• Uzmanlık Alanları: Kronik hepatitler, Salmonella, Tifo, Yumuşak doku enfeksiyonları, Hastane enfeksiyonları, Yoğun bakım enfeksiyonları, Akılcı antibiyotik kullanımı, Ateşli hastalıklar, Akut gastroenteritler
Eğitim ve Uzmanlık
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık
 
Üye Olunan Dernekler
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Viral Hepatitle Savaşma Derneği
HEDER (Hastane Enfeksiyonları Derneği)
 
 

 

Acinetobacter Turlerine Bağlı Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında

Risk Faktorleri: İleriye Donuk Bir Olgu-Kontrol Calışması

Mehmet Ucar1, Murat Kutlu2, İlknur Kaleli3

1Siirt Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Siirt, Turkiye

2Pamukkale Universitesi, Tıp Fakultesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Turkiye

3Pamukkale Universitesi, Tıp Fakultesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Turkiye

Klimik Dergisi 2015; 28(3): 103-7

 

The first report of Brucella suis biovar 1 isolation in human in Turkey

Murat Kutlua,∗, Nural Cevahirb, Sevil Erdenli˘g-Gürbilekc, S¸erife Akalın a, Mehmet Uc¸ar a, Selda Sayın-Kutlu

Journal of Infection and Public Health (2016) 9, 675—678

 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 2011-2013 yılları arasındaki hastane

enfeksiyonları

Şerife AkalIn1, Murat Kutlu1, Nural Cevahir2,

Selda Sayın Kutlu1, Mehmet Uçar1, İlknur Kaçar

, Nazlı Mumcu3, Egemen Tekin1, Hüseyin

Turgut1

 5TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, 21-25 Mayıs 2014, Antalya

 

 

 

 

Tedavi sırasında derin trombositopeni gelişen bir Bruselloz olgusunun irdelenmesi

Mehmet Ucar1, Şerife Akalın1, Sibel Kabukcu Hacıoğlu2,

Doğac Uğurcan1, Huseyin Turgut

KLİMİK 2013 XVI. TURK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ

 

 

Serratia plymuthicaʻya bağlı gelişen bir protez infeksiyonu olgusu

Mehmet Ucar1, Selda Sayın Kutlu1, Nural Cevahir2, Semih

Akkaya3, Doğac Uğurcan1, Huseyin Turgut

KLİMİK 2013 XVI. TURK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ

 

 

 

 

GERİATRİK HASTALARDA HEPATİT SEROPREVELANSI

Mehmet Uçar¹, Türkan Tüzün¹,Hüseyin Turgut¹,Güzin Fidan Yaylalı², Veli Çobankara

BUHASDER, yaşlılık ve enfeksiyonlar sempozyumu, 2013, İZMİR

 

 

Geriatrik Hastalarda İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Türkan Tüzün, Şerife Akalın, Murat Kutlu, Selda Sayın Kutlu, Mehmet Uçar, Hüseyin Turgut

BUHASDER, yaşlılık ve enfeksiyonlar sempozyumu, 2013, İZMİR