• Uzmanlık Alanları: Diyabet, Hipertansiyon, Metabolik sendrom, Endokrinoloji, Şeker hastalığı, Tiroid Hastalıkları, Obezite
Eğitim ve Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Haydarpaşa Numune Hastanesi Dahiliye İhtisası
 
 

Effects of doxazosin and amlodipine on mean platelet volume and serum serotonin level in patients with metabolic syndrome: a randomised, controlled study. 2-The relationship between glycemic control and platelet activity in type 2 diabetes mellitus