Uzm. Dr.Mehtap Güler

  • İlgi Alanları
  • Nükleer onkoloji
  • Radyonüklid tedavi
  • Tiroid kanseri

Eğitim ve Uzmanlık
2002 - 2008 - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
2009 - 2013 - Çukurova Üniversitesi, Nükleer Tıp İhtisası
 

Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Interobserver and Intraobserver Variability among Measurements of FDG PET/CT Parameters in Pulmonary Tumors.Büyükdereli G, Güler M, Şeydaoğlu G.Balkan Med J. 2016 May;33(3):308-15

Evaluation of Visible Physiological F-18 FDG Uptake Patterns in Spinal Cord on PET/CT.Buyukdereli, Gulgun MD; Kara, Ertan MD; Guler, Mehtap MD; Kanat, Nazim MD. Neorosurgery Q. 2014;25(3):1

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Güler, M., Büyükdereli, G. ‘Malign feokromasitomada FDG PET/BT: olgu sunumu’ 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 2013

Güler, M., Saltaoğlu, P., Yavuz, S. ‘FDG-PET/BT ile görüntülenen primer kolorektal  non hodghkin lenfoma’ 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Bildiri Kitabı 50, Adana 2015

Saltaoğlu, P., Güler, M., Seyrek, VE. ‘Rektum  adenokarsinom tanılı hastada FDG-PET/BT ile görüntülenen özefagial  non hodghkin lenfoma’ 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Bildiri Kitabı 50, Adana 2015

Saltaoğlu, P.,Yapar, Z., Büyükdereli, G., Güler, M., Kelle Polat, A. ‘I-131 tüm vücut taramada difüz karaciğer tutulumunun klinik önemi’ 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Bildiri Kitabı 41, Adana 2015

Saltaoğlu, P.,Yapar, Z., Büyükdereli, G., Güler, M., Kelle Polat, A. ‘Tiroid kanser olgularında tedaviyi etkileyen faktörler’ 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Bildiri Kitabı 26-27, Adana 2015