Prof. Dr.Meltem Refiker Ege

  • İlgi Alanları
  • İnvaziv kardiyak işlemler
  • Kalp pili
  • Ekokardiyografi
  • Kalp yetmezliği
  • Koroner arter
  • Hipertansiyon
  • Kalp kapak hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Tıp Eğitimi
Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma    Hastanesi – Uzmanlık
Pittsburgh Ünivesitesi- Kardiyoloji Anabilimdalı Gözlemci doktor
Koru Ankara Hastanesi- Doçentlik
Yüksek İhtisas Üniversitesi- Profesörlük

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği
European Society of echocardiograpy
European Society of Cardiology-heart failure association

Kurs ve Sertifikalar
Fetal Tıp Ve Prenetal Ekokardiyografi Sertifikası
Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Belgesi
Enchanched External Counterpulsatıon Tedavi (Eecp) Sertifikası