Dr. Öğr. ÜyesiMehmet Sarıer

  • Üroloji
  • Medical Park Antalya
  • İlgi Alanları: İdrar kaçırma tedavisi, Böbrek taşı tedavisi, Prostat hastalıkları, Varikosel, Böbrek tümörleri, İnmemiş testis, Mikro cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD - Uzmanlık
 
Üye Olunan Dernek ve Kurumlar
Türk Üroloji Derneği ve Endoüroloji Derneği
 
 
 
 
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
 
A1 - Soylu, A., Yilmaz, U., Ozcan, C., Sarier, M., Baydinc, C., "Role of Penile Electrodermal Activity in the Evaluation of Autonomic Innervation of Corpus Cavernosum" Int J Impot Res 16(6):535-539, 2004
A2 – Soylu, A., Akinci A, Yilmaz U, Sarier, M., Aslan M, Ozcan C.,"Sympathetic Skin Responses in Type-1 Diabetic Children: Relationship due to Urodynamic Findings" Neurourol Urodyn. 25(3):243-8, 2006
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
B1 - Baysal, T., Soylu, A., Saraç, K., Alkan, A., Dusak, A., Sarıer, M., "Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Perkütan Nefrostomi" Türk Üroloji Dergisi, 29(3):330-336, 2003
B2 - Soylu, A., Sarıer, M., Davarcı, M., Baydinç, C., "Labial Füzyonun Neden Olduğu İşeme Zorluğu" Türk Üroloji Dergisi, 30(1):117-119, 2004
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
C1 - Kutlu, R., Soylu, A., Yılmaz, U., Baysal, T., Sarıer, M., Saraç, K., Baydinç, C., "DSA kavernozografi yönteminin venöz kaçak tanısındaki yeri" 22. Türk Radyoloji Kongresi, P-642, Antalya, 26- 31 Ekim 2001
C2 - Soylu, A., Yılmaz, U., Özcan, C., Sarıer, M., Baydinç, C., "Diabetik Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Uyarılmış Kavernöz Aktivite"
a-19. Ulusal Klinik Nörofizyolojisi EEG-EMG Kongresi, Sözel 23, Trabzon, 11-13 Haziran 2002
b-Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi -1, 12-15 Haziran 2002, Sunulu Poster 02, 26, İstanbul
C4 - Soylu, A., Yılmaz, U., Özcan, C., Sarıer, M., Baydinç, C., "Penis Cildinden Kaydedilen Yüzeyel Aktivitelerin Korpus Kavernozumun Otonomik Değerlendirmesindeki Yeri", 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, P309, 230, 2002
C5 - Soylu, A., Akıncı, A., Yılmaz, U., Sarıer, M., Aslan, M., Özcan, C., "Diabetik Çocuklarda Sempatik Deri Cevabının Ürodinamik Bulgularla İlişkisi"
a-9.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Malatya, PP E2, 27 Eylül –01 Ekim 2004
b-18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, P358, 2-7 Ekim 2004
C6 - Soylu, A., Yılmaz, U., Sarıer, M., Özcan, C., Baydinç, Y.C., "Prematür Ejakülasyonlu Hastaların Tedavisinde Transkutanöz Tibial Sinir Uyarımı" 18. Ulusal Üroloji Kongresi, P129, Antalya, 2-7 Ekim 2004
Güncel Makale Özeti:
D1 - Soylu, A., Sarıer, M., "Non-Obstrüktif Azoospermli Hastalarda Testiküler Spermatozoa İle İntrastoplazmik Sperm Enjeksiyonu Obstrüktif Azoospermli Hastalara Göre Daha Az Başarılıdır" Androloji Bülteni, Sayı 15