• Uzmanlık Alanları: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş boyun cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı

Deneyim
Siirt Baykan Devlet Hastanesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı
Şırnak İdil Devlet Hastanesi
Yozgat Devlet Hastanesi
TC.SBÜ.Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 

Araştırma ve Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SCI veya SCI-Expanded tarafından taranan uluslararası dergilerde yayımlanmış klinik araştırma türü yayınlar
1.    Surgical success of tympanoplasty using composite tragal cartilage in chronic otitis media.Mehmet Melih Çiçek,Hakan Avcı,Bayram Şahin,Şenol Acar,Beldan Polat,Mehmet Çelik,Kadir Serkan Orhan.The Journal of Craniofacial Surgery.SCS-17-0512
 Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulan özet metin olarak yayımlanan bildiri1-Kadir Serkan Orhan , Mehmet Melih Çiçek, Beldan Polat , Hakan Avcı , Bayram Sahin and Yahya Guldiken. Surgical success and complications of tympanoplasty using composite tragal cartilage in cronic otitis media(2016) ,The Journal of Laryngology and Otology -Volume 130, Issue S3 (Abstracts for the 10th International Conference on Cholesteatoma)1. Mehmet Çelik, Said Sönmez, Mehmet Melih Çiçek, Levent Aydemir, Mehmet Serkan Alpaslan, Şenol Çomoğlu. Accordance between clinical and radiologic findings of nasal bone fracture. J IstFacultyMed 2017; 80:1.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Poster sunumu özet metni olarak yayımlanan bildiri
1-Mehmet Melih Çiçek, Selin Ünsaler Kocaman, Bora Başaran, Kadir Serkan Orhan, Murat Ulusan, Şenol Çomoğlu, Kemal Değer Poster No : P-324 Ateşli Silah Yaralanması Olgu Sunumu 34.Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
2-Mehmet Melih Çiçek, Hakan Avcı, Bora Başaran, Kadir Serkan Orhan, Kemal Değer Poster No : PS2-034 Kronik Otitis Media ve Fasyal Paralizi ile Prezente Olan Wegener Hastalığı Olgu Sunumu 35.Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
3-Hakan Avcı , Bayram Şahin , Mehmet Melih Çiçek , Beldan Polat , Kadir Serkan Orhan Poster No:SS-2041 Kronik Otitis Medialı Hastalarda Kartilaj Timpanoplasti Sonuçları ve Komplikasyonları 37.Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
4-Ömer Kaya,Gökhan Söker,Bozkurt Gülek,Cengiz Yılmaz,Okan Dilek,Mehmet Ali Akın,Mehmet Melih Çiçek Tinnitus ile prezente olan serebellopontin köşe tümörü ,  Türk MR Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı , EP-11(2017)

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, yaz okulu, kurs, kurultay gibi etkinlikler
1.    14.İstanbul masterclass sempozyumu (24-28 kasım 2010 – İstanbul ) 33.Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi kadavra uygulamalı diseksiyon kursu , 2. Baş boyun kanserleri kursu , 10. Septorinoplasti ve radyofrekans kadavra uygulamalı diseksiyon kursu
2.    15.İstanbul masterclass sempozyumu(8-12 aralık 2010 – İstanbul ) 1.Otoloji-Nörootoloji Kadavra uygulamalı diseksiyon kursu
3.    16.İstanbul masterclass sempozyumu(31 mart-3 nisan 2011 – İstanbul ) 34.Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi kadavra uygulamalı diseksiyon kursu , 4. Horlama ve uyku apnesi kursu
4.    17. İstanbul masterclass sempozyumu(17-20 kasım 2011 – İstanbul ) 35.Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi kadavra uygulamalı diseksiyon kursu , 10.Septorinoplasti ve radyofrekans kadavra uygulamalı diseksiyon kursu
5.    18.İstanbul masterclass sempozyumu(15-18 aralık 2011 – İstanbul ) 2.Otoloji nörootoloji kadavra uygulamalı diseksiyon kursu
6.    19.İstanbul masterclass sempozyumu(5-8 nisan 2012 – İstanbul ) 36. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi kadavra uygulamalı diseksiyon kursu , 2. Baş boyun kanserleri kursu’’Tiroid kanserleri ve cerrahisi’’
7.    34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi(10-14 Ekim 2012 - Antalya)
8.    20.İstanbul masterclass sempozyumu(8-9 kasım 2012 - İstanbul ) 37. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi kadavra uygulamalı diseksiyon kursu , 11. .Septorinoplasti ve radyofrekans kadavra uygulamalı diseksiyon kursu
9.    21.İstanbul masterclass sempozyumu(13-14 aralık 2012 - İstanbul ) 3. Otoloji-Nörootoloji kadavra uygulamalı diseksiyon kursu
10.    22.İstanbul masterclass sempozyumu(4-5 nisan 2013 - İstanbul ) 38. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi kadavra uygulamalı diseksiyon kursu , 12. Septorinoplasti ve Radyofrekans kadavra uygulamalı diseksiyon kursu
11.    35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi(2-6 Kasım 2013 Antalya)
12.    23.İstanbul masterclass sempozyumu(21-22 kasım 2013 - İstanbul ) 39. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi kadavra uygulamalı diseksiyon kursu , 13. Septorinoplasti ve Radyofrekans kadavra uygulamalı diseksiyon kursu
13.    24.İstanbul masterclass sempozyumu(19-21 aralık 2013 - İstanbul ) 4.Otoloji-Nörootoloji kadavra uygulamalı diseksiyon kursu
14.    25.İstanbul masterclass sempozyumu(3-4 nisan 2014 - İstanbul ) 40. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi kadavra uygulamalı diseksiyon kursu , 4.Baş boyun kanserleri kursu
15.    26.İstanbul masterclass sempozyumu(20-21 Kasım 2014 - İstanbul ) 41. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi kadavra uygulamalı diseksiyon kursu , 14. Septorinoplasti ve Radyofrekans kadavra uygulamalı diseksiyon kursu , 5.Baş-boyun kanserleri kursu
16.    27.İstanbul masterclass sempozyumu(11-13 aralık 2014 - İstanbul ) 5.Otoloji-Nörootoloji kadavra uygulamalı diseksiyon kursu
17.    11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (17-19 nisan 2014 - Ankara)
18.    28.İstanbul masterclass sempozyumu(2-5 Nisan 2015 – Girne/KKTC ) 42. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi kadavra uygulamalı diseksiyon kursu