Doç. Dr.Meltem Baykara

  • Medikal Onkoloji
  • VM Medical Park Kocaeli
  • İlgi Alanları: Meme Kanseri, Akciğer Kanseri, Gastrointestinal Sistem Kanserleri, Genitoüriner Sistem Kanserleri, Baş Boyun Kanserleri, Cilt Kanserleri

Eğitim ve Uzmanlık
1992 - 1994 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Hazırlık ve 1.sınıf)
1994 - 1999 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  (2-6.sınıf)-Tıp doktoru
2001 - 2005 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı- İç Hastalıkları Uzmanlığı
2009 - 2012 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı- Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı
2014 - 2018Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği- Tıbbi Onkoloji Doçenti ()

The Crown Princess Mary Cancer Center, Westmead Hospital, Palliative and Supportive Medicine Department, Onkolojide palyatif bakım  ve destek tedaviler klinik gözlemci;  NSW, Sydney, Australia, 2015

Deneyim
Yozgat Çekerek Devlet Hastanesi İç Hastalıkları uzmanlığı (mecburi hizmet), (2006 – 2008)
Özel Ada Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı, (2008 – 2009)
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı- (mecburi hizmet), (2012 – 2014)

Kurs ve Sertifikalar
Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda Tanı, Tedavi ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kursu; Diagnosis, Treatment And Multidisciplinary Management Of Metastatic Colorectal Cancer Patients, Educational Course, Oldenburg, Almanya, 2017.
Klinik Araştırma Projesi Yazma ve Proje Destekleme Başvuru Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Klinik Araştırma Merkezi (TUCRIN), İzmir, 2014
Eğiticinin Eğitimi Kursu, Ankara Ünvan Eğitimleri, 2014
Probleme Dayalı Eğitim Kursu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tip Fakültesi, 2014,
Rektal Kanserlerde Yeni Yaklaşım ve Kanıtlar Kursu; Evidence and New Challenges in Rectal Cancer, ESTRO School, İstanbul, 2013,
Avrupa Onkoloji Derneği (ESMO) yeterlilik sertifikası,  Amsterdam, Hollanda, 2013,
Anti-angiogenic Aproach to Cancer Treatment Preceptorship Program-(Kanser Tedavisinde Anti-anjiyojenik Hedefe Yönelik Tedaviler); David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles, ABD, 2010
VIII. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010
İleri İstatistik Eğitimi, Ankara, 2010
A’dan Z’ye Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar Kursu, Boğaziçi Üniversitesi, 2009

Mesleki Üyelikler
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
ESMO (The European Society for Medical Oncology)
TUCRIN (Turkish Clinical Research Infrastructure Network)
Kocaeli Tabip Odası

Ödüller
1 - ESMO Palliative Care Fellowship Award, Observer fellowship: at The Crown Princess Mary Cancer Centre, Westmead, NSW, Australia, 2015
2 - Sözel Bildiri Ödülü: M. Baykara, M. Benekli, Ö. Ekinci, U. Demirci, H. Karaca, F. Dane , F.P. Türköz, O. Balakan, O.Ü. Ünal, E.P. Eser3, M. Özkan, B. Öksüzoğlu, A. Sevinc, N. Demir, Ö. Polat, U. Coşkun,  A. Üner, A. Özet, S. Büyükberber, 5. Gastrointestinal Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "5. Gastrointestinal Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Mide ve Gastroözefageal Bileşke Kanserlerinde Her2 Overekspresyonunun Klinik Önemi IHK ve FISH yöntemleri arasındaki diskordansın değerlendirilmesi", S3 pp., Antalya, Nisan 2013, Sözel Bildiri
3 - Sözel Bildiri Ödülü: M. Baykara, M. Benekli, Ö. Ekinci, U. Coşkun, E. P. Eser, Ö. Polat, A. Üner, A. Özet, U. Demirci, S. Büyükberber, 4. Gastrointestinal Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "4. Gastrointestinal Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Mide ve Gastroözefageal Bileşke Kanserlerinde Her2 Overekspresyonunun Klinik Önemi", B15 pp., Antalya, Nisan 2012, Sözel Bildiri.
4 - Bildiri Ödülü; M. Baykara, S. C. Öztürk, Kaan Helvacı, N. Özdemir, S. Buyukberber, N. Alkış, V. Berk, D. Koca, U. Coskun, B. Öksüzoğlu, D. Uncu, E. Arpacı, B. Ö. Ustaalioğlu, U. Demirci, M. Küçüköner, G. G. Doğu, S. Alıcı, T. Akman, M. Özkan, Ü. Y. Aslan, A. Gökdurnalı, M. Benekli, Meme Kanserinde Tartışmalı Konular Çalıştayı konferansı dahilinde "Meme Kanserinde Tartışmalı Konular Çalıştayı" bildiri kitapçığındaki "Bilateral meme kanserlerinde epidemiyolojik ve klinikopatolojik özellikler B30 pp., Kayseri 2012, Şubat 2012.
5 - Bildiri Ödülü: M. Baykara, G. Kurt, S. Büyükberber, N. Çeviker, M. Benekli, Ş. Aykol, H. Emmez, U. Coşkun. 8. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "8. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki “Beyin Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Gamma-Knife Radyocerrahi Tedavisinin Sağkalım Üzerine Katkısı”, B166 pp., Muğla, Eylül 2011.
6 - Bildiri Ödülü: M. Baykara, N. Özdemir, M. İnanç, OÜ. Ünal, O. Eşbah, E. Arpacı, S. Alıcı, D. Uncu, M. Benekli, M. Özkan, T. Akman, B. Öksüzoğlu, N. Alkış, U. Coşkun, S. Aksoy, H. Karaca, T. Salman, Ç. Geredeli, S. Büyükberber. 8. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "8. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki “Ekstrapulmoner Küçük Hücreli Karsinomlar: Küçük Hücreli Akciğer Karsinomlarından Farklı Bir Klinik Antite B169 pp., Muğla, Eylül 2011.
7 - Yılın Yan Dal Asistanı ödülü, VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 22-26 Eylül 2010, Antalya.
8 - Sözel Bildiri Ödülü: M. Baykara, U. Coşkun, H. Karaca, B. Öztürk, M.A. Kaplan, A. Sevinç, M. Özkan, A. Işıkdoğan, S. Büyükberber, R. Yıldız, M. Benekli. VI. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "VI. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki “Lokal İleri veya Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Gemsitabin+Paklitaksel Kemoterapisinin Etkinlik ve Tolerabiliesinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi B06 pp., Antalya, Eylül 2009.
9 - Bildiri Ödülü: M. Baykara, U. Coşkun, V. Berk, M. Dikilitaş, B. Yılmaz, E.T. Elkıran, M. Benekli, Büyükberber, R. Yıldız. VI. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "VI. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki “Metastatik Malign Melanomda Sisplatin, Temozolomid ve Interferon alfa-2b Kombinasyonunun Etkinlik ve Toksisitesinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi B27 pp., Antalya, Eylül 2009.