Prof. Dr.Mehmet Reşid Önen

 • İlgi Alanları
 • Beyin tümörü cerrahisi
 • Omurilik tümörü
 • Beyincik sarkması
 • Anevrizma Cerrahisi
 • Omurga cerrahisi
 • Bel boyun fıtığı
 • Bel kayması
 • Skolyoz cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr Lütfü Kırdar Kartal eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi kliniği

Deneyim
Omurga cerrahisi (servikal, lomber, torakal disk, liztezis vs), skolyoz cerrahisi, Vasküler Cerrahisi (Anevrizma, AVM), Omurlik ve Beyin Tümör Cerrahisi, Hipofiz Cerrahisi, Pediatrik beyin cerrahisi (hidrosefali, konjenital omurga anomalileri vs), Endoskopik lomber diskektomi

Kurs ve Sertifikalar
2014-2015 yılları arasında Kafa tabanı ve vasküler cerrahi üzerine Nöroşirürji Departmanı, Wisconsin Üniversitesi, USA
2016 yılında epilepsi cerrahisi üzerine Nöroşirürji departmanı, Yeditepe Üniversitesi
Mikrocerrahi Kursu- 2013 Nöroşirürji departmanı, Yeditepe Üniversitesi

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroşirürji Derneği
Türk Omurga Derneği
AOSpine
Türk tabipler birliği

Ödüller
Türk Nöroşirürji Derneği 2016  Bilimsel Kongresi Yılın Bildirisi
TND Board Sınavı: Ekim 2012

 • 29 SCI- SCI Expanded Journal Research Literature   
 • 29 Non SCI Expanded Journal Research Literature
 • 14 Book Chapters                                   
 • 99 Conference Presentations
 • >250 citations in Google Schoolar

H index: 9

 

Bazı Yayınlar:

SCI, SCI Expanded Dergilerde;

Araştırma Makalesi

 

 1. Dalbayrak S. Onen MR, Yılmaz M. Naderi S: Clinical and radiographic results of balloon kyphoplasty for treatment of vertebral body metastases and multiple myelomas. Journal of Clinical Neuroscience 17: 219-224, 2010.
 2. Onen MR, Şimşek M, Naderi S: Robotik Spine Surgery: A Preliminary Report. Turk Neurosurg 24(4) 512-518, 2014
 3. Eseoglu M, Yilmaz I, Karalar M, Aydin MD, Gundogdu C, Onen MR. The role of sympathectomy on the regulation of basilar artery volume changes in stenoocclusive carotid artery modeling after bilateral common carotid artery ligation: an animal model. Acta neurochirurgica, 156(5), 963-969, 2014.
 4. Onen MR, Kayalar AE, Ilbas EN, Gokcan R, Gulec I, Naderi S. The Role of Wrist Magnetic Resonance Imaging in the Differential Diagnosis of the Carpal Tunnel Syndrome. Turk Neurosurg 25(5) 701-706, 2015
 5. Gök H, Onen MR, Yıldırım H, Güleç İ, Naderi S: Empty Blades PEEK Cage for interbody fusion after ACD. Turkish Nerurosurgery, 26:105-110, 2016
 6. Onen MR, Yuvruk E, Naderi S. Reliability and effectiveness of percutaneous sacroplasty in sacral insufficiency fractures. Journal of Clinical Neuroscience 22:1601-1608, 2015
 7. Onen MR, Yuvruk E, Karagoz G, Naderi S. Efficiency of Hyperbaric Oxygen Therapy in Iatrogenic Spinal Infections. Spine 40:1-6, 2015
 8. Onen MR, Yuvruk E, Akay S, Naderi S The Reliability of the Ultrasonic BoneScalpel in Cervical Spondylotic Myelopathy: The Results of a Comparison of 46 Patients. World Neurosurgery, 15: 1878, 2015
 9. Onen MR, Şimşek M, Naderi S. Alternatives to surgical approach for giant spinal schwannomas. Neurosciences, 2016; 21:30-36
 10. Onen MR, Yilmaz I, Ramazanoglu L, Tanrıverdi O, Aydin MD, Kanat A, Yolas C, Sipal S. Rational Roots of Sympathetic Overactivity by Neurogenic Pulmonary Edema Modeling Arising from Sympathyco-Vagal Imbalance in Subarachnoid Hemorrhage: An Experimental Study. World Neurosurgery 92:463-470, 2016
 11. Onen MR, Yilmaz I, Ramazanoglu L, Aydin MD, Keles S, Baykal O, Aydın N, Gundogdu C. Uncovering the Forgotten Effect of Superior Cervical Ganglia on Pupil Diameter in Subarachnoid Hemorrhage: an Experimental Study. Turkish Neursurgery DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.16867-16.3
 12. Yilmaz I, Eseoglu Ö, Onen MR, tanrıverdi O, Kılıc M, Yılmaz A, Musluman AM, Aydın MD, Gündogdu C. Inverse association between basilar arterial volume and neuron density in the stellate ganglion following bilateral common carotid artery ligation: an experimental study. World Neurosurgery 100:138-143, 2017
 13. Naderi S., Onen MR, Downward Laminotomy Technique for Hidden Zone Foraminal Disk Herniations: Technical Notes and Preliminary Results. Clin Spine Surg. 2017 Jun 23. doi: 10.1097/BSD.0000000000000562.
 14. Onen MR,Naderi S. The radiological distance between the lumbar pedicle and laminar edges. Surg Radiol Anat. 2017 May 25. doi: 10.1007/s00276-017-1876-

 

SCI Dergilerde Derleme veya Olgu Sunumu

 

 1. Onen MR, Şimşek M, Naderi S: Robotik Assisted Sacroplasty: A case report. Turkish Neurosurgery, 24:574-578, 2014
 2. Onen MR, Naderi S: Using robotic systems in spine surgery. Turk Neurosurg 24(3) 305-311, 2014
 3. Onen MR, Naderi S: General approach to spine deformities. Turkish Neurosurgery 24: 1-12, 2014
 4. Simsek M, Onen MR, Zerenler FG, Kır G, Naderi S. Lumbar Intradural Paragangliomas: Report of Two Cases. Turkish Neurosurg 25(1): 162-167, 2015

 

 

 

SCI Dışı Dergilerde;

 

Araştırma Makalesi

 

 1. Önen MR, Naderi S: Diagnostic Value of Discography in Lower Back Pain. The Journal of Turkish Spine Surgery 23:101-112, 2011.
 2. Yüvrük E, Çalışaneller T, Önen MR, Naderi S. Effectiveness of Vertebroplasty and Kyphoplasty in Osteoporotic Vertebral Body Compression Fractures : Acomperative Study. The Journal of Turkish Spinal Surgery 26:13-17, 2015.
 3. Önen MR, Yılmaz M: Kyphoplasty in the treatment of painful osteoportic vertebral compression fractures. The Journal of Turkish Spinal Surgery. 23: 307-318, 2012
 4. Önen MR,  Üstün C, Erginoğlu U: Epidemiolgy of Nasocomial Infections Occuring in the Neurosurgery Intensive Care Unit of Dr Lütfü Kırdar Kartal Training and Reasearch Hospital. Flora 16: 107-113, 2011
 5. Gerilmez A, Kayalar AE, Önen MR, Yüvrük E, Naderi S. Can the airborne contamination of surgical instruments be responsible for surgical site infection? The Journal of Turkish Spinal Surgery 28: 27-30, 2017
 6. Önen MR, Yüvrük E, Torun F, Torun S, Şahin S, Naderi S. The effect of cervical disc herniations on sexual function. The Journal of Turkish Spinal Surgery 28: 31-36, 2017

 

 

Derleme veya Olgu Sunumu

 

 1. Önen MR, Kayalar AE, Naderi S: Adult Sacrococygeal Teratoma: Case Report. World of Spinal Column Journal 4: 28-33, 2012.
 2. Önen MR, Yüvrük E, Şimşek M, Naderi S: Intradural disc herniation: Report of three cases. World of Spinal Column Journal 4: 28-33, 2013
 3. Önen MR, Naderi S. History of Minimal Surgery. World of Spinal Column Journal. 5:53-57, 2014
 4. Önen Mr, Akay S, Yuvruk E, Naderi S. Atypical Presentation of a Lumbar Intradural Breast-Cancer Metastasis: A Case Report with Literature Review. World of Spinal Column Journal 5:140-144, 2014.
 5. Yuvruk E, Onen MR, Kadanali A, Naderi S. Spinal Hydatid Cysts. World of Spinal Column Journal 1:15-18, 2015.
 6. Onen MR, Naderi S. Role of Hyperbaric Oxygen Theraphy in Spinal Pathologies. World of Spinal Column Journal 1:41-45, 2015.
 7. Onen MR, Naderi S. Pediatric Spine Trauma. Journal of Spine 4:211-218, 2015.
 8. Onen MR, Yuvruk E, Akcay MR, Naderi S. Recurrent Lumbar Disc Herniation in Pregnant Patient: A Case Report. Journal of Spine 4:207-210, 2015.
 9. Karagöz G, Kadanalı A, Dede B, Çomoğlu Ş, Ünal Özdemir NB, Önen MR. Brucellosis with cervical vertebrae and pulmonary involvement: ar rare case. JMID 2015: 5; 173-175
 10. Önen MR, Üstün C: Masdoitin komplikasyonu sonucu gelişen Proteus Mirabilis menenjitine bağlı beyin apsesi: olgu sunumu. Düzce Tıp Dergisi 12: 72-75, 2010
 11. Önen MR, Naderi S: Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongrelerinde Spinal Cerrahinin Yeri. Türk Nöroşirürji Dergisi 3: 231-235, 2011
 12. Önen MR, Naderi S:Türk Nöroşirürjiyenlerinin Spinal Cerrahi Literatüründeki Yeri. Türk Nöroşirürji Dergisi 3: 220-224, 2011
 13. Önen MR: Suprascapular nerve entrapment due to ganglion cyst: Case report. Türk Nöroşirürji Dergisi 22: 33-37, 2011
 14. Önen Mr, Naderi S. Spinal Deformitelere Genel Yaklaşım. Türk Nöroşirürji Dergisi 23:1-12, 2013
 15. Halderman C, Onen MR, Kozan A, Cikla U, Baskaya MK.  Giant Intracranial Aneurysms: Part I—Diagnosis. Contempororary Neurosurgery. 28: 1-5, 2016.
 16. Halderman C, Onen MR, Kozan A, Cikla U, Baskaya MK.  Giant Intracranial Aneurysms: Part II—Treatment. Contempororary Neurosurgery. 29: 1-5, 2016.

 

 

 

Kitap Bölümü:

 1. Onen MR, Naderi S: Extraforaminal Approach to Lumbar Disc. Textbook of Surgical Management of Lumbar Disc Herniation. Ed.Dr.PS. Ramani, WFNS Publication, 2013, pp:114-118
 2. Onen MR, Naderi S, Zileli M. Torakolomber Travmalar. Omurilik ve Omurga Cerrahisi. Ed. Mehmet Zileli, A.Fahir Özer. Intertıp Yayınevi,  İzmir Chapter 80 , pp949-959,  2014
 3. Onen MR, Naderi S. Spinal Enstrümantasyon Tekniklerinin Tarihçesi ve Gelişimi. Ed. E.Kaptanoglu, 2014, Chapter 1, pp: 1-6
 4. Onen MR, Naderi S. Anterior servikal plak uygulaması . Ed. E.Kaptanoglu, 2014, Chapter 16, pp 125-136
 5. Onen MR, Naderi S. Omurga cerrahisinde robotic sistemler Ed. E.Kaptanoglu, 2014, Chapter 43, pp:361-368
 6. Onen MR, Naderi S. Spinal deformitelere Genel Yaklaşım. Spinal Deformiteler.  Editörler: Sedat Dalbayrak, Onur Yaman. TND yayınları. 2015; pp. 7-18
 7. Onen MR, Naderi S. Torakal Bölge Yaklaşımları ve Torakal Stabilizasyon. Omurga ve Spinal Kord Tümörlerinin tanı ve Tedavisi. Editörler: Ufuk Aydınlı, Serdar Kahraman, Erol Yanlız. İRİS yayıncılık. 2016, pp. 273-282
 8. Onen MR, Naderi S. Robotic and Navigation System in Spine Surgery.  Principles of Spine Surgery. Ed: Ali Fahir Özer, Ali Aslantaş, sedat Dalbayrak.  Chapter 22, pp 213-219,  2014
 9. Onen MR, Naderi S. Spine and Spinal Cord Tumors. Editör: PS Ramani, WFNS Spine Committee Textbook on Thoracic Spine. Jaypee Brother Medical Publishers. 2016: Pp 53-70
 10. Sait Naderi, Mehmet Reşid Önen. Spinal Hastalıklar ve Cerrahinin Tarihçesi. Editörler: Ali Fahir Özer, Ali Arslantaş, Sedat Dalbayrak, Temel Spinal Cerrahi. İntertıp yayınevi, İzmir, 2016, S I-XV
 11. Mehmet Reşid Önen, Sait Naderi. Spinal Cerrahide Robotik Sistemler ve Navigasyon Sistemleri. Editörler: Ali Fahir Özer, Ali Arslantaş, Sedat Dalbayrak Temel Spinal Cerrahi. İntertıp yayınevi, İzmir, 2016, S 207-219

Mehmet Reşit Önen, Sait Naderi: Metastatik omurga tümörlerinin fizyopatolojisi.  Editörler: Sedat Dalbayrak, Erkan Kaptanoğlu, Serkan Şimşek,Özkan Ateş, Ali Dalgıç. Omurga ve Omurilik Tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları, Ankara, 2014, S: 234-239