Uzm. Dr.Melek Koç

  • İlgi Alanları
  • Botox uygulamaları
  • PRP Mezoterapi
  • Lazer tedavisi
  • Saç hastalıkları
  • Akne psoriasis ürtiker
  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  • Deri kanserleri dermoskopik takibi tedavisi
  • Tüm vücut benleri dermoskopik takibi

Eğitim ve Uzmanlık
1990 Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Bursa
1999-2002 Dermatoloji Asistanlığı, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Bezmialem Vaide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği
2002-2012 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği
2012-2017 FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji
2017-2019 Başkent Üniversitesi Dermatoloji
2019-2021 Özel Medivia Hospital Dermatoloji
2022-2023 Özel Ataşehir Medicana

Kurs ve Sertifikalar
3. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri 2005 Epilasyon, Pigmentasyon Ve Non-Ablatif Pulsed Light Laser Kursu
2. Ege Dermatoloji Günleri  2006 Dermatokozmotoloji Kursu
Deri Ve Zührevi Hastalıkları Derneği 2006 İstanbul Dermoskopi Kursu
4. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri 2007 Mezoterapi Kursu
Dermatology 2007 Spring Symposıum Course Of Trichology 2007 İstanbul
3. Interactıve Traınıng Dermoscopy And Computer Dermoscopy Course 2008
23. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2010 Dermatokozmetoloji Kursu
6. Ege Dermatoloji Günleri 2011 Kozmotoloji, Dermoskopi, Dermatopatoloji Kursu  Allerji Kursu
6. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri 2011 Lazer, Peeling ve Roller Kursları
XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Uygulamalı Dermatokozmetoloji Kursu Gaziantep 2012
7. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri 2013 Lazer, Dolgu, Botoks, Mezoterapi, Prp Uygulamalı Kursları
VIII. Dermatoloji ve Dermatopatoloji Grubu Sempozyumu Dermoscopy Crash Course  Ankara 2015
Türk Dermatoloji Derneği Dusek 2015 “Her Yönüyle Saç Kursu “
8. A’dan Z’ye Dermokozmotik Uygulamalar Kursu 2016
4. Psöriasis Okulu 2016 İstanbul
9. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri 2017 Lazer, Dolgu, Botoks, Mezoterapi, Prp ve Altın İğneli Rf Uygulamalı Kursları
10. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri 2019 Lazer, Dolgu, Botoks, Mezoterapi, Prp Uygulamalı Kursları
6. Pediyaktik Dermatoloji Kursu 2019 İstanbul
10.Uludağ Dermatoloji Günleri 2019 Botulinum Toksin Uygulamaları kursu
11. Certificate mesohyal NCTC eğitimi 2023

Mesleki Üyelikler
International Dermoscopy Society
Türk Dermatoloji Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
İstanbul Tabip Odası

Ödüller
Türkiye Klinikleri Ulusal Dermatoloji Yarışması: Dördüncülük

Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Vulvar pruritus caused by syringoma of the vulva.Kavala M, Can B, Zindanci I, Kocatürk E, Türkoğlu Z, Büyükbabani N, Koç M.Int J Dermatol. 2008 Aug;47(8):831-2.

2.       Reticulate acropigmentation of Kitamura: Report of a familial case.Kocatürk E, Kavala M, Zindanci I, Zemheri E, Koç M, Sarigül S.Dermatology Online Journal 2008; 14 (8).

3.       Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal type. Zindanci I, Demirkesen C, Kavala M, Koc M, Kocaturk E, Sudogan S, Can B.Eur J Dermatol. 2008 Sep-Oct;18(5):604-5.

4.       Multiple warty dyskeratomas on the scalp.Koç M, Kavala M, Kocatürk E, Mete O, Can B, Zindanci I, Atkas S.Dermatol Online J. 2009 Feb 15;15(2):8.

5.       Periumbilical perforating pseudoxanthoma elasticum.Kocatürk E, Kavala M, Zindanci I, Koç M. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2009 May-Jun;75(3):329.

6.       An unusual vascular tumor: verrucous hemangioma. Koc M, Kavala M, Kocatürk E, Zemheri E, Zindanci I, Sudogan S, Kural E.Dermatol Online J 2009 Nov 15;15(11):7.

7.      Comorbidity of mefv gene mutation and Henoch-Schoenlein purpura.Turkoglu Z, Kavala M, Can B, Südoğan S, Zindancı İ, Koc M. Eur J Pediat Dermatol 2009 19;207-210.

8.      Cutaneous CD4+/CD56 hematodermic neoplasm. Zindanci I, Kavala M, Buyukbabani N, Kocaturk E, Koc M. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2010 Nov-Dec;76(6):72

9.      Desmoplastic Spitz Naevus Can Be Mistaken for Desmoplastic Malignant Melanoma and  Dermatofibroma.Koc MK, Sudogan S, Kavala M, Kocaturk E, Büyükbabani N, Altintas  S. Acta Derm Venereol. 2011 Jan;91(1): 74-5

10.   Generalized eruptive histiocytoma in a 12-year-old boy. Can B, Zindancı I, Kavala M, Kocaturk E, Turkoglu Z., Koç M., Zemheri E. Eur. J. Pediat. Dermatol. 21, 157-159, 2011.

11.   Primary cutaneous follicle center lymphoma responsive to interferon alfa-2a. Kavala M,Zindanci I,Sudogan S, Can B,Turkoglu Z, Kocaturk E, Koc M, Buyukbabani N. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2011 Nov-Dec;77(6):729.

12.  Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis. Zindancı I, Albayrak O, Kavala M, Kocaturk E, Can B, Sudogan S, Koç M. ScientificWorldJournal. 2012; 312463.

13.  Autologous whole blood and autologous serum injections are equally effective as placebo injections in reducing disease activity in patients with chronic spontaneous urticaria: a placebo controlled, randomized, single-blind study. Kocatürk E , Aktaş S, Türkoğlu Z, Kavala M, Zindanci I, Koc M, Can B, Südoğan S.  Dermatolog Treat. 2012 Dec;23(6):465-71.

14.   İnterdigital Bowen’s Disease An Usual Localization and Literatur Review. Kavala M, Can B, Türkoğlu Z, Koç M, Sudoğan S.  J Clin Case Rep 2013 , Vol 3 ,Issue 2, 248

15.        Clinicopathological evaluation and outcome of mycosis fungoides.Zindancı I, Kavala M, Zemheri     E, Kocatürk E , Can B, Türkoğlu Z, Koç M. Science Journal of Clinical Medicine 2014;3(4):65-69.

16.        Purpura annularis telangiectodes of Majocchi: an atypical presentation. Mansur, AT; Koc Kesir M, Ramadan S . European journal of dermatology 2019 ;29: 546-547

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

1. P.Gülcan, M. Koç, F. Baran. Eritrokeratodermi variabilis.Okmeydanı Tıp dergisi 2003;3;48-51.

2. M Koç, N Onsun, Y Kural, F Oğuz. Bazal hücreli karsinom hastalarında HLA antijenleri. Türkderm; 2005;4:281-285.

3. Koç M, Zindancı İ, Can B, Kavala M. Diş Gelişim Anomalilerine Eşlik Eden Palmoplantar Hiperkeratoz. Sendrom 2005;17(11):88-89.

4. M. Koç, İ. Zindancı, E.Kocatürk, B. Can. Gövdede yaygın gri lekeler

   Sendrom 2005;17(8):103-105.

5. Zindancı İ, Koç MK ,Can B, Beyhan S . Lupus miliaris disseminatus fasiei

   Lepra mecmuası 2005; 36: 144-149.

6. P. Gülcan, M. Koç, F. Baran, C. Kocabaşoğlu, A. Mudun. Göz Bulguları ile Birliktelik Gösteren ve Siklofosfamid Tedavisine Yanıt Veren Bir Papüler Müsinoz Olgusu. Türkderm;2006;40: 88-92

7. Zindancı İ, Kocatürk E, Koç M, Büyükbabani N, Kavala M. Dar Band UVB Tedavisine Yanıt Veren Bifazik Amiloidoz. Turkiye Klinikleri; 2006; 16:76-80.

8. Can B, Kavala M, Türkoğlu Z, Koç M, Altıntaş S: Paget hastalığı. Göztepe Tıp Dergisi 2006; 21(4):195-196,

9. M. Koç, İ. Zindancı, Z. Türkoğlu, B. Can, M. Kavala, S. Südoğan, E. Zemheri. Tedaviye Dirençli Bir Pemfigoid Gestasyones Olgusunun İntravenöz İmmünglobulin İle Tedavisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2007; 21(1):56-58,

10. Zindancı İ, Kavala M, Zemheri E, Koç M, Türkoğlu Z, Can B, Kocatürk E: Vücutta yaygın koyu renkli plaklar. Sendrom 2007;19(4): 75-77.

11. Z. Türkoğlu, M. Kavala, E. Kocatürk, İ. Zindancı, B. Can, M.K. Koç. Pilomatriksoma Göztepe Tıp Dergisi 2007;21(2):77-78.

12. Kocatürk, E, Kavala M, Zindancı İ, Türkoğlu Z, Koç M, Beyhan S. Faktör V leiden mutasyonuna bağlı bacak ülserleri. Göztepe Tıp Dergisi, 2007,22(4):153-155.

13. Zindancı İ, Kavala M, Can B, Kocatürk E, Zemheri E, Koç M, Türkoğlu Z. Juvenil Ksantogranülom: Üç Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008, 28:576-579.

14. Kocatürk Göncü E, Türkoğlu Z, Kavala M, Kesir Koç M, Zemheri E, Çelik S. Dispne Ve Nekrotik Döküntüyle Ortaya Çıkan Akut Myelositik Lösemi. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2008, 18:131-133.

15-. Can B, Zindancı İ, Kavala M, Koç M, Bayraktaroğlu Y. Mavi-gri diskolorasyon ve artropati:Bir alkoptonüri olgusu. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008;28(5):769-772

16. Zindancı İ, Yazar FK, Zemheri E, Koç M, Can B, Türkoğlu Z, Kocatürk E, Kavala M. Multipl familyal trikoepitelyoma. Göztepe Tıp Dergisi, 2008,23(4):158-160

17. Kesir Koç M, Kocatürk Göncü E, Türkoğlu Z, Kavala M, Zemheri E, Zindancı İ. Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom: O’Brien’in aktinik granüloması. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2008;18(4):246-8.

18- Zemheri E, Koç M, Zindancı İ. Berrak Hücreli Akantom: Iki Olgu Sunumu.

Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008, 28:584-587.

19- Can B, Zindancı İ, Südoğan S, Koç M, Türkoğlu Z, Kavala. Benign simetrik lipomatozis . M. Göztepe Tıp Dergisi 2008;23(3):93-94

20. Zindancı İ, Kavala M, Zemheri E, Kocatürk E, Südoğan S, Koç M , Can B, Türkoğlu Z. An Unusual Soft Tissue Tumor: Dermatofibrosarcoma Protuberans: Differential Diagnosis

Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(1):285-7

21. Kavala M, Yavuz D, Zindancı İ, Kocatürk E, Can B, Südoğan S, Koç M, Türkoğlu Z. Psöriyazis vulgarisli hastalarda mikroalbüminüri varlığı ile subklinik böbrek tutulumunun araştırılması. Göztepe Tıp Dergisi 25(1):25-28, 2010

22. Can B, Kavala M, Zindancı İ, Kocatürk E, Koç M. Gianotti-crosti sendromu.  Göztepe Tıp Dergisi 25(3):135-137, 2010

23. Kavala M, Bayraktaroğlu Y, Türkoğlu Z, Can B, Acar Ş, Südoğan S, Koç M, Zindancı İ Psoriasis vulgarisli hastalarda serum leptim düzeyleri, BMI ve hastalık şiddeti ile ilişkisi. Göztepe Tıp Dergisi 25(3):111-115, 2010

 

Uluslararası kongrelerde sunulan posterler ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.Zindancı İ, Kocatürk E, Koç M, Büyükbabani N, Kavala M: A case of biphasic amyloidosis: response to narrow band UVB. 16.EADV Kongresi 16-20 Mayıs 2007,Viyana.

2. Can B, Kavala M, Büyükbabani N, Türkoğlu Z, Koç M: Two cases with multiple mucosal neuromas. 16.EADV Kongresi 16-20 Mayıs 2007,Viyana

3. Zindancı İ, Kavala M, Demirkesen C, Südoğan S, Kocatürk E, Koç M,Altıntaş S: Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal type: a case report. 16.EADV Kongresi 16-20 Mayıs 2007,Viyana

4. An uncommon soft tissue tumour: Dermatofibrosarcoma protuberans.

Zindanci I, Kavala M, Zemheri E, Kocaturk E, Sudogan Sibel, Koc M, Can B, Turkoglu Z. 5. EADV Spirng Symposium, 22-25 May, 2008, Istanbul, Turkey

5- Clearance Of Disseminated Granuloma Annulare With Narrow Band UVB.

Zindanci I, Kavala M,Kocaturk E,Can Burce,Zemheri E, Koc M, Turkoglu Z,Beyhan S . 5. EADV Spirng Symposium, 22-25 May, 2008, Istanbul, Turkey

6-Narrowband UVB Treatment of Pigmented Lichenoid Dermatitis: a case report. Kocaturk E, Kavala M, Zindanci I, Can B, Koc M, Zemheri E, Altintas S . 5. EADV Spirng Symposium, 22-25 May, 2008, Istanbul, Turkey

7- A Case of Systematized Verrucous Epidermal Nevus : Succesful Treatment With Acitretin. Kocatürk E, Kavala M, Zemheri E, Turkoglu Z, Can B, Koc M

5. EADV Spirng Symposium, 22-25 May, 2008, Istanbul, Turkey

8- Gıanottı-Crostı Syndrome Caused By Epsteın-Barr Vırus Infectıon

Can B, Kavala M, Zindancı İ, Kocatürk E, Koc M, Akkiz S. 9th Congress of the European Society for Pediatric Dermatology, 15-17, May, 2008, Athen, Greece

 

9-Cutaneous CD4+/ CD56 Hematodermic Neoplasm:A Case Report

Zindanci I, Kavala M, Koc M, Turkoglu Z, Sudogan S, Can B, Kocaturk E.

10th International Congress of Dermatology, 20-24 may 2009, Prague, Czech Republic

 

10- Cutaneous Metastasis Of Invasive Ductal Carcinoma Of The Breast

Can B, Kavala M,Turkoğlu Z,Zindancı I,Zemheri E, Koç M, Kural E.10th International Congress of Dermatology, 20-24 may 2009, Prague, Czech Republic

 

11- Xanthoma Disseminatum in an Infant: A Case Report.

Can B, Kavala M,Turkoğlu Z,Zindancı I,Zemheri E, Koç M, Kural E

10th International Congress of Dermatology, 20-24 may 2009, Prague, Czech Republic

 

12-Darıer Dısease And Pemphıgus Vulgarıs In The Same Patıent

Kavala M, Sudogan S, Turkoglu Z, Kocaturk E, Can B, Koc M, Zindanci I

10th International Congress of Dermatology, 20-24 may 2009, Prague, Czech Republic

 

13-MEFV Gene Mutatıon In Henoch-Schönleın Purpura: A Case Report

Turkoglu Z, Kavala M, Kocaturk E, Sudogan S., Can B., Zindanci I., Koc M.

10. International Congress of Dermatology, 20-24 may 2009, Prague, Czech Republic

 

14- Condyloma Accumınata Lıke Hypertrophıc Lıchen Planus

Zindanci I, Kavala M, Zenginkinet T, Can B, Kocaturk E, Altintas S, Turkoglu Z, Koc M

10. International Congress of Dermatology, 20-24 may 2009, Prague, Czech Republic

 

15- Dıscrete Type Localızed Papular Musınosıs. A Case Report

Zindanci I, Kavala M, Zemheri E, Altintas S, Kocaturk E, Can B,Turkoglu Z, Koc M.

10. International Congress of Dermatology, 20-24 may 2009, Prague, Czech Republic

 

16-Relapsing Polycondritis: A Case report

Kocaturk, Kavala M, Koc M, Zindanci I, Gucluer B, Sudogan S

6th. EADV Spring Symposium, 23-26 April, 2009, Bucharest, Romania

 

17-Generalized Eruptif Histiocytoma. A pediatric case

Can B, Zindanci I, Kavala M, Kocaturk E, Koc M, Zemheri E

6th. EADV Spring Symposium, 23-26 April, 2009, Bucharest, Romania

 

18- Primary Cutaneous Follicle Center Lymphoma Responsive to Interpheron-α 2a

Kavala M, Zindancı İ, Südoğan S, Can B, Türkoğlu Z,Kocatürk , Koç M, Büyükbabani N

18th. Congress of the EADV 7-11 October 2009, Berlin, Germany

 

19- Fibrosarcoma arising from burn scar: A case report

Zindancı İ, Zemheri E, Kavala , Koç M , Can B, Kocaturk E, Turkoğlu Z, Sudogan S

Congress of the EADV 7-11 October 2009, Berlin, Germany

 

20- Skin And Nail Hyperpigmentation And New Nevus Development Associated With Hydroxyurea Sudogan GS, Kavala M, Kocaturk E, Zındancı I, Koc M, Can B

Congress of the EADV 7-11 October 2009, Berlin, Germany

 

21- An unusual vascular tumour: Verrucous hemangioma

Koc M, Kavala M, Zemheri , Zindancı , Can B, Kocaturk E, Sudogan S, Kural E

Congress of the EADV 7-11 October 2009, Berlin, Germany

 

22-Familial medial telangiectatic nevus: A case report of angel's kiss

Z. Türkoglu, B. Can, M. Kavala, Ö. Türkoglu, S. Aktas, M. Koc

Congress of the EADV 7-11 October 2009, Berlin, Germany

 

23- Kavala M, Can B, Turkoglu Z, Koç M, Sudogan S, Buyukbabani N

Multiple Bowen’s disease in the web-spaces of the feet. 19 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, 6-10 October 2010,Gothenburg, Sweden

 

24- Sudogan S, Kavala M, Kocaturk E, Zindanci I, Can B, Turkoglu Z, Koç M,Oman B

A case of nonsexule Bowenoid papulosis. 8 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology,14-17 April 2011,Carlsbad , Czech Republic

 

25- Turkoglu Z, Kavala M, Oman B, Can B, Zindanci I, Sudogan S, Koç M, Kocaturk E

Effect of zinc supplemantation on refractory terbinafin-induced taste loss: A case report

8 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology,14-17 April 2011, Carlsbad , Czech Republic

 

26- A question for the diagnosis of targetoid hemosiderotic hemangioma: Answer with two cases. Turkoglu Z, Sudogan S, Kavala M, Zindanci I, Can B, Oman B, Koç M, Topaloğlu F.

8 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology,14-17 April 2011, Carlsbad , Czech Republic

 

27. Turkoglu Z, Kavala M, Can B, Tamer G, Zindanci I, Akyer E, Koç M

Autologous serum skin test as an early marker of mast cell sensitization in Hashimoto’s throiditis: A prospective study between skin autoreactivity and thyroid autoimmunity in patients without urticaria. 20 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology,20-24 oct. 2011, Lisbon, portugal

 

28- Turkoglu Z, Kavala M, Can B, Zindanci I, Sudogan S, Koç M

Gorlin-Goltz Syndrome:A case report. 20 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology,20-24 oct. 2011, Lisbon, portugal

 

29- Zindanci I, Kavala M, Can B, Turkoglu Z, Kocaturk E, Sudogan S, Koç M

Skin metastases from nasopharyngeal carcinoma.

20 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology,20-24 oct. 2011, Lisbon, portugal

 

30- Zindanci I, Kavala M, Zorlu T, Can B, Turkoglu Z, Kocaturk E, Sudogan S, Koç M, Ulucay V. Evaluation of serum Pentraxin 3 levels and alteration with narrowband UVB treatment in patients with psoriasis vulgaris. 20 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology,20-24 oct. 2011, Lisbon, portugal

 

Ulusal kongrelerde sunulan poster bildirileri


1. P.Gülcan, A.Banaz,E. Mercan, F.Uslu, M.Koç, M.T. Şam,F. Baran. Konjonktiva Mukozasına Lokalize bir Lupus Vulgaris Olgusu. 18. Ulusal Dermatoloji Kongresi 26 eylül-1 ekim 2000, Antalya

 

   2. B.Can, E. Kocatürk, Z. Türkoğlu, M. Koç. Büllöz Pemfigoide Eşlik Eden Transizyel Hücreli Karsinom Olgusu. II. Ege Dermatoloji Günleri 15-18 mayıs 2006, Fethiye

 

3. Kavala M, Türkoğlu Z, Kocatürk E, Zindancı İ, Can B, M. Koç. Pilomatriksoma. 21. Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-10 eylül 2006, Antalya.

 

4. Koç M, Kocatürk E, Türkoğlu Z , Kavala M, Can B, Zemheri E: Anüler dev hücreli elastolitik granulom. Dermatoloji 2007 Bahar Sempozyumu 18-20 Nisan 2007, İstanbul

 

5.Can B, Zindancı İ, Kavala M, Koç M, Bayraktaroğlu Y: Mavi-gri diskolorasyon ve artropati: bir alkaptonüri olgusu. Dermatoloji 2007 Bahar Sempozyumu 18-20 Nisan 2007, İstanbul

 

6. Koç M, Kavala M, Kocatürk E, Can B, Özgür M, Aktaş S. Saçlı deride verrüköz papüller: Warty Diskeratoma. Lütfü Tat Dermatoloji Günleri 6-10 Kasım 2007, Ankara.

 

7. Koç M, Kocatürk E, Can B, Türkoğlu Z, Kavala M, Büyükbabani N. Lokalize Multipl Porokeratozis: Olgu Sunumu. Lütfü Tat Dermatoloji Günleri 6-10 Kasım 2007, Ankara.

 

8.Zindancı İ, Yazar F, Koç M, zemheri E, Can B, Türkoğlu Z, Altıntaş S. Multipl Familyal trikoepitelyoma. Lütfü Tat Dermatoloji Günleri 6-10 Kasım 2007, Ankara.

 

9.Kocatürk E, Koç M, Zindancı İ, Türkoğlu Z, Südoğan S. Nadir Görülen bir Olgu: Sarkoidoza Bağlı Skatrisyel Alopesi.Lütfü Tat Dermatoloji Günleri 6-10 Kasım 2007, Ankara.

 

    10.Can B, Zindancı İ, Südoğan S, Koç M, Türkoğlu Z, Kavala M. Benign simetrik lipomatozisli bir olgu. III.Ege Dermatoloji Günleri 2-6 Mayıs 2007,Kıbrıs

 

    11. Kocatürk E, Türkoğlu Z, Zindancı İ, Südoğan S, Koç M, Kavala M: Erken dönem post-zonal granulom:olgu sunumu. III.Ege Dermatoloji Günleri 2-6 Mayıs 2007,Kıbrıs

 

12. Dermal Mucinoses, A Clinicopathological Study. E. Zemheri, T. Zenginkinet, İ. Zindancı, M. Koç. 17. Ulusal Patoloji Kongresi. 8-13 Eylül 2007, İstanbul

 

13- ’Dicrete tip’’ lokalize papüler müsinöz olgusu.

  Zindancı İ, Koç M, Zemheri E, Südoğan S, Can B, Kocatürk E, Namdar N. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi , 14-18 Ekim, 2008, Konya

 

14- CD4+/CD56+ hematodermik neoplazm: Olgu sunumu .

 Zindancı İ, Kavala M, Koç M, Türkoğlu Z, Südoğan S. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi , 14-18 Ekim,   2008, Konya

 

15- Tekrarlayan polikondrit : Olgu sunumu.

Kocatürk E , Kavala M, Koç M , Zindancı İ,Südoğan S. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi , 14-18 Ekim, 2008, Konya

 

16- Memenin invaziv duktal karsinomuna bağlı kutane metastaz. Can B, Türkoğlu Z, Koç M, Zindancı İ, Kural E, Zemheri E. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi , 14-18 Ekim, 2008, Konya

 

17-En Coup de Sabre: Bir Olgu Sunumu. Can B, Türkoğlu Z, Zindancı İ, Koç M, Zemheri E. III. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 4-8 Haziran 2008, Trabzon

 

18- Generalize Erüptif Histiositom. Can B, Zindancı İ, Kocatürk E, Koç M, Zemheri E

III. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 4-8 Haziran 2008, Trabzon

 

19- Gianotti-Crosti Sendromu :Olgu sunumu.

Can B, Kavala M, Zindancı İ, Kocatürk E, Koç M

III. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 4-8 Haziran 2008, Trabzon

 

20- Granülomatöz Rozasea: Olgu sunumu

Turkoglu Z, Can B, Kavala M, Zindanci I, Koç M

Dermatoloji Bahar Simpozyumu 14-17 Nisan 2009, İstanbul

 

21- Mikozis Fungoides:57 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi

Zindancı İ, Kavala M, Zemheri E, Kocatürk E, Can B, Türkoğlu Z,Koç M, Südoğan S

Dermatoloji Bahar Simpozyumu 14-17 Nisan 2009, İstanbul

 

22- Yanık Skarı Üzerinde Gelişen Fibrosarkom : Olgu sunumu

Zindancı İ, Zemheri E, Kavala M, Koç M, Can B, Kocatürk E, Türkoğlu Z

Dermatoloji Bahar Simpozyumu 14-17 Nisan 2009, İstanbul

 

23- Desmoplastik Malin Melanom ve Dermatofibromdan Ayrılması Gereken Bir Tanı: Spitz Nevüs

Koç Kesir Koç M, Südoğan S, Kavala M, Büyükbabani N, Haspolat Y, Altuntaş S

Dermatoloji Bahar Simpozyumu 14-17 Nisan 2009, İstanbul

 

24-İnterferon alfa 2A ile tedavi edilen primer kutanöz folikül merkez hücreli lenfoma.

Kavala M, Zindancı İ, Südoğan S, Can B, Türkoğlu Z, Kocatürk E, Koç M, Büyükbabani N.

Prof. Dr. XIX. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 kasım 2009, Ankara

 

25-Ailesel medial telenjiektazik nevüs(melek öpücüğü):olgu sunumu. Türkoğlu Z, Can B, Kavala M, Koç M, Südoğan S ,Zindancı İ, Aktaş S. Prof. Dr. XIX. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 kasım 2009, Ankara

 

26- Hidroksiüre ile deri ve tırnaklarda hiperpigmentasyon ve yeni nevus gelişimi. Südoğan S, Kavala M, Koç M, Zindancı İ, Kocatürk E ,Türkoğlu Z, Can B. XIX. Prof. Dr. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 kasım 2009, Ankara

 

27- Nadir vasküler bir tümör: Verrüköz Hemanjiom. Koç M, Kavala M, Zemheri E, Zindancı İ, Can B, Kocatürk E, Südoğan S,Kural E. XIX. Prof. Dr. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 kasım 2009, Ankara

 

28- Psoriasis vulgarisli hastalarda serum leptin düzeyleri, BMI ve Hastalık şiddeti ile İlişkisi

Kavala M, Bayraktaroğlu Yasin , Türkoğlu Z , Can B, Acar Ş, Südoğan S , Koç M. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 Kasım 2009,Ankara

 

29- Kronik ürtikerde otolog tam kan ve otolog serum tedavisi: Plasebo kontrollü,randomize,tek kör çalışma. Kocatürk E, Aktaş S, Türkoğlu Z, Kavala M, Koç M.

XXIII. Ulusal dermatoloji kongresi 19-23 ekim 2010, Antalya

 

30- İnterdiğital multıpl bowen hastalığı olgusu. Kavala M, Can B, Türkoğlu Z, Koç M, Südoğan S. XXIII. Ulusal dermatoloji kongresi 19-23 ekim 2010, Antalya

 

31. Nonseksüel yolla oluşan bowenoid papuloz olgusu. Südoğan S, Kavala M, Kocatürk E, Zindancı İ, Can B,Türkoğlu Z, Koç M. XXIII. Ulusal dermatoloji kongresi 19-23 ekim 2010, Antalya

 

32-Terbinafine bağlı dirençli tad kaybı tedavisinde oral çinko desteğinin etkinliği: olgu sunumu. Turkoglu Z, Can B, Kavala M, Zindanci I, Onam B, Koç M.

6. Ege Dermatoloji Günleri 4-8 mayıs 2011, Muğla

 

33- Hobnail Hemanjiom : iki olguda dermoskopi ve histopatolojinin tanısal karşılaştırması.

Turkoglu Z, Südoğan S, Kavala M, Koç M ,Can B, Zindanci I, Onam B, Topaloğlu F

6. Ege Dermatoloji Günleri 4-8 mayıs 2011, Muğla

 

Yurt İçi Sözlü Bildiriler

1- Mikozis Fungoides:57 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi

Zindancı İ, Kavala M, Zemheri E, Kocatürk E, Can B, Türkoğlu Z,Koç M, Südoğan S

Dermatoloji Bahar Simpozyumu 14-17 Nisan 2009, İstanbul

 

2-Psoriasis vulgarisli hastalarda serum leptin düzeyleri, BMI ve Hastalık şiddeti ile İlişkisi

Kavala M, Bayraktaroğlu Yasin , Türkoğlu Z , Can B, Acar Ş, Südoğan S , Koç M. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 Kasım 2009,Ankara

 

3- Psöriasis Vulgarisli Hastalarda İdrarda Mikroalbüminüri Varlığı İle Subklinik Olarak Böbrek Tutulumunun Araştırılması

Kavala M, Yavuz D ,Zindancı İ, , Kocatürk E, Can B Sudogan S, Koc M

Dermatoloji Bahar Simpozyumu 14-17 Nisan 2009, İstanbul