sat─▒r aras─▒

Meme kanseri kad─▒nlarda kar┼č─▒la┼č─▒lan kanserler aras─▒nda birinci s─▒rada yer al─▒r ve hemen her ya┼č grubundan kad─▒n─▒ etkileyebilen son derece önemli hastal─▒klardan biridir. Küresel kanser insidans─▒ incelendi─činde kad─▒nlarda en s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan bu kanser türünün 2018 y─▒l─▒ itibari ile 2.088.849 kad─▒n─▒ etkiledi─či, kad─▒nlarda görülen kanserler aras─▒nda meme kanseri oran─▒n─▒n %25’ten fazla oldu─ču, yani kanser hastal─▒─č─▒na yakalanan her 4 kad─▒ndan 1’inin meme kanserine yakaland─▒─č─▒ söylenebilir.

Yine 2018 küresel kanser insidans─▒ sonuçlar─▒na göre kad─▒nlarda ölümle sonuçlanan kanser hastal─▒klar─▒ aras─▒nda meme kanseri %15 oranla birinci s─▒rada yer al─▒r. Toplum sa─čl─▒─č─▒n─▒ oldukça etkileyen bu kanser türü ile mücadele kapsam─▒nda erken tan─▒ faktörü kritik önem ta┼č─▒r. Hastal─▒─č─▒n erken evrede fark edilmesi için öncelikle bu hastal─▒─č─▒ tam anlam─▒yla tan─▒mak, s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan belirti ve bulgular hakk─▒nda eksiksiz bilgi sahibi olmak, do─čru zamanda mamografi çekimi ile hastal─▒─č─▒ te┼čhis edebilmek oldukça önemlidir.

Meme Kanseri Nedir?

Meme kanseri, k─▒saca meme dokusunda yer alan hücre ve hücre gruplar─▒n─▒n kontrolsüz biçimde ço─čalmas─▒ ve bu ço─čalma sonras─▒nda kanserli hücre yap─▒lar─▒n─▒n ortaya ç─▒kmas─▒ olarak tan─▒mlanabilir. S─▒kl─▒kla meme kanallar─▒nda veya süt bezlerinde görülen bu kontrolsüz ço─čalma sonucunda memede kitle ve benzeri yap─▒lar meydana gelir.

Daha sonra h─▒zl─▒ ┼čekilde ço─čalmaya devam eden kanser hücreleri genellikle kendi çevrelerinde yer alan dokulara tutunarak belirli bir alanda büyüme gösterir. D─▒┼čar─▒dan el ile fiziksel muayene sonucunda fark edilebilen bu kitle, meme kanserinin akci─čer, karaci─čer, mide ve benzer organ kanserlerine göre çok daha kolay fark edilmesini sa─člar.

Erken evrede tan─▒ almas─▒n─▒ ve etkin ┼čekilde tedavisini kolayla┼čt─▒r─▒r. Bu nedenle kendi kendine meme muayenesi olarak adland─▒r─▒lan bu yöntem, meme kanseri ile mücadele kapsam─▒nda kritik öneme sahiptir. Meme kanseri için düzenli mamagrofi çekimi yap─▒lmal─▒d─▒r. Kad─▒nlar için olu┼čturulan 40 ya┼č üstü check-up paketlerinde mutlaka bu taramalar yer al─▒r, check-up nas─▒l yap─▒l─▒r? sorusunun yan─▒t─▒ da burda gizlidir. Potansiyel risk te┼čkil edilen tüm hastal─▒klara ili┼čkin tedbir almak meme kanseri ba┼čta olmak üzere pek çok hastal─▒ktan korur. 

Meme Kanseri Belirtileri

Meme kanseri uzun y─▒llar boyu hiçbir belirti göstermeden sinsice ilerleyebilece─či gibi hastal─▒─č─▒n evrelerine göre farkl─▒ bulgular ortaya ç─▒kabilir:

Memede Kitle

Memede ele gelen kitle varl─▒─č─▒, meme kanserinin en önemli belirtilerinden biridir. Kitle süt kanallar─▒nda veya meme dokusunda ortaya ç─▒kabilece─či gibi koltuk alt─▒ olarak adland─▒r─▒lan aksiller bölgede de hissedilebilir. Genellikle a─čr─▒s─▒z seyreden bu sert lezyonlar, meme kanserinin ilk i┼čaretlerinden biri olarak kabul edilir ve hekim kontrolü ile detayl─▒ görüntüleme yöntemlerine ba┼čvurulmas─▒ önerilir.

Meme Ba┼č─▒ Ak─▒nt─▒s─▒

Memede ak─▒nt─▒ hormonal, dönemsel veya enfeksiyon gibi çe┼čitli durumlara ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilir. Ak─▒nt─▒n─▒n miktar─▒, yo─čunlu─ču, rengi ve s─▒kl─▒─č─▒ göz önünde bulundurularak meme kanseri ile ili┼čkili olup olmad─▒─č─▒ saptan─▒r. Meme kanseri ile ortaya ç─▒kan meme ba┼č─▒ ak─▒nt─▒s─▒ genellikle tek bir memeden, kanl─▒, spontan ak─▒nt─▒ ┼čeklindedir.

Memede ┼×ekil Bozuklu─ču

Meme dokusunda ortaya ç─▒kan kitle ço─čunlukla h─▒zl─▒ ┼čekilde büyür ve memede ┼čekil bozuklu─čuna yol açabilir. Özellikle iki meme aras─▒ndaki boyut ve ┼čekil farkl─▒l─▒klar─▒ akla meme kanseri ile ili┼čkili kitle varl─▒─č─▒n─▒ getirmelidir.

Meme Cildinde De─či┼čiklik

Meme cildinde kal─▒nla┼čma, selülit görünümü, ülserasyon olarak adland─▒r─▒lan yüzeysel yaralar, ödem ve ödeme ba─čl─▒ bölgesel çukurluklar, eritematöz ya da ekzematöz biçimli farkl─▒la┼čmalar meydana gelebilir.

Meme Ba┼č─▒nda Çekilme

Kitlenin meme dokusundaki yerle┼čim yerine ba─čl─▒ olarak meme ba┼č─▒nda çekilme veya çukurla┼čma gibi belirtiler ortaya ç─▒kabilir. Kitle yüzeye yak─▒n konumda ise cilt dokusunda çekilme, gerginlik, ┼čekil bozuklu─ču ve yumru tarz─▒nda olu┼čumlar görülür. Daha derin yerle┼čimli meme tümörleri ise Cooper ligamenti olarak adland─▒r─▒lan yap─▒ya tutunur ve bu ligamentin gerilmesi ile birlikte meme ba┼č─▒ içe do─čru çekilir. Bu bulgu genellikle hastal─▒─č─▒n ilerleyen evrelerinde veya boyut olarak çok büyük kitlelerin varl─▒─č─▒nda ortaya ç─▒kar.

Gö─čüs (Meme) Kanseri Ameliyat─▒ Nedir?

Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ nedir sorusu için yap─▒lan cerrahi müdahaleyle kanserli hücrenin bölgeden al─▒nmas─▒ ve hastan─▒n tedavi edilmesi yan─▒t─▒ verilebilir. Erken dönem te┼čhislerinde kanser birinci ve ikinci evredeyse memeyi tamamen almak yerine hastal─▒kl─▒ bölge temizlenir. Daha sonra, koltuk alt─▒ lenf kontrolleri yap─▒larak meme kanserden tamamen temizlenmektedir. 

Geç kal─▒nm─▒┼č kanser durumlar─▒nda gö─čüsün (memenin) tamamen al─▒n─▒p kanserden temizlenmesi gerekir. Ayr─▒ca, kanserin koltuk alt─▒ kontrol edilir. Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ için erken tan─▒ oldukça önemlidir. O yüzden 40 ya┼č alt─▒ ve 40 ya┼č üstü kad─▒nlar─▒n düzenli olarak meme kontrolü yapmas─▒ gerekmektedir.

Kad─▒nlarda Gö─čüs (Meme) Kanseri Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ genel anestezi ile yap─▒lmaktad─▒r. Gö─čüs duvar─▒n─▒n oldu─ču bölge ve memenin üzerinden kanserli bölgeler al─▒narak ç─▒kart─▒l─▒r. Koltuk alt─▒ lenfleri ve ana damarlar─▒n üzerinden ilerlenerek kanser temizlenir.

Daha sonra cilt dikey ve yatay ┼čekilde yeniden birle┼čtirilir. Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusu için ortalama 100 ila 150 dakika i┼čaret edilebilir. Yakla┼č─▒k iki saat süren ameliyatla hasta kanserli dokudan kurtulabilir.

 

Meme Kanseri Evreleri Nelerdir?

Meme kanseri çok s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan ve h─▒zl─▒ ilerleyebilen bir kanser olmas─▒na ra─čmen erken evrede tan─▒ ald─▒─č─▒nda son derece etkin tedavi edilebilir ve oldukça ba┼čar─▒l─▒ sonuçlar elde edilir. Kanserin ilk evresinde memedeki tümörlü dokunun çap─▒ 2 santimetreden küçüktür ve koltuk alt─▒ bölgesinde lenf bezi büyümesi görülmez.

Evre 1 olarak adland─▒r─▒lan bu dönemde tan─▒ al─▒p tedavi edilen ki┼čilerde 5 y─▒l sonras─▒ sa─č kal─▒m oran─▒ %98’dir. Kitle çap─▒n─▒n 2 santimetreden büyük oldu─ču dönem, evre 2 olarak adland─▒r─▒l─▒r ve bu evrede lenf bezlerinde büyüme görülebilir ya da görülmeyebilir.

Evre 3 olarak tan─▒mlanan dönemde ise tümörlü dokunun çap─▒ 5 santimetreyi a┼čm─▒┼č, koltuk alt─▒nda lenf büyümesi belirgin hale gelmi┼č durumdad─▒r. Bu evrede tan─▒ alan meme kanseri hastalar─▒nda tedavi sonras─▒ 5 y─▒ll─▒k süreçte sa─čkal─▒m oran─▒ yar─▒ yar─▒ya azal─▒r ve %50,6 gibi bir oranda ba┼čar─▒ elde edilir.

Meme kanseri ile mücadele kapsam─▒nda erken tan─▒ kritik önem ta┼č─▒d─▒─č─▒ için kanser evreleri hakk─▒nda bilgi sahibi olmak, düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yaparak kitleyi en erken evrede saptamak, do─čru zamanda hekim muayenesine ve mamografi çekimi gibi ileri görüntüleme tekniklerine ba┼čvurmak son derece önemlidir.

 

Gö─čüs (Meme) Kanseri Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒na karar verilen hastaya cerrahi müdahale için gün belirlenir. Hastada olu┼čan meme kanseri kitlesi ameliyat edilir. Ameliyat yap─▒l─▒rken hastan─▒n durumu düzenli olarak kontrol edilir. Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒nda uygulanabilen birçok farkl─▒ yöntem bulunmaktad─▒r. Bu yöntemler meme kanserinin evresine göre belirlenir.

Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒nda uygulanan yöntemleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralamak mümkündür:

 • Meme koruyucu kanser ameliyat─▒: Meme koruyucu kanser ameliyat─▒nda meme tamamen al─▒nmaz. Kanserli alan tespit edilir ve kanserli hücrelerden temizlenir. Bu tedaviden önce hasta ─▒┼č─▒n tedavisi görmektedir. ┼×ayet kanser son evrede ise meme al─▒n─▒r.
 • Mastektomi Yöntemi: Bu yöntem kanserin tamamen memeyi sard─▒─č─▒ zaman uygulanmaktad─▒r. Mastektomi yöntemi ile kanserli hücrelerin sard─▒─č─▒ meme al─▒n─▒r.
 • Onkoplastik Gö─čüs (Meme) Ameliyat─▒: Bu yöntemle kanserli bölge memeden ç─▒kart─▒l─▒r. Ameliyat sürecinde memenin estetik görünümü korunmaktad─▒r.
 • Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi: Meme kanserinin ilk yay─▒ld─▒─č─▒ alan bu aland─▒r. Ameliyat esnas─▒nda lenf nodu özel mavi boyayla tespit edilir. Böylece, koltuk alt─▒ bezlerindeki kanserli alanlar belirlenir.
 • Koltuk Alt─▒ Lenflerinin Temizlenmesi: Ameliyat öncesi koltuk alt─▒ lenf bezleri temizlenerek kanserli bölge yok edilir.

Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ zor mu, sorusu tüm ameliyatlar kadar zorluk içerir, denilebilir. Her ameliyat kadar risk içerir. Özellikle, kanserin 4. ve 5. evrelerinde bu zorluk daha fazla ya┼čanabilir. Bu nedenle kanser te┼čhisinin k─▒sa zaman içinde konularak tedaviye ba┼članmas─▒ önerilmektedir. Erken te┼čhis önem ta┼č─▒r.  

Gö─čüs (Meme) Kanseri Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ riskleri baz─▒ kad─▒nlarda daha s─▒k görülmektedir. Bu tür faktörlere risk faktörleri ad─▒ verilir. Risk faktörü olan kad─▒nlar, di─čer kad─▒nlara oranla daha fazla meme kanserine yakalanmaktad─▒r. Ayr─▒ca, risk faktörü d─▒┼č─▒nda olan kad─▒nlar da her zaman meme kanseri olma ihtimali vard─▒r. Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ risklerini ┼ču ┼čekilde s─▒ralamak mümkündür.

 • Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒yla al─▒nan tümörün kötü huylu olma ihtimali her zaman mümkündür. Dolay─▒s─▒yla risk faktörleri aras─▒nda yer almaktad─▒r. 
 • Nadiren görülen komplikasyonlar aras─▒nda, ┼čiddetli a─čr─▒, kanaman─▒n durdurulamamas─▒, hastan─▒n ┼čeker veya tansiyonun ç─▒kmas─▒yla farkl─▒ sorunlara yol açar. 
 • Kesilen bölgede s─▒v─▒n─▒n birikmesi nadiren de olsa görülmektedir.
 • Ameliyat esnas─▒nda cerrahi operasyon olan memenin enfeksiyon kapma riski vard─▒r.
 • ┼×i┼čme, kanama ve a─čr─▒ olu┼čabilir.
 • Memenin tamamen al─▒nmas─▒ gerekebilir. Fakat nadir durumlarda yap─▒lan bir cerrahi i┼člemdir.
 • Ameliyat edilen bölgenin yaras─▒ k─▒sa zamanda iyile┼čmez.
 • Ameliyat sonras─▒ memede ┼čekil bozukluklar─▒ görülebilir.
 • Tümörün kötü huylu ç─▒kmas─▒yla hastal─▒k vücudun farkl─▒ bölgelerine yay─▒labilir.

Gö─čüs (Meme) Kanseri Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ sonras─▒ özellikle sigara ve alkolden uzak durulmas─▒ gerekir. Sa─čl─▒kl─▒ ya┼čam için günlük spor etkinlikleri düzenlenebilir. Dikkat edildi─či taktirde yeniden meme kanserine yakalanma riskini azal─▒r. Bunun için yapman─▒z gereken baz─▒ bak─▒m ritüelleri bulunmaktad─▒r.

Ameliyat sonras─▒ bu bak─▒m ritüelleri aras─▒nda;

 • Alkol ve sigara türlerinden uzak durun.
 • Yürüyü┼č yapmal─▒ veya günlük spor yap─▒n.
 • Seyahat gerektiren durumlarda hekime dan─▒┼č─▒n.
 • Koruma bandajlar─▒n günlük bak─▒m─▒n─▒ yap─▒n.
 • Genel kontrolleri ihmal etmeyin.
 • Patoloji sonuçlar─▒yla ilgili hekime ba┼čvurmay─▒ ihmal etmeyin.
 • Ameliyat sonras─▒ iyile┼čme sürecinde beslenmenize dikkat etmelisiniz. Bu noktada sebze ve meyve tüketimini art─▒rmal─▒s─▒n─▒z. 

Meme kanseri tan─▒s─▒ ile hasta ya┼čamsal faaliyetinde birtak─▒m al─▒┼čkanl─▒klar─▒ de─či┼čtirmelidir. Bu uyum sürecinde stres, gerginlik ve huzursuzluk ya┼čayabilir. Bu durumda psikolojik destek alabilir ve süreci daha rahat atlatabilir. 

Gö─čüs (Meme) Kanseri Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Hastan─▒n durumuna göre sa─čl─▒k kontrolleri yap─▒ld─▒ktan sonra ameliyat gerçekle┼čtirilmektedir. Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ k─▒sa süre içerisinde iyile┼čmektedir. Hasta iki veya üç gün içinde taburcu edilir. Bu durum hastan─▒n ak─▒nt─▒s─▒na göre 4 veya 5 güne kadar da sürebilir.

Meme ameliyat─▒ndan 10 gün sonra hastada gözle görülür iyile┼čme görülür. Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ zor mu sorusu için iyile┼čme süresi baz al─▒nd─▒─č─▒nda, zor olmad─▒─č─▒n─▒ söylemek mümkündür. 

 

Kendi Kendine Meme Muayenesi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Kendi kendine meme muayenesi için öncelikle adet döngüsünün do─čru ┼čekilde takip edilmesi gerekir. Öncelikle her ayl─▒k döngünün ilk günü 1. gün olarak kabul edilir ve bugünden sonraki 5. gün ile 14. gün aras─▒nda bir gün belirlenerek meme muayenesi için devaml─▒ olarak ayn─▒ gün tercih edilir.

Örne─čin ilk muayene için o ayki adet takviminde kanaman─▒n ba┼člang─▒c─▒ndan sonraki 9. günü seçilmi┼čse di─čer aylarda da yine ayn─▒ ┼čekilde adet kanamas─▒n─▒n ba┼člang─▒c─▒ndan itibaren 9 gün say─▒lmal─▒ ve muayene o gün tekrarlanmal─▒d─▒r. Ki┼či menopoz döneminde ise her ay─▒n belli bir gününü kendi kendine meme muayenesi için seçebilir.

Muayene öncesi vücudun üst k─▒sm─▒ndaki giysiler tamamen ç─▒kar─▒lmal─▒d─▒r. Ayna kar┼č─▒s─▒nda kollar s─▒ras─▒ ile yukar─▒ya do─čru kald─▒r─▒larak meme dokusundaki ç─▒k─▒nt─▒, gerginlik, meme ba┼č─▒nda çekilme, yara, renk de─či┼čikli─či gibi bulgular de─čerlendirilmeli ve her iki meme tüm bu özellikler aç─▒s─▒ndan kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmal─▒d─▒r.

Bir sonraki a┼čamada kollar öne do─čru uzat─▒l─▒r ve bu pozisyonda her iki meme aras─▒ndaki ┼čekil de─či┼čikli─či olup olmad─▒─č─▒ de─čerlendirilir. Daha sonra eller bel hizas─▒nda konumland─▒r─▒l─▒r ve omuzlar dik pozisyonda tutularak memelerin aynaya yans─▒yan görüntüsü kontrol edilir. Bu a┼čamalar tamamland─▒ktan sonra el ile muayene yöntemi uygulan─▒r.

Muayene edilecek olan meme, sa─č meme ise sa─č kol dirsekten bükülerek ba┼č─▒n üzerine koyulur ve sol elin ikinci, üçüncü ve dördüncü parmak uçlar─▒ meme dokusunda dairesel hareketlerle gezdirilir. Sol meme muayenesinde ise sol kol ba┼č─▒n üzerine yerle┼čtirilmeli, meme dokusunda gergin bir görünüm elde edilmeli ve daha sonra sa─č el parmak uçlar─▒ ile meme dokusu de─čerlendirilmelidir.

Memede saptanan kitlelerin yakla┼č─▒k %90’─▒ patolojik özellik ta┼č─▒mayan ya─č bezesi tarz─▒nda olu┼čumlard─▒r ancak her durumda hekim muayenesine ve mamografi gibi detayl─▒ görüntüleme yöntemlerine ba┼čvurulmas─▒ gerekir.

Mamografi Çekimi Ne zaman Yap─▒lmal─▒?

Mamografi, günümüzde meme kanseri tan─▒s─▒ için halen alt─▒n standart olarak kabul edilir. Ancak memede kitlenin erken evrede fark edilmesi ve mamografi ihtiyac─▒n─▒n saptanabilmesi için her kad─▒n─▒n öncelikle ayda bir kez düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmaya özen göstermesi gerekir.

20-40 ya┼č aras─▒ kad─▒nlar için herhangi bir risk faktörü bulunmuyorsa 3 y─▒lda bir detayl─▒ hekim muayenesi yeterlidir. Ailede ve birinci derece akrabalardan birinde meme kanseri öyküsü varsa ki┼činin meme kanserine yakalanma riski 3 kat art─▒┼č gösterir. Bu nedenle riskli grupta yer alan kad─▒nlar─▒n, hekim önerisi do─črultusunda yak─▒n takip edilmesi gerekebilir.

40 ya┼č üzerinde olmak meme kanseri riskini do─črudan art─▒ran önemli faktörlerden biridir. 20’li ya┼člardan itibaren her ya┼č grubundan kad─▒nda görülebilen bu kanser türü en s─▒k 45-60 ya┼č aras─▒nda ortaya ç─▒kar. Dolay─▒s─▒yla 40 ya┼č─▒ndan itibaren tüm kad─▒nlar─▒n y─▒lda bir kez meme muayenesi yapt─▒rmalar─▒, tercihen meme cerrah─▒na ba┼čvurmalar─▒ önerilir.

35-40 ya┼č aras─▒nda en az bir dijital mamografi çektirmi┼č olmak, ki┼činin sonraki y─▒llarda yap─▒lan incelemelerini çok daha do─čru de─čerlendirme imkan─▒ sunar. ─░lk mamografi çekimi ve e┼č zamanl─▒ olarak yap─▒lan detayl─▒ meme muayenesi, 40-45 ya┼č aras─▒ takibin nas─▒l ┼čekillenece─čini belirlemek aç─▒s─▒ndan oldukça yard─▒mc─▒d─▒r. 45 ya┼č sonras─▒nda ise her y─▒l mutlaka bir kez mamografi çekimi önerilir.

Dolay─▒s─▒yla meme kanseri belirtileri görülmese dahi 20 ya┼č üzerindeki her kad─▒n─▒n düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmas─▒, ya┼č─▒na ve sa─čl─▒k durumuna uygun aral─▒klarla mamografi taramalar─▒na kat─▒lmas─▒, kanserle mücadele kapsam─▒nda kritik önem ta┼č─▒r. Siz de olas─▒ kanser durumunu erken evrede fark etmek ve ba┼čar─▒l─▒ tedavi imkanlar─▒ndan faydalanmak için rutin kontroller aras─▒nda meme muayenesine yer vermeyi ihmal etmeyin.

 

Gö─čüs (Meme) Kanseri Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular 

GÖ─×ÜS (MEME) KANSER─░ AMEL─░YATI KAÇ SAAT SÜRER?

Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ süresi operasyonun gidi┼čat─▒na göre de─či┼čir ancak yakla┼č─▒k iki saat sürer denilebilir. Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ genel anesteziyle yap─▒l─▒r.

Ameliyat sonras─▒ hasta hekim kontrolünde, k─▒sa sürede eski sa─čl─▒─č─▒na kavu┼čur. Tamamen kanserden temizlendi─činden emin olana kadar hasta hekimle i┼č birli─či içerisinde olmal─▒d─▒r.

GÖ─×ÜS (MEME) KANSER─░ AMEL─░YATI NEYE GÖRE YAPILIR?

Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒, kanser te┼čhisi konulan hastalara yap─▒lan cerrahi bir müdahaledir. Bugün geli┼čmi┼č teknolojilerle daha kolay yap─▒lmaktad─▒r. Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ sürecine göre belirlenir. Bu süreç içerisinde detayl─▒ kanser taramas─▒ yap─▒l─▒r.

Taramada kanserli hücre memenin hangi bölgelere yay─▒ld─▒─č─▒ tespit edilir. Hastan─▒n sa─čl─▒k durumu, ya┼č faktörü, kanserin evresi de─čerlendirilir. Bütün bu tespitlerin sonucunda doktor, ameliyat karar─▒n─▒ verebilir.  

GÖ─×ÜS (MEME) KANSER─░ AMEL─░YATI SONRASI BESLENME NASIL OLUR? 

Gö─čüs (meme) kanseri ameliyat─▒ sonras─▒ beslenme oldukça önemlidir. Do─čru bir beslenme ile süreci daha kolay atlatabilir, yeniden nüksetme olas─▒n─▒n önüne geçmeye çal─▒┼čabilirsiniz.

Bunun için dikkat etmeniz gereken noktalar─▒ ve beslenme rutininize alabilece─činiz g─▒dalar─▒ a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralayabiliriz:

 • Tam tah─▒ll─▒ beslenme modellerini tercih edin.
 • Sebze ve meyve a─č─▒rl─▒kl─▒ beslenin. Taze ve organik meyveleri tercih etmeye çal─▒┼č─▒n.
 • Bitkisel a─č─▒rl─▒kl─▒ beslenmeyi tercih edin. Bol bol p─▒rasa, brokoli, karnabahar, marul, Brüksel lahanas─▒, paz─▒, ─▒spanak gibi ye┼čillikler tüketin.
 • Tam tah─▒ll─▒ besinleri tercih edin. Bu besinler, bu─čday, yulaf, bulgur, arpa gibi g─▒dalar olabilir.
 • Krema türü yiyeceklerden mümkün oldu─čunca kaç─▒n─▒n. 
 • Sakatatlar ve trans ya─č içeren besinlerden uzak durun.
 • Omega 3 ya─č─▒ bol olan besinleri tüketin.
 • Sizi zorlamayacak ┼čekilde günlük spor yap─▒n. Günlük yürüyü┼člerle sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ korumaya çal─▒┼č─▒n.
 • Özellikle stresten ve stres faktörlerinden uzak durun.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Emel Sezer
Medikal Onkoloji
VM Medical Park Mersin
762816

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.