Prof. Dr.Mehmet Reha Tolun

  • Nöroloji
  • VM Medical Park Pendik
  • İlgi Alanları: Beyin Demir Hastalıkları, Girişimsel Nöroanjiyografi, Akut İnmenin Anjiyografi Yöntemiyle Tedavisi

Eğitim ve Uzmanlık
1955 - 1963- İstanbul Robert Kolej’de Ortaokul ve Lise,
1970 - İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesinden Mezuniyet,
1975’de aynı Fakülte’de Nöroloji (Nöro-psikiyatri) Uzmanlığı,
1981’de aynı Fakülte’de Nöroloji Doçentliği,
1988’de aynı Fakülte’de Nöroloji Profesörlüğü,

Deneyim
1970-2003 : İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda sırasıyla kesintisiz asistanlık,uzmanlık,doçentlik ve profesörlük
Nöroradyoloji (1972-2018) : 1972’den başlayarak kateter serebral anjiyografi, pnömoansefalografi, miyelografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme tekniklerinin rutin uygulamaları.
1975 - YerKaplayıcı Lezyonlarda Vertebral Anjiyografi” başlıklı Uzmanlık Tezi
1979 -1980 - Paris Üniversite Hastanelerinden Lariboisiére’de spinal anjiyografi ve terapötik (girişimsel) anjiyografide aktif katılımlı eğitim ve bu konularda yetkinliğe dair sertifika alımı.
1981 - “Spinal Vasküler Malformasyonlarda Diyagnostik ve Terapötik Anjiyografi” başlıklı Doçentlik Tezi
1981 - 2003 arasında yeni kurulan Nörolojik Bilimler Bilimler binasında Nöroradyoloji laboratuvarlarının kurulması ve yönetilmesinde ön planda yeralarak,özellikle 1981-1994 yılları arasında İstanbul ve Türkiye’de başlıca diyagnostik ve terapötik nöroanjiyografi referans merkezi olarak hizmet vermek ve kateter serebral anjiyografiyi bağımsız uygulayabilme yetkinliğine ulaşan onlarca nöroşirürji ve nöroloji asistanı yetiştirmek
1989-1990’da Türkiye’nin ilk ve tek “Nöroradyoloji Anabilim Dalı”nın iki öğretim üyesinden biri olmak
2002 - 2011 - Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde 250 kadar hastada acil intraarteryel lokal trombolitik tedavi ile karotisler ve intrakranyal damarlarda balon anjiyoplasti + stent tedavi uygulamaları
2011 - İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Flrence Nightingale Araştırma ve Uygulama Hastanesinde diyagnostik ve terapötik nöroanjiyografi uygulamaları
2012 - 2017 - Memorial Hizmet Hastanesinde “İnme Akut Tedavi Ünitesi Başkanlığı”. 540 serviko-serebral ve spinal diyagnostik anjiyografi + 256 terapötik anjiyografi   (107 karotis-intrakranyal stent + 149 akut iskemik inmede trombektomi/tromboliz vakası) yapmıştır.

Mesleki Üyelikler
1970 - Türk Tabipler Birliği
1992 - European Society of Neuroradiology
1996 - Türk Serebrovasküler Hastalıklar Derneği
2009 - Türk Nöroloji Derneği  

 

Intracranial Angioplasty and Stent Placement After Stenting and Aggressive Medical Management for Preventing Recurrent Stroke in Intracranial Stenosis (SAMMPRIS) Trial: Present State and Future Considerations                                                                                                                           Adnan I Qureshi, MD, Fahmi M. Al-Senani, MBBS, Shakir Husain, MD, Nazli A. Janjua, MD, Giuseppe Lanzino, MD,Pablo Lavados, MD, Thanh Nguyen, MD, Jean Raymond, MD, Qaisar A. Shah, MD, Jose I. Suarez, MD,M. Fareed K. Suri, MD, Reha Tolun, MD                     Journal of Neuroimaging Ocak 2012
Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke Patients: Implications and Interpretation of IMS III, MR RESCUE and SYNTHESIS EXPANSİON Trials.  A Report from The Working Group of International Congress of Interventional Neurology Adnan I Qureshi, Foad Abd-Allah, Aitziber Aleu, John J.Connors, Ricardo A.Hanel, Ameer E.Hassan, Haitham M.Hussein, Nazli A.Janjua, Rakesh Khatri, Jawad F.Kirmani, Mikael Mazighi, Heinrich Mattle, Jefferson T.Miley, Gustavo J.Rodriguez, Qaisar A.Shah, Adnan Siddiqui, Jose ı:Suarez, M.Fareed K.Suri, Reha Tolun
Neurologists may Perform Interventional Neuroangiography Reha Tolun
Turk J Neurol 2016;22:40-41

Türkçe Yayınlar

Türkiye Klinikleri Dergisi iki Nöroloji Özel Sayısında Editörlük
İskemik İnme Nöroradyolojisi: Tanısal ve Girişimsel Özel Sayısı. Vol 4, Sayı 3, Yıl 2011
Hemorajik İnme Nöroradyolojisi : Tanısal ve Girişimsel Özel Sayısı.
Akut İskemik İnmede Endovasküler Tedaviler : Endovasküler Farmakolojik R.Tolun
            Türkiye Klinikleri Dergisi 2011İskemik İnme Nöroradyolojisi: Tanısal ve     Girişimsel Özel Sayısı. Vol 4, Sayı    3, Yıl 2011

Akut İskemik İnmede Endovasküler Tedaviler : Endovasküler Multimodal R.Tolun
            Türkiye Klinikleri Dergisi 2011İskemik İnme Nöroradyolojisi: Tanısal ve Girişimsel Özel Sayısı. Vol 4, Sayı    3, Yıl 2011

Nöroradyoloji Tarihçesi
Reha Tolun

Nöro_Psikiyatri Arşivi, 2011

Yayınlar : Google Akademik’te  49 yayın, 186 alıntı  (H endeksi 6, i10 endeksi 6)