sat─▒r aras─▒

Kaval kemi─či ile uyluk kemi─či aras─▒nda yer alan menisküs lastiksi bir yap─▒ya sahiptir. ┼×oklar─▒ emerek dize gelen kuvvetin daha hafif olmas─▒n─▒ sa─člayan menisküs C ┼čeklindedir. Bir yast─▒k görevi gören menisküs her iki dizde de bulunur.

Vücudun en hareketli k─▒s─▒mlar─▒ aras─▒nda yer al─▒r. Özellikle sporcularda s─▒k s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan menisküs y─▒rt─▒─č─▒ dizin iç k─▒sm─▒nda a─čr─▒ya sebep olur. Gere─činden fazla vücut a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒n dize yüklenmesi sonucunda kemiklerin a┼č─▒nmas─▒ ve bükülmesi sonucunda olu┼čan menüsküsün ç─▒kar─▒lmas─▒ ya da onar─▒lmas─▒ menüsküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ nedir, sorusunun cevab─▒n─▒ olu┼čturur. 

Menisküs Y─▒rt─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nedir?

Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ nedir, sorusu için vücut a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒n dizlere fazla bask─▒ yapmas─▒ sonucu dizin bükülmesi ┼čeklinde tan─▒mlanabilir. ─░ç ve d─▒┼č olmak üzere her dizde iki adet bulunan menisküs ligamentler ile güçlendirilmi┼čtir. Uyluk, bacak ve ön diz kapa─č─▒ diz eklemini olu┼čturan kemiklerdir. Bu kemikler eklem ba─člar─▒ ve k─▒k─▒rdak yap─▒daki menisküsler ile güçlendirilerek darbelere ve bas─▒nca dayan─▒kl─▒ hale getirilmi┼čtir. 

Sürtünmeyi en aza indirmeyi sa─člayan menisküs iç ve d─▒┼č olmak üzere iki grubu mevcuttur. En s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan diz k─▒k─▒rda─č─▒ yaralanmalar─▒ aras─▒nda yer alan menisküs y─▒rt─▒─č─▒ çe┼čitli yöntemler ile tedavi edilir. Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ y─▒rt─▒lmalar─▒n oldu─ču bölgeye göre farkl─▒ s─▒n─▒flara ve tedavilere ayr─▒l─▒r:

 • E─čik menisküs y─▒rt─▒klar─▒
 • Vertikal longitudinal menisküs y─▒rt─▒klar─▒
 • Dejeneratif menisküs y─▒rt─▒klar─▒
 • Radial menisküs y─▒rt─▒klar─▒
 • Horizontal menisküs y─▒rt─▒klar─▒
 • Kompleks menisküs y─▒rt─▒klar─▒

Menisküs Y─▒rt─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Dizde ani bir bükülme ve dönme durumlar─▒nda ortaya ç─▒kan menisküs y─▒rt─▒klar─▒n─▒n tedavisinde ameliyat tercih edilen yöntemler aras─▒nda bulunur. Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ s─▒ras─▒nda dizde küçük kesikler aç─▒l─▒r bu sayede iyile┼čme süreci daha kolayla┼č─▒r.

Dizdeki y─▒rt─▒lma veya hasar görme durumlar─▒nda gerçekle┼čtirilen ameliyat farkl─▒ ┼čekillerde gerçekle┼čtirilebilir. Cerrahi bir i┼člem olan bu ameliyat sonras─▒ hastalar ayn─▒ gün içerisinde taburcu edilir. 

Artroskopik yöntemlerle yap─▒lan menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ sonras─▒ dizdeki a─čr─▒ hafifler. Artroskopi arac─▒l─▒─č─▒ ile dizin içine bak─▒l─▒r ve y─▒rt─▒─č─▒n derecesi de─čerlendirilir. Y─▒rt─▒k onar─▒labilir ya da hasar görmü┼č k─▒s─▒m ameliyat esnas─▒nda d─▒┼čar─▒ ç─▒kar─▒l─▒r. Ameliyat sonras─▒ a─čr─▒ ve rahats─▒zl─▒k önemli düzeyde dü┼čü┼č ya┼čar. 

Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ dizin eski fonksiyonunu kazanmas─▒na ve hareket k─▒s─▒tlamas─▒n─▒n ortadan kalkmas─▒na yard─▒mc─▒ olur. Normal hayata ve spora daha h─▒zl─▒ dönü┼č yapma imkan─▒ tan─▒yan ameliyat dizin stabil kalmas─▒na yard─▒mc─▒ olur.

Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ yap─▒lmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralamak mümkündür:

 • Y─▒rt─▒─č─▒n türü, boyutu ve yeri
 • Ki┼činin ya┼č─▒
 • Ki┼činin ya┼čam tarz─▒
 • Semptomlar
 • Fiziksel aktivite durumu
 • Menisküs y─▒rt─▒─č─▒n─▒n yap─▒s─▒

Ameliyat olmaya karar veren hastalar baz─▒ testlerden geçirilir. Ameliyat öncesi hastalar─▒n doktorun yönlendirmesine uymas─▒ gerekir. 

Kad─▒nlarda Menisküs Y─▒rt─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ a─čr─▒y─▒ azalt─▒r ve günlük aktivitelere daha erken ba┼članmas─▒n─▒ sa─člar. Özelikle kad─▒n sporcularda kar┼č─▒la┼č─▒lan menisküs y─▒rt─▒─č─▒ tedavi edilmezse ciddi problemlere yol açabilir. Hasarl─▒ ve y─▒rt─▒lm─▒┼č menisküs dokusu tedavi edilmezse tüm hayat─▒ olumsuz etkiler. 

Erkeklerde Menisküs Y─▒rt─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlardan daha çok erkeklerde görülme riski olan menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ┼čeklime göre tedavi plan─▒ olu┼čturulmaya ba┼član─▒r. Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ sonras─▒ dizin fonksiyonlar─▒n─▒ kaybetmemesi ad─▒na hafif tempolu egzersizlere ba┼članabilir.

Menisküs y─▒rt─▒─č─▒n─▒n diki┼č içte kalacak ┼čekilde at─▒lmas─▒ iyile┼čme sürecini etkiler. Ameliyat sonras─▒ dizi çevreleyen kaslar─▒n yeterince kuvvetlenmesi için düzenli olarak egzersiz yapmak gerekir. 

Ya┼čl─▒larda Menisküs Y─▒rt─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Artan ya┼č izle diz eklemlerinde i┼člev kayb─▒ olabilir. ─░leri ya┼čtaki bireylerde menisküs y─▒rt─▒─č─▒ görülme riski daha fazlad─▒r. Artan ya┼č ile birlikte diz eklem k─▒k─▒rdaklar─▒ ve menisküsler dejenere olarak i┼člevlerini yitirmeye ba┼člar.

Ya┼čl─▒ hastalarda basit hareketlerde bile menisküs y─▒rt─▒─č─▒ olu┼čma riski oldukça fazlad─▒r. Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ sonras─▒ ya┼čl─▒ bireylerin istirahat etmesi gerekir. Günlük hareketlerinde temkinli davranmak ya┼čl─▒lar─▒n menisküs yaralanmalar─▒n─▒n önüne geçmesine yard─▒mc─▒ olur.

Menisküs Y─▒rt─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

1 saatten daha az süren menisküs ameliyat─▒nda ilk olarak hastaya gerekli tahliller yap─▒l─▒r. Tahlil sonuçlar─▒na göre doktorun onay vermesi ile ameliyat gerçekle┼čtirilir. Ameliyat esnas─▒nda ilk olarak hasta anesteziye al─▒n─▒r. Portal ad─▒ verilen küçük bir kesik aç─▒ld─▒ktan sonra diz eklemine steril bir s─▒v─▒ dökülür. Steril s─▒v─▒ cerrah─▒n eklemin içini görmesine yard─▒mc─▒ olmas─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra kanamay─▒ kontrol etmeyi de sa─člar.

Artroskop ad─▒ verilen alet kesi─čin içine sokulur. Ucunda küçük bir ─▒┼č─▒k ve video kameras─▒ bulunan artroskopi cihaz─▒ y─▒rt─▒─č─▒n boyutunu görmeye yard─▒mc─▒ olur. Dizin içinden ald─▒─č─▒ videoyu monitöre yans─▒tan artroskopi cihaz─▒ y─▒rt─▒─ča göre tercih edilecek cerrahi yöntemin belirlenmesi sa─člar. 

Lokal, epidural ve spinal anestezi gerçekle┼čtirilerek yap─▒labilen artroskopi ameliyat─▒ diz ekleminin incelenmesini ve di─čer problemlerin görülmesini sa─člar. Menisküs ameliyatlar─▒nda kullan─▒lan cerrahi yöntemler ┼čunlard─▒r:

 • Total menisektomi: Menisküsün bütün olarak ç─▒kar─▒lmas─▒n─▒ ifade eder. 
 • Parsiyel menisektomi: Sadece y─▒rt─▒k parçan─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒.
 • Menisküs tamirleri: Y─▒rt─▒k parçalar─▒n birbirine dikilmesidir. 

Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun cevab─▒ y─▒rt─▒─č─▒n geni┼čli─čine göre de─či┼čkenlik gösterir. 

Menisküs Y─▒rt─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Menisküs ameliyat─▒n─▒n risklerini y─▒rt─▒─č─▒n boyutu ve hastan─▒n kan tahlilleri etkiler. Ameliyat öncesi yap─▒lan kan tahlilleri ve doktor muayenesi risklerin en aza indirilmesine yard─▒mc─▒ olur. Ameliyat sonras─▒ baz─▒ komplikasyonlar geli┼čebilir. Artroskopi esnas─▒nda olu┼čabilecek bu komplikasyonlar risk faktörü olu┼čturabilir. 

Ameliyatta kullan─▒lan ekipmanlara ba─čl─▒ olarak eklem k─▒k─▒rda─č─▒nda hasar olu┼čabilir. Diz ekleminin fazla zorlanmas─▒ sonucunda iç ve d─▒┼č ba─člarda hasarlar meydana gelebilir. Ameliyat sonras─▒ pansumana dikkat etmemek de yaran─▒n iltihap kapmas─▒na neden olabilir. Damar içi kan p─▒ht─▒la┼čmas─▒ baz─▒ durumlar da artroskopi sonras─▒ ortaya ç─▒kabilir. 

Menisküs Y─▒rt─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ sonras─▒ dizin güçlenmesi ve daha h─▒zl─▒ iyile┼čmesi için fiziksel aktivite önerilir. Ameliyat sonras─▒ birkaç gün hastan─▒n dinlenmesi tavsiye edilir. ┼×iddetli a─čr─▒s─▒ olanlar─▒n a─čr─▒ kesici almas─▒ önerilebilir. 

Operasyon bölgesinin yüksekte tutulmas─▒ ve gerekti─činde buz uygulamas─▒n─▒n yap─▒lmas─▒ ameliyat sonras─▒ yap─▒lmas─▒ gerekenler aras─▒nda yer al─▒r. Doktorun önerisine göre hareket etmek oldukça avantaj sa─člar. ─░yile┼čme h─▒z─▒ ve fiziksel aktivite hastalar─▒n normal hayatlar─▒na dönü┼č süresini oldukça yak─▒ndan etkiler. 

Ameliyat sonras─▒ düzenli kontrollere gidilmesi iyile┼čme sürecinin takip edilmesine yard─▒mc─▒ olur. Her birey için farkl─▒l─▒k gösteren ameliyat sonras─▒ iyile┼čme sürecinin doktorlar taraf─▒ndan takip edilmesi gerekir. Yaraya düzenli olarak pansuman yap─▒lmas─▒ ve kontrol edilmesi gerekir. Herhangi bir komplikasyon olu┼čtuysa zaman kaybetmeden doktor ile ileti┼čime geçmek oldukça önemlidir.

Menisküs Y─▒rt─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Ameliyat─▒n türü ve nas─▒l geçti─či iyile┼čme sürecini oldukça yak─▒ndan etkileyen faktörler aras─▒nda yer al─▒r. Tam iyile┼čme 6 haftadan 3 aya kadar de─či┼čkenlik gösterebilir. Menisküs ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme sürecini h─▒zland─▒rmak için baz─▒ uygulamalar─▒ a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralayabilmek mümkün:

 • Dizdeki stresi azaltmak için koltuk de─čne─či kullan─▒labilir.
 • Eklemin daha rahat etmesi için dizlik kullan─▒labilir. 
 • Fizik tedavi al─▒nabilir. 
 • Hareket kabiliyetini kazanmak için evde rehabilitasyon egzersizleri yap─▒labilir. 

Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ zor mu sorusunun yan─▒t─▒ için de ameliyat─▒n türü i┼čaret edilebilir. Ameliyat─▒n türüne göre operasyon riskleri de─či┼čebilir. Ayr─▒ca menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ zor mu sorusunun bir di─čer cevab─▒ da bu diz k─▒k─▒rda─č─▒ yaralanmas─▒n─▒n boyutu ve y─▒rt─▒─č─▒n ┼čiddetidir.  

S─▒kça Sorulan Sorular

Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ fiyat─▒ nedir? 

Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ fiyat─▒ y─▒rt─▒─č─▒n özelli─čine ve bulundu─ču yere de─či┼čkenlik gösterebilir. Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ fiyat─▒ ameliyat olunacak hastaneye, kullan─▒lacak tekniklere ve cerraha göre farkl─▒ aral─▒klara sahip olabilir.

Menisküs ameliyat─▒ sonras─▒ diz bükülür mü?

Menüsküs y─▒rt─▒─č─▒ için ameliyat olan bireylerin dizinin içerisinde ödem varsa, dizin bükülmesi zorla┼č─▒r. Ödemin büyüklü─čü de bükülmeyi zorla┼čt─▒r─▒r. Bunun için fizyoterapi önerilir. Diz ve çevresindeki kaslar─▒n kuvvetlenmesini sa─člayacak egzersiz programlar─▒ ile daha h─▒zl─▒ bir iyile┼čme süreci geçirebilirsiniz. 

Prof. Dr.
├ça─čatay ├ľzt├╝rk
Ortopedi ve Travmatoloji
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Bah├že┼čehir
406

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.