Uzm. Dr. Melek Karaçam

  • Uzmanlık Alanları: İnme, Felç, Serebrovasküler hastalıklar, Beyin damar hastalıkları, Migren, Başağrısı, Parkinson, Alzheimer, Bunama, Botulinum toksin uygulamaları
Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi - Nöroloji - Uzmanlık
 
Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Case Report: Kleptomania and Other Psychiatric Symptoms After Carbon Monoxide İntoxication. E. Gürlek Yüksel, E. Oryal Taşkın, G. Yılmaz Ovalı, M. Karaçam, A. Esen DanacıI, Turkish Journal of Psychiatry 2007;18(1)
2.Alzheimer ve Vasküler Demanslı Hastalarda Chlamydophila pneumonaie Seroprevalansı, T. Ecemiş, H. Mavioğlu,N. Özkütük,S. Akçalı,M. Karaçam,T. Şanlıdağ, Journal of Neurological Sciences [Turkish] 27:(4) 25; 400-406, 2010 (Araştırma yazısı)
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Nöropatik ağrı .D Selçuki, M Karaçam ,Hipokrat Lökomotor. 2006 Cilt 6, sayı 39
2. İnme sonrası gelişen spastisite Tedavisinde Botulinum Toksin A İntramuskuler enjeksiyonu Etkinliği, M.Karaçam, D. Selçuki, Turk Norol Derg 2010;16:133-140 (Özgün araştırma yazısı)
3. Başağrısında Yaşam Kalitesi ve Ölçümü. Erdemoğlu Ali Kemal, Mayda Domaç Füsun, Karaçam Melek Turkısh Journal of Neurology, 2014 ;20(1), 53-56.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
"Frontal Epilepsi? Parasomni? Olgu sunumu" Karaçam M. , Yılmaz H. (7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi. ) 25-29 Ekim 2006, Bodrum, P26, sayfa126, (2006) (Sözel sunu)
" İzole Santral Sinir Sistemi Vasküliti Olan Bir Olgu Sunumu "Karaçam M. ( 40. Ulusal Nöroloji Kongresi) (Poster sunumu)