sat─▒r aras─▒

­čĹęÔÇŹÔÜĽ´ŞĆ Meme B├╝y├╝tme Ameliyat─▒ Nedir? Meme B├╝y├╝tme Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Augmentasyon plastisi olarak da adland─▒r─▒lan meme büyütme ameliyat─▒, memelerin hacmini artt─▒rmak için yap─▒lan cerrahi bir i┼člemdir. Bu uygulamalarda; meme implantlar─▒, meme dokusu veya gö─čüs kaslar─▒n─▒n alt─▒na yerle┼čtirilir. Bu yaz─▒m─▒zda sizler için meme büyütme ameliyatlar─▒ hakk─▒nda bütün merak ettikleriniz derlenmi┼čtir. Keyifli okumalar dileriz. 

Meme Büyütme Ameliyat─▒ Hangi Amaçlarla Yap─▒l─▒r?

Meme büyütme ameliyat─▒ yapt─▒rman─▒n çe┼čitli nedenleri olabilir. Bir memenin di─čer memeden daha küçük olmas─▒ ya da küçük memelere sahip olunmas─▒ kad─▒nlarda özgüven problemlerine neden olabilir. Bu durum bireyi rahats─▒z ediyorsa Plastik Cerrahi Bölümü'ne ba┼čvurulup muayene olmakta fayda vard─▒r. 

Bunun haricinde meme kanseri ameliyat─▒ sonras─▒nda da meme esteti─či operasyonlar─▒ içerisinde yer alan meme büyütme ameliyat─▒ yap─▒labilir. Meme büyütme ameliyat─▒ süreci ve sonras─▒nda kar┼č─▒la┼čaca─č─▒n─▒z görüntü hakk─▒nda do─čru beklentilere sahip olmak için cerrah─▒n─▒zla aç─▒k bir ileti┼čim içinde olman─▒z çok önemlidir. 

Meme Büyütme Ameliyatlar─▒nda Ne Çe┼čit ─░mplantlar Kullan─▒l─▒r?

Meme büyütme ameliyatlar─▒nda vücudun kendisinde bulunan ya─č dokusu ve kök hücrelerden yararlanabildi─či gibi silikon ya da tuzlu su içeren implantlar da kullan─▒labilir. 

Vücudun kendi dokusunun kullan─▒ld─▒─č─▒ ameliyatlarda, karn─▒n iki yan─▒nda bulunan ya─č tabakas─▒ndan al─▒nan ya─člar, meme dokusuna yerle┼čtirilir. Bu ya─č dokular─▒n─▒n yeni yerlerinde kal─▒c─▒ olabilmeleri için damarlarla beslenmeleri gerekir. Yeni damarlanmay─▒ olu┼čturmak için de kök hücrelerle birlikte nakledilmesi gereklidir. 

─░mplantlar ise silikon bir k─▒l─▒f içeresinde bulunan tuzlu su ya da yine silikon bir jel içerebilirler. Tuzlu su içeren implantlar, yerine yerle┼čtirildikten sonra steril salin s─▒v─▒s─▒ ile doldurulurlar.

Meme Büyütme Ameliyat─▒na Nas─▒l Haz─▒rlan─▒l─▒r?

Meme büyütme ameliyat─▒ öncesinde, büyüklü─čü, hissi ve görünümü hakk─▒ndaki tercihler konusunda plastik cerrah ile görü┼čülür. Cerrah─▒n─▒z meme yap─▒n─▒z─▒ inceleyecek, yap─▒s─▒na göre düz, dokulu, yuvarlak veya gözya┼č─▒ damlas─▒ ┼čeklinde, tuzlu su veya silikon jel içeren farkl─▒ tipteki implantlar─▒ ve sizin için uygun olan cerrahi tekniklerin seçeneklerini sunacakt─▒r. 

Sigara kullan─▒yorsan─▒z, ameliyattan önce b─▒rakman─▒z tavsiye edilir. Bunun haricinde, görü┼čmeniz s─▒ras─▒nda kulland─▒─č─▒n─▒z bütün ilaçlar─▒ hekiminize bildirmelisiniz. Bu ilaçlar─▒n içerisinde kan suland─▒r─▒c─▒ ya da a─čr─▒ kesici gibi ilaçlar varsa doktorunuz bunlar─▒ ameliyattan önce b─▒rakman─▒z─▒ isteyebilir. Ameliyat olmadan önceki gün, gece 12’den sonra bir ┼čey yiyip içmemek, genel anestezi s─▒ras─▒nda olu┼čabilecek komplikasyonlar─▒ önlemek aç─▒s─▒ndan önemlidir. 

Ameliyat olmaya karar vermeden önce a┼ča─č─▒dakileri göz önünde bulundurman─▒z faydal─▒ olacakt─▒r:

 • Meme implantlar─▒ gö─čüslerinizin sarkmas─▒n─▒ engellemez. Sarkan gö─čüsleri düzeltmek için, gö─čüs büyütmeye ek olarak mastopekti denilen bir gö─čüs dikle┼čtirme uygulamas─▒na ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Meme implantlar─▒n─▒n ömür boyu sürece─či garanti edilmez. Kullan─▒lan implant─▒n ömürleri farkl─▒ olmakla birlikte ortalama süresi 10 y─▒ld─▒r. ─░mplant tak─▒ld─▒ktan sonra tak─▒lan implant─▒n y─▒rt─▒lmas─▒ ya da s─▒zd─▒rmas─▒ denilen implant rüptürü nadir de olsa gözlenen bir durumdur. Ayr─▒ca, ameliyat olduktan sonra al─▒nan ya da verilen kilolar memelerin görüntüsünde de─či┼čikli─če neden olabilir. Bununla beraber, memeler ya┼č ile birlikte de─či┼čmeye devam edecektir. Bu gibi sorunlar ileride tekrar bir cerrahi müdahale olas─▒l─▒─č─▒n─▒ akla getirmelidir. 
 • Mamogram sonuçlar─▒n─▒ yorumlamak daha zor olacakt─▒r. Meme implantlar─▒n─▒z varsa, rutin mamogramlara ek olarak, özel tetkiklere ihtiyac─▒n─▒z olabilir.
 • Sa─čl─▒k sigortan─▒z meme implantlar─▒n─▒ kapsamaz. T─▒bbi olarak gerekli görülen ve kanser sonras─▒ memenin tamamen al─▒nmas─▒n─▒ gerektiren mastektomiden sonra baz─▒ sigortalar meme büyütme ameliyat─▒n─▒ kar┼č─▒layabilir. Bunun haricinde, t─▒bbi olarak gerekli olmayan durumlarda, meme büyütme operasyonlar─▒ sigorta kapsam─▒nda de─čildir. ─░lgili ameliyatlar veya gelecekteki görüntüleme testleri dahil olmak üzere bütün masraflar─▒ kar┼č─▒lamaya haz─▒rl─▒kl─▒ olman─▒z gerekmektedir.
 • Hastalar, doktorun tavsiyesi veya ki┼čisel isteklerine göre bir gece hastanede konaklayabilir ya da ayn─▒ ak┼čam evlerine dönebilirler. Baz─▒ durumlarda meme dokusuna dren konulmas─▒ gerekebilir. Drenler genellikle ertesi gün, cerrahi müdahale olmadan kolayca ç─▒kart─▒labilir. Meme büyütme operasyonu sonras─▒nda 1 hafta araba kullan─▒lmas─▒ tavsiye edilmez.
 • Meme büyütme operasyonlar─▒ hemen hemen her zaman genel anestezi alt─▒nda yap─▒l─▒r. Bununla beraber, bazen, verilen hafif bir sedatif ile birlikte lokal anestezi ile de meme büyütme cerrahisi gerçekle┼čtirilebilir. Ameliyat yakla┼č─▒k 1-2 saat aras─▒nda sürmektedir. 

Meme Büyütme Operasyonu Nas─▒l Yap─▒l─▒r? 

Meme implant─▒n─▒ yerle┼čtirmek için cerrah─▒n─▒z üç olas─▒ yerden birinde tek bir kesi (insizyon) yapabilir:

 • Gö─čsünüzün alt─▒ndaki k─▒vr─▒mda (inframammary)
 • Kolunuzun alt─▒nda (aksiller)
 • Meme ucunuzun etraf─▒nda (periareolar)

Kesi yap─▒ld─▒ktan sonra, cerrah gö─čüs dokunuzu gö─čsünüzün kaslar─▒ndan ve ba─č dokusundan ay─▒racakt─▒r. Bu, gö─čüs duvar─▒n─▒n en d─▒┼čtaki kas─▒n─▒n (pektoral kas) arkas─▒nda veya önünde bir cep olu┼čturur. Cerrah implant─▒ bu cebe yerle┼čtirecek ve gö─čüs ucunun arkas─▒nda ortalayacakt─▒r.

Salin implantlar─▒ bo┼č olarak yerle┼čtirilir ve daha sonra yerine yerle┼čtirildikten sonra steril tuzlu su ile doldurulur. Silikon implantlar önceden silikon jel ile doldurulur.

─░mplant yerine yerle┼čtirildikten sonra, cerrah insizyonu (açt─▒─č─▒ kesi─či) diki┼člerle kapatacak ve cilt yap─▒┼čt─▒r─▒c─▒s─▒ ve cerrahi bantla bandajlayacakt─▒r. Skar (yara) olu┼čumunu en aza indirgemek için kesi yerinin seçimi önemlidir. 

Operasyon Sonras─▒nda Neler Ya┼čan─▒r? 

 • A─čr─▒ ve ┼či┼člik, ameliyattan birkaç hafta sonra ortaya ç─▒kabilir. Morarma gözlenebilir. Yara izleri zamanla solar fakat tamamen yok olmayabilir.
 • ─░yile┼čirken, meme implantlar─▒na ekstra destek sa─člamak ve konumland─▒r─▒lmas─▒n─▒ korumak için bir s─▒k─▒┼čt─▒rma bandaj─▒ veya spor sütyeni giymek gereklidir. Gerekli olan sütyeni, cerrah─▒n─▒z size tavsiye edecektir. A─čr─▒ kontrolü hekimiz taraf─▒ndan reçetelen a─čr─▒ kesici ilaçlar ile kolayca kontrol alt─▒na al─▒nabilir. 
 • Cerrah─▒n─▒z─▒n rutin ya┼čant─▒n─▒za dönmeniz ile ilgili talimatlar─▒n─▒ dikkatle uyman─▒z gerekmektedir. Vücudunuzun aktif bir ┼čekilde çal─▒┼čmas─▒n─▒ gerektiren fiziksel olarak zorlay─▒c─▒ bir i┼činiz yoksa, birkaç hafta içinde i┼činize dönebilirsiniz. En az iki hafta boyunca nabz─▒n─▒z─▒ veya kan bas─▒nc─▒n─▒z─▒ yükselten yorucu aktivitelerden kaç─▒nman─▒z gerekmektedir. ─░yile┼čirken, gö─čüslerinizin fiziksel temasa veya sars─▒nt─▒ yaratan hareketlere duyarl─▒ olaca─č─▒n─▒ unutmay─▒n.
 • Cerrah─▒n─▒z vücut taraf─▒ndan emilmeyen sütürler (diki┼čler) kulland─▒ysa veya gö─čüslerinizin yak─▒n─▒na drenaj tüpleri yerle┼čtirdiyse, ç─▒kar─▒lmas─▒ için bir takip randevusuna ihtiyac─▒n─▒z olacakt─▒r.
 • Gö─čsünüzde s─▒cakl─▒k, k─▒zar─▒kl─▒k fark ederseniz veya ate┼členirseniz cerrahi enfeksiyon geçiriyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda en k─▒sa zamanda cerrah─▒n─▒za ba┼čvurmal─▒s─▒n─▒z. Ayn─▒ ┼čekilde nefes darl─▒─č─▒ veya gö─čüs a─čr─▒s─▒ olan durumlarda vakit geçirilmeden cerraha ba┼čvurulmal─▒d─▒r.

Meme Büyütme Ameliyat─▒n─▒n Sonuçlar─▒ Nelerdir?

Meme büyütme, gö─čüslerinizin boyutunu ve ┼čeklini de─či┼čtirebilir. Ameliyat vücudunuzun imaj─▒n─▒ de─či┼čtirebilir ve kendinize olan güveninizi artt─▒rabilir. Ameliyattan sonra gerçekle┼čen kilo al─▒m─▒ veya kayb─▒ gö─čüslerinizin görünümünü de de─či┼čtirebilir. Memelerinizin görünümünden memnun kalmazsan─▒z, bu sorunlar─▒ düzeltmek için daha fazla ameliyat gerekebilir.

Meme Ameliyat─▒n─▒n Riski Var M─▒d─▒r?

Her ameliyat belirli komplikasyonlara ve risklere sahiptir. Augmentasyon plastisi de cerrahi bir i┼člem oldu─čundan dolay─▒, a┼ča─č─▒da s─▒ralanan birtak─▒m risklere sahiptir.

 • meme implant─▒n─▒n ┼čeklini bozan skar dokusu (kapsüler kontraktür)
 • meme a─čr─▒s─▒
 • enfeksiyon
 • meme ucu ve meme hissindeki de─či┼čiklikler
 • implant kaça─č─▒ veya rüptürü

Bu komplikasyonlar─▒ düzeltmek, implantlar─▒ ç─▒karmak veya de─či┼čtirmek için daha fazla ameliyat gerektirebilir.

Amerikan G─▒da ve ─░laç ─░daresi (FDA), meme implantlar─▒ ile ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin nadir bir kanseri olan anaplastik büyük hücreli lenfoma (ALCL) geli┼čimi aras─▒nda olas─▒ bir ili┼čki oldu─čunu belirlemi┼čtir. FDA, meme implantlar─▒ olan kad─▒nlar─▒n ALCL geli┼čtirme riskinin çok dü┼čük ancak meme implant─▒ olmayan ki┼čilere oranla artm─▒┼č olabilece─či hakk─▒nda bir görü┼če sahiptir. Bununla birlikte, ALCL ve meme implantlar─▒ aras─▒ndaki ili┼čkiyi tam olarak anlamak için daha fazla ara┼čt─▒rmaya ihtiyaç duyulmaktad─▒r.

Meme Büyütme Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Meme büyütme ameliyat─▒n─▒n 2024 fiyatlar─▒ uygulanan yönteme göre de─či┼čiklik göstermektedir. Büyütme fiyat─▒n─▒ ö─črenmek için öncelikle muayene olarak uygulanacak yönteme karar verilmesi gerekir. 2024 meme büyütme ameliyat─▒ fiyatlar─▒na etki eden pek çok de─či┼čken olabilir. Detayl─▒ bilgi için yukar─▒da yer alan formu doldurursan─▒z sa─čl─▒k dan─▒┼čmanlar─▒m─▒z size en detayl─▒ bilgiyi aktaracakt─▒r.

Sa─čl─▒kl─▒ günler dileriz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Tekin ┼×im┼ček
Plastik, Rekonstr├╝ktif ve Estetik Cerrahi
VM Medical Park Samsun
180851

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.