Prof. Dr.Mehmet Tahir Oruç

  • İlgi Alanları
  • Obezite
  • Metabolik cerrahi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Meme kanseri
  • Rektum kanseri
  • Kolon kanseri
  • Pankreas cerrahisi
  • Mide kanseri

Eğitim ve Uzmanlık
1983 – 1989 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
1990 – 1994 : Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Genel Cerrahi – Uzmanlık
1995 – 2005 : Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzmanlık
2005 : Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Doçentlik
2019: İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı – Profesörlük

Deneyim
1989 - 1990 - Ardanuç Merkez Sağlık Ocağı, Artvin - Pratisyen Hekim
1990 - 1995 - Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Cerrahi Kliniği - Asistan
1995 - 1998 - Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzman
1995 - 1996 - 600 Yataklı Hava Hastanesi, Güzelyalı, İzmir - Tabip Asteğmen
1998 - 2005 - Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği - Uzman
2002 - Eylül - Aralık - University of Pittsburgh Medical Center, Presbyterian University Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania, Division of Hepatobilliary and Liver Transplantation, ABD.
2002 - 2005 - Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği - Uzman
2005 -  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği - Doçent
2005 - 2006 - Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniği - Şef Yardımcısı
2006 - 2008 - Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7. Cerrahi Kliniği - Şef Yardımcısı
2009 - 2012 - Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği - Klinik Şefi
2012 - 2019 - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği - Klinik Şefi Sorumlusu

YURT DIŞI DENEYİM
University of Pittsburgh Medical Center, Presbyterian University Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania, Division of Hepatobilliary and Liver Transplantation, ABD, (2002).
De novo breast cancer in patients with liver transplantation (Karaciğer transplantasyonu yapılmış hastalarda de-novo meme kanseri) (Proje Sorumlusu)
Laparoskopik Gastrik Bant Eğitimi, 2005, Avusturya
Laparoskopik Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisi Eğitimi, Cushieri Skill Center, İskoçya, 2010.

Kurs ve Sertfikalar
Robotik Cerrahi Eğitimi, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, 2015
Laparoskopik Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisi Eğitimi, Cushieri Skill Center, İskoçya, 2010.

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
Türk Meme Hastalıkları Derneği
Türk Fıtık Derneği
Türk Geriatri Derneği
Antalya Meme Hastalıkları Derneği
Türk Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği
Uluslararası Obezite Cerrahisi Derneği (IFSO)
EDİTÖRLER KURULU ÜYELİĞİ
European J Surgical Cases
DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ
SCİ’ deki Dergiler

Türkiye Klinikleri Journal of Medical Science (Türkiye Klinikleri) (2005-….)
Turkish J Geriatrics (2006-…..)

Kongreler Alınan Görevler ve Konferanslar
4. Deneysel Cerrahi Kongresi, 2007
 (Kolon Anastamozu Deney Modelinde Kurs Sorumluluğu)
16.Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008 Tiroid Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi Kursunda Konuşmacı: (Tiroidektomi Teknikleri) Poster değerlendirme sorumlusu
Geriatri Kongresi, 2008 Bilimsel Organizasyon Komitesi Üyesi Poster değerlendirme sorumlusu
8.Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2009 Bilimsel Kurul Üyesi
2.Morbid Obezite Kongresi, 2009 Bilimsel Kurul Üyesi
5. Cerrahi Araştırma Kongresi, 2011 Bilimsel Kurul Üyesi
9.Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2012 Bilimsel Kurul Üyesi
18.Ulusal Cerrahi Kongresi, 2012 Konuşmacı; Apendisitte Tartışmalı Konular (Panel) İnsidental Apendektomi Antalya Meme Hastalıkları Derneği Aylık Toplantı, Panelist
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 2015  Konuşmacı: Obezitenin Tanımı Tarihçesi Fizyolojisi
Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi, 2017 Scientific Comittee (Bilimsel Komite)
5.Ulusal ve 3.Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahi Kongresi, 2017 Kurs Direktörü: Videolar Eşliğinde Metabolik Cerrahi Yöntemler Kursu Oturum Başkanı: Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Olgu Sunumları
II.Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 2017 Konuşmacı: Sleeve Gastrektomide Standart Teknik Var Mıdır? Sleeve Gastrektomi Temel Eğitim Kursu Oturum Başkanı: Sözlü Bildiri Oturumu (SB20-30)
Ahekon 2017, Ulusal Aile Hekimleri Kongresi, 2017 Konuşmacı: Tiroid Nodüllerine Yaklaşım
Antalya Aile Hekimleri Derneği Kongresi, 2018 Konuşmacı: Meme Kanseri

TIPTA UZMANLIK TEZİ

Tıkanma İkterli Ratlarda Laktuloz’un Bakteriyel Translokasyona Etkileri

Danışman

Doç Dr Faruk Coşkun, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ

 

MT ORUÇ, MÜ Uğurlu, Z Boyacıoğlu. Transumbilical multipl-port laparoscopic cholecystectomy using standard laparoscopic instruments Min İnv Ther&All Technol. 2012; Jan 3. [Epub ahead of print], PMID:  22211917.

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kulaçoğlu IH, MT Oruc, Külah B, Moran M, Polat A, Gün BD, Turhan T, Renda N ve Coşkun F, ‘Safety of colonic anastomosis following portal triad occlusion in rats’, Int J Surg Invest, 2000;2, 259-266.

A2. Külah B, Kulaçoğlu IH, MT Oruc, Duzgun AP, Moran M, Ozmen MM ve Coskun F, ‘Presentation and outcome of incarcerated external hernias in adults’, Am J of Surg, 2001,181, 101-104.

A3. Kulaçoğlu IH, Özmen MM, MT Oruc, Koç M ve Kama N, ‘Laparoscopic herniorraphy prefference rate among surgens in Ankara’, East Afr. Med J, 2001;78, 216-219..

A4. MT Oruc, Kulaçoğlu IH, Hatipoğlu S, Külah B, Özmen MM ve Coşkun F, ‘Primary hydatid cyst of the pancreas related to main pancreatic duct’, Hepatogastroenterology, 2002;49, 383-384.

A5. MT Oruc, Külah B, Saylam B, Moran M, Albayrak L ve Coşkun F, ‘An unusual presentation of metastatic gastric cancer found during inguinal hernia repair: a case report and review of the literature’, Hernia, 2002;6, 88-90.

A6. Özmen MM, MT Oruc, Besler HT, Külah B, Safalı M, Polat A, Özer V ve Coşkun F. ‘Comparison of the effects of continuous and intermittent portal triad occlusion (PTO) in rats’, Hepatogastroenterology, 2003;50, 2127-2132.

A7. MT Oruc, Karabulut Z, Ozozan O ve Coskun F, ‘Urological findings in inguinal hernias: A case report and review of the literature’, Hernia, 2004;8, 76-79, Epub 2003 Sep 09.

A8. MT Oruc, Soran A, Jain AK, Wilson JW ve John Fung, ‘De novo breast cancer in patients with liver transplantation: University of Pittsburgh’s experience and review of the literature’, Liver Transplantation, 2004;10, 1-6.

A9. MT Oruc, Külah B, Özozan O, Özer V, Kulaçoğlu IH, Turhan T ve Coşkun F, ‘The value 5-Hydroxy indole acetic acid measurement in spot urine in diagnosis of acute appendicitis’, East Afr Med J, 2004;81, 40-1.

A10. Külah B, Besler T, Akdağ M, T Oruc, Altınok G, Kulacoglu H, Ozmen MM ve Coşkun F, ‘The effects of verapamil vs. allopurinol on intestinal ischemia/reperfusion injury in rats, ‘An experimental study’’, Hepatogastroenterology, 2004;51, 401-407.

A11. MT Oruc, Ozmen MM, Kazan O, Duzgun AP, Ozkara HA, Arık D ve Coskun F, ‘Does serum hexosaminidase activity play a role in the diagnosis of strangulated bowel obstruction?’, Dig Dis Sci, Oct; 2004;49(10):1681-6.

A12. Külah B, Özmen MM, Özer V, MT Oruc, Coşkun F, ‘Outcomes of emergency surgical treatment in malignant bowel obstructions’, Hepatogastroenterology, 2005;Jul-Aug; 52(64):1122-7.

A13. Kısmet K, Kılıçoğlu B, Koru Ö, Tanyüksel M, MT Oruc, Sorkun K, Salih B, Akkuş MA. Evaluation on scolicidal efficacy of propolis. Eur Surg Res, 2006;38(5):476-81. Epub 2006 Sep 29.

A14. Kılıçoğlu B, Kısmet K, Koru Ö, Tanyüksel M, MT Oruc, Sorkun K, Akkuş MA. The scolicidal effect of honey. Advances in Therapy,
2006 Nov-Dec;23(6):1077-83.

A15. Ozyaylali I, Ersoy E, Yazicioglu D, Ozdogan M, Oruc T, Kulacoglu H. Founding the first hernia center in Turkey. Hernia. 2007; Nov 30; [Epub ahead of print]

A16. Bilgiç Cİ, Oruc MT, Ozmen MM. Letter to Editor. Decreased bile acid synthesis with total parenteral nutrition. Am J Surg, 2008;Sep:196(3):461-2.

A17 Moran M, MT Oruc, Ozmen MM, Dikicier E, Dilektasli E, Han U, Besler HT. Effect of erythropoietin on oxidative stres and liver injury in experimental obstructive jaundice Eur Surg Res, 2009;43(2):228-34). Epub 2009 Jun 24.

A18 ORUC MT,  MM Özmen, U Han. A New Technique For Inducing and Releasing Of Obstructive Jaundice In Rats Eur Surg Res, 2009;43(4):354-9). Epub 2009 Oct 14.

A19 M Moran, E Dilektaşlı, İ Bilgiç, MT ORUÇ, MM Özmen. An interesting case in elderly patients intending suicide, Case report TurkishJ Geriatrics, 2010;13:2:133-135).

A20 MT Oruç, M Moran, Cİ Bilgiç, E Dilektaşlı, L Albayrak, MM Özmen. Synchronous Tumor Of The Stomach: A Case Report Of Mıxed Gastroıntestınal Stromal Tumor And Adenocarcınoma TurkishJ Geriatrics 2010,13;2:125-128).

A21 Oruc MT, MÜ Uğurlu, Z Boyacıoğlu. Transumbilical multipl-port laparoscopic cholecystectomy using standard laparoscopic instruments Min İnv Ther&All Technol. 2012; Jan 3. [Epub ahead of print], PMID:  22211917.

A22 V Yazıcı, MT Oruç, E Ören, H Ertabaklar. Kocaeli Derince Eğitim-Araştırma Hastanesi’ne 2009-2011 yılları arasında kistik ekinokokkozis şüphesiyle başvuran olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Türk Parazitoloji Dergisi, 2012;36:219-21.doi: 10.5152/tpd.2012.53.

A23 Oruc MT, Uğurlu MU. Extraumbilical single-incision laparoscopic cholecystectomy with standard laparoscopic instruments. Scand J Surg. 2013 Sep 1;102(3):209-14. doi: 10.1177/1457496913490623.

A24 Bülbüller N, Aslaner A, Oner OZ, Oruc MT, Koç U, Ongen NA, Eryılmaz R, Cantilav G, Habibi M, Ozdemir S. Comparison of four different methods in staple line reinforcement during laparoscopic sleeve gastrectomy. Int J Clin Exp Med. 2013 Oct 25;6(10):985-90. PMID: 24260608.

A25 Mayir B, Bilecik T, Ensari CÖ, Oruc MT. Laparoscopic appendectomy with hand-made loop.Videosurgery Miniinv. 2014;9(2):152-156.

A26 Mayir B, Dogan U, Koc U, Arslaner A, Bilecik T, Ensari CO, Cakır T, Oruc MT. Safety and effectiveness of three-port laparoscopic cholecystectomy. Int J Clin Exp Med 2014;7(8):2339-2342.

A27 Oruc MT, Mayir B, Bilecik T, Sakar A, Erinekci AR. Rectal leiomyosarcoma, late complication of pelvic radiotherapy. Int J Colorectal Dis 2014 Oct 10. PMID:25296708.

A28 Mayir B, Bilecik T, Ensari CO, Yardımcı EC, Oruc MT. The approach of general surgeons to the use of vessel sealing device in thyroid surgery. Ulusal Cerrahi Derg 2014:30(4);197-200.

A29 Arslaner A, öngen A, Koşar M, Çakır T, Mayir B, Doğan U, Gündüz U, Cantilav G, Habibi M, Özdemir Ş, Oruc MT, Bulbuller N. Relation between weight loss and age after laparoscopic sleeve gastrectomy. Eur Rev Med Phamacol Sci 2015 Apr;19(8):1398-402.

A30 Balasar Ö, Çakır T, Erkal Ö, Arslaner A, Çekiç B, Uyar M, Bülbüller N, Oruc MT. The effect of rs9939609 FTO gene polymorphism on weiht loss after laparoscopic sleeve gastrectomy. Surg Endosc 2015 Mar (epub ahead of print) PMID:25801113.

A31 Çakır T, Baştürk A, Polat C, Aslaner A, Durgut H, Şahirli AÖ, Gül M, Öğünç AV, Gül S, Sabuncuoğlu MZ, Oruc MT. Does alfa lipoic acid prevent liver from methotrexate induced oxidative injury in rats. Acta Cir Bras 2015 Apr;30(4):247-52.

A32 Çakır T, Oruc MT, Aslaner A, Duygun F, Yardımcı EC, Mayir B, Bülbüller N. The effects of laparoscopic sleeve gastrectomy on head, neck, shoulder, low back and knee pain of female patients. Int J Clin Exp Med 2015 Feb 15;8(2):2668-73.

A33 B Mayir, C Ensari, MT Oruç, U Doğan, B Dinç, T Çakır, A Aslaner, B Baş. Laparoscopic Cholecystectomy in Geriatric Patients. Türkish J Geriatrics 2015;18(2):110-114.

A34 Mayir B, Bilecik T, Doğan U, Koç Ü, Ensari C, Oruc MT. Most cited articles in general surgery from Turkey. Ulus Cerrahi Derg 2015 Jun 1;31(2):85-9.

A35 B Mayir, CÖ Ensari, T Bilecik, A Aslaner, MT Oruç. Methods for closure of appendix stump during laparoscopic appendectomy procedure. Ulus Cerrahi Derg 2015;31:229-31.

A36 M Habibi, OZ Öner, MT Oruç, N Bülbüller, S Özdem, Ş Özdemir, AS Alikanoğlu, R Karakoyun, U Doğan, A Öngen, U Koç. Effects of a glutamin enema on anastomotic healing in an animal colon anastomosis model. Ann Coloproctol 2015;31(6):213-221.

A37 T Bilecik, CÖ Ensari, B Mayir, T Çakır, E Minareci, U Arslan, T Oruç, R Eryılmaz. Effect of sildenafil on intestinal adaptation parameters in a rat model of short bowel syndrome. Eur Rev Med Phar Sci 2016;20:520-527.

A38 Oruc MT, Çakır T, Arslaner A, Çekiç S, Sakar A, Yardımcı EC. Incidental gastric glomus tumor after laparoscopic sleeve gastrectomy. Autopsy Case Rep 2016;6(1):47-50.

A39 Doğan U, Elidağ HY, Arslaner A, Çakır T, Oruc MT, Koç Ü, Mayir B, Gömceli İ, Bülbüller N, Yılmaz N. The Impact of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on Plasma Obestatin and Ghrelin levels. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2016;20:2113-2122.

A40 Mayir B, Doğan U, Bilecik T, Yardımcı EC, Çakır T, Arslaner A, Mayir YA, Oruc MT. Neden hayvan deneyi yapılıyor? bilimsel amaçlarla mı, kişisel amaçlarla mı? Ulusal Cerrahi Dergisi 2016;32:256-260.

A41 Mayir B, Bilecik T, Çakır T, Doğan U, Gündüz UR, Arslaner A, Oruc MT. Genel cerrahi tezlerinin yayınlanma oranlarının ve atıf sayılarının değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi 2016;DOI:10.5152/UCD.2016.3190.

A42 Bulbuller N, Habibi M, Yuksel M, Ozener O, Oruc MT, Oner OZ, Kazak MA. Effects of bariatric surgery on urinary incontinence. Therapeutics and Clinical Risk Management 2017;13:1-6

A43 Dogan B, Dogan U, Erol MK, Habibi M, Oruc MT. Comparison of anterior segment parameter values obtained with scheimplıug-placido topographer, optical low coherence reflectometry and noncantact eprculer microscopy in morbid obesity. Eur Rev Med Phar Sci 2017;21(3):438-445.

A44 Süren D, Yıldırım M, Sayıner A, Alikanoğlu AS, Atalay İ, Gündüz UR, Kaya V, Gündüz Ş, Oruç MT, Sezer C. Expression of claudin 1, 4 and 7 in thyroid neoplasms. Oncology Letter DOI: 10.3892/ol.2017.5916

A45 Doğan U, Habibi M, Bulbuller N, Ellidağ HY, Mayir M, Çakır T, Aslaner A, Koç Ü, Gömceli İ, Oruç MT. Effect of different intra-abdominal pressure levels on oxidative stress markers in laparoscopic cholecystectomy.  DOI: 10.5152/turkjsurg.2017.3906

A46 Doğan U, Suren D, Oruc MT, Gokay AA, Mayır B, Çakır T, Aslaner A, Öner OZ, Bulbuller N. Spectrum of gastric histopathologies in morbidly obese Turkish patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy. European Review for Med Pharmacol Sci 2017; 21: 5430-5436.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

C1. MT ORUÇ, Kulaçoğlu IH ve Hatipoğlu HS, ‘İntestinal malign melanoma sekonder jejuno-jejunal invajinasyon’, Vak’a Takdimi Dergisi, 1998;2, 53-55.

C2. Kulaçoğlu İH, MT ORUÇ ve Özer MV. “Kolesistektomi sonrası rutin dren kullanımı gerekli midir?” konusu üzerine [editöre mektup]’, İnsizyon, 1999;2, 206-208.

C3. Kulaçoğlu H, T ORUÇ, Moran M ve Coşkun F, ‘Genel cerrahi pratiğinin hekimlerin özel yaşamları üzerindeki yansımaları, Toplum ve Hekim, 1999;14,441-443.

C4. MT ORUÇ, Kulaçoğlu H, Doğan H, Tezeren D, Coşkun F ve Ömer Cengiz, ‘Oral lactulose prevents bacterial in obstructive jaundice in rats: an experimental study’, Turk J Gastroenterol, 2000;11, 108-112.

C5. Kulaçoğlu H, T ORUÇ, Düzgün AP, Hatipoğlu S, Külah B ve Coşkun F, ‘Bir eğitim hastanesindeki cerrahların karşı karşıya kaldığı sorunlar, Karadeniz Tıp Dergisi, 2000;13, 34-39.

C6. MT ORUÇ, Hatipoğlu HS, Moran M, Kulaçoğlu H ve Coşkun F, ‘Morgagni hernia: An uncommon cause of intestinal obstruction in adults’, Journal of Ankara Medical School, 2000;23, 255-257.

C7. Kulaçoğlu İH, MT ORUÇ, Kocaerkek, Seçkin S ve Coşkun F,Unusual locations of hydatid disease: an evaluation of  77 cases’, Turk J Gastroenterology, 2001;12, 299-302.

C8. Düzgün AP, Özmen MM, Külah B, T ORUÇ, Kocaerkek Z, Coşkun F, ‘Erişkinlerde nadir bir ileus nedeni: İnvaginasyon’, Ulusal Cerrahi Dergisi, 2001;17, 308-312.

C9. MT ORUÇ, Külah B, Düzgün AP, Hatipoğlu S, Özer MV ve Coşkun, ‘Milligan-Morgan Hemoroidektomi sonuçlarımız’, Klinik Bilimler ve Doktor, 2002;8, 714-716.

C10. Moran M, Külah B, Hatipoğlu S, Düzgün AP, T ORUÇ, Özmen MM ve Coşkun F, ‘Laparaskopik kolesistektomi’de postoperatif pulmoner fonksiyonlar, arteriyel kan gazları ve akut faz yanıtları’, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 2002;9, 143-149.

C11. Kulaçoğlu H, Düzgün AP, Özozan Ö, Külah B, MT ORUÇ, Özmen MM ve Coşkun F, ‘Tiroidektomi dışı cerrahi öncesi tiroid fonksiyon testlerinin yeri’, Ankara Cerrahi Dergisi, 2003;5, 138-145.

C12. MT ORUÇ, Uzun S, Saylam B, Karakahya M, Karadağ Ç, Düzgün AP, Özmen MM ve Coşkun F, ‘İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi’, Türkish J Geriatrics, 2004,7, 37-40.

C13. MT ORUÇ, Külah B, Özmen MM ve Coşkun F, ‘Ebstein Barr Virüs-Meme kanseri ilişkisi’, Ankara Cerrahi Dergisi, 2004;6(23):100-105.

C14. MT ORUÇ, Özozan Ö, Özmen MM ve Coşkun F, ‘Laparoskopik kolesistektomi sırasında batında kaybolan taşlara bağlı komplikasyonlar: literatür review ve meta-analiz’, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 2004;11(2):55-59.

C15. MT ORUÇ. Postoperatif İntraabdominal İnfeksiyonlar. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2008;Özel sayı, 12:275-284.

C16. M.Moran, O Kaya, E Dilektaşlı, Cİ Bilgiç, MT Oruç, MM Özmen. Serum tiroid hormon profili cerrahi teknik ve komplikasyon ilişkisi. Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 2009;6:29-32.

C17 ÇZ Akkan, M Sezikli, MT Oruç, MA Günay, F Güzelbulut, H Demirci. Bulbus ülseri her zaman benign bir hastalık olmayabilir. Endoskopi, 2011;19(1):22-23.

C18 B Mayir, U Baştuğral, CÖ Ensari, R Eryılmaz, MT Oruç. Pilor stenozu tedavisinde laparoskopik trunkal vagotomi ve gastrojejenostomi. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, 2012;19(1,2,3,4):47-51

C19 B Mayir, R Eryılmaz, MT Oruç. Genç bir hastada protein S eksikliğine bağlı gelişen mesenter vasküler hastalık. J Clinical Analytical Medicine, 2013, DOI:10.4328/jCAM.1504.

C20 B Mayir, MT Oruç, R Eryılmaz. Tekrarlayan guatrda cerrahi tedavi. Endokrinolojide Diyalog, 2013;10(1):14-16.

C21 B Mayir, U Doğan, Ü Koç, AA Merter, MT Oruç. Tiroidektomi sonrası geç dönemde ortaya çıkan hayatı tehdit edici kanama. Endokrinolojide Diyalog, 2013;10(4):142-44.

C22 B Mayir, T Bilecik, A Sakar, MT Oruç, R Eryılmaz. Endemik bir bölgede multinodüler guatr tedavisinde total ve subtotal tiroidektominin karşılaştırılması. Endokrinolojide Diyalog, 2014;11(1):11-14.

C23 B Mayir, CÖ Ensari, T Bilecik, Ü Koç, R Karakoyun Demirci, MT Oruç, N Bülbüller. Laparoskopik Splenektomi. Ege Tıp Dergisi, 2014;53(2):71-74.

C24 Mayir B, Oruc MT, Ensari CÖ, Blecik T, Sakar A, Aytaç Z, Yardımcı EC. Carcinosarcoma of the breast: Case report. J Breast Health 2014;10(2).248-249. Doı: 10.5152/TJBH.2014.1940.

C25 Merter AA, Bilecik T, Mayir B, Doğan U, Koç Ü, Oruç T. Situs İnversus Totalisli Bir Hastada Laparoskopik Apendektomi: Olgu Sunumu. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014;28(3):145-147

C26 Mayir B, Ensari CO, Çakır T, Gündüz UR, Bülbüller N, Oruç MT, Gültekin FA, Sücüllü İ. Türkiye’de Elektif Kolorektal Cerrahi Öncesi Cerrahların Mekanik Bağırsak Temizliğine Yaklaşımı. Kolon Rektum Hast Der 2015;25(1):1-6

C27 T Bilecik, B Mayir, AA Merter, MT Oruç, R Eryılmaz. Hemoroid Hastalığının Tedavisinde Stapler Hemoroidopeksi. J Clin Anal Med 2015;6(2):202-204

C28 T Çakır, A Arslaner, EC Yardımcı, UR Gündüz, B Mayir, U Doğan, MT Oruç. Dual mesh ile açık ve laparoskopik ventral insizyonel fıtık onarımı karşılaştırılması. Selçuk Tıp Derg 2015;31(4):341-343.

C29 T Çakır, A Arslaner, B Mayir, U Doğan, UR Gündüz, MN Koşar, MT Oruç. Elektif kolonoskopi öncesi uygulanan kolon hazırlığı talimatlarına hastaların uyumu; anket çalışması. Kocatepe T p Derg 2016;17:13-17.

C30 T Çakır, A Arslaner, EC Yardımcı, R Güven, U Doğan, B Mayir, UR Gündüz, MT Oruç. Karın travmasına bağlı ameliyat edilen hastalarda karaciğer yaralanması ve karaciğer transaminaz düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? Abant Med J 2016;5(1):79-82.

C31 T Çakır, A Arslaner, Erdem Can Yardımcı, Umut Rıza Gündüz, Burhan Mayir, Uğur Doğan, MT Oruç. Dual mesh ile laparoskopik ve ventral insizyonel fıtık onarımı karşılaştırılması. Selçuk Tıp Dergisi 2015;31(4):341-343

C32 T Çakır, CÖ Ensari, A Arslaner, Mayir B, MT Oruç. Sağ tarafta Zenker divertikülü: Olgu sunumu. Selçuk Tıp Dergisi 2016;32:32(Ek Sayı):51-52.

C33  Ugur Dogan, MT Oruç Evaluation of changes in vitamin B12, ferritin, folic acid, and thyroid hormone levels after sleeve gastrectomy. J Turgut Ozal Med Cent DOI: 10.5455/jtomc.2017.09.121

C34 T Bilecik MT Oruç. Laparoskopik Cerrahi İle Tedavi Edilen Jejenal Fibromatozis Olgusu. Bakırköy Tıp Dergisi(kabul edildi)