• Uzmanlık Alanları: Yenidoğan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Neonatoloji
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Uzmanlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi - Neonatoloji - Uzmanlık