Prof. Dr.Meltem Refiker

  • İlgi Alanları
  • İnvaziv kardiyoloji
  • Kalıcı kalp pili ICD implantasyonu
  • Ekokardiyografi
  • Kalp yetmezliği
  • Koroner arter hastalığı
  • Lipid bozuklukları
  • Hipertansiyon
  • Kapak hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Pittsburgh Ünivesitesi
Koru Ankara Hastanesi
Yüksek İhtisas Üniversitesi

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği
European Society of echocardiograpy
European Society of Cardiology-heart failure association

Kurs ve Sertifikalar
Fetal Tıp Ve Prenetal Ekokardiyografi Sertifikası
Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Belgesi
Enchanched External Counterpulsatıon Tedavi (Eecp) Sertifikası