• Uzmanlık Alanları: Sivilce Hastalıkları, Sedef hastalığı, Allerjik Deri Hastalıkları, Mantar hastalıkları, Vitiligo, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Egzamalar, Ürtiker, Saç Hastalıkları, Tırnak hastalıkları, Allerji Testleri, Kozmetik Dermatoloji, Botoks, Dolgu, Mezoterapi, Lazer uygulamaları, PRP

Eğitim ve Uzmanlık
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar – Uzmanlık
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dermatoloji Anabilim Dalında Yrd.Doç (2014-2017)

Deneyimler
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı İdari Sorumlusu (2016-2017)
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Koordinatörlüğü (2015-2017)

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabib Odası
Türk Dermatoloji Derneği
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Akdeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.Korkmaz P, Kıdır M, Namdar ND, Özmen A, Uyar C, Değer AN. A Case of Brucellosis with Recurrent Attacks of Vasculitis. Case Rep Infect Dis. 2016: 5740589. doi: 10.1155/2016/5740589.
2. Tak H, Koçak C, Sarıcı G, Dizen Namdar N, Kıdır M. An Uncommon Side Effect of Bupropion: A Case of Acute Generalized Exanthematous Pustulosis. Case Rep Dermatol Med. 2015: 421765. doi: 10.1155/2015/421765.
3. Gündüz O, Kara DO, Atasoy P, Kıdır M, Demirkan S. Tacrolimus-responsive lichen striatus. Clin Pediatr Dermatol. 2016, 2:2.
4. Korkmaz P, Kıdır M, Namdar ND, Özmen A, Uyar C, Değer AN. A Case of Brucellosis with Recurrent Attacks of Vasculitis. Case Rep Infect Dis. 2016; 2016: 5740589. doi: 10.1155/2016/5740589. 
5. Kidir M, Karabulut AA, Ercin ME, Atasoy P. Regulatory T-cell cytokines in patients with nonsegmental vitiligo. Int J Dermatol. 2017 May; 56(5): 581-588. 
doi: 10.1111/ijd.13564. 
6. Gündüz Ö, Emeksiz MC, Atasoy P, Kidir M, Yalçin S, Demirkan S. Signet-ring Cells in the Skin: A Case of Late-onset Cutaneous Metastasis of Gastric Carcinoma and a Brief Review of Histological Approach. Dermatol Reports. 2017 Jan 4;8(1):6819. doi: 10.4081/dr.2016.6819. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
1. Kidir M, Koçak M, Emeksiz M.A.C. Aquagenic syringeal acrokeratoderma: case report. 19th  European Academy of Dermatology and Venereology Congress. 6-10 October 2010. Gothenburg, Sweden,
2. Kidir  M, Koçak M, Emeksiz M.A.C. Pemphigoid vegetans: a case report. 19th  European Academy of Dermatology and Venereology Congress. 6-10 October 2010. Gothenburg, Sweden,
3. Kidir  M, Koçak M, Emeksiz M.A.C. Hailey-Hailey answer the topical tacrolimus. 19th  European Academy of Dermatology and Venereology Congress. 6-10 October 2010. Gothenburg, Sweden,
4. Kidir  M, Koçak M, Emeksiz M.A.C. Lichen sclerosus et atrophicus:case report. 19th  European Academy of Dermatology and Venereology Congress. 6-10 October 2010. Gothenburg, Sweden.
5. Mehtap Kıdır, Veysel Kıdır, Havva Koçak, Erim Gülcan, Nazlı Dizen Namdar, Gülben Sarıcı, Hasan Tak. The association between uremic pruritus and serum il-31 levels in hemodialysis patients. 54th ERA-EDTA Congress, Madrid 2017


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Gülcü F, Parmaksız A, Kıdır M, Gürsu M.F. Metabolik Sendrom. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2006 (3); 23-32.
2. Kıdır M. D Vitamini’nin İmmun Sistem, Deri ve Kanserle İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2013 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1.  Karabulut AA, Koçak M, Sayın DB, Kıdır M, Tulmaç M. Werner Sendrom, 22.Ulusal Dermatoloji Kongresi,14-18 Ekim 2008, Konya, Syf; 342.
2. Gündüz Ö, Ayaşlıoğlu E, Kıdır M, Koçak M. Erişkin Bir Hastada Deri Tutulumu İle Seyreden Mikoplazma Pnömonisi, XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,11-15 Kasım 2009, Ankara, Syf; 233.
3. Kıdır M, Karabulut AA, Ercin ME, Atasoy P. Vitiligolu Hastalarda Düzenleyici T Lenfositlerinin Varlığının İmmunohistokimyasal Yöntemle Araştırılması. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 09-13 Ekim 2012, Gaziantep, Syf; 30-31(Sözlü Bildiri)
4. Dizen Namdar N, Sarıcı G, Kıdır M, Tak H ve Metineren M.H. Umblikusta korn kutaneum: nadir yerleşimli bir olgu. 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, syf. 165, 21-25 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.
5. Dizen Namdar N, Kıdır M, Tak H, Aslan F ve Metineren H. Subungal glomus tümörü: olgu sunumu. 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, syf. 164-5, 21-25 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.
6. Dizen Namdar N, Ergen Dibeklioğlu S, Kıdır M, Korkut Y, Sarıcı G ve Tak H. Tinea kapitis profunda: Beş olgu sunumu. 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, syf. 275-6, 21-25 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.
7. Mehtap Kıdır, Veysel Kıdır, Nazlı Dizen Namdar, Gülben Sarıcı, Hasan Tak, Ayşenur Değer. Job Sendromlu Bir Olgu. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,18-22 Kasım 2015, Ankara, Syf;379.
8. Mehtap Kıdır, Cengiz Koçak, Gülben Sarıcı, Nazlı Dizen Namdar, Hasan Tak. Tatuaj Üzerinde Gelişen Human Papillom Virüsle İlişkili Enflamatuar Lineer Verrüköz Epidermal Nevus Olgusu. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,18-22 Kasım 2015, Ankara, Syf;380.
9. Dizen Namdar N, Kıdır M, Kakşi Altıntaş S, Koçak C, Tak H. Blaschko Cizgileri Dagilimli Lineer Liken Planus: Iki Olgu Sunumu. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,18-22 Kasım 2015, Ankara, Syf;369.
10. Dizen Namdar N, Kıdır M, Kakşi Altıntaş S, Sarıcı G, Koçak C, Tak H. Geç Tanı Konulmuş Bowen Hastalığı. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,18-22 Kasım 2015, Ankara, Syf;130.
11. Sarıcı G, Dizen Namdar N, Kıdır M, Tak H. Parazit Delüzyonu, Olgu Sunumu. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,18-22 Kasım 2015, Ankara, Syf;221.
12. Sarıcı G, Dizen Namdar N, Kıdır M, Tak H. Genital Verrü Tanısıyla Takip Edilen Vulvar Lenfanjioma Sirkumskriptum. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,18-22 Kasım 2015, Ankara, Syf;222.
13. Dizen Namdar N, Kıdır M, Kural E, Sarıcı G, Tak H. Genç Erkek Hastada Bier Lekeleri. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,18-22 Kasım 2015, Ankara, Syf;229.
14. Sarıcı G, Dizen Namdar N, Kıdır M, Tak H. Türk Hamamı Çalışanında Ortaya Çıkan Değişik Lokalizasyonlu Pitted Keratoliz. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,18-22 Kasım 2015, Ankara, Syf;286.
15. Sarıcı G, Akkaş G, Dizen Namdar N, Kıdır M, Tak H. İkinci Dönem sifiliz, Olgu Sunumu. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,18-22 Kasım 2015, Ankara, Syf;288