sat─▒r aras─▒

Mekik çekmenin faydalar─▒ formda olmak, farkl─▒ kaslar─▒n─▒ çal─▒┼čt─▒rmak isteyenler için önemlidir. Evde spor yapmak isteyenler taraf─▒ndan tercih edilen, ayn─▒ anda birçok kas─▒n çal─▒┼čmas─▒na imkan tan─▒yan mekik, faydal─▒ bir egzersizdir.

Özellikle s─▒rt geli┼čimi konusunda etkilidir. Kar─▒n kaslar─▒n etkili bir ┼čekilde çal─▒┼čt─▒ran, egzersiz yapmak için spor salonuna gitmeye ya da d─▒┼čar─▒ ç─▒kmaya duyulan ihtiyac─▒ ortadan kald─▒ran mekik, düz bir zeminde yap─▒l─▒r. Mekik çekerken rahats─▒zl─▒k hissetmemek ve belinizi rahat olmas─▒n─▒ sa─člamak için yere spor mat─▒ veya kal─▒n bir havlu serebilirsiniz.

Sa─čl─▒kl─▒ bir ya┼čam düzenine sahip olmak için düzenli olarak spor yapmak gerekir. Fakat spor salonuna gitmek veya d─▒┼čar─▒ ç─▒karak spor yapmak için vakit bulam─▒yor olabilirsiniz.

Bu gibi durumlarda hem egzersizlerinizi ihmal etmemek hem de egzersiz ihtiyac─▒n─▒z─▒ k─▒sa süre içerisinde kar┼č─▒lamak için evde mekik çekebilirsiniz. Kolayl─▒kla gerçekle┼čtirilebilecek ve ekstra bir ekipmana ihtiyaç duymayan mekik, oldukça etkili bir egzersizdir. Ayn─▒ anda birçok kas─▒n çal─▒┼čmas─▒n─▒ sa─člar. 

Mekik çekerken dikkat edilmesi gereken etkenler oldu─čunu söylemek gerekir. E─čer mekik çekerken uzun süreli a─čr─▒ ve ac─▒ ile kar┼č─▒la┼č─▒yorsan─▒z tekrar denemeden önce mutlaka bir uzmana dan─▒┼čmal─▒s─▒n─▒z.

Mekik hareketinin yanl─▒┼č yapmak çe┼čitli kaslar─▒n hasar görmesine ve buna ba─čl─▒ olarak a─čr─▒n─▒n meydana gelmesine yol açabilir. Bu gibi durumlar─▒n olu┼čmas─▒n─▒ engellemek için bir uzmandan yard─▒m alabilirsiniz. Mekik konusunda bir uzmandan yard─▒m almak mekik çekmenin faydalar─▒ konusunda daha etkili bir egzersiz yapabilmenize yard─▒mc─▒d─▒r. 

Mekik Çekmek Faydal─▒ m─▒d─▒r?

Mekik çekmenin faydalar─▒ neredeyse tüm spor otoriteleri taraf─▒ndan kabul edilir ve pek çok sporcu düzenli olarak bu hareketi uygular. Özellikle spora uzun süre vakit ay─▒rmak istemiyor ancak günlük egzersiz ihtiyac─▒n─▒z─▒ kar┼č─▒lamak istiyorsan─▒z mekik sizin için en uygun hareketlerden biridir.

Vücudun tamam─▒n─▒ etkin hale getiren dolay─▒s─▒yla ya─č yak─▒m─▒ konusunda etkili bir egzersiz oldu─ču bilinen mekik, uzman ki┼čilerden amatör sporculara kadar herkes taraf─▒ndan yap─▒labilir. Ço─čunlukla kar─▒n kaslar─▒n─▒ s─▒k─▒┼čmasa dolay─▒s─▒yla daha düz ve kasl─▒ bir kar─▒n bölgesine sahip olunmas─▒ amac─▒yla yap─▒l─▒r.

Buna ba─čl─▒ olarak mekik çekmenin faydalar─▒ ┼ču ┼čekilde özetlenebilir:

  • Mekik çekmek vücudun tamam─▒n─▒n çal─▒┼čmas─▒n─▒ sa─člayarak metabolizman─▒n h─▒z─▒n─▒ art─▒r─▒r. Bu durum özellikle diyet sürecinde olanlara ve kilo vermek isteyenlere önemli bir yard─▒mc─▒d─▒r. 
  • Kar─▒n ve bel kaslar─▒n─▒ h─▒zla çal─▒┼čt─▒rd─▒─č─▒ için bu bölgelerin güçlenmesini sa─člar ve gözle görülür de─či┼čiklikler yarat─▒r. 
  • Kan bas─▒nc─▒n─▒ dengeleme konusunda fayda sa─člayabilir. 
  • Vücudun daha estetik bir görüntü kazanmas─▒na katk─▒da bulunabilir.

Bu gibi faydalar mekik çekmek isteyen ki┼čilerin say─▒s─▒n─▒ artt─▒r─▒yor. Ancak mekik ile gözle görülür de─či┼čiklikler elde etmek istiyorsan─▒z mutlaka düzenli olarak yapman─▒z gerekti─čini söylemek mümkündür.

E─čer hali haz─▒rda bir spor rutininiz varsa ─▒s─▒nma ya da so─čuma a┼čamas─▒na mekik ekleyebilirsiniz. Herhangi bir egzersiz plan─▒n─▒z bulunmuyorsa mekik çekmenin yan─▒ s─▒ra di─čer egzersizler de yaparak düzenli bir egzersiz rutini olu┼čturabilir ve böylelikle k─▒sa süre içerisinde gözle görülür bir fark yaratabilirsiniz.

Evde Nas─▒l Mekik Çekilir, Mekik Çe┼čitleri Nelerdir?

Mekik çekmenin faydalar─▒ nelerdir sorusu için kar─▒n ve s─▒rt kaslar─▒n─▒ çal─▒┼čt─▒rmas─▒ ba┼čl─▒ca söylenebildi─či gibi bu etkileri gösterebilmesi için mekik hareketlerini de do─čru olarak bilmek gerekmektedir.

Bu sayede egzersiz yapmak ve vücudunuzu ┼čekle sokmak için spor salonuna ödeme yapman─▒za ya da vakit ay─▒rman─▒za gerek kalmaz. Evde nas─▒l mekik çekilir sorusuna yan─▒t vermeden önce mekik çe┼čitleri hakk─▒nda bilgi sahibi olmal─▒s─▒n─▒z. Evde uygulayabilece─činiz farkl─▒ mekik çe┼čitleri bulunur.

Bunlardan baz─▒lar─▒:

  • Düz mekik: Mekik denildi─činde akla gelen ilk çe┼čit düz mekiktir. Zemin üzerine pilates mat─▒ kullanarak gerçekle┼čtirilebilecek bu mekik çe┼čidi, s─▒rt üstü uzand─▒ktan sonra ayak tabanlar─▒ yerde olmal─▒d─▒r. Ard─▒ndan dizleri k─▒rmadan ellerin iki kula─č─▒n─▒ yan─▒na getirilmesini gerekir. Daha sonra kar─▒n bölgesini s─▒karak üst vücudunuzu kald─▒rmal─▒, oturur pozisyona gelmelisiniz. 
  • Yan mekik: Özellikle yan bölgelerde meydana gelen ya─članmadan rahats─▒z olanlar─▒n tercih etmesi gereken bir mekik türü olan yan mekik, iç ve d─▒┼č kar─▒n kaslar─▒na odaklan─▒r. Zeminde sa─č tarafa do─čru uzan─▒p dizleri büktükten sonra sa─č kolu zeminden d─▒┼čar─▒ do─čru uzatmak gerekir. Sa─č ve sol olmak üzere iki farkl─▒ ┼čekilde yap─▒labilir.
  • Yar─▒m mekik: Yaln─▒zca kar─▒n kaslar─▒na odaklanan yan mekik, düz mekik pozisyonu ald─▒ktan sonra yar─▒m ┼čekilde yap─▒lmal─▒d─▒r. Eller kulaklar─▒n yan─▒nda olabilece─či gibi çapraz olarak gö─čüs üzerine de yerle┼čtirilebilir. Vücudu tam olarak kald─▒rmak yerine yar─▒m kald─▒rmak gerekir.

Mekik Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Mekik çekmek pek çok aç─▒dan faydal─▒d─▒r. Vücuttaki farkl─▒ kaslar─▒n ayn─▒ anda çal─▒┼čmas─▒n─▒ sa─člar. Etkili bir egzersiz oldu─ču bilinir. Özellikle profesyonel sporcular taraf─▒ndan en sevilen egzersizlerden biridir. Ancak mekik çekerken dikkat edilmesi gereken baz─▒ etkenler oldu─čunu bilmelisiniz. 

Mekik çekmeye haz─▒r pozisyona gelmek için s─▒rt üstü uzand─▒ktan sonra dizleriniz, 90 derecelik aç─▒ ile k─▒rman─▒z gerekir. Aksi taktirde bel bölgesine daha yo─čun bir a─č─▒rl─▒k binece─či için sonras─▒nda bel a─čr─▒lar─▒ ile kar┼č─▒la┼čabilirsiniz. Ayak tabanlar─▒n─▒z─▒n tamamen zemine temas etmesi önemlidir. Dizlerinizin kalça hizas─▒nda aç─▒k olmas─▒ en önemli detaylardan biridir. 

Mekik çekerken ellerinizi ba┼č─▒n─▒za koymal─▒ fakat parmaklar─▒n─▒z─▒ birbirinize geçirmekten uzak durmal─▒s─▒n─▒z. Aksi taktirde güç boyun bölgenizde olaca─č─▒ için bu bölgede hassasiyet veya a─čr─▒ hissedebilirsiniz. Bununla birlikte mekik çekerken kulland─▒─č─▒n─▒z zemine bir pilates mat─▒ veya kal─▒n bir hal─▒ sermelisiniz. Sert zeminde mekik çekmek bel ve s─▒rt a─čr─▒lar─▒na yol açabilir. 

Mekik Çekmenin Yan Etkileri Var m─▒d─▒r?

Mekik çekmenin faydalar─▒ nelerdir sorusu sonras─▒nda olas─▒ zararlar─▒n─▒n da üstünde durulmas─▒ gerekir. Uzun y─▒llard─▒r profesyonel sporcular da dahil olmak üzere herkesin egzersiz plan─▒ için uygun olan mekik, çok say─▒da fayda sa─člar. Fakat bu a┼čamada özellikle yanl─▒┼č yap─▒lan meki─čin çe┼čitli problemler ve yan etkilere neden olabilece─či söylenebilir. 

Özellikle sert bir zeminde mekik çekmek bel ve s─▒rt a─čr─▒lar─▒na, mekik çekerken a─č─▒rl─▒─č─▒ boyna vermek ise boyun a─čr─▒lar─▒na yol açabilir. Bununla birlikte mekik çekmeyi engelleyecek fiziksel bir rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒z varsa veya yak─▒n zamanda estetik bir operasyon geçirdiyseniz bu gibi egzersizlerden uzak durmal─▒s─▒n─▒z. Olas─▒ bir cerrahi müdahale sonras─▒ ne zaman egzersiz yapabilece─činiz ile ilgili mutlaka uzmandan bilgi almal─▒s─▒n─▒z.

S─▒k Sorulan Sorular

Kimler mekik çekmekten uzak durmal─▒d─▒r?

E─čer bel a─čr─▒s─▒ veya bel f─▒t─▒─č─▒ gibi genellikle bu bölgede meydana gelen a─čr─▒lara yol açan bir rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒z bulunuyorsa mekik çekmekten uzak durmal─▒s─▒n─▒z.

Ayn─▒ zamanda yak─▒n süre içerisinde herhangi bir estetik operasyon veya cerrahi müdahale geçirdiyseniz, belirli bir süre boyunca mekik çekmek gibi egzersizleri yapmamal─▒s─▒n─▒z. Mekik çektikten sonra istenmeyen a─čr─▒lar ya da semptomlar ile kar┼č─▒la┼č─▒yorsan─▒z yeniden denemeden önce bir uzmana dan─▒┼čmaya özen göstermelisiniz. 

Bel f─▒t─▒─č─▒ olanlar mekik çekebilir mi?

Mekik çekmenin faydalar─▒ ve zararlar─▒ hakk─▒nda bilgi sahibi olmak daha bilinçli bir sporcu haline gelmeniz konusunda önemlidir. Aktif bir ya┼čam tarz─▒ daha sa─čl─▒kl─▒ olman─▒za katk─▒ sa─člar. Bununla birlikte mekik gibi egzersizler evde kolayl─▒kla yap─▒labilir. Ancak bu durum mekik egzersizinin herkes için uygun oldu─čunu göstermez.

Özellikle bel f─▒t─▒─č─▒ gibi problemler ya┼čayan ki┼čilerin mekik gibi egzersizlerden uzak durmas─▒ önerilir. Bu gibi egzersizler bel bölgesine a─č─▒rl─▒k bindirdi─či için kontrollü bir ┼čekilde egzersiz yapman─▒z─▒ engeller ve daha yo─čun a─čr─▒lar ya┼čaman─▒za yol açabilir. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Bahtiyar Demiralp
Ortopedi ve Travmatoloji
Medical Park Medical Park Antalya
500

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.