: Laparoskopik Cerrahi Anestezisinde Azot Protoksit Kullanımının Kan Gazları Üzerine Etkisi. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 4(3):133-137, 1997.

11     Oygür N, Büyükkeçe A, Öğüş M, Öğünç G, Akaydın M,Süleymanlar G, Karpuzoğlu T.: Transplant Hastalarımızda CMV. Akdeniz Üniv Tıp Fakültesi Dergisi. XIII(1-3):1996.

12     Şimşek T, Demirbaş A, Özgür K, Üner M, Öğüş M, Sönmez C.: Gebelikte Akut Pankreatit. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. XIV(1-3):73-75, 1996.

13                 Tunç M, Gelen T, Özbilim G, Elpek Ö, Öğüş M, Sargın G, Süleymanlar İ.: Karaciğer Hücreli Karsinomalarda p53 Ekspresyonunun İmmünohistokimyasal Olarak Belirlenmesi. The Turkish Journal of Gastroenterology. 7 (2): 117-121, 1996.

14     Öğünç G, Oygür N, Aktan Ş, Emek K, Öğüş M, Süleymanlar G, KarpuzoğluT.: Posttransplant Evrede Serum Kolesterol Düzeyleri ile Böbrek Fonksiyonları Arasındaki İlişki. Sendrom Dergisi. 8(18):56-60, Ekim 1996.

15     Öğünç G, Öğüş M, Öngüç G, Emek K, Aktan Ş, Akaydın M.: Akut Pankreatitin Cerrahi Tedavisinde Zamanlama. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi XIII (1-3):11-16, 1996.

16     Öğüş M, Emek K, Yıldız İ, Öngüç G, Oygür N, Akaydın M.: Vücut Kütle Endeksi Yüksek Olgularda Laparoskopik Cerrahi tercih edilmeli mi? Ulusal Cerrahi Dergisi.                            2 (5): 373-377, 1996.   

17     Öğüş M, Öğünç G, Erdoğan O, Bozan H, Emek K, Akaydın M, Oygür N.: Abdominal Travmalarda Preoperatif ALT ve AST Değerlerinin Karaciğerdeki Yaralanmanın Ciddiyetini Göstermedeki Önemi. Ulusal Travma Dergisi. 2(1):104-106, 1996

18     Öğüş M, Aktan Ş: Travma Olgularına Modern Yaklaşımlar. Cerrahi Tıp Bülteni.    3(1): 8-12, 1994.

19     Ceylan H, Öğüş M, Başaran K, Akaydın M.: Gastrointestinal Sistem Tüberkülozu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.  11(1):49-52, 1994

20     Öğüş M, Yıldız İ, Aktan Ş, Oygür N.: Rektal Prolapsus Olgularında Cerrahi Tedavi ve Sonuçları. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi.  4(3): 136-138, Eylül 1994

21     Öğüş M, Emek K: Effect of Cadmium on Wound Healing. Doğa Tr. J. of Medical Sciences. (19): 353-359, 1993.

22     Tatlıcıoğlu E, Akaydın M, Emek K, Kavasoğlu T, Öğüş M : Künt Travmaya Bağlı Karaciğer Yaralanmalarında Prognozu Etkileyen Faktörler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 45(2): 215-228, 1992.

23     Tatlıcıoğlu E, Oygür N, Aktan Ş, Öğüş M.: Tıkanma Sarılığı Cerrahisinde Mortalite ve Mobiditeyi Etkileyen Faktörler. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 8(1-2):51-60, 1991.

24     Oygür N, Altay C, Çolak T, Öğüş M, Ceylan H.: Elektif Laparotomilerde Tek Doz Ceftriaxone ile Proflaksi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 7 (3-4):67-70, 1990.

1.3 b    SCI-Expanded ve Diğer Uluslararası İndeksler Dışındaki Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan  Olgu Sunumlar:

1          Büyükkeçe A, Öğüş M, Emek K.: Primer Meme Sarkomu. (Vaka Sunumu). Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 7(3):219-220, 1999

2                      Öğüş M, Gelen T, Ceylan H, Akaydın M.: Kronik Perianal Fistül Zemininde Gelişmiş Verrüköz Karsinom (Bir Olgu Nedeniyle). Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. XIV(1-3):65-68, 1996

                                                                       2. BİLDİRİLER

2.1 a    Uluslararası Etkinliklere Ait Kitaplarda Yayımlanan Bildiri Tam Metinleri

1          Büyükkeçe A., Öğüş M, Öner G, Akaydın M.: The Effect of Intraabdominal Pressure and Carbondioxide on Tissue Oxygenation. 6th World Congress of Endoscopic Surgery. Rome, Italy. International Proceeding Division ( Montori A., Lirici M.M., Montori J. Eds.). : 11-15, June 3-6, 1998.

 

 

 

2.1 b    Uluslararası Kongrelerde Sunulan SCI Expanded Kapsamındaki Dergilerde Özeti Yayımlanan Bildiriler

1          Öğüş C, Öğüş M, Gümüşlü S, Dinçkan A, Şahin E, Özbudak Ö, Özdemir T.: The effect of pentoxifylline on oxidative lung injury in carbon dioxide pneumoperitoneum in laparoscopic rat model. 13 th ERS Annual Congress Viena Sept 27- Oct 01,2003 European Respiratory Journal. 22(45):80s Sept 2003.

2          Aktan S, Ogus M, Oygur N, Gökçe G, Eser A, Alakuş H, Emek K, Karpuzoğlu T: Our experience of periampullary carcinomas (20 years results).  5th European Congress of the IHPBA May 28-31, 2003 İstanbul, Turkey. HPB May 2003 (4):59

3          Elpek GÖ, Aksoy NH, Gelen T, Öğüş M, Keleş N.: p27kip1, cyclin D1(CCD1), transforming growth factor-alpha (TGF-alpha) and epidermal growth factor receptor (EGRF) expression in gastrointestinal stromal tumours (GISTs). Abstact of the XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology 5-10 Octobre 2002, Amsterdam, The Netherlands. Histopathology 41(1)October 2002 :p.15.443.

4                      Arıcı C, Alakuş H, Öğüş M, Melikoğlu M, Akaydın M.: Nodular Thyroid Disease In Children And Adolescent Age Group. The 24th Congress Of Endocrinology And Metabolic Disases Of Turkey Joint Meeting With The American Association of Clinical Endocrinologist. Endocrine Practice. September/October 2001 :21.

5          Öğüş M, Arıcı C, Erdoğan O, Büyükkeçe A, Aktan Ş, Akaydın M.: Is Routine Cholangiography Necessary Durıng Laparoscopic Cholecystectomy. Euro-Asian  Congress of  Endoscopic Surgery. 17-21 June 1997. İstanbul. Surgical Endoscopy. 11(5):117, 1997

 

 

 

2.1 c    Ulusal Kongre Bildirileri

1          Dinçkan A, Arıcı C, Dinçer D, Çolak T, Mesci A, Öğüş M.: Primer onarım uygulanan perfore duodenal ülser sonrası rekürrens ile H. Pylori enfeksiyonunun ilişkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı:10, 26-30 Mayıs 2004 Antalya

2          Öğüş M, Dinçkan A, Şahin E, Gümüşlü S, Emek K.: Karbondioksit pnömoperitoneumunda oluşan serbest oksijen radikalleri üzerine pentoksifilinin etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı:196, 26-30 Mayıs 2004 Antalya

3          Alakuş H, Mayir B, Okutan A, Çolak T, Öğüş M.: İntraabdominal sepsis nedeniyle açık karın olarak izlenen olguların değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı:216, 26-30 Mayıs 2004 Antalya

4          Öğüş C, Öğüş M, Gümüşlü S, Dinçkan A, Şahin E, Özbudak Ö, Özdemir T.: Laparoskopik rat modelinde karbondioksit pnömoperitoneumuna bağlı oksidatif akciğer hasarına pentoksifillinin etkisi. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Toraks Dergisi:100.’8 Nisan-1 Mayıs 2004 Antalya.

5          Öğüş M, Çolak T, Mesci A, Arı E, Ünal Ş, Aktan Ş, Oygür N, Karpuzoğlu T.: Dolaşıma Ulaşım Amaçlı A-V Greft Olgularımız. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı.:25, 15-19 Eylül 2004 Ürgüp.

6          Öztekin S, Gelen T, Öğüş M.: İleumda Nadir Görülen Soliter Fibrom Olgusu. XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu. Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanı Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. : 142, 24-27 Mayıs 2000. Antalya.

7          Nural Ö, Gelen MT, Erdoğan G, Öğüş M, Aslan G, Karpuzoğlu T.: Presakral Bölge Karsinoid Tümörü ( Bir Olgu Sunumu ). XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu. Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanı Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. : 239, 24-27 Mayıs 2000. Antalya.

8          Peşterli EH, Öğüş M, Ören N, Karpuzoğlu G, Karpuzoğlu T.: Tiroid İnsular Karsinomu ve İnsular Pattern İzlenen Folliküler ve Papiller Karsinaomlarda p53 ve bcl 2 Dağılımı. 1. Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı:21, 6-9 Ekim 1999. İstanbul.

9          Öğüş M, Arıcı C, Erdoğan O.: Laparoskopik Cerrahi Sonrası Trokar Giriş Yrinde İnsizyonel Herni Gelişmesi. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı:138, 31 Ağustos-4 Eylül 1999. Antalya.

10        Arıcı C, Çolak T, Erdoğan O, Öğüş M.: Akut Süpüratif Kolanjit. 3. Ulusal Travna ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı:54, 31 Ağustos-4 Eylül 1999. Antalya

11        Erdoğan G, Ören N, Gelen T, Öğüş M: Eozinofilik Kolesistit. XIV. Ulusal Patoloji Kongresi Bildiri  Özetleri Kitabı :316,11-17 Nisan 1999. Kuşadası

12        Erdoğan O, Arıcı C, Çolak T, Öğüş M, Akaydın M.: Nekrotizan fasiitli Olgularda Mortaliteyi Etkiletyen Faktörler. I. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. :38, 17-20 Aralık 1998. Bursa.

13        Büyükkeçe A, Öğüş M, Yılmaz L, Aktan Ş.: Akut Mezenter İskemisinde Embolektomi Tecrübemiz. I. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. :65, 17-20 Aralık 1998. Bursa.

14        Süleymanlar G, Sarıkaya M, Oygür N, Tuncer M, Aktan Ş, Demirbaş A, Öğüş M, Ersoy F, Yakupoğlu G, Karpuzoğlu T.: Kronik Allograft Nefropatisi Olan Böbrek Transplant Alıcılarında Mycophenolate Mofetil (mMf)’in Etkinliği ve Güvenilirliği. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 1. Kongresi Özet Kitabı :35, 11-15 Kasım1998. Antalya.

15        Öğüş M, Büyükkeçe A, Ertuğ Z, Şahin N, Emek K, Akaydın M.: Laparoskopik Cerrahi Anestezisinde Azot Protoksit Kullanımının Kan Gazları Üzerine Etkisi. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi. III. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi (14-16 Mayıs İstanbul) Özet Kitabı. 4(2):30,  Haziran 1997

16        Öğüş M, Arıcı C, Arslan C, Öğünç G, Aktan Ş, Akaydın M.: Geçirilmiş Abdominal Cerrahi Girişimler Laparoskopik Kolesistektomi İçin Kontrendikasyon mudur? Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi. III. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi (14-16 Mayıs İstanbul) Özet Kitabı. 4(2):24. Haziran 1997

17        Öğüş M, Erdoğan O, Bozan H, Yıldız S, Oygür N, Karpuzoğlu T.: Akut Kokesistit Atağı Tanımlayan Hastalarda Laparoskopik Kolesistektominin Güvenilirliği. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi. III. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi (14-16 Mayıs İstanbul) Özet Kitabı. 4(2):24.  Haziran 1997

18        Elpek Ö, Tüzüner ŞD, Karaveli Ş, Öğüş M, Sargın F.: Memenin İnvaziv Duktal Karsinomunda Stereolojik Olarak Tanımlanan Ortalama Nükleer Hacim ile c-erb B-2 ve Ulex Europoaeus Lectin 1 (UEA-1) Boyanmasının Karşılaştırılması. XII. Ulusal Patoloji Kongresi  Bildiri Özetleri Kitabı :90,12-15 Ekim 1996 Ankara.

19        Tüzüner ŞD, Karaveli Ş, Oygür N, Akaydın M, Öğüş M, Karpuzoğlu T.: Uleks Europaeus Aglutinin 1 (UEA1) Bağlanmasının 65 Koltukaltı Metastazlı Primer Meme Karsinomlu Olguda Prognostik Faktörle Karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. :98, 15-19 Mayıs 1996 Antalya.

20        Aktan Ş, Emek K, Sulu A, Öğüş M, Öğünç G, Karpuzoğlu T.: Akut Apandisit Olgularımızın Prospektif Değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. :69, 15-19 Mayıs 1996 Antalya.

21        Emek K, Erdoğan O, Öğüş M, Öğünç G, Başaran K, Ceylan H.: Hepatik Rezeksiyon Uygulanan Olgularımızın Sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. :53, 15-19 Mayıs 1996 Antalya.

22        Öğüş M, Öğünç G, Erdoğan O, Bozan H, Aktan Ş, Karpuzoğlu T.: Travmatik Retroperitoneal Hematomda Tanı Güçlükleri. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. :49, 15-19 Mayıs 1996  Antalya.

23        Öğüş M, Akaydın M, Yıldız İ, Öngüç G, Emek K, Oygür N.: Fazla Kilolu veya Obes Olgularda Videoendoskopik Cerrahi Tercih Edilmeli mi?. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. :30, 15-19 Mayıs 1996 Antalya.

24        Öğünç G, Öğüş M, Erdoğan O, Aktan Ş, Emek K, Oygür N.: Posttravmatik Dalak Rüptüründe Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. :391, 19-23 Eylül 1995 İstanbul

25        Öğüş M, Öğünç G, Erdoğan O, Bozan H, Emek K, Oygür N.: Travmatik Karaciğer Rüptürlü Olgularımızın Sonuçları. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. :254, 19-23 Eylül 1995 İstanbul.

26        Öğüş M, Öğünç G, Erdoğan O,Aktan Ş, Akaydın M.: Travmatik Diafragma Rüptürlü Olgularımız. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. :168, 19-23 Eylül 1995 İstanbul.

27        Öğünç G, Öğüş M, Emek K, Aktan Ş, Akaydın M, Oygür N.: Akut Pankreatitin Cerrahi Tedavisinde Zamanlama. 2. Uluslararası Katılımlı Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Günleri Kongresi Özet Kitabı. :22,  21-22 Eylül 1995 İstanbul.

28        Tunç M, Gelen T, Özbilim G, Öğüş M, Sargın F, Süleymanlar İ.: Karaciğer Hücreli Karsinomlarda p53 Onkoproteininin İmmünhistokimyasal Olarak Belirlenmesi. XII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı. :73, 19-22 Ekim 1995 Bursa.

29        Melikoğlu M, Karagüzel G, Öğüş M, Aslan A, İnan M.: Left Lateral Abdominoschisis. A Different Type of Abdominal Wall Defect. XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı.  :16,  26-30 Eylül Pamukkale 1995.

30        Öğüş M, Çolak T, Apaydın A, Emek K, Akaydın M, Lüleci E, Karpuzoğlu T.: Böbrek Transplantasyon Alıcılarında Asemptomatik Safra Taşı Hastalığı Prevalansı. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi Özet Kitabı. : 150,                        1-4 Ekim 1992 Ürgüp.

31        Çolak T, Öğüş M, Ersoy F, Aktan Ş, Emek K, Oygür N, Akaydın M, Yakupoğlu G, Karpuzoğlu T.: Böbrek Transplantasyonunda Steroide Dirençli ve Tekrarlayan Akut Rejeksiyonda OKT 3 Tedavisi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi Özet Kitabı.: 96, 1-4 Ekim 1992 Ürgüp.

32        Aktan Ş, Tatlıcıoğlu E, Oygür N, Öğüş M.: Rektal Prolapsus Tedavisinde Suspansiyon Fiksasyon ve Sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı.: 230, 27-30 Mayıs 1990. İstanbul.

33        Ertürk C, Oygür N, Akaydın M, Aktan Ş, Sulu A, Öğüş M, Karpuzoğlu T.: Transplantasyon Sonrası Üreteroneosistostomi Komplikasyonları. 6. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi Bildiri özetleri Kitabı. : 36, 1-3 Kasım 1989. Antalya.

34        Karpuzoğlu T, Akaydın M, Yeğin O, Yakupoğlu G, Oygür N, Aktan Ş, Süleymanlar G, Öğüş M, Çolak T.: Böbrek Nakli Hastalarında Greft Yaşamını Etkileyen Faktörler. 6. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı.:3, 1-3 Kasım 1989 Antalya.

3. SCI-EXPANDED KAPSAMINDAKİ ATIFLAR

1          Title: A gastroschisis-like abdominal wall defect in the left hypochondrium. Case report and literature review Author(s): Melikoglu M, Karaguzel G, Ogus M, Aslan A, Inan M Source: European Journal of Pedıatrıc Surgery 8 (1): 52-54 FEB 1998

            -Yoshioka H, Aoyama K, Iwamura Y, et al.Two cases of left-sided gastroschisis: review of the literature Pedıatrıc Surgery Internatıonal 20 (6): 472-473 JUN 2004

2          Title: A gastroschisis-like abdominal wall defect in the left hypochondrium. Case report and literature review Author(s): Melikoglu M, Karaguzel G, Ogus M, Aslan A, Inan M Source: European Journal of Pedıatrıc Surgery 8 (1): 52-54 FEB 1998

-Castanon M, Guimaraes L, Tarrado X, et al.Congenital epigastric evisceration: A case report  Journal of Pedıatrıc Surgery 38 (8): 1253-1254 AUG 2003  

3          Title: A gastroschisis-like abdominal wall defect in the left hypochondrium. Case report and literature review Author(s): Melikoglu M, Karaguzel G, Ogus M, Aslan A, Inan M Source: European Journal of Pedıatrıc Surgery 8 (1): 52-54 FEB 1998

-Carrera IA, Pitarch V, Garcia MJ, et al.Unusual congenital abdominal wall defect and review Amerıcan Journal Of Medıcal Genetıcs Part A 119A (2): 211-213 JUN 1 2003

4          Title: A gastroschisis-like abdominal wall defect in the left hypochondrium. Case report and literature review Author(s): Melikoglu M, Karaguzel G, Ogus M, Aslan A, Inan M Source: European Journal of Pedıatrıc Surgery 8 (1): 52-54 FEB 1998

- Fraser N, Crabbe DCG An unusual left-sided abdominal-wall defect 
Pedıatrıc Surgery Internatıonal 18 (1): 66-67 JAN 2002

5          Title: An unusual case of ureteric colic Author(s): Bulut K, Kukul E, Ogus M, Guntekin E. Source: Brıtısh Journal of Urology 82 (1): 148-149 JUL 1998

-Miller JT, Scheidler MG, Miller R, et al.Cystoscopic removal of a large-caliber bullet from the left ureter: A case report of missile migration after a gunshot wound 
Journal of Trauma-Injury Infectıon And Crıtıcal Care 56 (5): 1141-1143 MAY 2004

6          Title: Bcl-2 and p53 expression in insular and in well-differentiated thyroid carcinomas with an insular pattern Author(s): Pestereli HE, Ogus M, Oren N, Karpuzoglu G, Karpuzoglu T

Source: Endocrıne Pathology 12 (3): 301-305 FAL 2001

Hirokawa M, Kuma S, Miyauchi A, et al.Morules in cribriform-morular variant of papillary thyroid carmoma: Immunohistochemical characteristics and distinction from squamous metaplasia APMIS 112 (4-5): 275-282 APR-MAY 2004

                                              

4. KİTAP BÖLÜMLERİ

1          Mehmet Öğüş: Böbrek Naklinin Psikososyal ve Ekonomik Boyutları. (Marcy H. Gitlin, Terri H. Sayama, Robert S. Gaston) Böbrek Nakli El Kitabı. Handbook of Kidney Transplantation. (Gabriel M. Danovictch ed.), (Tuncer Karpuzoğlu Çeviri ed.).Güneş Kitabevi Ltd. Şti- Lippincott Williams&Wilkins. 2003 (19):411-420.

2          Mehmet Öğüş: Ostomi Bakımı. Gastroenteroloji el kitabı. Manuel of Gastroenterology Diagnosis an Therapy (Canan Avunduk ed), (İnci Süleymanlar Çeviri Ed). Güneş Kitabevi Ltd. Şti- Liipincott Williams&Wilkins. Güneş Kitabevi Ltd. Şti- Lippincott Williams&Wilkins. 2004 (39):274-275.

3          Mehmet Öğüş: Hemoroidler ve Anorektal Hastalıklar. Gastroenteroloji el kitabı. Manuel of Gastroenterology Diagnosis an Therapy (Canan Avunduk ed), (İnci Süleymanlar Çeviri Ed). Güneş Kitabevi Ltd. Şti- Liipincott Williams&Wilkins. Güneş Kitabevi Ltd. Şti- Lippincott Williams&Wilkins. 2004 (40):276-280.

 

                                               5. MESLEK İÇİ EĞİTİM KURSLARI

1          Mezuniyet Sonrası Transplantasyon Kursu. 30-31 Ekim 1989 Antalya.

2          1st European Advanced Surgical Infection Course. 18-21 March 1998 Ankara-Turkey.

3          Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kursu 03-06 Haz 2002 Antalya

 

 

                                   6. PROJELER

6.1 a    Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projeler

 

1          Karaveli Ş., Özeş O.N., Gelen T., Öğüş M., Akça H., Nasırcılar A.: P68 Kinaz Enziminin Tümör Baskılayıcı ve İnterferon Gama Sinyal İletim Mekanizmasındaki Rolünün Araştırılması. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulu. Proje No: SBAG-1449.

2          Karaüzüm SB, Lüleci G, Alper Ö, Nasırcılar A, Özeş ON, Karaveli Ş, Gelen T, Öğüş M.: Meme karsinomlarında kurulan primer doku kültüründe sitogenetik ve moleküler genetik çalışmalar. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulu. Proje No: SBAG-1465.

 

 

 

6.1 b    Yerel Kuruluşlarca Desteklenen Projeler

 

1          Mehmet Öğüş. Karbondioksit insüflasyonunda oluşan serbest oksijen radikalleri üzerine pentoksifillinin etkisi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2002. 01.0103.006

                                    7. ULUSAL KURSLARDA EĞİTİCİLİK

1          1. Akdeniz Video-Endoskopik Temel Cerrahi Kursları; Eğiticilik 12-16 Nisan 1995 Antalya.

2          2. Akdeniz Video-Endoskopik Temel Cerrahi Kursları; Eğiticilik 3-5 Nisan 1996 Antalya.

3          3. Akdeniz Video-Endoskopik Temel Cerrahi Kursları; Eğiticilik 26-28 Mart 1998 Antalya.

                        8. TIPTA UZMANLIK TEZ YÖNETİMİ

1          İlker Ersoy: Peritonitlerde Karın İçi Basıncının Değerlendirilmesinde Mesane Basıncı Ölçümü Güvenilir Bir Yöntem midir? (Deneysel Çalışma) Tez Danışmanı: Mehmet Öğüş. ANTALYA 2004.

 

*:Başlıca Araştırma Eseri