Prof. Dr.Mehmet Özen

  • İlgi Alanları
  • Kemik iliği nakli
  • Lösemi
  • Lenfoma
  • Multiple myeloma
  • Talasemi
  • Kemik iliği hastalıkları
  • Plazmaferez

Eğitim
2005 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu
2010 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Uzmanı
2014 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Uzmanı

Deneyim
Ekim 2010 - Aralık 2010 tarihleri arasında Ankara Onkoloji Hastanesi’nde İç Hastalıkları Uzmanı
Aralık 2010 - Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara Onkoloji Hastanesi’nde Hematoloji Yan dal asistanı
Eylül 2014 - Mayıs 2016 arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Hematoloji Uzmanı
Mayıs 2016 - Mart 2018 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD Öğretim Üyesi
Mart 2018 - Ekim 2018 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD Öğretim Üyesi
Kasım 2018 - Ocak 2019 Medical Park Bahçelievler Hematoloji ve kemik iliği nakli Ünitesi hekimi
Şubat 2019 - Haziran 2022 Günümüz Bayındır Söğütözü Hastanesi hematoloji ve kök hücre nakil ünitesi, sorumlu yardımcı hekim
Haziran 2022 - Temmuz 2022 Afyonkarahisar Sağlık bilimleri üniversitesi Hematoloji bilim dalı başkanı

Yeterlilik Belgeleri
Dahiliye Board Yeterlilik Belgesi, 2009
Hematoloji Board Yeterlilik Belgesi, 2014
İngilizce Bilgisi   2017/7 e-YDS Puanı: 71,25
Dahiliye Uzmanlık Tezi  Her 2 Pozitif Meme Kanseri Hastalarında Adjuvan Tedaviye 9 Haftalık Trastuzumab Eklenmesi Retrospektif Analiz

Yurtdışı Eğitim
Ekim-Aralık 2007 arasında (3 ay)  University of Florida, Amerika Birleşik Devletleri’nde Yoğun Bakım Eğitimi
Aralık 2013-Ocak 2014 arasında (2 ay)  Salamanca University, İspanya’da Flow Sitometri Eğitimi

Kurs, Ödül ve Sertifikalar
Kemik İliği Naklinde 1 yıl Çalışma Belgesi, 2017
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikası, 2017
Kütahya’da “Yılın Hekimi” Ödülü, 2014
Laboratuar GMP, GLP, ISO /IEC 17025: 2012 Sertifikaları, 2014
İyi klinik uygulamalar sertifikası, 2013
Şeref Zileli Yılın Başarılı Asistanı Ödülü, 2009
RIA Sertifikası, 2005

Araştırmalar ve Yayınlar

Patent

1. Tıbbi kullanım için fc kısmı uzaklaştırılmış yarım antikor (fab). Buluş sahibi: Mehmet Özen. No:2016/0910. İncelemeli patent.

Bilimsel Çalışmalar
A. SCI Expanded Kapsamındaki Uluslararası Dergilerdeki Yayınlar

Orjinaller
1. Özen M, Civriz Bozdağ S, Çakmak G, Topçuoğlu P, Eroğlu AH, Gündüz M, Arslan Ö, Demirer T, Akan H, İlhan O, Beksaç M, Gürman G, Özcan M. Antilymphocyte/thymocyte globulin for the treatment of steroid-refractory acute graft-versus-host disease: 20-year experience at a single center. UHOD:2015; 25: 236-244.
2. Özen E, Özen M, Çiledağ N, Kabar F, Gündüz M, Arıbaş BK. Splenic malignant lesions in lymphoma and solid tumors, a comparative study of imaging techniques. UHOD: 2015; 25: 081-087.
3. Ozen M, Ates O, Babacan T, Sever AR, Akin S, Ozisik Y, Altundag K. Trastuzumab 1-Year vs 9-Week in Early Stage Her2 Positive Lymph Node Negative Breast Cancer Patients. JBUON. 2016 Jul-Aug;21(4):799-808.
4. Ozen M, Yilmaz G, Coskun B, Topcuoglu P, Ozturk B, Gunduz M, Atilla E, Arslan O, Ozcan M, Demirer T, Ilhan O, Konuk N, Balık I, Gurman G, Akan H. A quasi-experimental study analyzing the effectiveness of portable HEPA filters in preventing infections in hematology patients during construction. Turk J Hematol 2016;33:41-47
5. Özen M, Üstün C, Öztürk B, Topçuoğlu P, Arat M, Gündüz M, Atilla E, Bolat G, Arslan Ö, Demirer T, Akan H, İlhan O, Beksaç M, Gürman G, Özcan M. Allogeneic Transplantation In Chronic Myeloid Leukemia And The Effect Of Tyrosine Kinase Inhibitors On Survival, A Quasi-Experimental Study. Turk J Haematol. 2017 Mar 1;34(1):16-26.
6. Ozen M, Gunduz M, Topcuoglu P, Toprak SK, Dalva K, Gurman G, Ilhan O. The Effect of Age on Peripheral Stem Cell Mobilization in Healthy Donors, Single Center Experience. J Clin Apher. 2017 Feb;32(1):16-20.
7. Gündüz M, Ozen M, Sahin U, Toprak SK, Civriz Bozdag S, Kurt Yuksel M, Arslan O, Ozcan M, Demirer T, Beksac M, Ilhan O, Gurman G. Topcuoglu P. Subsequent Malignancies After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Clin Transplant. 2017 Jul;31(7).
8. E Gündüz, HM Durgun, M Gündüz, M Özen. Standard blood parameters in anemic patients with cancer and with other diseases. Biomedical Research 2017; 28 (18): 7955-7959
9. Özen M, Yılmaz S, Özkan T, Özer Y, Pekel AA, Sunguroğlu A, Gürman G, Arslan Ö. Incomplete Antibodies May Reduce ABO Cross-match Incompatibility. A Pilot Study.
Turk J Haematol. 2018 Mar 1;35(1):54-60.
10. Atilla E, Yalciner M, Atilla PA, Ates C, Bozdag SC, Yuksel MK, Toprak SK, Gunduz M, Ozen M, Akan H, Demirer T, Arslan O, Ilhan O, Beksac M, Ozcan M, Gurman G, Topcuoglu P. Is cytomegalovirus a risk factor for haemorrhagic cystitis in allogeneic haematopoietic stem cell transplantation recipients? Antivir Ther. 2018; 23 (8): 647-653.
11. Cekdemir D, Güvenç S, Özdemirkıran F,,,et al, Özen M,….et al, Diz Küçükkaya R. A Multi-Center Study on the Efficacy of Eltrombopag in Management of Refractory Chronic Immune Thrombocytopenia: A Real-Life Experience. Turk J Haematol. 2019; 36 (4): 230
12. Antioxidant and inflammatory biomarkers in Herpes Zoster..Oskay T, Keskin C, Özen M. J Med Virol. 2022 Apr 14. doi: 10.1002/jmv.27781.
Orijinal makale dışı SCI Expanded yayınlar:
1. Altundag K, Bulut N, Tezcan E, Ozen M, Purnak T. Tooth extraction: Is it inciting event or sequela of osteonecrosis of the jaws associated with intravenous bisphosphonates? J Oral Maxillofac Surg. 2007 Jan;65(1):154.

2.Ozen M, Karaahmet F, Aydin K, Sarici F, Altundag K. Bisphosphonates may also be effective in the management of non-skeletal metastases in hormone receptor positive breast cancer. Med Hypotheses. 2007;68(3):714.

3.Ozen M, Karaahmet F, Tezcan ME, Bulut N, Altundag K. Estrogen or testosterone may be effective agents in the management of both multiple myeloma and Alzheimer's disease. Med Hypotheses. 2007;68(1):231-2.

4.Altundag K, Tezcan ME, Ozen M, Karaahmet F, Bulut N. Intraductal trastuzumab treatment may be effective in the management of ductal carcinoma in situ of the breast with HER-2 overexpression. Med Hypotheses. 2007;68(1):235.

5.Kav T, Ozen M, Uner A, Abdullazade S, Ozseker B, Bayraktar Y. How confocal laser endomicroscopy can help us in diagnosing gastric lymphomas? Bratisl Lek Listy. 2012;113(11):680-2

6.Ozen M, Keskin O, Topçuoğlu P, Oztürk B, Ozgül S, Ilgen U, Küçükşahin O, Turgay M, Törüner M, Gürman G. Autoimmune disease, tumor necrosis factor inhibitors and acute leukemia: possible associations in two patients? Leuk Lymphoma. 2014 Jul;55(7):1697-8.
7.Ozen M, Haznedaroglu IC. As a Rare Presentation of Waldenstrom’s Macroglobulinemia; Fever. UHOD:2014, 24, 221-222

8.Özen M, Erkul S, Alptekin Erkul GS, Genç Ö, Akgül E, Vural AH. Therapeutic Plasma Exchange Ameliorates Incompatible Crossmatchs. Turk J Haematol. 2016;33:356-358.

9. Erkus E, Kocak MZ, Aktas G, Ozen M, Atak BM, Duman TT, Tekce BK, Savli H. A Rare Non-Hemolytic Case of Idiopathic Cold Agglutinin Disease. Clin Lab. 2018 Jun 1;64(6):1075-1078. doi: 10.7754/Clin.Lab.2018.180114.

10. Leg Ulcers Associated with Anagrelide. Oskay T, Özen M. Turk J Haematol. 2021 Dec 7;38(4):338-340

B.SCI Expanded Kapsamı Dışındaki Uluslararası Dergilerdeki Yayınlar
1.Özen M, Kalyoncu U. SAPHO syndrome may be treated effectively with combined drug regimens - A case report. International Journal of Case Reports and Images 2011;2(1):8-11.
2. Beyler O, Özen M, Ergün İ. Early graft survival after renal transplantation, single center experince. Experimental Biomedical Research. 2020; 3 (2), 71-78

C. Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
1. Özen M, Pepedil F, Cengiz M, Kılıçkap S, Aksoy S, Türker A, Kars A. Lung cancer in young patients under the age of thirty-five; single center experience. Acta Oncol Tur. 2012; 45 (1):1-4
2. Yılmaz G, Çiftçioğlu A, Gündüz M, Özen M, Sarıcaoğlu EM, Akan H. Kandidemi Saptanan Hematolojik Kanserli Hastalarda Etken Dağılımı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 2015; 28: 117-121
3. Gündüz M, Yılmaz G, Sarıcaoğlu EM, Özen M, Ayhan M, Akan H. Bir Hematoloji Kliniğinde İnfeksiyon Kaynağı Olarak Cep Telefonları. LLM Dergi 2017;1(1):5-9
4. Özen M, Azap A, Gürman G, Akan H. İnșaat Sırasında Hematoloji Bilim Dalında Alınan Koruyucu Önlemler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2016, 69 (3):167-171.
5. M Gündüz, ŞM Bakanay, S Yaman, A Usta, M Özen, A Şentürk Yıkılmaz, S Küçükyurt Kaya, S Doğan, S Akıncı, İ Dilek. Akut lösemili hastalarda perianal hastalıkların prevalansı ve güncel yönetimi. ORTADOĞU TIP DERGİSİ 2018;10 (4): 454-459
6. Özen M. Editöre Mektup. Nobel Medicus. 2016. 34;12(1):110
7. Gündüz M, Özen M, Yüksel S, Kaygusuz G, Kuzu I, Demirer T. İzole Kemik Lezyonları ile Ortaya Çıkan Saçlı Hücreli Lösemi. LLM Dergi 2017;1(1):14-17.
8. Hajıyev C, Oğuz AK, Özen M, Düzgün N. Nadirlerin Birlikteliği: Nekrotizan Sarkoid Granülomatoz Seyrinde Kronik Miyelomonositer Lösemi Gelişimi. LLM Dergi 2017;1(1):22-25.,

D. Uluslararası kongrelerde sözel olarak sunulan bildiri

1. M. Beksac, P. Topcuoglu, M. Gunduz, P. Ataca, S. M. Bakanay Ozturk, B. Kirazli, M. Merter, M. Ozen, N. O. Kucuk, E. Ozkan. Upgrade Of FDG-PET Response Following Autologous Stem Cell Transplantation Is Associated With Better Progression Free Survival Among Patients With Multiple Myeloma. Abstract no: O030. S18-19. 41st EBMT Annual Meeting. 22-25 Mart 2015. İstanbul.
E. Uluslararası kongrelerde sunulan poster bildiriler
1. M. Ozen, S. Aksoy, O. Dizdar, D. Sener Dede, E. Dogan, C. Arslan, I. H. Gullu, M. K. Altundag; Addition of nine weeks of trastuzumab to adjuvant chemotherapy in operable HER2-positive breast cancer patients: Retrospective analysis. J Clin Oncol 28, 2010 (15_suppl; abstr e13664)

2. B Ayhan, K Dalva, S Ipek, D Ozu, A Ugurbilgin, M Ozen, D Ozel Demiralp, M Beksac. A Fourier Transform Infrared Spectroscopic Investigations on the Molecular Profiling of Multiple Myeloma. 17th Congress of EHA 14-17 June 2012 Amsterdam, The Netherland. Abstract No:1489 sayfa:592 | haematologica | 2012; 97(s1) 2012

3. P. Topcuoglu, M. Ozen, M. Ozcan, O. Ilhan, M. Beksac, N. Konuk, G. Gurman, O. Arslan. The outcome of allogeneic haematopoetic stem cell transplantation in adult patients older than 50 years. poster no:P790. Sayfa no:130. 39th Annual Meeting of the EBMT 8 April 2013 London, UK

4. M Ozen, O Keskin, O Kucuksahin, U Ilgen, P Topcuoglu, M Turgay, M Toruner, G Gurman. Tumor necrosis factor inhibitors and acute leukemia in two cases. Leukemia e18010 J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr e18010). 2013 ASCO Annual Meeting.

5. G Gurman, M Ozen, G Yilmaz, B Coskun, P Topcuoglu, B Ozturk, M Ozcan, O Arslan, O Ilhan, M Beksac, I Balık, H Akan; Hepa systems in hematology clinic to ameliorate the increased fungal infection risk owing to environmental changing. Leukemia e18009 J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr e18009). 2013 ASCO Annual Meeting.

6. M Ozcan, B Ozturk, M Ozen, P Topcuoglu, M Arat, O Arslan, O Ilhan, H Akan, M Beksac, N Konuk, G Gurman; Comparison of allogeneic stem cell transplantations in chronic myeloid leukemia before and after the era of tyrosine kinase inhibitors. Allogeneic Bone Marrow 7038 J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr 7038). 2013 ASCO Annual Meeting.

7. T Demirer, S Baslar, VA Uysal, M Beksac, M Ozen, N Konuk, O Ilhan, O Arslan, M Ozcan, P Topcuoglu, G Gurman. Comparison Of Flow Cytometric and Clinical Findings In Patients With Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. Blood 2013 122 (21):4877

8. E Ayyıldız, M Özen, M Bay, Y Yıldırım, N Kaplan, O Ilhan. LDL APHERESIS: THE COMPARISON OF TWO DEVICES 2014 ASFA & WAA Joint Meeting in San Francisco, California. Abstract no: 72

9. Topcuoglu P, Gunduz M., Ozen M., Atilla E., Arslan O., Ozcan M., Akan H., Beksac M., Gurman G. THE APPLICATION OF SECOND TIME ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION: REASONS AND OUTCOME. 2014 EBMT meeting (Milan, Italy). PH-P344

10. Topcuoglu P, Koksoy EB., Ozen M., Arslan O., Ozcan M., Konuk N., Akan H., Beksac M., Gurman G. RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF INVASIVE FUNGAL INFECTION IN PATIENTS UNDERGOING ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION. 2014 EBMT meeting (Milan, Italy). PH-P469. Mar 2014; 49 (Supplement 1s) 40th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation: S1 - S593

11. Gurman G, Atilla E, Ozen M, Kubilay P, Yilmaz G, Gunduz M, Arslan O, Ozcan M, Demirer T, Akan H, Ilhan O, Beksac M, Topcuoglu P. Management of Hemorrhagic Cystitis after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. BBMT. 2014; 20,2, Suppl S194–S195. 2014 BMT Tandem Meetings.

12. E Atilla, U Sahin, P Ataca, A Uslu, E Kircali, B Atesagaoglu, G Pekcan, M Merter, M Gunduz, M Ozen, S Civriz Bozdag, SK Toprak, P Topcuoglu, O Arslan, T Demirer, H Akan, G Gurman, M Beksac, O Ilhan, N Konuk, M Ozcan. Is R-CODOX-M/IVAC Inferior to Other Regimens in Burkitt’s Lymphoma: A Single Center Experience. Blood 2014 124:21:5448. 56th ASH Annual Meeting. 6-9/12/2014.

13. M Beksac, M Gunduz, M Ozen, SM Bakanay Ozturk, O Kucuk, E Ozkan. Impact of PET-CT Response on Survival Parameters Following Autologous Stem Cell Transplantation Among Patients with Multiple Myeloma: Comparison of Two Cut-Off Values. Blood 2014 124:3983

14. G Gurman, M Merter, P Ataca, M Ozen, B Atesagaoglu, M Gunduz, G Pekcan, U Sahin, SK Toprak, P Topcuoglu, M Ozcan, O Ilhan, E Atilla. The Efficacy of Tyrosine Kinase Inhibitors with Steroid As First Line Induction Therapy in Ph+ Acute Lymphoblastic Leukemia. Blood 2014 124:5281

15. P Topcuoglu, M Gunduz, M Ozen, S Civriz Bozdag, SK Toprak, O Arslan, M Ozcan, T Demirer, O Ilhan, H Akan, M Beksac, N Konuk, G Gurman. Treatment Approaches in Acute Leukemia Patients Relapsing Following Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Blood 2014 124:5891

16. M Gunduz, P Ataca, M Ozen, E Atilla, S Civriz Bozdag, SK Toprak, P Topcuoglu, M Ozcan, T Demirer, M Beksac, H Akan, G Gurman, O Ilhan, N Konuk, O Arslan. Do FMS-like Tyrosine Kinase 3 and Nucleophospmin 1 Gene Mutations Really Effect Survival in Acute Myeloid Leukemia ? Blood 2014 124:5328

17. P. Topcuoglu, M. Gunduz, M. Ozen, E. Atilla, P. Ataca, S. Civriz Bozdag, S. K. Toprak, M. Kurt Yuksel, O. Arslan, M. Ozcan, T. Demirer, O. Ilhan, H. Akan, M. Beksac, N. Konuk, A. Uysal, G. Gurman. The relapse in acute leukemia after the allogeneic hematopoetic stem cell transplantation: No approaches have been superior yet. Abstract no: P722. S478. 41st EBMT Annual Meeting. 22-25 Mart 2015. İstanbul.

18. Akcora Yildiz D, Ozkan T, Yukselten Y, Turkel Sesli N, Ozkanca S, Gunduz M, Ozen M, Beksac M, Sunguroglu A. Lomeguatrib, a O6-Methylguanine-DNA-Methyltransferase (MGMT) Inhibitor, Induces DNA Damage Induced Apoptosis By Targeting Double-Strand DNA Repair in Multiple Myeloma. San Diego, ABD. 3-6 Aralık 2016, Poster No: 2103.

19. D Cekdemir, F Ozdemirkiran, S Guvenc, A Eser, V Ozkocaman, H Haydaroglu Sahin, E Ermis Turak, E Kara, M Comert, S Sadri, M Aslaner, B Uncu Ulu, A Karakus, DS Bapur, D Aydin, I Alacacioglu, A Tekinalp, S Namdaroglu, F Ceran, P Tarkun, D Kiper, M Cetiner, M Yenerel, EG Umit, G Yilmaz, H Terzi, E Atilla, UY Malkan, K Acar, E Ozturk, A Tombak, C Sunu, O Salim, N Alayvaz, O Sayan, U Ozan, M Ayer, Z Gokgoz, N Andic, E Kizilkilic, F Noyan, M Ozen, F Pepedil Tanrikulu, G Alanoglu, HA Ozkan, V Aslan, G Cetin, A Akyol Erikci, B Deveci, F Ersoy Dursun, H Dermenci, OM Akay Yanar, D Ozatli, L Undar, EN Tiftik, A Turkoz, G Sucak, I Haznedaroglu, M Ozcan, M Sencan, AM Demir, M Tombuloglu, G Ozet, O Bilgir, B Turgut, MA Ozcan, KB Payzin, M Sonmez, O Ayyildiz, MS Dal, S Ertop, T Soysal, E Kaya, R Eser, A Unal, M Pehlivan, T Tuglular Firatli, G Saydam, R Diz Kucukkaya. Use Of Eltrombopag In Immune Thrombocytopenia In Turkey. 24th Biennial International Congress on Thrombosis. Istanbul, Turkey. 4-7 Mayıs 2016. No: C-0261.

20. M Özen, P Topçuoğlu, G Çakmak, AH Eroğlu, Ö Arslan, O İlhan, N Konuk, M Beksaç, G Gürman, M Özcan. Anti-Thymocyte Globuline (ATG) or Anti-Lymphocyte Globuline (ALG) For Treatment of Steroid Refractory Acute Graft Versus Host Disease (GvHD). 4th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma. 22-25 Mayıs 2013 İstanbul. Sayfa:363, Poster no:177.

21. G Cengiz Seval, P Topçuoğlu, M Özen, Ö Arslan, G Gürman, A Uysal, M Özcan. Clinical FeAtures and Treatment of Splenic Marginal zone lymphoma. 4th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma. 22-25 Mayıs 2013 İstanbul. Sayfa: 346. Poster no: 146.

22. H Ilgin-Ruhi, A Vicdan, M Ozen, O Ilhan, G Gurman. Evaluation of complex karyotype in a patient with myelodysplastic syndrome. CHROMOSOME RESEARCH 21, S102-S102

23. Mesenchymal Stem Cell Infusion in Haploidentical Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients with Hematological Malignancies. Onder Arslan, Ayse Eser Elcin, Erden Atilla, Sukran Seker, Pinar Baydin, Mehmet Gunduz, Mehmet Ozen, Ulas Darda Bayraktar, Osman Ilhan, Meral Beksac, Yasar Murat Elcin, Gunhan Gurman. Biology of Blood and Marrow Transplantation 24 (3), S178-S179

24. Ekin Kircali, Guldane Cengiz, Sevgi Çolak, Mehmet Gunduz, Pinar Ataca Atilla, Erden Atilla, Mehmet Özen, Muhit Ozcan, Meral Beksac. Comparison of Two Alkylating Agents Among Refractory Multiple Myeloma: Published and Our Retrospective Bendamustine Combination Experience with Melflufen As Single Agent. 2020/11/5. Blood. 136:13-14.

F. Ulusal bilimsel etkinliğe davetli olarak katılıp yapılan konuşma

1. Mehmet Özen. Hematolojik Acillere Yaklaşım. Dutbat Acil Olgulara Yaklaşım Günleri Dahili Aciller Sempozyumu. 28 Mart 2015. Kütahya

2. Mehmet Özen. ITP Tanı ve Tedavisinde Güncel Durum. 3. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu. 13-15 Kasım 2015. Kuşadası.

3. Mehmet Özen. Kemik İliği Yetmezliklerinde Transplantasyonun Rolü. 4. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu. 29 Haziran – 1 Temmuz 2018. Sheraton Hotel, Samsun.

4.Mehmet Özen. Diğer hematolojik malignansilerde bcl-2 inhibitörleri. “5. Hematolojik Onkoloji Kongresi” 20 Eylül – 22 Eylül 2018. Acapulco Resort Hotel, KKTC.

5.Mehmet Özen. Hematolojide preop değerlendirme. 5. Karadeniz Hematoloji Kongresi. 28- 30 Haziran 2019. Sheraton Grand Hotel, Samsun.

6.           Mehmet Özen. Kök Hücre Naklinde Sıvı Elektrolit İmbalansı. 11. Kemik iliği Transplantasyon ve Aferez Hemşirelik Eğitim Programı. 1-2 Mart 2019. Xanadu Otel, Antalya.

7.           Mehmet Özen. AML Tedavisinde FLT3 İnhibitörlerinin Yeri. 2. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 7-10 Şubat 2019. Cncorde Luxury Resort Otel, KKTC

G. Ulusal kongrelerde yapılan sözlü sunumlar

1. M Ozen, F Pepedil, S Aksoy, A Türker, A Kars. Genç (≤35 yaş) Akciğer Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi. 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi. 24-28 Mart 2010. S31. Ref. No:165

2. M Özen, G Yılmaz, B Coşkun, P Topçuoğlu, B Öztürk, İ Balık, H Akan, G Gürman. Değişen Çevre Ortamındaki Hematoloji Hastalarında Enfeksiyonların Önlenmesinde Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı Sistem Uygulaması Ve Antifungal Profilaksinin Etkinliği. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi. 31 Ekim – 3 Kasım 2012. Antalya. Abstract:0645 S-11

3. B Öztürk, M Özen, P Topçuoğlu, M Arat, Ö Arslan, O İlhan, H Akan, M Beksaç, N Konuk, G Gürman. Tirozin Kinaz İnhibitörü Çağı Öncesi (TKİÖ) ve Sonrası (TKİS) Kml’de Allojeneik Kök Hücre Nakillerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi. 31 Ekim – 3 Kasım 2012. Antalya Abstract:0648 S-32

4. EB Köksoy, C Ateş, M Özen, Ö Arslan, M Özcan, N Konuk, H Akan, M Beksaç, G Gürman, P Topçuoğlu. Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli (Allo-Hkhn) Yapılan Hastalarda Fungal Ve Sitomegalovirüs (Cmv) Enfeksiyon Gelişiminde Risk Faktörleri. 39. Ulusal hematoloji kongresi. 23-26 Ekim 2013, Antalya. Bildiri özetleri kitabı. Sayfa: 30-32. Abstract No: 0479

5. M Özen, G Yılmaz, B Coşkun, P Topçuoğlu, B Öztürk, M Gündüz, E Atilla, Ö Arslan, M Özcan, T Demirer, O İlhan, N Konuk, İ Balık, H Akan, G Gürman. İnşaat Sırasında Meydana Gelebilecek Hematolojik İnfeksiyonların Engellenmesi. İnfeksiyon dünyası çalıştayı. 20-23 Mart 2014, Ankara. S21.

6. Gunduz M, Ozen M, Civriz Bozdag S, Toprak SK, Arslan O, Ozcan M, Demirer T, Ilhan O, Akan H, Beksac M, Konuk N, Gurman G, Topcuoglu P. Akut Lösemilerde Transplantasyon Sonrası Nükste Yaklaşımlar. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. Ekim 2014. Antalya. SS10. Abstract 0540. S:16

7. Gunduz M, Ataca P, Ozen M, Akfırat H, Atilla E, Civriz Bozdag S, Toprak SK, Topcuoglu P, Ozcan M, Demirer T, Beksac M, Akan H,  Gurman G, Ilhan O, Konuk N, Arslan O. FMS Benzeri Tirozin Kinaz 3 ve Nükleofosmin 1 Gen Mutasyonlarının Akut Myeloid Lösemide Sağkalıma Etkisi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. 22-25 Ekim 2014. Antalya. SS45. Abstract 0563. S:18-19

8. Atilla E, Sahin U, Ataca P, Uslu A, Kırcalı E, Atesagaoglu B, Pekcan G, Merter M, Gunduz M, Ozen M, Civriz Bozdag S, Toprak SK, Topcuoglu P, Arslan O, Demirer T, Akan H, Gurman G, Beksac M, Ilhan O, Konuk N, Ozcan M. R-CODOX-M/IVAC Burkitt Lenfoma’da Diğer Tedavi Rejimlerinden Gerçekten Üstün Mü? Tek Merkez Deneyimi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. Ekim 2014. Antalya. SS42. Abstract 0591.

9. Beksac M, Gunduz M, Ozen M, Bakanay Ozturk SM, Kucuk O, Ozkan E. Multipl Myelom Tanılı Olgularda OPKHN Sonrası Klinik Yanıt İle PET Yanıtının Yaşam Göstergelerine Etkisi: İki Farklı Eşik Değerinin Karşılaştırma Sonuçları. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. Ekim 2014. Antalya. SS55. Abstract 0621.

10. Colak S, Ataca P, Atilla E, Gunduz M, Ozen M, Beksac M. Proteozom İnhibitörü ve İmmünmodülatör İlaçlara Direnç Geliştirmiş Multiple Myelom Hastalarında Bendamustin İçeren Tedavi Sonuçlarımız. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. Ekim 2014. Antalya. SS60. Abstract 0365.

11. Çınarsoy M, Demiriz I, Özen M, Tekgündüz AİE, Altuntaş F. 40 yas altı akut lenfoblastik lösemi hastalarında dana farber ve hypercvad protokollerinin karşılaştırılması. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-24 Ekim 2015. Antalya. Abstract 502.

12. Çekdemir D, Özdemirkıran F, Güvenç S, Eser A, Özkocaman V, Haydaroğlu Şahin H, Ermiş Turak E, Kara E, Cömert M, Sadri S, et al, Özen M, et al. Ülkemizde İmmün Trombositopenide Eltrombopag Kullanımı. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-24 Ekim 2015. Antalya. Abstract 354. S:8-9

13. M Özen, T Özkan, S Yılmaz, Y Özer, A Sunguroğlu, G Gürman, Ö Arslan. İnkomplet Antikorlar ABO Çapraz Karşılaştırma Uyumsuzluğunu Azaltabilirler. Bir Başlangıç Çalışma. X.Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi. 12 – 16 Mart 2017. Antalya. S-01.

14. Önder Arslan, Ayşe Eser Elçin, Erden Atilla, Şükran Şeker, Pınar Baydın, Mehmet Gündüz, Mehmet Özen, Ulaş Darda Bayraktar, Osman İlhan, Meral Beksaç, Yaşar Murat Elçin, Günhan Gürman. Hematolojik Maligniteli Hastalarda Haploidentik Kök Hücre Nakillerinde Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması. 43. Ulusal Hematoloji Kongresi. 2017. Antalya

15. Ozlem Ozen , Mesuda Falay , Zehra Narli Ozdemir , Mehmet Ozen , Ali Fettah , Sule Yesil , Simten Dagdas , Gulsum Ozet. A Novel Marker Cd317 In Patıents Wıth Cd34 Negatıve B-Cell Acute Lymphoblastıc Leukemıa. ICLLM. 2019

H. Ulusal kongrelerde sunulan poster bildiriler

1. M Ozen, S Aksoy, Ö Dizdar, D Dede, E Doğan, Ç Arslan, İ Güllü, K Altundağ. Erken Evre Her2 pozitif Meme Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoterapiye 9 Haftalık Trastuzumab Eklenmesi: Retrospektif Değerlendirme. 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi. 24-28 Mart 2010. P112. Ref. No:35

2. GS Guven, M Ozen. Elmasın “Ağır”  Yüzü: Ağır Metale Bağlı Meslek Hastalığı Olarak Elmas Taşlama. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 6-10 ekim 2010. P115

3. GS Güven, M Ozen. Pronator Sendromu ve Sistemik Lupus Eritematozis: İlk Kez “Birlikte” Görüldüler. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 6-10 ekim 2010. P081

4. M Özen, H Uzun, AE Aksu, GS Guven. Preoperatif Değerlendirmede Prolidaz Eksikliği: “Erişkinin Doktoru” Ne Yapmalı? 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 6-10 ekim 2010. P116

5. Erbay MÇ, Tekgündüz E, Çimentepe M, Akay N, İskender G, Tetik A, Özen M, Koçubaba Ş, Yüksel M, Altuntaş F. Hematolojik kanserli hastalarda bakteriyemi etkenleri ve kinolon direnci. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2011, Antalya, Poster: P10-01 (sayfa 265)

6. M Özen, P Topçuoğlu, O Küçükşahin, B Öztürk, S Özgül, M Törüner, M Turgay, G Gürman. Anti Tümör Nekrozis Faktör (Anti-Tnf) ve Azatiopürin Tedavisi Alan İki Olguda Akut Lösemi Gelişimi. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi. 31 Ekim – 3 Kasım 2012. Antalya Abstract:0635 P-022

7. P Topçuoğlu, M Özen, O İlhan, G Gürman. Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Kronik Miyelositer Lösemide Tirozin Kinaz İnhibitörlerine Duyarlılık: İki Olgu Sunusu.  XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi. 31 Ekim – 3 Kasım 2012. Antalya. Abstract:0396 P-252

8. M Özen, G Yılmaz, P Topçuoğlu, İ Balık, G Gürman, KO Memikoğlu, M Beksaç, H Akan. Kök Hücre Nakil Ünitesinde H1N1 Epidemisi ve Kontrolü. 10. Febril Nötropeni Sempozyumu 17-19 Mayıs 2013. Ankara Poster no:“P18”

9. B Coşkun, H Ünal, G Yılmaz, S Kaymakçı, M Özen, O Memikoğlu, H Akan, H Kurt. Hematoloji kliniğinde bir yılda gelişen hastane infeksiyonları. 10. Febril Nötropeni Sempozyumu 17-19 Mayıs 2013 Ankara Poster no: P02

10. G Yılmaz, M Özen, A Çiftçioğlu, G Gürman, H Kurt, H Akan. Bir hematoloji kliniğinde yedi yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen candida türleri. 10. Febril Nötropeni Sempozyumu 17-19 Mayıs 2013 Ankara Poster no:P12

11. E Atilla, M Özen, P Kubilay, M Gündüz, Ö Arslan, M Özcan, T Demirer, H Akan, O İlhan, M Beksaç, N Konuk, G Gürman, P Topçuoğlu. Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrası Hemorajik Sistit Gelişimi ve Yaklaşımı. 39. Ulusal hematoloji kongresi. 23-26 Ekim 2013, Antalya. Bildiri özetleri kitabı. Sayfa: 83-84. Abstract no:0560

12. M Gündüz,  M Özen, E Atilla, I Kuzu, T Demirer. İzole Kemik Tutulumu İle Giden Saçlı Hücreli Lösemi, Bir Olgu Sunumu. 39. Ulusal hematoloji kongresi. 23-26 Ekim 2013, Antalya. Bildiri özetleri kitabı. Sayfa: 99 Abstract:0567.

13. M Gündüz,  B Çağlar, M Özen, E Atilla, I Kuzu, O İlhan. Nadir Bir Vaka Olarak Blastik Plazmasitoid Dendritik Hücreli Lösemi.  39. Ulusal hematoloji kongresi. 23-26 Ekim 2013, Antalya. Bildiri özetleri kitabı. Sayfa: 124-125 Abstract:0568.

14. M Özen, P Topçuoğlu, K Dalva,  E Ayyıldız, O İlhan, G Gürman. Akraba Dışı Nakillerde Yeniden Sayımın Önemi. 39. Ulusal hematoloji kongresi. 23-26 Ekim 2013, Antalya. Bildiri özetleri kitabı. Sayfa: 153 Abstract:0563

15. M Gündüz, M Özen, E Atilla, M Özcan. Akut Başlangıçlı Bir Kronik Myeloproliferatif Hastalık, Vaka Raporu. 39. Ulusal hematoloji kongresi. 23-26 Ekim 2013, Antalya. Bildiri özetleri kitabı. Sayfa: 250 Abstract:0565

16. P Topçuoğlu, M Gündüz, M Özen, E Atilla, Ö Arslan, M Özcan, H Akan, M Beksaç, G Gürman. İkinci Kez Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Uygulanması Nedenleri Ve Sonuçları. 8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 06-08 Mart 2014, Antalya Bildiri:0137 P-007

17. M Özen, A Peker, E Bulut, S Bilgiç, P Topçuoğlu. Dirençli Hemorajik Sistit’in Tedavisinde Vezikal Arter Embolizasyonu, Bir Olgu Sunumu. 8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 06-08 Mart 2014, Antalya. Bildiri:0172 P-019

18. G Cengiz Seval, P Topçuoğlu, M Özen, M Gündüz, E Atilla, K Dalva, Ö Arslan, M Özcan, T Demirer, O İlhan, N Konuk, M Beksaç, G Gürman. Akraba Dışı Allojeneik Hematopoetik Hücre Naklinde Hla Uyuşumunun Etkisi-Tek Merkez Deneyimi. 8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi / 06-08 Mart 2014, Antalya. Bildiri:0140 P-063

19. Gunduz M, Ozen M, Topcuoglu P, Toprak SK, Dalva K, Gurman G, Ilhan O. Sağlıklı Vericilerde İleri Yaşın Çevre Kanı Kök Hücre Mobilizasyonuna Etkisi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. 22-25 Ekim 2014. Antalya. TP-044. Abstract:0217.

20. Topcuoglu P, Ozen M, Gunduz M, Civriz Bozdağ S, Toprak SK. Dirençli Hodgkin Lenfomalı Hastada MTOR İnhibitörü Sirolimus ve Histon Deasetilaz (HDAC) İnhibitörü Vorinostat Aktivitesi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. Ekim 2014. Antalya. P-259. Abstract:0625

21.  Çınarsoy M, Tetik A, Özen M, Tekgündüz AİE, Altuntaş F. Erişkin akut lenfoblastik lösemi hastalarında hücre alt tipinin hypercvad ile indüksiyona yanıtlara etkisinin araştırılması. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi. Ekim 2015. Antalya. Abstract 436. P-004

22. M Seyit, S Şahin, M Özen, S Ergen Dibeklioğlu. Amitriptilin Zehirlenmesinde Terapötik Plazma Değişimi. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi. Nisan 2015. Antalya. PS 0178

23. K Onbaşı, T Paşalı Kilit, S Üçgün, SÖ Erez, M Özen. Fark edilmemiş Diyabet Nelere Yol Açabilir? Diyabete Sekonder Gelişen Hipertrigliseritemiye Bağlı Akut Pankreatit ve Plazmaferez ile Tedavisi. 37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 6-10 Mayıs 2015, Antalya.

24. P Korkmaz, S Erarslan, SÖ Erez, M Özen, C Uyar, A Özmen. İshal Sonrası Gelişen Trombotik Trombositopenik Purpura: Olgu Sunumu. 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu. P-46. 04-08 KASIM 2015. DALAMAN, MUĞLA

25. GS Alptekin Erkul, S Erkul, M Özen, E Akgül, AH Vural. Koroner Baypas Cerrahisi Öncesi Terapötik Plazma Değişimi: Olgu Bildirimi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi. Belek, Antalya. 3-6 Kasım 2016.

26. P Korkmaz, S Erarslan, M Özen. ARDS ile Seyreden Bir H1N1 Olgusu. 6. Türkiye EKMUD Kongresi. Belek, Antalya. 11-15 Mayıs 2016. PS-249.

27. AK Oğuz, M Özen, N Düzgün. Nadirlerin Birlikteliği: Nekrotizan Sarkoid Granülomatoz Seyrinde Gelişen Kronik Miyelomonositik Lösemi. XXXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Bodrum. 8-12 Ekim 2016. P:211.

28. Mehmet Zahid Koçak, Mehmet Özen, Buket Tekçe, Edip Erkuş, Gülali Aktaş, Burçin Meryem Atak, Tuba Taslamacıoğlu Duman, Haluk Şavlı. İdiyopatik Soğuk Aglütinin Hastalığı. 2017. 43. Ulusal Hematoloji Kongresi. Titanic Deluxe Belek Otel, Antalya.

29. Zehra Karaman, Uğur Şahin, Mustafa Merter, Mehmet Gündüz, Mehmet Özen,Meral Beksaç. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Multiple Myelom Elotuzumab Ve İmmünmodulatuar İlaç Tedavi Deneyimi. 2017. 43. Ulusal Hematoloji Kongresi. Titanic Deluxe Belek Otel, Antalya.

28. U Şahin, M Gündüz, M Merter, Z Narlı Özdemir, M Özen, S Civriz Bozdağ, M Kurt Yüksel, SK Toprak, Ö Arslan, M Özcan, T Demirer, O İlhan, H Akan, M Beksaç, G Gürman, P Topçuoğlu. Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Akut Myeloid Lösemi Nüksünün Yönetimi Ve Prognozu. 10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu Ve Hücresel Tedaviler Kongresi. 1-3 MART 2018 – ANTALYA. P20. S126-127.

29. Özen M, İfran A, Aksoyoğlu İ, Ural AU. Torundan Dedeye Tam Uyumlu Allojenik Kök Hücre Nakli. 30 Ekim- 2 Kasım 2019. 45. Ulusal Hematoloji Kongresi. Titanic Deluxe Belek Otel, Antalya. P492.

30. Ekin Kırcalı, Güldane Cengiz Seval, Sevgi Çolak, Mehmet Gündüz, Mehmet Özen, Pınar Ataca Atilla, Erden Atilla, Muhit Özcan, Meral Beksaç. R/ R Multipl Myelom Hastalarında Bendamustin Etkisinin Geriye Yönelik Değerlendirilmesi ve Melflufenle Kıyası.  46. Ulusal Hematoloji Kongresi. Titanic Deluxe Belek Otel, Antalya. 2020

I. Çeviriler

1.” Özen M. I. Lösemi 2. Erişkin Akut Myeloid Lösemi.”s:15-33. . ISSUU - Md Anderson Tibbi Onkoloji.  Çeviri Editörleri: Fikri İçli, Nurdan Taçyıldız, Diclehan Kılıç. Nobel Tip Kitabevi, 2013. ISBN: 978-0-07-170106-8

2. “Özen M, Aydın T. I. Lösemi 4. Kronik Myeloid Lösemi.”s:53-75. . ISSUU - Md Anderson Tibbi Onkoloji.  Çeviri Editörleri: Fikri İçli, Nurdan Taçyıldız, Diclehan Kılıç. Nobel Tip Kitabevi, 2013. ISBN: 978-0-07-170106-8

3. “Özen M, Ak S. XII. Palyatif Bakım ve Semptom Yönetimi 48. Ağrı Yönetimi ve Semptom Kontrolü.” S:1301-133. Bölümleri. ISSUU - Md Anderson Tibbi Onkoloji.  Çeviri Editörleri: Fikri İçli, Nurdan Taçyıldız, Diclehan Kılıç. Nobel Tip Kitabevi, 2013. ISBN: 978-0-07-170106-8

4.Altuntaş F, Özen M. Klinik Olgu Çözümleri Hematoloji. Olgu 22. 68 yaşında erkek hasta baş ağrısı ve konfüzyonu var. Çeviri Editörü: Mustafa Çetin. Nobel Kitabevi, 2012. ISBN: 9786053971207

5.Mehmet Özen. Dalak. Mezuniyet sonrası hematoloji. 7. Baskıdan Çeviri. Bölüm 17. Çeviri Editörü: Oral Nevruz.

6.Mehmet Özen, Canan Hajıyev. Kronik myeloid lösemi. Bölüm 13. Clinical Manual of Blood and Bone Marrow Transplantation Çevirisi

7.Mehmet Özen, Cantürk Kaya. Bölüm 30 immün yetmezlikler. Clinical Manual of Blood and Bone Marrow Transplantation Çevirisi

8. Mehmet Özen. Akrabalık testleri. Modern kan bankacılığı kitabı.

J. SCI Expanded kapsamındaki dergilerde Hakemlik

1. “Protective role of grape seed proanthocyanidins against CCl4 induced acute liver injury in mice” yazısı için Medical Science Monitor dergisinde hakemlik

2. “Iron excretion with urine in patients with the risk of acute kidney injury after cardiac surgery” yazısı için Medical Science Monitor dergisinde hakemlik

3. “Rapid progression of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm without extracutaneous manifestation” yazısı için Turkish Journal of Hematology dergisinde hakemlik

4. “Association Of Killer-Cell Immunoglobulin-Like Receptor Gene Polymorphisms With Clinical Features And Prognosis Of Turkish Chronic Lymphocytic Leukemia Patients. Do KIR Polymorphisms Influence CLL Outcome?” yazısı için Turkish Journal of Hematology dergisinde hakemlik

5. “Post-Transplant Lymphoproliferative Disease: A Retrospective Review Between 2008 and 2012 at Ipo Porto” SCI dışı dergide hakemlik. (Porto Biomedical Journal). 2017

6.“Multiple Myeloma in Brain Parenchyma” yazısı için Turkish Journal of Hematology dergisinde hakemlik

7.  Retrospective analysis of patients with chronic myeloproliferative neoplasms: a single center experience yazısı için Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences dergisinde hakemlik

8. Importance of vitamin d level in early-stage chronic lymphocytic leukemia and its comparison with healthy population yazısı için Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences dergisinde hakemlik

9. Secondary EBV Related Lymphoma in a Patient with Angioimmunoblastic T Cell Lymphoma: A Case Presentation yazısı için Turkish Journal of Hematology dergisinde hakemlik

10. Serum Uric Acid To HDL-Cholesterol Ratio Is A Strong Predictor Of Metabolic Syndrome In Type 2 Diabetes Mellitus yazısı için Revista da Associação Médica Brasileira dergisinde hakemlik

11. Adalimumab-induced acute myeloid leukemia with core-binding factor beta gene rearrangement in a patient with Crohn’s disease yazısı için BMJ Case Reports dergisinde hakemlik


K. Ulusal hakemli bilimsel dergilerde yayın kurulu üyeliği

1. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisinin yayın danışma kurulunda bulunma

2. Experimental Biomedical Research Dergisinin yayın danışma kurulunda bulunma

L. Ulusal hakemli bilimsel dergilerde Hakemlik

1. “Agresif bir mantle cell lenfoma vakası” yazısı için Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisinde hakemlik

2. “Yaygın cilt tutulumu olan extranasal NK hücreli lenfomalı olgu sunumu” yazısı için Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisinde hakemlik

3. “Turgut Özal Tıp Merkezi’ndeki Haploidentik Nakil Deneyimimiz: Olgu Sunumu ve Literatür Sunumu” yazısı için Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisinde hakemlik

4. “Sefoperazon sodyum kullanımına bağlı kanama diyatezi” yazısı için Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisinde hakemlik

5. “Miyelodisplastik Sendrom Tedavisinde Hipometile Edici Ajanların Karşılaştırıldığı Retrospektif Analiz Çalışması; Tek Merkez Deneyimi” yazısı için LLM (Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları Dergisi) dergisine hakemlik

6.“Ascites and hepatic involvement: a rare and atypical presentation of Burkitt Lymphoma” yazısı için Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisinde hakemlik

7. "Venöz Tromboembolili Hastaların Etiyolojik açıdan Değerlendirilmesi yazısı için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisinde hakemlik,

8.Allojeneik Nakil Sonrası Nükste Der(1) T(1;19) Kromozomal Anomalisi Saptanan Miyelodisplastik Sendromdan Transforme Akut Miyeloid Lösemi Olgusu yazısı için LLM (Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları Dergisi) dergisine hakemlik


M. Uluslararası Kaynak Kitaplar ve Dergilerdeki Atıflar

Toplam Atıf Sayısı: 124  h-indeksi: 7

Yayın    Toplam atıf sayısı

Tooth extraction: Is it inciting event or sequela of osteonecrosis of the jaws associated with intravenous bisphosphonates? 10

A Quasi-Experimental Study Analyzing the Effectiveness of Portable High-Efficiency Particulate Absorption Filters in Preventing Infections in Hematology Patients during Construction 12

Impact of PET-CT response on survival parameters following autologous stem cell transplantation among patients with multiple myeloma: comparison of two cut-off values          18

A multi-center study on the efficacy of eltrombopag in management of refractory chronic immune thrombocytopenia: a real-life experience     9

SAPHO Syndrome may be treated effectively with combined drug regimens               7

How confocal laser endomicroscopy can help us in diagnosing gastric lymphomas?     6

Allogeneic transplantation in chronic myeloid leukemia and the effect of tyrosine kinase inhibitors on survival: a quasi-experimental study           9

Is cytomegalovirus a risk factor for haemorrhagic cystitis in allogeneic haematopoietic stem cell transplantation recipients?    7

A Rare Non-Hemolytic Case of Idiopathic Cold Agglutinin Disease            6

Kandidemi saptanan hematolojik kanserli hastalarda etken dağılımı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi  5

Subsequent malignancies after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation 5

Antilymphocyte/Thymocyte Globulin for the Treatment of Steroid-Refractory Acute Graft-Versus-Host Disease: 20-Year Experience at a Single Center.              4

Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-cells as a therapeutic modality         2

Estrogen or testosterone may be effective agents in the management of both multiple myeloma and Alzheimer’s disease        4

Autoimmune disease, tumor necrosis factor inhibitors and acute leukemia: possible associations in two patients?   2

Trastuzumab 1-year vs 9-week in early-stage HER2-positive, lymph node negative breast cancer patients 2

Standard blood parameters in anemic patients with cancer and with other diseases             2

Early graft survival after renal transplantation, single center experience 1

Management of Hemorrhagic Cystitis after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation 1

The effect of age on peripheral stem cell mobilization in healthy donors, single center experience 2

Incomplete Antibodies May Reduce ABO Cross-Match Incompatibility: A Pilot Study    1

Therapeutic plasma exchange ameliorates incompatible crossmatches  1

Antilymphocyte/Thymocyte Globulin for the Treatment of Steroid-Refractory Acute Graft-Versus-Host Disease: 20-Year Experience at a Single Center.              4

Intraductal trastuzumab treatment may be effective in the management of ductal carcinoma in situ of the breast with HER-2 overexpression           1

Addition of nine weeks of trastuzumab to adjuvant chemotherapy in operable HER2-positive breast cancer patients: Retrospective analysis     1

Lomeguatrib, a O6-Methylguanine-DNA-methyltransferase (MGMT) inhibitor, induces DNA damage induced apoptosis by targeting double-strand DNA repair in multiple myeloma     1

Lung cancer in young patients under the age of thirty-five; single center experience        1

 

N. Yazılan İngilizce Kitap Bölümleri

1. Özen M, Gündüz M, Haider KH. Chimeric Antijgen Receptor (CAR) T-cells as a therapeutic modality. Chapter 8 in Stem Cells: From Hype to Hope. Ed: Haider KH. ISBN-10: 9811205523. 2020; 211-236.


O. Türkçe kitap bölümü

1.  Özen M, Konuk N. İmmün trombositopenik purpura. Türköz Sucak G, editör. İmmünohematolojide Güncel Başlıklar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.8-12.

2. Özen M, Ural AU. Hematolojik hastalıklar ve mezenkimal kök hücre uygulamaları. Türköz Sucak G, editör. İmmünohematolojide Güncel Başlıklar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.91-4.

3. Özen M. Hematopoez ve Hematopoietik Büyüme Faktörleri. Güncel Kılavuzlar Eşliğinde MediHealth & Hipokrat İÇ HASTALIKLARI 2022. s1607-10