• İlgi Alanları: Kadın hastalıkları ve doğum
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sağlık Bakanlığı Şişili Etfal Hastanesi
İstanbul Basın Dispanseri
İstanbul İstinye Devlet Hastanesi
 
 

Riskli gebeliklerde biyofizik profil ile değerlendirme 5 adet bilimsel makale